Strona główna

Cykl zajęć dydaktycznych „Rozum i eksperyment”


Pobieranie 25.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.95 Kb.


Cykl zajęć dydaktycznych

Rozum i eksperyment”Autor: Leszek Wojtasik

leswoj@autograf.pl
Schronisko dla Nieletnich w Gackach

Leszcze 31A, 28 – 400 Pińczów
Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.
Glenn Doman
Experientia optima magistra Est

doświadczenie jest najlepszym nauczycielem”

Sentencja łacińska
WSTĘP
Obserwacja i doświadczenie to podstawowe źródło naszej wiedzy oraz narzędzie do weryfikacji hipotez. Ciekawość świata wciąż pcha nas do poznawania czegoś nowego. Dzięki postrzeganiu człowiek poznaje zewnętrzne właściwości otaczających go rzeczy, a także zachodzących wokół niego zjawisk, wydarzeń i procesów. W ten sposób nie tylko uczymy się życia, ale rozwijamy również swoją wyobraźnię. Albert Einstein (1879-1955) powiedział, że „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. To właśnie umiejętność posługiwania się wyobraźnią, tworzenie w myślach pewnych schematów i zdolność dostrzegania skutków określonych działań, jest niezbędnym elementem zarówno właściwego funkcjonowania w rodzinie, w pracy czy ogólnie w społeczeństwie jak i rozwoju techniki i postępu w każdej dziedzinie życia.

Wychowankowie naszej placówki pozostający często na marginesie życia mają ograniczone możliwości rozwoju. Mając na uwadze iż, proces resocjalizacji powinien obejmować wszystkie sfery życia stworzyłem plan zajęć na których uczniowie będą mogli nie tylko pogłębiać wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ale przede wszystkim rozwijać swoją wyobraźnię. Cykl zajęć „Rozum i eksperyment” nastawiony jest również na wyrobienie wśród wychowanków umiejętności obserwowania zachodzących w przyrodzie zjawisk oraz ich naukowego wyjaśniania.CELE PROGRAMU


 • Rozwijanie zainteresowań uczniów

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji nieba i dostrzegania zachodzących zjawisk

 • Wzbudzanie i rozwijanie pasji badawczej

 • Rozwijanie głębszych zainteresowań przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów praktycznych.

 • Eksperymentalne poznawanie praw fizyki i świata przyrody

 • Rozwijanie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, środków multimedialnych i Internetu.

Program ten jest częścią programu opracowanego i realizowanego przeze mnie w Schronisku dla Nieletnich w Gackach.

Wzbogacony został o nocne obserwacje nieba.

Cykl zajęć przeznaczony jest dla wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a więc zgodnie z Ustawą z dnia 26 października o postępowaniu w sprawach nieletnich są to młodzi ludzie w wieku od 13 do 21 lat.
CZAS REALIZACJI

 • Cykl zajęć od 01 listopada 2009 r. do 31 stycznia 2010.


MIEJSCE REALIZACJI


 • Schronisko dla Nieletnich w Gackach.

Zajęcia w naszej placówce będą się odbywały w pracowniach matematycznej, informatycznej i przyrodniczej z wykorzystaniem środków multimedialnych. Natomiast obserwacje nieba będą prowadzone z boiska szkolnego w nocy z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.


 • Obserwatorium astronomiczne i Planetarium Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obserwatorium i Planetarium UJK jest jednostką o profilu naukowo-dydaktycznym. Znajduje się ono na ostatnich kondygnacjach budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK. W trakcie seansu w Planetarium można zapoznać się z wyglądem nocnego nieba, śledzić ruchy gwiazd, planet, Słońca i Księżyca. Przy dobrej pogodzie istnieje możliwość prowadzenia obserwacji astronomicznych. Ofertę uzupełnia stała wystawa meteorytów.

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Teleskop Sky-watcher Heritage, luneta „Galileoskop”, laptop, projektor, programy komputerowe z astronomii, encyklopedie, Internet.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Zadanie

 1. Miejsce


Forma realizacji

Termin realizacji


Sposób udokumentowania realizacji

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji nieba i dostrzegania zachodzących zjawisk.

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie.

Obserwatorium i Planetarium Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach.

Wycieczka.

Listopad 2009 r.

Sprawozdanie z wycieczki.

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji nieba i dostrzegania zachodzących zjawisk.

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie.

Schronisko dla Nieletnich w Gackach.
Obserwacja nieba.*

Wykorzystane zostaną teleskop, laptop, programy astronomiczne.

Listopad – Grudzień 2009 r.

Sprawozdanie.

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów

 • Rozwijanie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, środków multimedialnych i Internetu.

Schronisko dla Nieletnich w Gackach.
Święta i ferie z astronomią
Wykorzystanie filmów tematy - cznych. Programy komputerowe.

Internet.

Grudzień - Styczeń 2009 r.

Wykonanie tematycznej gazetki.

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji nieba i dostrzegania zachodzących zjawisk

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie

Obserwatorium i Planetarium Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach.

Wycieczka.

Styczeń 2010 r.

Sprawozdanie z wycieczki

Wykonanie gazetki tematycznej z odbytych wycieczek. • Rozwijanie zainteresowań uczniów,

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji nieba i dostrzegania zachodzących zjawisk.

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie.

Schronisko dla Nieletnich w Gackach.
Obserwacja nieba.*

Wykorzystane zostaną teleskop, laptop, programy astronomiczne.

Styczeń 2010 r.

Sprawozdanie.

 • Kształtowanie umiejętności poznawania wiedzy o Wszechświecie.

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 • Wzbudzanie i rozwijanie pasji badawczej.

Schronisko dla Nieletnich w Gackach.

Prelekcja połączona z pokazem multimedialnym zaprezentowana przez dr Janusza Krywulta.

Listopad – Styczeń 2009/2010

Sprawozdanie z prelekcji.

* - realizacja zajęć uzależniona jest od warunków pogodowych.Leszek Wojtasik©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość