Strona główna

Część III siwz opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 279.37 Kb.
Strona2/3
Data19.06.2016
Rozmiar279.37 Kb.
1   2   3
3. Pakiet dla Członków Zarządu NFOŚiGW
Rodzaje badań, konsultacji i zabiegów:

 1. Porady lekarskie:

  • badanie przedmiotowe pacjenta (w tym niezbędne pomiary: masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi)

  • postawienie diagnozy

  • poinformowanie o wynikach badania i zalecenia medyczne

  • zlecenie i ocena badań diagnostycznych

  • zlecenie konsultacji specjalistycznych

  • konsultacje przed szczepieniem lub pobraniem krwi (HIV)

  • wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy

  • wystawienie recept refundowanych na leki lub materiały medyczne osobom ubezpieczonym, legitymującym się ważnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego,w przypadku braku potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lek zostanie przepisany, jednakże bez prawa pacjenta do refundacji (zniżki).

 2. Konsultacje specjalistyczne, w tym:

  • Alergologia

  • Anestezjologia i Intensywna Terapia

  • Chirurgia

  • Choroby Płuc

  • Choroby Wewnętrzne

  • Dermatologia i Wenerologia

  • Diabetologia

  • Dietetyka

  • Endokrynologia

  • Gastroenterologia

  • Hematologia

  • Hepatologia

  • Inetrna

  • Kardiologia

  • Medycyna Rodzinna

  • Nefrologia

  • Neurologia

  • Okulistyka (włącznie z chorobami siatkówki)

  • Onkologia kliniczna

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  • Otorynolaryngologia

  • Proktologia

  • Położnictwo i Ginekologia

  • Psychiatria - 3 porady lekarskie w roku, nie obejmujące zajęć terapeutycznych. Kolejne konsultacje ze specjalnym rabatem cenowym

  • Pulmunologia

  • Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

  • Reumatologia

  • Urologia

 1. Profesorskie konsultacje medyczne - ze skierowaniem od specjalisty

 2. Opieka lekarska nad przebiegiem ciąży - opieka wybranego lekarza specjalisty w tej dziedzinie, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne, oraz czynne poradnictwo zdrowotne z zakresu fizjologii przebiegu ciąży i porodu

 3. Szkoła rodzenia - gwarancja profesjonalnego przygotowania obojga rodziców do porodu i opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, dzięki kompleksowemu programowi szkoleń, ćwiczeń i prezentacji

 4. Poród rodzinny - w sali o podwyższonym standardzie, w znieczuleniu zewnątrzoponowym (na życzenie pacjentki)

 5. Zabiegi medyczne

  • blokada dostawowa

  • elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne w dermatologii

  • odczulanie

  • założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego / gips syntetyczny /

  • badanie kierowców

 6. Zabiegowa opieka pielęgniarska

  • iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej);

  • założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów

  • badanie EKG

  • pomiar ciśnienia krwi

  • badanie moczu metodą paskową

  • próba uczuleniowa na lek

  • próba ciążowa

  • opieka pielęgniarska

 7. Domowa opieka pielęgniarska

  • wykonanie iniekcji - do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie

  • oznaczenie poziomu glukozy - do 10 dni wykonywane raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie

  • zabiegi pielęgnacyjne - do 10 dni 2 godz. dziennie

  • opieka w domu chorego - do 10 dni 2 godz. dziennie

  • wizyta patronażowa

 8. Opieka stomatologiczna

  • profilaktyczny przegląd stomatologiczny

  • indywidualne zalecenia profilaktyki stomatologicznej

  • okresowa co 6 miesięcy, kontrola stomatologiczna wraz z usunięciem złogów nazębnych, piaskowaniem i fluorowaniem

  • zdjęcie rentgenowskie zęba

  • leczenie zachowawcze   z rabatem 30 %

  • leczenie chirurgiczne z rabatem 30 %

  • protetyki stomatologicznej  z rabatem 10 %

  • implantologii z rabatem 10 %

 9. Badania laboratoryjne, w tym:

  1. Badania podstawowe:

 • Hematologiczne

  • morfologia krwi z rozmazem

  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

  • układu krzepnięcia

  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas K-K,APTT)

  • czas protrombinowy Quicka (PT).

 • Biochemiczne

  • Albumina

  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

  • Amylaza

  • Białko - proteinogram

  • Białko całkowite

  • Białko C-reaktywne (CRP)

  • Bilirubina całkowita

  • Chlorki (Cl)

  • Cholesterol całkowity

  • Cholesterol HDL

  • Cholesterol LDL

  • LDH

 • Enzymatyczne

  • Fosfataza kwaśna

  • Fosfataza sterczowa

  • Glukoza

  • GGTP

  • Hemoglobina glikozylowana (HbA1)

  • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

  • Kreatynina

  • Kwas moczowy

  • Mocznik

  • Potas (K)

  • Sód (Na)

  • Triglicerydy

  • Wapń (Ca)

  • Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

  • Żelazo (Fe)

 • Badanie moczu

  • dobowa zbiórka moczu (kreatynina,kwas moczowy, diastaza,wapń)

  • ogólne badanie moczu

  • skład chemiczny kamieni nerkowych

 • Badanie kału

  • ogólne badania kału

  • pasożyty/ jaja pasożytów w kale,

 • Inne

 • antygen HBs

 • test latexowy

11.2 Badania specjalistyczne

 • Serologiczne

  • oznaczanie grupy krwi, przeciwciała Rh

  • HIV I / II

 • Immunologiczne

  • Immunoglobuliny A (IgA)

  • Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

  • Immunoglobuliny G (IgG)

  • Immunoglobuliny M (IgM)

  • Przeciwciała anty – HAV (total)

  • Przeciwciała anty - HBV (HBs, HBc)

  • Przeciwciała anty – HCV,

  • Przeciwciała p/ H. Pylori

  • Przeciwciała p/bakteryjne Borelia

  • Przeciwciała p/bakteryjne Chlamydia

  • Przeciwciała p/cytomegalii (IgG,IgM)

  • Przeciwciała p/różyczce (IgG,IgM)

  • Przeciwciała p/toksoplazmozie (IgM, IgG)

 • Hormonalne i metaboliczne

  • Estradiol,

  • Gonadotropina kosmówkowa (beta-HCG)

  • Gonadotropina kosmówkowa (alfa-HCG)

  • Hormon folikulotropowy (FSH),

  • Hormon luteinizujący (LH),

  • Hormon tyreotropowy (TSH)

  • Insulina

  • Kortyzol,

  • Progesteron

  • Prolaktyna

  • T3 całkowite

  • fT3

  • T4 całkowite

  • fT4

  • Testosteron

  • Tg (tyreoglobulina)

 • Inne

 • HBS -Ag

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)

 • AFP (alfafetoproteiny)

 • CA - 125

 • CA - 15-3

 • CA - 19-9

 • CEA (antygen karcynoembrionalny)

11.3 Badania mikrobiologiczne i cytologiczne

 • Mikrobiologiczne

 • posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

 • wymazy z odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella i Shigella

 • badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella

 • wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

 • badania mykologiczne skóry i paznokci.

 • Cytologiczne

11.4. Zabiegi diagnostyczne, w tym:

 • Biopsja cienkoigłowa

  • tarczycy pod kontrolą usg

  • piersi pod kontrolą usg

  • gruczołu krokowego pod kontrolą usg

 • Alergiczne testy skórne

 • testy skórne metodą nakłuć Panel wziewny i/lub panel pokarmowy.

 • testy skórne metodą płatkową/kontaktowe.

 1. Badania Radiologiczne

 • RTG klasyczne

  • czaszki, zatok i zębów

  • ślinianek podżuchwowych

  • klatki piersiowej (a-p, boczne i z kontrastem, warstwowy tomogram)

  • jamy brzusznej – przeglądowe

  • przełyku, żołądka i dwunastnicy

  • miednicy

  • kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego)

  • stawów i/lub kości długich

 • Wlew doodbytniczy

 • badanie z kontrastem

 • Urografia

 • badanie z kontrastem

 • głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i wewnętrznego)

 • szyi i klatki piersiowej

 • jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki nadnerczy) i miednicy

 • kości długich, kręgosłupa i stawów

 1. NMR - Rezonans Magnetyczny – z kontrastem

 2. Badania USG

   • Ultrasonografia klasyczna

    • narządów jamy brzusznej

    • ginekologiczno-położnicze (włącznie z rozszerzonym badaniem ciąży)

    • narządu ruchu (stawów)

    • innych narządów (jąder, tarczycy, ślinianek, piersi)

    • USG 3D gałki ocznej i oczodołu

   • Sondy transkorporalne

    • narządów rodnych (transvaginalnie)

    • gruczołu krokowego (transrektalne )

   • UKG – Echokardiografia

 • badanie usg serca metodą kolorowego Dopplera

 • badanie dopplerowskie tętnic kończyn

 • badanie dopplerowskie żył kończyn

 • badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

 1. Badania endoskopowe

 • Górnego odcinka przewodu pokarmowego

   • gastroskopia

 • Dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • rektoskopia

 • sigmoidoskopia

 • kolonoskopia

 • kolposkopia

 1. Badania czynnościowe

   • Układu krążenia

 • EKG spoczynkowe

 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

 • 24-godzinna rejestracja ekg (badanie metodą Holtera)

 • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi ( Holter RR)

 • Układu ruchu

 • densytometria

 • Układu oddechowego

 • spirometria

 • Układu nerwowego

 • elektroencefalografia (EEG)

 • Okulistyczne

  • komputerowe badanie pola widzenia

  • dobór soczewek kontaktowych

  • pomiar ciśnienia śródgałkowego

 • Narządu słuchu

 • audiometria

 1. Rehabilitacja dot. narządów ruchu

Zakres i rodzaj leczniczych zabiegów fizjoterapeutycznych ustalany jest przez lekarza kierującego po rozpoznaniu jednostki chorobowej będącej wskazaniem do odpowiedniego rodzaju fizjoterapii.

Oferowane w abonamencie zestawy procedur fizjoterapeutycznych dobierane


są wg wskazań lekarskich (z wyłączeniem chorób przewlekłych, wad wrodzonych, zaburzeń neurorozwojowych oraz rehabilitacji po zabiegach operacyjnych) i oceny efektywności w 10 dniowym cyklu leczniczym z intensywnością do 2 zabiegów dziennie, w okresie rocznym.

 • Kinezyterapia

  • ćwiczenia instruktażowe(indywidualne)

  • ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)

  • ćwiczenia indywidualne czynne

  • ćwiczenia indywidualne w odciążeniu (THERAPY MASTER)

  • ćwiczenia specjalne na przyrządach (THERAPY MASTER)

  • wyciąg trakcyjny

 • Fizykoterapia

 • Elektroterapia

  • galwanizacja

  • jonoforeza

  • fonoforeza

  • elektrostymulacja

  • prądy diadynamiczne

  • prądy wielkiej częstotliwości (CURAPULS)

  • prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne)

  • prądy TENSA

  • prądy Traebeta

 • Magnetoterapia

 • impulsy m.cz. MAGNETUS

 • Terapia ultradźwiękowa

 • ultraterapia miejscowa i FONOFOREZA

 • Laseroterapia

 • Krioterapia miejscowa

 1. Szczepienia - w siedzibie Zamawiającego lub w placówce Wykonawcy wg odrębnych ustaleń.

  • p. grypie

  • p. WZW typ A i B

  • p. odrze, śwince, różyczce

  • p. kleszczowu zapaleniu mózgu

 2. Hospitalizacja

 • bezpłatny 10 dniowy pobyt w sali o podwyższonym standardzie

 • gdy stan zdrowia wymaga leczenia szpitalnego, zapewnienie pomocy w uzyskaniu hospitalizacji w sali o podwyższonym standardzie (dotyczy hospitalizacji planowej)

 • na wniosek pacjenta konsultowanie programów diagnostyki i leczenia proponowanych pacjentowi przez personel medyczny szpitala

 • transport chorego do szpitala

 • dodatkowa opieka pielęgniarska

 • stały kontakt z opiekunem medycznym Wykonawcy - pomoc w organizacji pobytu i powrotu do domu

 1. Klinika „Chirurgii Jednego Dnia” 30% rabatu

 • Chirurgia ogólna

 • usunięcie pęcherzyka żółciowego

 • operacje przepuklin

 • operacyjne i obliteracyjne leczenie żylaków kończyn dolnych

 • operacje żylaków odbytu

 • operacje laparoskopowe

 • Chirurgia rekonstrukcyjna

  • korekty wad rozwojowych

  • wady i niedorozwinięcia małżowin usznych

  • korekta opadania powiek

  • operacje naprawcze zniekształceń po urazach mechanicznych i oparzeniach

 • Chirurgia urologiczna

  • żylaków powrózka nasiennego

  • żylaków powrózka nasiennego

 • Chirurgia laryngologiczna

  • usunięcie migdałków podniebiennych, migdałka gardłowego

  • usunięcie polipów nosa

  • korekcja skrzywienia przegrody nosa

 • Chirurgia onkologiczna

  • usuwanie zmian guzowatych gruczołu piersiowego

  • usuwanie zmian łagodnych i złośliwych skóry

 • Chirurgia okulistyczna

  • usuwanie gradówki

  • usuwanie narośli w okolicach oczu

 • Chirurgia plastyczna

  • chirurgia estetyczna

  • korekty nosa

  • korekty małżowin usznych

  • korekty gruczołów piersiowych

  • plastyka powłok brzusznych

  • plastyka powiek

  • podniesienie powłok twarzy i szyi (face lift)

 • Chirurgia ginekologiczna

  • elektro- i kriokoagulacja nadżerek

  • wyłuszczenie mięśniaków macicy

  • usunięcie przydatków, torbieli jajnika

  • laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa

 • Chirurgia dermatologiczna

 • wymrażanie ciekłym azotem

 • usuwanie włókniaków

 • usuwanie przerosłych blizn

 1. Drobne zabiegi chirurgiczne

 • nacięcie ropnia

 • oczyszczenie rany

 • radykalne wycięcie zmiany skóry

 • radykalne wycięcie zmiany skóry: diatermia, kaszak, tłuszczak, podwiązanie wyrośli skórnej,

 • usunięcie ciała obcego

 • szycie skóry i tkanki podskórnej: duża rana

 • szycie skóry i rany podskórnej: mała rana,

 1. Roczny bilans zdrowia - coroczne podsumowanie potrzeb zdrowotnych
  po przeprowadzeniu zestawu specjalnie dobranych badań i konsultacji oraz objęciu programami profilaktycznymi

 2. Programy promocji zdrowia – udział w szeregu zdrowotnych programów profilaktycznych mających charakter edukacyjny oraz praktyczny, szkoleniowy, nastawiony na budowę postaw i zachowań prozdrowotnych, zapobieganie nawykom szkodliwym dla zdrowia lub narażeniom środowiskowym.

Analiza potrzeb wynikających ze specyfiki zawodowo-społecznej adresatów indywidualne dopasowywanie treści i formy programów.

 1. Zdrowy styl życia - promocja aktywności prozdrowotnej związanej z rekreacją i utrzymaniem formy zdrowotnej (specjalny dostęp do sieci klubów fitness oraz obiektów rekreacyjnych).


4. Pakiet dla emerytów i rencistów, byłych pracowników NFOŚIGW


Rodzaje badań, konsultacji i zabiegów:

 1. Porady lekarskie:

  • zebranie wywiadu chorobowego

  • badanie przedmiotowe pacjenta (w tym niezbędne pomiary: masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi)

  • postawienie diagnozy

  • edukacja i promocja zdrowotna

  • poinformowanie o wynikach badania i zalecenia medyczne

  • zlecenie i ocena badań diagnostycznych

  • zlecenie konsultacji specjalistycznych

  • konsultacje przed szczepieniem lub pobraniem krwi (HIV)

  • wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy

  • wystawienie recept refundowanych na leki lub materiały medyczne osobom ubezpieczonym, legitymującym się ważnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku braku potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lek zostanie przepisany, jednakże bez prawa pacjenta do refundacji (zniżki).

 2. Konsultacje specjalistyczne, w tym:

 • Alergologia

 • Chirurgia

 • Dermatologia i wenerologia

 • Diabetologia

 • Dietetyka - rabat w wysokości 50%

 • Endokrynologia

 • Gastroenterologia

 • Ginekologia

 • Hematologia

 • Hepatologia

 • Interna

 • Kardiologia

 • Medycyna rodzinna

 • Nefrologia

 • Neurologia

 • Onkologia

 • Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

 • Okulistyka

 • Otolaryngologia

 • Położnictwo

 • Proktologia

 • Psychiatria – 3 wizyty w roku, z wyłączeniem terapii

 • Pulmonologia

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

 • Reumatologia

 • Urologia

 1. Profesorskie konsultacje medyczne - ze skierowaniem od specjalisty

 2. Zabiegi medyczne

  • blokada dostawowa

  • elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne w dermatologii

  • odczulanie

  • założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego / gips syntetyczny / gips tradycyjny

  • badanie kierowców

 3. Zabiegowa opieka pielęgniarska

  • iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej);

  • założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów

  • pomiar ciśnienia krwi

  • badanie moczu metodą paskową

  • próba uczuleniowa na lek

  • próba ciążowa

  • opieka pielęgniarska

 4. Domowa opieka pielęgniarska – opieka i niezbędne zabiegi pielęgniarskie w miejscu pobytu chorego raz w roku

  • wykonanie iniekcji (do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie)

  • oznaczenie poziomu glukozy (do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie).

 5. Opieka stomatologiczna.

 • nieodpłatne profilaktyczne usługi stomatologiczne polegające na okresowej, co 6 miesięcy, kontroli stomatologicznej wraz z usunięciem złogów nazębnych, piaskowaniem i fluorowaniem.

 • zdjęcie rentgenowskie zęba bezpłatnie

 • leczenie zachowawcze z rabatem 10%

 • leczenie chirurgiczne z rabatem 10%

 1. Badania laboratoryjne, w tym:

  1. Badania podstawowe:

 • Hematologiczne

  • morfologia krwi z rozmazem

  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas K-K,APTT)

  • czas protrombinowy Quicka (PT).

 • Biochemiczne

  • Albumina

  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

  • Amylaza/ diastaza

  • Białko - proteinogram

  • Białko całkowite

  • Białko C-reaktywne (CRP)

  • Bilirubina całkowita

  • Chlorki (Cl)

  • Cholesterol całkowity

  • Cholesterol HDL

  • Cholesterol LDL

  • LDH

 • Enzymatyczne

  • Fosfataza alkaliczna

  • Fosfataza kwaśna

  • Fosfataza sterczowa

  • fosfor (P)

  • Glukoza

  • GGTP

  • Hemoglobina glikozylowana (HbA1)

  • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

  • Kreatynina

  • Kwas moczowy

  • magnez (Mg)

  • Mocznik

  • Potas (K)

  • Sód (Na)

  • Triglicerydy

  • Wapń (Ca)

  • Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

  • Żelazo (Fe)

 • Badanie moczu

  • dobowa zbiórka moczu (kreatynina,kwas moczowy, diastaza,wapń)

  • ogólne badanie moczu

  • skład chemiczny kamieni nerkowych

 • Badanie kału

  • ogólne badania kału

  • pasożyty/ jaja pasożytów w kale,

 • Inne

 • antygen HBs

 • test latexowy

 • odczyn Paul- Bunnela - Davidsona (mononukleoza)

 • odczyn Waalera - Rosego

  1. Badania specjalistyczne

  • Serologiczne

    • oznaczanie grupy krwi, przeciwciała Rh

    • HIV I / II

  • Immunologiczne

   • Immunoglobuliny A (IgA)

   • Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

   • Immunoglobuliny G (IgG)

   • Immunoglobuliny M (IgM)

   • Przeciwciała anty – HAV (total)

   • Przeciwciała anty - HBV (HBs, HBc)

   • Przeciwciała anty – HCV,

   • Przeciwciała p/ H. Pylori

   • Przeciwciała p/bakteryjne Borelia

   • Przeciwciała p/bakteryjne Chlamydia

   • Przeciwciała p/cytomegalii (IgG,IgM)

   • Przeciwciała p/różyczce (IgG,IgM)

   • Przeciwciała p/toksoplazmozie (IgM, IgG)

  • Hormonalne i metaboliczne

   • Estradiol,

   • F (wolne) alfa HCG

   • Hormon folikulotropowy (FSH),

   • Hormon luteinizujący (LH),

   • Hormon tyreotropowy (TSH)

   • Insulina

   • Kortyzol,

   • Progesteron

   • Prolaktyna

   • T3 całkowite

   • fT3

   • T4 całkowite

   • fT4

   • Testosteron

   • Tg (tyreoglobulina)

  • Inne

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)

 • AFP (alfafetoproteiny)

 • CA - 125

 • CA - 15-3

 • CA - 19-9

 • CEA (antygen karcynoembrionalny)

  1. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne

 • Mikrobiologiczne

  • posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

   • wymazy z odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella i Shigella

  • badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella

  • wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

  • badania mykologiczne skóry i paznokci.

 • Cytologiczne

 • cytologia ginekologiczna

  1. Zabiegi diagnostyczne, w tym:

 • Biopsja cienkoigłowa

  • tarczycy pod kontrolą usg

  • piersi pod kontrolą usg

  • gruczołu krokowego pod kontrolą usg

 • Alergiczne testy skórne

 • testy skórne metodą nakłuć Panel wziewny i/lub panel pokarmowy.

 • testy skórne metodą płatkową/kontaktowe. Rabat 10%

 1. Badania radiologiczne

 • RTG klasyczne

  • czaszki, zatok i zębów

  • ślinianek podżuchwowych

  • klatki piersiowej (a-p, boczne i z kontrastem, warstwowy tomogram)

  • jamy brzusznej – przeglądowe

  • przełyku, żołądka i dwunastnicy

  • miednicy

  • kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego)

  • stawów i/lub kości długich

 • Wlew doodbytniczy

 • badanie z kontrastem

 • Urografia

 • badanie z kontrastem

 • głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i wewnętrznego)

 • szyi i klatki piersiowej

 • jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki nadnerczy) i miednicy

 • kości długich, kręgosłupa i stawów

 1. Rezonans Magnetyczny NMR – z kontrastem

 2. Badania USG

 • Ultrasonografia klasyczna

  • narządów jamy brzusznej

  • narządu ruchu (stawów)

  • innych narządów (jąder, tarczycy, ślinianek, piersi)

 • Sondy transkorporalne

  • narządów rodnych (transvaginalnie)

  • gruczołu krokowego (transrektalne )

 • UKG – Echokardiografia

 • badanie usg serca metodą Dopplera

 • Ultrasonografia met. Dopplera

 • badanie dopplerowskie tętnic nerkowych

 • badanie dopplerowskie tętnic kończyn

 • badanie dopplerowskie żył kończyn

 • badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

 1. Badania endoskopowe

 • Górnego odcinka przewodu pokarmowego

 • gastroskopia

 • Dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • rektoskopia

 • sigmoidoskopia

 • kolposkopia

 1. Badania czynnościowe:

 • Układu krążenia

  • EKG spoczynkowe

  • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

  • 24-godzinna rejestracja ekg (badanie metodą Holtera)

  • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi ( Holter RR)

 • Układu ruchu

 • densytometria

 • Układu oddechowego

 • spirometria

 • Układu nerwowego

 • elektroencefalografia (EEG)

 • Okulistyczne

 • komputerowe badanie pola widzenia

 • Narządu słuchu

 • audiometria

 1. Szczepienia ochronne – w siedzibie Zamawiającego lub w placówce Wykonawcy wg odrębnych ustaleń

  • p. grypie - koszt szczepionki + usługa lekarsko – pielęgniarska.

  • pozostałe szczepienia - usługa lekarsko-pielęgniarska bezpłatna, szczepionka płatna dodatkowo

 2. Drobne zabiegi chirurgiczne niewymagające hospitalizacji

 • nacięcie ropnia

 • oczyszczenie rany

 • radykalne wycięcie zmiany skóry

 • radykalne wycięcie zmiany skóry: diatermia, kaszak, tłuszczak, podwiązanie wyrośli skórnej,

 • usunięcie ciała obcego

 • szycie skóry i tkanki podskórnej: duża rana

 • szycie skóry i rany podskórnej: mała rana,

 1. Klinika „Chirurgii Jednego Dnia” - zabiegi płatne z 10 % rabatem:

 • Chirurgia ogólna

  • usunięcie pęcherzyka żółciowego

  • operacje przepuklin

  • operacyjne i obliteracyjne leczenie żylaków kończyn dolnych

  • operacje żylaków odbytu

 • Chirurgia plastyczna

  • chirurgia estetyczna

  • korekty nosa

  • korekty małżowin usznych

  • korekty gruczołów piersiowych

  • plastyka powłok brzusznych

  • plastyka powiek

  • podniesienie powłok twarzy i szyi (face lift)

 • Chirurgia rekonstrukcyjna

  • korekty wad rozwojowych

  • wady i niedorozwinięcia małżowin usznych

  • korekta opadania powiek

  • operacje naprawcze zniekształceń po urazach mechanicznych i oparzeniach

 • Chirurgia urologiczna

  • żylaków powrózka nasiennego

  • przerostu gruczołu krokowego

  • wysiłkowego nietrzymania moczu

 • Chirurgia laryngologiczna

  • usunięcie migdałków podniebiennych, migdałka gardłowego

  • usunięcie polipów nosa

  • korekcja skrzywienia przegrody nosa

 • Chirurgia ginekologiczna

  • elektro- i kriokoagulacja nadżerek

  • wyłuszczenie mięśniaków macicy

  • usunięcie przydatków, torbieli jajnika

  • laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa

 • Chirurgia onkologiczna

  • usuwanie zmian guzowatych gruczołu piersiowego

  • usuwanie zmian łagodnych i złośliwych skóry

 • Chirurgia okulistyczna

  • usuwanie gradówki

  • usuwanie narośli w okolicach oczu

 • Chirurgia dermatologiczna

 • wymrażanie ciekłym azotem

 • usuwanie włókniaków

 • usuwanie przerosłych blizn.
1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość