Strona główna

Czarny rynek w czasach prohibicji


Pobieranie 7.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.36 Kb.
Czarny rynek w czasach prohibicji
Opracowania dot. prohibicji:

 1. Jasiński Jerzy, Ruch Trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych : korzenie amerykańskiej prohibicji. „Alkoholizm i Narkomania" T. 21, nr 1 (2008), s. 65-94

 2. Marcinkowski Włodzimierz, Z dziejów prohibicji. Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1986.

 3. Musto David F., Alkohol w historii USA. „Świat Nauki" 1996, nr 6, s. 58-64

 4. Nizamov Egor, Od procentów do milionów : prohibicja i jej skutki. „Forum” - 2009, nr 50, s. 56-59

 5. Orliński Wojciech, Prohibicja : wielki szlachetny eksperyment. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 153, s. 14-15

 6. Ostrowski Marek, Na półsucho. „Polityka” 2010, nr 33, s. 67-69

 7. Trzciński Jan, Księżycówka z kaloryfera. „Tygodnik Powszechny" 2003 nr 49 s. 4

Opracowania dot. czarnego rynku: 1. Gąsiorowski Jerzy, Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym : jej istota i geneza. „Przegląd Policyjny" 1999, nr 4, s. 147-155

 2. Mróz Bogdan, Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym. Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, 2002.

Opracowania dot. przestępczości zorganizowanej w USA w latach 30. XX w.: 1. Carter Lauren, Najgroźniejsi gangsterzy w historii. Warszawa : Muza, 2008.

 2. Cohen Rich, Twardzi Żydzi : ojcowie, synowie, sny o gangsterach. Warszawa : "Noir Sur Blanc", cop. 2003.

 3. Schoenberg Robert J., Mr. Capone. Warszawa : Amber, 1994

 4. Sifakis Carl, Mafia amerykańska : encyklopedia. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007.

Opracowania dot. gospodarki USA: 1. Asmus E. Barry, Crossroads : the great American experiment : the rise, decline and restoration of freedom and the market economy. Lanham : Univ. Press of America 1984.

 2. Brown Arthur Joseph, The American economy 1860-1940. London : George Allen & Unvin LTD, 1951.

 3. Galbraith John Kenneth, Społeczeństwo dobrobytu : państwo przemysłowe. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., dr. 1973.

 4. Hughes Jonathan R. T., American economic history. Boston [etc.] : Adison-Wesley, cop. 2011.

 5. Leontief Wassily W., The structure of American economy, 1919-1939 : an empirical application of equilibrium analysis. New York : Oxforf University Press, 1953.

 6. Lubbe Andrzej, Dominacja i współzależność : ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994

 7. Nowacki Roman, Na trakcie minionych wydarzeń. Opole : Wydaw. Naukowe RN, 1999.

 8. Nowaczewska Renata, Dobroczynna Ameryka : walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009.

 9. Orłowski Witold M., Wojna trzech światów „Wprost" 2004 nr 52/53 s. 74-76,78,80,82

 10. Reed, Lawrence W., Wielkie mity wielkiego kryzysu. Warszawa : Wydawnictwo Prohibita, 2009.

 11. Rothbard Murray Newton, Wielki kryzys w Ameryce. Warszawa : Instytut Ludwika von Misesa, cop. 2010.

 12. Russel Robert Royal, A history of the American economic system. New York : Appleton-Century-Crofts, cop. 1964.

 13. Soule George Henry, American economic history. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1961.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość