Strona główna

Część III siwz opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 279.37 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar279.37 Kb.
  1   2   3

Część III SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE - DLA PRACOWNIKÓW NFOŚIGW, CZŁONKÓW ZARZĄDU NFOŚIGW ORAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW NFOŚIGW


1. Pakiet Medycyna Pracy:

 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne w pełnym zakresie wraz z konsultacjami specjalistów, badaniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi niezbędnymi do orzecznictwa o zdolności do pracy na stanowisku.

 • Organizacja i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach
  i wypadkach na terenie zakładu pracy i w godzinach pracy - zabezpieczenie interwencji zespołu karetki pogotowia.

 • Badania kierowców.

 • Zaświadczenie o zdolności do pracy.

 • Wizytacja stanowisk pracy.

 • Czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.

 • Prowadzenie analiz stanu zdrowia pacjentów.

 • W przypadkach obligatoryjnych delegacja lekarza do zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tryb i zakres badań lekarskich oraz częstotliwość badań okresowych określił Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332 z późn. zm. ).Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.
Zakres badań kierowców określony jest w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r. Nr2, poz. 15 z późn. zm).
Zakres szczepień określony jest w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie wykazu czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012r. poz. 40).
2. Pakiet dla pracowników NFOŚiGW
Rodzaje badań, konsultacji i zabiegów:

 1. Porady lekarskie:

  • zebranie wywiadu chorobowego

  • badanie przedmiotowe pacjenta (w tym niezbędne pomiary: masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi)

  • edukacja i promocja zdrowotna

  • poinformowanie o wynikach badania i zalecenia medyczne

  • zlecenie i ocena badań diagnostycznych

  • zlecenie konsultacji specjalistycznych

  • konsultacje przed szczepieniem lub pobraniem krwi (HIV)

  • wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy

  • wystawienie recept refundowanych na leki lub materiały medyczne osobom ubezpieczonym, legitymującym się ważnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku braku potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lek zostanie przepisany, jednakże bez prawa pacjenta do refundacji (zniżki).

 2. Konsultacje specjalistyczne, w tym:

 • Alergologia

 • Chirurgia

 • Dermatologia i wenerologia

 • Diabetologia

 • Dietetyka - rabat w wysokości 50%

 • Endokrynologia

 • Gastroenterologia

 • Ginekologia

 • Hematologia

 • Hepatologia

 • Interna

 • Kardiologia

 • Medycyna rodzinna

 • Nefrologia

 • Neurologia

 • Onkologia

 • Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

 • Okulistyka

 • Otolaryngologia

 • Położnictwo

 • Proktologia

 • Psychiatria – 3 wizyty w roku, z wyłączeniem terapii

 • Pulmonologia

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

 • Reumatologia

 • Urologia

 1. Profesorskie konsultacje medyczne - ze skierowaniem od specjalisty

 2. Zabiegi medyczne

  • blokada dostawowa

  • odczulanie

  • założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego / gips syntetyczny / gips tradycyjny

  • badanie kierowców

 3. Zabiegowa opieka pielęgniarska

  • iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej);

  • założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów

  • pomiar ciśnienia krwi

  •  badanie moczu metodą paskową

  • próba uczuleniowa na lek

  • próba ciążowa

  • opieka pielęgniarska

 4. Domowa opieka pielęgniarska – opieka i niezbędne zabiegi pielęgniarskie w miejscu pobytu chorego raz w roku

  • wykonanie iniekcji (do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie)

  • oznaczenie poziomu glukozy (do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie).

 5. Opieka stomatologiczna.

 • nieodpłatne profilaktyczne usługi stomatologiczne polegające na okresowej, co 6 miesięcy, kontroli stomatologicznej wraz z usunięciem złogów nazębnych, piaskowaniem i fluorowaniem.

 • zdjęcie rentgenowskie zęba bezpłatnie

 • leczenie zachowawcze z rabatem 10%

 • leczenie chirurgiczne z rabatem 10%

 1. Badania laboratoryjne, w tym:

  1. Badania podstawowe:

 • Hematologiczne

  • morfologia krwi z rozmazem

  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas K-K,APTT)

  • czas protrombinowy Quicka (PT).

 • Biochemiczne

  • Albumina

  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

  • Amylaza/ diastaza

  • Białko - proteinogram

  • Białko całkowite

  • Białko C-reaktywne (CRP)

  • Bilirubina całkowita

  • Chlorki (Cl)

  • Cholesterol całkowity

  • Cholesterol HDL

  • Cholesterol LDL

  • LDH

 • Enzymatyczne

  • Fosfataza alkaliczna

  • Fosfataza kwaśna

  • Fosfataza sterczowa

  • Fosfor (P)

  • Glukoza

  • GGTP

  • Hemoglobina glikozylowana (HbA1)

  • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

  • Kreatynina

  • Magnez (Mg)

  • Mocznik

  • Potas (K)

  • Sód (Na)

  • Triglicerydy

  • Wapń (Ca)

  • Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

  • Żelazo (Fe)

 • Badanie moczu

  • dobowa zbiórka moczu (kreatynina,kwas moczowy, diastaza,wapń)

  • ogólne badanie moczu

  • skład chemiczny kamieni nerkowych

 • Badanie kału

  • ogólne badania kału

  • pasożyty/ jaja pasożytów w kale,

 • Inne

 • antygen HBs

 • test latexowy

 • odczyn Paul- Bunnela - Davidsona (mononukleoza)

 • odczyn Waalera- Rosego

  1. Badania specjalistyczne

  • Serologiczne

    • oznaczanie grupy krwi, przeciwciała Rh

    • HIV I / II

  • Immunologiczne

   • Immunoglobuliny A (IgA)

   • Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

   • Immunoglobuliny G (IgG)

   • Immunoglobuliny M (IgM)

   • Przeciwciała anty – HAV (total)

   • Przeciwciała anty - HBV (HBs, HBc)

   • Przeciwciała anty – HCV,

   • Przeciwciała p/ H. Pylori

   • Przeciwciała p/bakteryjne Borelia

   • Przeciwciała p/bakteryjne Chlamydia

   • Przeciwciała p/cytomegalii (IgG,IgM)

   • Przeciwciała p/różyczce (IgG,IgM)

   • Przeciwciała p/toksoplazmozie (IgM, IgG)

  • Hormonalne i metaboliczne

   • Estradiol,

   • F (wolne) alfa HCG

   • Hormon folikulotropowy (FSH),

   • Hormon luteinizujący (LH),

   • Hormon tyreotropowy (TSH)

   • Insulina

   • Kortyzol,

   • Progesteron

   • Prolaktyna

   • T3 całkowite

   • fT3

   • T4 całkowite

   • fT4

   • Testosteron

   • Tg (tyreoglobulina)

  • Inne

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)

 • AFP (alfafetoproteiny)

 • CA - 125

 • CA - 15-3

 • CA - 19-9

 • CEA (antygen karcynoembrionalny)

  1. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne

 • Mikrobiologiczne

  • wymazy z odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella i Shigella

  • badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella

  • wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

  • badania mykologiczne skóry i paznokci.

 • Cytologiczne

 • cytologia ginekologiczna

  1. Zabiegi Diagnostyczne, w tym:

 • Biopsja cienkoigłowa

  • tarczycy pod kontrolą usg

  • piersi pod kontrolą usg

  • gruczołu krokowego pod kontrolą usg

 • Alergiczne testy skórne

 • testy skórne metodą nakłuć Panel wziewny i/lub panel pokarmowy.

 • testy skórne metodą płatkową/kontaktowe - rabat 10%

 1. Badania radiologiczne

 • RTG klasyczne

  • czaszki, zatok i zębów

  • ślinianek podżuchwowych

  • klatki piersiowej (a-p, boczne i z kontrastem, warstwowy tomogram)

  • jamy brzusznej – przeglądowe

  • przełyku, żołądka i dwunastnicy

  • miednicy

  • kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego)

  • stawów i/lub kości długich

 • Wlew doodbytniczy

 • badanie z kontrastem

 • Urografia

 • badanie z kontrastem

 • głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i wewnętrznego)

 • szyi i klatki piersiowej

 • jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki nadnerczy) i miednicy

 • kości długich, kręgosłupa i stawów

 1. Rezonans Magnetyczny NMR – z kontrastem

 2. Badania USG

 • Ultrasonografia klasyczna

  • narządów jamy brzusznej

  • narządu ruchu (stawów)

  • innych narządów (jąder, tarczycy, ślinianek, piersi)

 • Sondy transkorporalne

  • narządów rodnych (transvaginalnie)

  • gruczołu krokowego (transrektalne )

 • UKG – Echokardiografia

 • badanie usg serca metodą Dopplera

 • badanie dopplerowskie tętnic nerkowych

 • badanie dopplerowskie tętnic kończyn

 • badanie dopplerowskie żył kończyn

 • badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

 1. Badania endoskopowe

 • Górnego odcinka przewodu pokarmowego

 • gastroskopia

 • Dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • rektoskopia

 • sigmoidoskopia

 • kolposkopia

 1. Badania czynnościowe:

 • Układu krążenia

  • EKG spoczynkowe

  • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

  • 24-godzinna rejestracja ekg (badanie metodą Holtera)

  • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi ( Holter RR)

 • Układu ruchu

 • densytometria

 • spirometria

 • Układu nerwowego

 • elektroencefalografia (EEG)

 • Okulistyczne

 • komputerowe badanie pola widzenia

 • Narządu słuchu

 • audiometria

 1. Szczepienia ochronne - w siedzibie Zamawiającego lub w placówce Wykonawcy wg odrębnych ustaleń

  • p. grypie – koszt szczepionki + usługa lekarsko – pielęgniarska

  • pozostałe szczepionki - usługa lekarsko-pielęgniarska bezpłatna, szczepionka płatna dodatkowo

 2. Drobne zabiegi chirurgiczne niewymagające hospitalizacji

 • nacięcie ropnia

 • oczyszczenie rany

 • radykalne wycięcie zmiany skóry

 • radykalne wycięcie zmiany skóry: diatermia, kaszak, tłuszczak, podwiązanie wyrośli skórnej,

 • usunięcie ciała obcego

 • szycie skóry i tkanki podskórnej: duża rana

 • szycie skóry i rany podskórnej: mała rana,

 1. Klinika „Chirurgii Jednego Dnia” - zabiegi płatne z 10 % rabatem:

 • Chirurgia ogólna

  • usunięcie pęcherzyka żółciowego

  • operacyjne i obliteracyjne leczenie żylaków kończyn dolnych

  • operacje żylaków odbytu

  • operacje laparoskopowe

 • Chirurgia plastyczna

  • chirurgia estetyczna

  • korekty nosa

  • korekty małżowin usznych

  • korekty gruczołów piersiowych

  • plastyka powłok brzusznych

  • plastyka powiek

  • podniesienie powłok twarzy i szyi (face lift)

 • Chirurgia rekonstrukcyjna

  • korekty wad rozwojowych

  • wady i niedorozwinięcia małżowin usznych

  • korekta opadania powiek

  • operacje naprawcze zniekształceń po urazach mechanicznych i oparzeniach

 • Chirurgia urologiczna

  • żylaków powrózka nasiennego

  • wysiłkowego nietrzymania moczu

 • Chirurgia laryngologiczna

  • usunięcie migdałków podniebiennych, migdałka gardłowego

  • usunięcie polipów nosa

  • korekcja skrzywienia przegrody nosa

 • Chirurgia ginekologiczna

  • elektro- i kriokoagulacja nadżerek

  • wyłuszczenie mięśniaków macicy

  • laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa

 • Chirurgia onkologiczna

  • usuwanie zmian guzowatych gruczołu piersiowego

  • usuwanie zmian łagodnych i złośliwych skóry

 • Chirurgia okulistyczna

  • usuwanie gradówki

  • usuwanie narośli w okolicach oczu

 • Chirurgia dermatologiczna

 • wymrażanie ciekłym azotem

 • usuwanie włókniaków

 • usuwanie przerosłych blizn.


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość