Strona główna

Czas wolny zestawienie bibliograficzne w wyborze Racibórz, luty 2105 r


Pobieranie 63.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar63.75 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
CZAS WOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Racibórz, luty 2105 r.

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. A kiedy mają wolny czas... / Barbara Domańska, Jerzy Feliksiak. - Warszawa : PZWS, 1970. - 175 s.
 1. Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. - Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 257-287 : Aspiracje i praktyki młodzieży w zakresie kultury czasu wolnego
 1. Czas ukoi nas ? : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. -282 s.
 1. Czas wolny - spór o istnienie i wolność wyboru / Jerzy Kosiewicz // W: Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa / Zbigniew Dziubiński . - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. - S. 61-69
 1. Czas wolny : możliwości integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Ewelina Jutrzyna // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod redakcją Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004. - S. 498-509
 1. Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska . -Warszawa : Difin, 2011. - 254, [2] s.
 1. Czas wolny a zainteresowania młodzieży / Sergiusz Pryga, Paweł Skupień // W: Wybrane konteksty edukacji dzieci i młodzieży / Gabriela Kryk, Jolanta Gabzdyl, Renata Stefańska-Klar. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013. - S. 132-140
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży / red. Krzysztof Przecławski. - Warszawa : WSiP, 1978. - 321 s.
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. - Warszawa : PZWS, 1966. - 191 s.
 1. Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza / Aleksander Kamiński. - Wrocław : Ossolineum, 1965. - 286 s.
 1. Czas wolny jako problem pedagogiczny / Elżbieta Bielińska // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki : materiały do zajęć z pedagogiki na studiach kierunkowych / red. Krystyna Kuligowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1984. - S. 194-204
 1. Czas wolny w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Maria Jolanta Stąpór // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod redakcją naukową Jerzego Rottermunda i Anny Klinik, przy współudziale Sylwii Wrony. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - S. 263-273
 1. Czas wolny w starości a jakość życia / Teresa Wilk // W: Wybrane obszary badawcze andragogiki / Barbara Juraś-Krawczyk red. - Wyd. 2. -Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna , 2007. - S. 129-143
 1. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 111 s.
 1. Dylematy czasu wolnego młodszych uczniów / Gabriela Kapica // W : Pogranicza edukacji / redakcja Marek Bugdol, Marian Kapica, Jerzy Pośpiech. -Racibórz : Wydawnictwo SCRIBA, 2004. - S. 139-151
 1. Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych / Barbara Chojnacka-Synaszko // W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3 , Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 239-251
 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 559-564 : Czas wolny
 1. Encyklopedia socjologii. Tom 1, A-J / pod redakcją Zbigniewa Bokszańskiego i Andrzeja Kojdera. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. - S. 111-114 : Czas wolny
 1. Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 292 s.
 1. Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych / Jan Danecki. - wyd.2. - Warszawa : WP, 1974. - 392 s.
 1. Kobieta i kultura czasu wolnego : zbiór studiów. Tom 7 / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2001 . - 556 s.
 1. Kultura fizyczna w wiejskim stylu życia / Piotr Nowak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2003. - S. 81-83 : Czas wolny
 1. Mężczyźni na przełęczy życia : studium socjopedagogiczne / Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007 . - S. 129-135 : Czas wolny
 1. Obieżyświat : twórcze zagospodarowanie czasu wolnego : program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów / Ewa Dybowska, Anna Walulik. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008. - 134, [2] s.


 1. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / Maria Czerpania-Walczak // W: Pedagogika społeczna. Tom 2 : podręcznik akademicki / Ewa Marynowicz-Hetka red. - Warszawa : PWN, 2007. - S. 219-236
 1. Organizacja czasu wolnego uczniów klas IV-VI w środowisku wiejski - komunikat z badań / Ewelina Maciantowicz // W : Pedagogika w działaniu społecznym / pod red. Tadeusza Dyrdy, Sylwestra Ścisłowicza. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004. - S. 309-314
 1. Patologiczne formy spędzania wolnego czasu wolnego - wybrane subkultury młodzieżowe / Wiesław Lesner // W: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / Irina Surina. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 139-148
 1. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004. - 272 s.
 1. Poradnik dla niepełnosprawnych / Glorya Hale red. - Warszawa : Muza, 1996. - S. 178-223 : Czas wolny i rozrywki
 1. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej / Małgorzata Orłowska // W : Pedagogika społeczna / pod red. Stanisława Kawuli. - Toruń : Adam Marszałek, 2004. - S. 581-598
 1. Projektowanie poprawy jakości kształcenia / pod red. Jana Grzesiaka. - Kalisz, Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013


Czas wolny uczniów jako czynnik warunkujący jakość kształcenia / Kazimierz Żegnałek. – S. 303-310
Czas wolny dzieci i młodzieży a jakość kształcenia / Ewa Czaja, Halina Wrożyńska. - S. 311-319
Innowacyjne formy realizacji zajęć wolnoczasowych w świetlicy szkolnej / Małgorzata Prokosz. - S. 321-332


 1. Prozdrowotne wykorzystanie wolnego czasu przez nauczycieli / Jerzy Rottermunda i inni // W : Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym / pod redakcją naukową Anny Klinik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 141-149
 1. Próba typologii programu telewizyjnego w aspekcie pedagogiki czasu wolnego / B. Słomczewska-Molnar // W: Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku : (Zagadnienia wybrane) / red. Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Katowice : ZSPM - Press, 1992. - S. 471-480
 1. Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2007. -341, [1] s.
 1. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod redakcją Henryka Machela i Krzysztofa Wszeborowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. - S. 367-372 : Czas wolny dzieci i młodzieży a problem deprawacji
 1. Ramy czasu wolnego gimnazjalistów / Krzysztof Dzieńdziora // W: Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005. - S. 154-171
 1. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / Ryszard Winiarski . - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011. -308 s.
 1. Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych / Marek Żelazkiewicz. - Wrocław : Ossolineum, 1980. - S. 13-47 : Czas wolny a model szkoły. Istota zajęć pozalekcyjnych
 1. Spędzanie czasu wolnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie razem z pełnosprawnymi / Agnieszka Żywanowska // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska red.-  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 243-250
 1. Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard Dyoniziak i in. - Kraków : Universitas, 1992. - S. 239-252 : Czas wolny
 1. Społeczne przystosowanie dziecka wiejskiego w młodszym wieku szkolnym / Anna Weissbrot-Koziarska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - S. 128-155 : Organizacja czasu wolnego
 1. Szkolne spotkania z rodzicami : praca zbiorowa studentów I roku Kolegium Nauczycielskiego / pod redakcją Zdzisławy Zacłony. - Nowy Sącz : Kolegium Nauczycielskie, 1995. - S. 153-183 : Wykorzystywanie wolnego czasu
 1. Szkoła a zajęcia pozaszkolne ucznia / Maria Czarniewicz // W: Dylematy wychowawcze : z badań nad zachowaniem społecznym uczniów szkoły średniej / red. Aleksander Lewin. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972 . - S. 184-213
 1. Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim / Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012 . - S. 268-281 : Odpowiedzialne spędzanie czasu wolnego
 1. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Hanna Żuraw . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008. - S. 161-169 : Czas wolny
 1. Udział rodziców pracujących w organizacji czasu wolnego dzieci / Aneta Soroka // W : Nowe stulecie dziecku / pod red. Danuty Waloszek. - Rielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - S. 138-143
 1. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. -Tychy : Maternus Media, 2007. - S. 8-23 : Czas wolny, czyli czytelnictwo i co jeszcze ?
 1. Wychowanie. Tom 2 : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. / pod redakcją Marii Budzikowej i Marii Czerpaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 374,[1] s.
 1. Wychowanie do wolnego czasu / Mieczysław Walczak. - Zielona Góra : WSP, 1994. - 84 s.ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10
 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 32-35
 1. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje - bariery - uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2005, nr 12, s. 25-30
 1. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska 2014 // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25
 1. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1-2, s. 64-65
 1. ???? Bezpiecznie spędzamy czas wolny. Tematyka dnia: "Na jezdni musi być bezpiecznie!" / Grażyna Łebecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 1998/1999, nr 6, s. 45-48
 1. Co robi uczeń w wolnym czasie. Kilka uwag na temat profilaktyki / Małgorzata Hamada // Wychowawca. - 2003, nr 7-8, s. 31-33
 1. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7-8, s. 9-12
 1. Czas wolny / Leszek Kołośiński // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14
 1. Czas wolny / Lidia Lebioda // Wychowawca. - 2004, nr 7-8, s. 17
 1. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14
 1. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży / Agata Pindera // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1-2, s. 137-143
 1. Czas wolny dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Jadwiga Izdebska // Szkoła Specjalna. - 1981, nr 2, s. 146-152
 1. Czas wolny dzieci ze środowisk zróżnicowanych kulturowo / Renata Walasik // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1-2, s. 48-51
 1. Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych / Urszula Parnicka // Kultura Fizyczna. - 1995, nr 7-8, s. 32 - 33
 1. Czas wolny imperatywem rozwoju człowieka - kontekst edukacji całożyciowej / Anna Panek, Zofia Szarota // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2-3, s. 97-109
 1. Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 38-39
 1. Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie / Anna Marchewka // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 5-6, s. 30-32
 1. Czas wolny naszych pociech / Barbara Kownacka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2000/2001, nr 6, s. 52-57
 1. Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Świerzbińska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 37-41
 1. Czas wolny ucznia - nowe wyzwania dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7-8, s. 6-12
 1. Czas wolny uczniów - w świecie aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20
 1. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła . - 2007, nr 9, s. 44-48
 1. Czas wolny wychowanków R[odzinnych] D[omów] D[ziecka] / Agnieszka Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 53-54
 1. Czas wolny w kontekście czasu pracy / Renata Tomaszewska-Lipiec // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 63-71
 1. Czas wolny w świetlicy szkolnej / Agnieszka Kaczor // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 10-11
 1. Czas wolny wychowanków R[odzinnych] D[omów] D[ziecka] / Agnieszka Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, 1, s. 53-54
 1. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9
 1. Gdzie bywam, co robię: czas wolny nastolatków / Stanisław Mijas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. (10-14)
 1. Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących? Cz. 1 / Marian Śnieżyński // Wychowawca. - 1996, nr 7-8, s. 13-14
 1. Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących? Cz. 2 / Marian Śnieżyński // Wychowawca. - 1996, nr 9, s. 15-6
 1. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak // Nowa Szkoła. -2005, nr 9, s. 52-55
 1. Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29
 1. Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badan o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz // Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22
 1. Mój czas w moich rękach. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 9, s. 14-15
 1. Mój czas w moich rękach. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 9, s. 14-15
 1. Mój czas wolny. Jaki wypoczynek jest wartościowy?: przykładowy scenariusz zajęć / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 19
 1. (Nie)doceniana rola czasu wolnego w organizowaniu przestrzeni edukacyjnej uczniów w młodszym wieku szkolnym /Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2014/15, nr 1, s. 40-48
 1. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56
 1. O czasie wolnym młodzieży / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 3-8
 1. O nową ofertę MDK / Urszula Stasiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 23-24. - wyniki sondażu dotyczącego m. in. spędzania czasu wolnego
 1. Odpoczywać z sensem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. I-VIII
 1. Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech // Lider . - 2011, nr 6, s. 29-30
 1. Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 239-246
 1. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43
 1. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 202-206
 1. Prawo do lenistwa współczesnego człowieka - wybór czy przymus / Małgorzata Orłowska // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2004, nr 2, s. 181 - 192
 1. Program profilaktyczno-wychowawczy "Czas wolny inaczej" / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 20-21
 1. Refleksja o czasie ( wolnym...) / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog . - 2008, nr 2, s. 11-15
 1. Rekolekcje - jak zagospodarować czas wolny? / Danuta Łagan // Wychowawca. - 1996, nr 2, s. 27
 1. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16
 1. Rodzina a zachowania rekreacyjne dziecka w czasie wolnym / Leszek Spisz // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 7-8, s. 13-15
 1. Rodzina a zachowania rekreacyjne dziecka w czasie wolnym / Leszek Szpis // Wychowanie na co dzień. - 1997, nr 7-8, s.13-15
 1. Rodzina tradycyjna - w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 21-25
 1. Rola czasu wolnego w naszym życiu / Janusz Burcek // Antidotum. - 2010, nr 29, s. 8-10
 1. Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu zycia i umiejętnego organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7-8, s. 38-39
 1. Rola gier komputerowych w czasie wolnym młodzieży w wieku adolescencji / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // Chowanna. - 2012, tom 2, s. 237-252
 1. Sposoby spędzania czasu i zainteresowania młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6 , s. 2-6 dod.
 1. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo / Monika Parchomiuk // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 4-5, s. 13-16
 1. Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 21- 22
 1. Survival na wczasach dzieci i młodzieży: nowe spojrzenie na aktywny wypoczynek / Karol Kucharczyk // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3-4, s. 24 - 25
 1. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co dzień. - 2010, nr 9, s. 3-7
 1. Uczenie się ludzi dorosłych poprzez ich zainteresowania wolnoczasowe / Renata Konieczna-Woźniak // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 111-124
 1. Wakacje dzieci i młodzieży: cele postulowane i rzeczywiste / Tadeusz Łobożewicz // Kultura Fizyczna. - 2000, 3 - 4, s. 22-23
 1. Wczasy przygodowe jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego / Marek Jagodziński // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3-4, s. 26-27

 2. Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 150-152
 1. Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Toboł // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 150-152
 1. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. -2005/2006, nr 4, s. 101-109
 1. Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2006, nr 6-7, s. 39-41
 1. Wykorzystanie metody projektu do organizacji czasu wolnego młodzieży / Paulina Ilska // Remedium. - 2014, nr 9, s. 13
 1. Wykorzystanie metody projektu do organizacji czasu wolnego młodzieży / Paulina Ilska // Remedium. - 2014, nr 9, s. 13
 1. Wykorzystywanie czasu wolnego: wakacje uczniów / Anna Zawadzka
 1. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33
 1. Z dala od centrum / Jolanta Makowska, Urszula Siara // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 6, s. 32-34
 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzenia czasu wolnego / Alicja Lisowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s.17-18
 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-23
 1. Zajęci czasem wolnym / Martyna Goryniak // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 82-85
 1. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolak // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 1, s. 37-39
 1. Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych / Małgorzata Skorzyńska // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2-3, s. 123-128
 1. Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych / Małgorzata Skórzyńska // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2-3, s. 123-128
 1. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 13-18Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka, luty 2015 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość