Strona główna

Czytelnictw o


Pobieranie 47.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar47.49 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

F i l i a w R a c i b o r z u Ul. Słowackiego 55


Tel/fax 032 419 00 02 pbwraciborz@wom.edu.pl

C Z Y T E L N I C T W O

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Oprac. SABINA FROST


Racibórz, czerwiec 2011 r.WYDAWNICTWA ZWARTE:

Biblioteka, książka, czytelnik / Lucyna Szczegodzińska.- Warszawa: CRZZ, 1970, sygn. 14794

Czas ukoi nas? / Wojciech Muszyński.- Toruń: Wyd. A. Marszałek, 2008, sygn. 53186

Czytelnictwo /W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku.- Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2003, s. 607-611, sygn. 46073 t. 1 CZYTELNIA

Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski.- Kraków: Wyd. UJ, 2000, sygn. 45600 CZYTELNIA

Książka w pracy kulturalno-oświatowej na wsi / Jan Makaruk.- Warszawa: Iskry, 1960, sygn. 9036

Książka wśród ludzi / Helena Radlińska.- Warszawa: ŚWIATOWID, 1946, sygn. 44 CZYTELNIA

Nie myśl, że książki znikną/ Umberto Eco, Jean-Claude Carriere.- Warszawa: WAB, 2010, sygn. 53408

Podstawy czytelnictwa powszechnego / Maria Walentynowicz.- Wrocław: Ossolineum, 1970, sygn. 15303

Problemy czytelnictwa w wielkich miastach .- Warszawa: SBP, 1960, sygn. 4203

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze / Anna Janus-Sitarz.- Kraków: UNIWERSITAS, 2009, sygn. 52362

Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wybory czytelnicze.- Warszawa: CEBIiD, 2002, sygn. 51694

Studia nad czytelnictwem / Anna Pawełczyńska.- Warszawa: PWN, 1969, sygn. 14442

Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa / Helena Radlińska.- Wrocław: Ossolineum, 1961, sygn. 4996

Zamieszkać w bibliotece / Jan Tomkowski.- Ossa: Wyd. „Dom na Wsi”, 2008, sygn. 52014

Wydawnictwa ciągłe:

Bariery w dostępie do lektury i rozrywek umysłowych / Anna Dołęga // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 2,s. 67

Biblioteki i czytelnictwo w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 / Lucjan Biliński //Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 10, s. 3-6

Booktalking może przygotować każdy – rady dla początkujących gawędziarzy / Hanna Langer // Poradnik Bibliotekarza, nr 10, s. 28-30

Czytać strona po stronie, czytać, czytać / Ryszard Turkiewicz // Poradnik Bibliotekarza.- 2011, nr 5, s. 5-9

Czytanie – fenomenem czy udręką naszych czasów? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 11, s. 24-27

Czytanie a percepcja tekstu przez analizy treści i formy lektur / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła.- 2007, nr 1-2, s. 211-218

Czytanie i obcowanie z książką / Renata Flis // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 2, s. 37-41

„Czytanie jest dla mnie jak oddychanie”. Dlaczego czytamy książki? / Daria Nazieiec// Poradnik Bibliotekarza.- 2009, nr 9, s. 35-39

Czytelnictwo dorosłych Polaków / Grażyna Straus // Polonistyka.- 1999, nr 9, s. 516-525

Czytelnictwo i zakup książek w Polsce w 2002 roku. Komunikat z badań / Grażyna Straus // Poradnik Bibliotekarza.- 2003, nr 4, s. 11-13

Czytelnictwo Polaków na obczyźnie / Joanna Wróblewska// Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 2, s. 11-13

Czytelnik – wymierający gatunek? / Monika Stachowiak // Polonistyka.- 2009, nr 10, s. 50-52

Dlaczego mało czytamy? / Anna Ochremiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 17-23

Idea edukacji permanentnej w magazynach luksusowych dla kobiet a aspiracje edukacyjne czytelniczek / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Edukacja.- 2008, nr 2, s. 56-73

Jak czytamy? / Irena Janowska // Nowe Książki.- 2009, nr 5, s. 80-81

Jak czyta nasz mózg? / Stanislas Dehaene // Charaktery.- 2009,nr 6, s. 72-74

Jak nowe media wpływają na czytelnictwo? / Jakub Frołow // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 12, s. 8-10

Krótki raport o książkach nieprzeczytanych i tegoż nieprzeczytania przyczynach i skutkach / Stanisław Bortnowski // Polonistyka.- 1999, nr 9, s. 554-556

Książka, czytelnictwo, literatura / Bogdan Klukowski // Nowe Książki.- 2007, nr 3, s. 80

Książka czy komputer? / Iwona Bukrejewska // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 10, s. 10-14

Książki do lamusa? Dramatyczny spadek czytelnictwa / Maria Sztuka // Śląsk.- 2011, nr 2, s. 24-26

Książki, ich twórcy i czytelnicy – wybór aforyzmów / Grażyna Moskalska // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 7-8, s. 6-10

Ludzie, czytajcie! / Barbara Waniek // Bibliotekarz.- 2008, nr 1, s. 11-13

Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 6-16

„Nie lubię czytać”. Wyobrażenia o książce u osób nie lubiących czytać / Daria Naziemiec // Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 4, s. 9-11

O umiejętności czytania / Alosza Awdiejew // Charaktery.- 2007, nr 2, s. 82

Osoby z dysfunkcją wzroku jako czytelnicy / Małgorzata Kowalska // Wychowanie na co dzień.- 2009, nr 3, s. 30-31

Polacy i książki / Katarzyna Wolff // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 11, s. 3-7

Poziom umiejętności czytania i pisania jako wskaźnik zdrowia społecznego / Sławomir Jabłoński // Edukacja.- 2009, nr 2, s. 65-77

Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza.- 2011, nr 3, s. 3-7

Współczesny czytelnik w świetle badań Biblioteki Narodowej / Katarzyna Wolff // Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 4, s. 3-9

Wybory czytelnicze – uwarunkowania i motywy / Grażyna Bilska // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 6, s. 3-6

Z czytelnictwem nadal źle – raport z badań Biblioteki Narodowej / Roman Chymkowski // Poradnik Bibliotekarza.- 2011, nr 4, s. 10-14

Zabronić czytania książek? Rozmowa z K. Heską-Kwaśniewicz / Maria Sztuka // Śląsk.- 2010, nr 6, s. 68

CZYTELNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Wydawnictwa ciągłe:

Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś / Grażyna Lewandowicz-Nosal.- Warszawa: SBP, 2008, sygn. 51854

Bunt czytelników / Grzegorz Leszczyński.- Warszawa: SBP, 2010, sygn. 53121

Czytania domowe / Joanna Papuzińska.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1975, sygn. 24096,24097

Czytanie i czytelnictwo dzieci młodszych jako przedmiot zainteresowań badawczych studentów kierunku nauczania początkowego / Krystyna Lenartowska // W: Studia Pedagogiczne.- Bydgoszcz: WSP, 1994, s. 149-155, sygn. 51635

Czytelnictwo // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej.- Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 76-77, sygn. 48001 Czytelnia

Czytelnictwo dzieci i młodzieży w obliczu przemian / Tadeusz Parnowski.- Warszawa: PZWS, 1961, sygn. 4842

Czytelnictwo i jego wpływ na wyniki nauczania / Włodzimierz Goriszowski.- Katowice: Śląsk, 1968, sygn. 12430

Czytelnictwo młodzieży wiejskiej / J. Kądzielski.- Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1971, sygn. 18423

Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska.- Warszawa: CEBIiD, 2007, sygn. 51692

Dziecko trudne a książka. Z badań nad czytelnictwem dzieci nieprzystosowanych społecznie / Ludmiła Pęska.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1975, sygn. 24048, 24049, 24050, 24209

Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką / Joanna Papuzińska.- Warszawa: WSiP, 1981, sygn. 31539, 31540, 31681, 31682

Jak powieść / Daniel Pennac.- Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2007, sygn. 47980

Książka, młodzież i przeobrażenia kultury / Anna Przecławska.- Warszawa: PZWL, 1967, sygn. 12174

Książka w życiu młodzieży współczesnej / Anna Przecławska.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1962, sygn. 5163

Kultura popularna w szkole / Barbara Myrdzik.- Lublin: UMC-S, 2006, s. 169-180, sygn. 47482

Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania / Anna Przecławska.- Warszawa: WSiP, 1978, sygn. 29326, 29327, 29328, 29329, 29502, 29558

Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński.- Warszawa: CEBIiD, 2007, sygn. 51690 Czytelnia

Młody czytelnik i współczesność / Anna Przecławska.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1966, sygn. 10004, 10005, 10006

Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji / Grzegorz Leszczyński .- Warszawa: SBP, 2009, sygn. 52184

Po potopie: dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty / red. Danuta Świerczyńska-Jelonek.- Warszawa: SBP, 2008, sygn. 51856

Problemy czytelnicze uczniów szkół średnich / Irena Lepalczyk.- Warszawa: PZWL, 1965, sygn. 7416, 7907

Przygotowanie czytelnicze absolwentów szkoły podstawowej / Maria Walentynowicz.- Warszawa: PZWS, 1961, sygn. 4824

Rodzina a rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci / Małgorzata Drost // W: Rodzina. Historia i współczesność.- Kraków: Impuls, 2006, s. 401-411, sygn. 47342

Rodzina a rozwój czytelnictwa wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka // W: Rodzina. Historia i współczesność.- Kraków: Impuls, 2006, s. 413-421, sygn. 47342

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów klasy drugiej / Mieczysław Oryl // W: Studia Pedagogiczne.- Bydgoszcz: WSP, 1994, s. 139147, sygn. 51635

Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska.- Tychy: Maternus Media, 2007, sygn. 53259

Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska.- Warszawa: Świat Książki, 2010, sygn. 53306

Z badań nad czytelnictwem i literaturą dla młodzieży / Anna Przecławska.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1970, sygn. 15885

Wydawnictwa zwarte:

Animacja czytelnictwa dziecięcego – nowa jakość w bibliotekach / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer.- 2005, nr 2, s. 68-73

Badanie czytelnictwa w bibliotece szkolnej / Joanna Setnikowska // Nowe w Szkole.- 2004, nr 1, s. 8-12

Co czyta młodzież? / Aneta Wójcik // Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 7-8, s. 14-15

Co czytają uczniowie gimnazjum? / Teresa Skonieczna // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 6, s. 12-16

Codzienne czytanie / Joanna Rynek // Wychowanie w przedszkolu.- 2007, nr 10, s. 42-44

Człowiek się zmienia, książka też. O wartości głośnego czytania / Jolanta Enko // Polonistyka.- 2009, nr 10, s. 45-49

Czytaj, czytaj, będziesz mądrzejszy / Irena Iwanicka // Nowa Szkoła.- 2001, nr 6, s. 36-37

Czytam ja, czytasz ty – czytają nasze dzieci / Daria Naziemiec // Świat książki dziecięcej dod. do Poradnika Bibliotekarza.- 2010, nr 4, s. 1-3

Czytanie i dziecko / Bogumiła Staniów // Guliwer.- 2005, nr 2, s. 73-76

„Czytelnicy Roku”, czyli o promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży / Stanisława Niedziela // Poradnik Bibliotekarza.- 2003, nr 7-8, s. 32-35

Dziecko i książka – refleksje na marginesie konferencji / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 2, s. 5-7

Dziecko odbiorcą kultury ( przyswajanie literatury przez uczniów – uwarunkowania rozwojowe ) / Jan Czechowski // Nowa Szkoła.- 2007, nr 5, s. 42-50

Edukacja czytelnicza rodziców i dzieci w bibliotece dziecięcej / Stanisława Niedziela // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 4, s. 5-10

Formy pracy z czytelnikiem – sposobem na rozbudzenie czytelnictwa w szkole / Alicja Fudala // Poradnik Bibliotekarza.- 1997, nr 6, s. 15-18

Gdy książka staje się księgą… / Alicja Zięba // Nowa Szkoła.- 2008, nr 1, s. 48-51

Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza.- 2009, nr 10, s. 36-41

Jak nastolatki oceniają książki? / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Polonistyka.- 2006, nr 2, s. 12-16

Jak przybliżyć uczniom najcenniejsze pozycje literatury dziecięcej w dobie kultury audiowizualnej / Agnieszka Piechnik // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 12, s. 28-29

Jak rozwijać fascynacje czytelnicze dziesięciolatków? / Anna Biernacka // Polonistyka.- 1999, nr 9, s. 530-533

Jak wychować „pożeracza książek”? / Anna Kleiber// Bibliotekarz.- 2010, nr 10, s. 14-19

Jak zachęcać dzieci do czytania? / Stefania Stysiak // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 2, s. 33-36

Jakie czasopisma czytają uczniowie? / Bożena Nowak // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 7-8, s. 13-14

Jakie książki polecają uczniowie? / Grażyna Straus // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 5, s. 6-8

Językowa twórczość dziecka a nauka czytania / Hanna Krauze-Sikorska // Polonistyka.- 2007, nr 9, s. 34-37

Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły.- 2007, nr 10, s. 5-8

Klub Ludzi Czytających Książki. Program dla uczniów gimnazjum / Anna Marek // Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 1, s. 11-13

Książki do zadań specjalnych / Ilona Mazurkiewicz-Krause // Polonistyka.- 2009, nr 10, s. 20-25

Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła.-2007, nr 6, s. 4-8

Lektury 12-latków- podsumowanie sondażu / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer.- 2005, nr 4, s. 105-115

Metody i formy pracy pedagogicznej z najmłodszymi użytkownikami / Violetta Trella // Poradnik Bibliotekarza.- 2003, nr 7-8, s. 8-11

Młodzi czytelnicy poezji: „inicjacje”, motywacje, źródła i wybory lekturowe / Anna Romaniuk // Poradnik Bibliotekarza.- 2008, nr 7-8, s. 6-11

Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka // Biblioteka w Szkole .- 2007, nr 6, s. 1-3

( Nie ) czytanie licealistów polskich i francuskich / Barbara Borowicz // Polonistyka.- 2009, nr 10, s. 39-44

O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w przedszkolu.- 2006, nr 6, s. 12-17

O wyborach czytelniczych gimnazjalistów / Sylwia Gajownik // Guliwer.- 2008, nr 1, s. 113-119

Płeć a poziom czytania ze zrozumieniem / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła.- 2007, nr 2, s. 45-48

Poczytaj ze mną! / Agnieszka Farganus // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 4, s. 25-27

Pomysły na rozwijanie motywacji do czytania / Magdalena Jatowska // Świat książki dziecięcej dod. do Poradnika Bibliotekarza.- 2009, nr 2, s. 1-6

Proces czytania w szkole / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole.- 2009, nr 10, s. 8-9

Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w przedszkolu.- 2008, nr 4, s. 5-11

Radość czytania / Anna Pawłowska-Niedbała // Wychowanie w przedszkolu.- 2007, nr 10, s. 48-52

Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży / Małgorzata Augustyniak // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 2, s. 13-14

Ulubione czasopisma i komiksy oraz motywy ich czytania przez uczniów szkoły podstawowej / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 10, s. 3-5

W niezwykłym świecie książek. Działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 12, s. 16-18

Wahania poziomu elementarnej umiejętności czytania dzieci u progu szkoły pod wpływem przerwy wakacyjnej / Gabriela Kapica // Edukacja.- 2009, nr 2, s. 50-64

Wampiry, kultura i uczeni… Co czytają i oglądają… starsze dzieci / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Guliwer.- 2004, nr 4, s. 49-54

Wpływ czytelnictwa na zasób słownictwa uczniów klasy trzeciej / Bernadetta Smagacz // Wychowanie na co dzień.- 2001, nr 9, s. 11-14

Wróćmy do czytania / Agata Korzeń // Wychowawca.- 2009, nr 5, s. 15

Współczesna prasa młodzieżowa / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 4, s. 8-11

Wybory czytelnicze ( dla ) najmłodszych / Halina Filip // Bibliotekarz.- 2009, nr 3, s. 13-

Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 5, s. 3-5

Zainteresowania czytelnicze młodzieży ( badania ankietowe ) / Grażyna Schlender // Poradnik Bibliotekarza.- 1997, nr 4, s. 6-8

Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół średnich / Wiesława Ratkiewicz // Bibliotekarz.- 2005, nr 5, s. 19-24Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką / Małgorzata Centner-Guz // Poradnik Bibliotekarza.- 2005, nr 4, s. 3-5 „Złota Dwudziestka Bestsellerów Nastolatków”, czyli co czytają uczniowie szkół średnich / Małgorzata Chamielec // Poradnik Bibliotekarza.- 2003, nr 7-8, s. 35-36

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość