Strona główna

Czy doszło do zawarcia umowy sprzedaży obrazu „gwiaździsta noc ? W razie odpowiedzi twierdzącej, wskaż kto był stroną tej umowy


Pobieranie 4.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.96 Kb.
Zlecenie
Marek R był znanym kolekcjonerem dzieł sztuki. Postanowił sprzedać jeden z należących do niego obrazów zatytułowany „gwiaździsta noc” i w tym celu zawarł z Aleksandrem S dnia 02 stycznia 2014 r. umowę zlecenia, na mocy której Aleksander S zobowiązał się do sprzedaży aukcyjnej w imieniu własnym, lecz na rachunek Marka R obrazu „gwiaździsta noc” za kwotę wynoszącą nie mniej niż 100.000 zł, a Marek R zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia wynoszącego 10.000 zł.

Aleksander S niezwłocznie po zawarciu umowy podjął starania w celu zorganizowania aukcji obrazu. W tym celu wynajął pomieszczenie w jednej ze znanych galerii sztuki na dzień 05 maja 2014 r. Czynsz najmu ustalono na 2.000 zł. Aleksander S zamieścił w prasie ogólnokrajowej oraz branżowej ogłoszenie o aukcji. Koszt ogłoszeń wyniósł 300 zł.Dnia 01 maja 2014 r Marek R zmarł. Jego spadkobiercą, powołanym do dziedziczenia na mocy testamentu był jego siostrzeniec, który wiedział o zawartej przez wuja z Aleksandrem S umowie. Siostrzeniec Marka R uznał, że zależy mu na zachowaniu obrazu, w związku z czym 2 maja 2014 r wysłał do Aleksandra S kurierem pismo, w którym poinformował go o śmierci Marka R oraz o tym, że prosi o odwołanie zaplanowanej aukcji. Kurier nie zastał Aleksandra S w domu i w związku z powyższym pozostawił w jego skrzynce pocztowej awizo, którego Aleksander S jednak nie odczytał przed aukcją, gdyż udał się na nią wprost z Hawajów, na ktorych spędzał weekend majowy. Aukcja odbyła się w wyznaczonym terminie, a najwyższe postąpienie wyniosło 200.000 zł. Siostrzeniec Marka R nie zdążył na nią dojechać, ponieważ w po drodze uległ wypadkowi samochodowemu, stracił przytomność i został przewieziony do szpitala. Aleksander S dowiedział się o śmierci Marka R z klepsydry w gazecie dnia 06 maja 2014 r.


  1. Czy doszło do zawarcia umowy sprzedaży obrazu „gwiaździsta noc”? W razie odpowiedzi twierdzącej, wskaż kto był stroną tej umowy.

  2. Czy Aleksandrowi S przysługuje wobec siostrzeńca Marka R roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej przez Aleksandra S z Markiem R oraz o zwolnienie go z zaciągniętych zobowiązań? Uzasadnij odpowiedź.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość