Strona główna

Dane podstawowe: Liczba akcji: 10 500 780 Kapitalizacja: 428,4 mln zł


Pobieranie 149.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar149.6 Kb.


Dane podstawowe:

Liczba akcji: 10 500 780

Kapitalizacja: 428,4 mln zł

Free float: 230,3 mln zł


Struktura akcjonariatu:

Skarb Państwa 16,38%

CSFB 11,83%

PPEF I 7,63%

PPEF II 7,56%

Bank Handlowy 5,34%

Bank Austria AG 5,04%

Analityk: Tomasz Ćwintal

Tel. (22) 534-67-79
B iuro Maklerskie BPH S.A.

Zespół Analiz i Doradztwa InwestycyjnegoData:21.06.01

KĘTY S.A.Krótkoterminowo: Akumuluj

Długoterminowo: Akumuluj

cena: 40,8 zł cena docelowa: 46 zł.


Lata

przychody

(tys. zł)zysk netto

(tys. zł)EPS

(zł)


CFPS

(zł)


P/E

P/BV


1998

552 282

39 323

3,93

4,85

10,4

1,56

1999

586 657

23 209

2,21

3,29

18,5

1,43

2000 P

846 947

31 411

2,99

4,54

13,6

1,27

2001 P

940 022

34 619

3,30

5,06

12,4

1,15

2002 P

1 107 886

49 755

4,74

6,61

8,6

1,02

Dane skonsolidowane, Źródło: Raporty spółki; Prognoza sporządzona przez BM BPH SA


 • ZML Kęty są w przededniu pozyskania inwestora branżowego. Spółka podpisała umowę z firmą Lazard jako doradcą w procesie pozyskania inwestora. Odbędzie się to poprzez odkupienie udziałów od dotychczasowych akcjonariuszy –inwestorów finansowych. Sądzimy jednak, że nowy potencjalny inwestor branżowy będzie zainteresowany osiągnięciem ponad 50% udziałów w spółce co będzie wiązało się z koniecznością ogłoszenia wezwania na akcje spółki. Uważamy, że proces poszukiwania przez spółkę inwestora odbędzie się na przełomie przyszłego roku. Istnieje duża szansa na zainteresowanie zagranicznych inwestorów branżowych.
 • Po niezbyt korzystnym dla spółki ubiegłym roku obecny rok powinien być lepszy. Uruchomienie w Polsce produkcji prze dwa duże koncerny (KNU i Amcora) i agresywne wchodzenie ich na nasz rynek nie pozwoliło Kętom przenieść na klientów wyższych cen surowców. Działalność spółki charakteryzuje się dywersyfikacją produkcji w atrakcyjnych sektorach: profile dla budownictwa konstrukcyjnego i drogowego, stolarka aluminiowa, materiały dla przemysłu spożywczego (opakowania z folii).
 • ZML Kęty kończą program inwestycyjny oraz proces restrukturyzacji grupy. Dalsza rozbudowa i modernizacja spółek grupy ma na celu redukcję kosztów i zwiększanie efektywności. W segmencie opakowań giętych celem grupy jest zdobywanie rynków Europy Środkowej, a w asortymencie profili aluminiowych spółka zamierz wchodzić na rynki Unii Europejskich, wykorzystując niższe koszty produkcji.
 • Jako, że Kęty zaliczane są do grupy spółek średnich, akumulacja akcji przez krajowych inwestorów instytucjonalnych powinna wywołać zwyżki kursu. Przy ewentualnych zawirowaniach na rynkach międzynarodowych istnieje natomiast nieduże ryzyko znacznych spadków akcji spółki.
 • Wyceniając działalność operacyjną grupy kapitałowej metodą DCF wartość 1 akcji wyceniamy na 54 zł. Taka też cenę może zapłacić inwestor branżowy. Jednak z uwagi na wyhamowanie gospodarcze i ryzyko przedłużania się poszukiwań inwestora rekomendujemy zastosować 15% dyskonto. Cenę docelową wyznaczamy na 46 zł i zalecamy akumulację akcji Kęt.
Działalność operacyjna

ZML Kęty są liderem na rynku profili aluminiowych.

Działalność ZML Kęty skoncentrowana jest na przetwórstwie aluminium prowadzonym w dwóch zasadniczych segmentach:


 • 1. Segment wyrobów wyciskanych w skład którego wchodzą profile i systemy aluminiowe

 • 2. Segment opakowań giętych

W segmencie wyrobów wyciskanych i ciągnionych spółka posiada silną pozycję. W ofercie handlowej znajduje się 6 tys. różnych profili wyciskanych z aluminium i jego stopów. Dużym atutem Kęt jest komplementarność usługi. Nowoczesna narzędziownia – jako jedyna w kraju specjalizuje się również w projektowaniu i wykonawstwie narzędzi. Szczególne znaczenie miało powiązanie kapitałowe z producentami stolarki aluminiowej, co zapewnia dostęp do rynków produktów będących przedłużeniem procesu produkcyjnego wyrobów spółki. Według szacunków na najbliższe lata nastąpi spadek udziału produktów z drewna na rzecz stolarki z tworzyw sztucznych i aluminium. Najbardziej obiecujące segmenty rynku to budownictwo biurowe, hotelowe, handlowe i przemysłowe.


W segmencie opakowań giętych Kęty przeprowadziło kilka znaczących inwestycji. W 1988 r. powołano nowa spółkę Alupol w strefie ekonomicznej w Tychach. Firma ta powstała w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologicznie i oferuje produkty najwyższej jakości.
Restrukturyzacja zakładu i rozbudowa grupy kapitałowej
Początki restrukturyzacji Zakładu sięgają 1992 roku. Wówczas przekształcono Zakłady Metali Lekkich w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Kolejnym etapem była publiczna sprzedaż akcji serii 'A' i 'B' w roku 1995. Natomiast pierwsze notowanie akcji Spółki miało miejsce w 1996 roku.

Już podczas restrukturyzacji majątkowej w 1994 roku rozpoczęto reorganizować Spółkę w zakresie zarządzania. Decentralizacja procesów decyzyjnych miała na celu zwiększenie stopnia penetracji obsługiwanych rynków dla lepszej i szerszej obsługi klienta oraz koncentrację na głównych funkcjach Firmy poprzez podział odpowiedzialności za realizację kluczowych działań. Podział taki był tym bardziej uzasadniony, iż w Zakładzie można było wyodrębnić zarówno odrębne procesy technologiczne jak i odrębne rynki zbytu.

Następnym etapem rozpoczętej restrukturyzacji była w 1996 roku budowa Grupy Kapitałowej. Jej celem było wzmacnianie pozycji rynkowej Kęty SA poprzez integrację z odbiorcami rozwojowych segmentów rynku. Taka strategia przyniosła rezultaty w postaci przyłączenia do struktur Spółki dwóch firm z branży stolarki budowlanej: Metalplast Bielsko i Interbell. Wybór ten nie był przypadkowym, bowiem ponad 50% wytwarzanych na świecie wyrobów wyciskanych znajduje wykorzystanie właśnie w budownictwie.

Kolejną zaletą realizacji takiej strategii jest nie tylko rozszerzanie nowych rynków ale także rynków dotychczasowych. Potwierdzeniem tego było powołanie polsko-ukraińskiej spółki Alukpol, która rozpoczęła dystrybucję produktów Grupy poza wschodnią granicą.

Nie bez znaczenia miało również powołanie firmy produkcyjnej Alupol w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jej celem było uruchomienie najnowocześniejszej w naszej części Europy produkcji laminatów opakowaniowych gwarantujących również wysoką konkurencyjność z wyrobami produkowanymi w Europie Zachodniej. Wzmocnieniu segmentu opakowań służyło powołanie spółki "Flexpol" w Płocku, zajmującej się produkcją folii polipropylenowej. Dzięki tej inwestycji Grupa Kęty zapewniła sobie dostęp do kolejnego ważnego surowca wykorzystywanego przy produkcji opakowań. Obecnie większość tych surowców wytwarza się w ramach Grupy (folia aluminiowa, folia polipropylenowa, folia polietylenowa).

Kolejne działania restrukturyzacyjne rozpoczęte w 1999 roku to dalsze wydzielenia ze struktur Kęt SA funkcji nie stanowiących kluczowych biznesów dla Grupy. Dlatego powołano oddzielne spółki: Alutest (z Działu Badawczo - Rozwojowego), Alutech (z Zakładu Obsługi Technicznej) i Alumetal (z Zakładu Odlewni). Również kotłownię przeniesiono w struktury spółki Alutech.

W 2000 roku powołano spółkę Aluform (z Narzędziowni).
Obrazem zachodzących zmian jest nowopowstająca struktura organizacyjna.

Rozbudowywane struktury Grupy Kapitałowej z jednej strony oraz potrzeba szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu z drugiej, wymagają podejmowania szybkich i trafnych zarazem decyzji. Dla zapewnienia takich możliwości wdrażany jest zintegrowany informatyczny system zarządzania. Poza wpływem na zarządzanie system pozwoli na zwiększenie efektywności działań np. redukcję zapasów, zwiększanie produktywności czy lepszą obsługę klientów. Wdrożenie takiego narzędzia umożliwi Spółce uzyskanie w roku 2001 Certyfikatu MRP Klasy A dla najlepiej zintegrowanej i zarządzanej procesowo firmy. Efektem tak prowadzonych działań będzie:


 • Dalsze pozyskiwanie rynków zbytu

 • Rozwijanie nowych produktów

 • Usprawnianie procesów produkcyjnych

 • Zwiększanie wartości firmy

Otoczenie i pozycja rynkowa

Podstawowym surowcem przetwarzanym w ZML Kęty jest aluminium. Ponieważ w Polsce nie występują złoża boksytów, surowiec do produkcji aluminium jest prawie w całości importowany. Krajowa produkcja aluminium hutniczego odbywa się praktycznie w jednym zakładzie, jakim jest Huta Aluminium ”Konin”. Uzupełnieniem surowcowym dla hutnictwa aluminium jest wykorzystanie złomu. Jednak jego pozyskanie na rynku krajowym jest od kilku lat bardzo utrudnione m.in. ze względu na to, że na początku lat 90-ych niekorzystne przepisy celne umożliwiły wywóz znacznych ilości złomu za granicę. Obecnie popyt na złom aluminiowy przewyższa krajową podaż. Potrzeby częściowo zaspokaja import.

Za pośrednictwem firm zależnych i stowarzyszonych skupionych w grupie Kapitałowej spółka kontroluje ok. 40% rynku stolarki aluminiowej, ok. 50% rynku profili aluminiowych oraz ok. 20% rynku opakowań giętych.
Głównym konkurentem Spółki w zakresie stopów odlewniczych są Zakłady Metalurgiczne Skawina i Huta Aluminium Konin (łącznie ok. 30-35% krajowego rynku) oraz szereg małych odlewni, które produkują stopy średniej jakości.

W zakresie wyrobów wyciskanych i ciągnionych z Kętami konkuruje oddział szwedzkiego koncernu SAPA w Trzciance (8 tys. ton profili) i Hydro Aluminium Chrzanów należący do norweskiego koncernu Norsk Hydro (2,7 tys. ton) oraz import gotowych produktów z kształtowników aluminiowych.

W zakresie opakowań zapotrzebowanie rynku krajowego rośnie bardzo dynamicznie, ale też występuje coraz większa konkurencja. Do najpoważniejszych konkurentów należą: ŁDA, Schüpbach-ERG, Cofinec, Pakpol, Sharp-Hanmar i Wodamex, oferujące opakowania z nadrukiem rotograwiurowym. Wiele drukarni oferuje druk fleksograficzny. Duża część zapotrzebowania na opakowania pokrywana jest przez firmy zagraniczne.

Ostatnio w Polsce uruchomiły swoją produkcje dwóch nowych konkurentów: Amcora i KNU. Amcora – jest producentem opakowań giętych, jego produkcja usytuowana jest w specjalnej strefie ekonomicznej w Łodzi, także nie jest bezpośrednio blisko Kęt. KNU to podmiot działający na rynku jako Nordena, który rozszerzył swoją działalność o nową fabrykę opakowań pod Poznaniem. Przyjął on zasadę niskich cen, aby wejść na rynek. Nowe koncerny rozpoczęły intensywną ekspansję w celu zdobycia jak największego udziału w rynku. Presja wytworzona przez konkurencję doprowadziła do obniżania marż.Źródła zaopatrzenia

Głównym surowcem wykorzystywanym przez ZML Kęty jest aluminium zarówno w postaci czystej jak i złomu. Czyste aluminium kupowane jest na Londyńskiej Giełdzie Metali i częściowo w krajach WNP za pośrednictwem własnego Biura Handlu Zagranicznego. Z importu pochodzą również pierwiastki chemiczne wykorzystywane do produkcji stopów, takie jak krzem, magnez i mangan.Krajowy skup złomu odbywa się głównie za pomocą bardzo rozproszonej sieci prywatnych dostawców. W tak funkcjonującym systemie ceny złomu były dotychczas słabo skorelowanie z giełdową ceną aluminium. Dekoniunktura na rynku metali w ostatnich latach spowodowała, że relacja między ceną krajowego złomu, a ceną aluminium i jego stopów na giełdach była niekorzystna.
Analiza finansowa
Suma bilansowa ZML Kęty począwszy od 31/12/95 (po przeszacowaniu majątku trwałego oraz dokapitalizowaniu Spółki) do 31/12/2000 zwiększyła się z 199 mln zł o 357% do 568 mln zł. Przyrost sumy bilansowej był o 10% większy od inflacji.

 • Pasywa

W strukturze pasywów Spółki pozycją dominującą są kapitały własne. Ich udział na koniec 2000r. utrzymywał się na poziomie 60% sumy bilansowej. W ubiegłych latach kapitały własne stanowiły ponad 75% sumy bilansowej, w ostatnich dwóch latach poważnie zwiększył się stan zobowiązań z 15% sumy bilansowej w 1995 do 35% sumy bilansowej w 2000 r. Do 1998 r. zobowiązania spółki pochodziły prawie wyłącznie z tytułu dostaw, robót i usług. Spółka tylko w minimalnym zakresie zadłużała się w rachunku bieżącym. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Wysokie inwestycje realizowane przez Kęty przyczyniły się do wzrostu zadłużenia – ok. 200 mln zł na koniec ub. roku. 60% zobowiązań stanowią zobowiązania krótkoterminowe. Reszta to występujące po raz pierwszy zobowiązanie długoterminowe. Na uwagę zasługuje również wzrost do 63 mln zł. zobowiązań pozabilansowych, na co składają się gwarancje i poręczenia na rzecz jednostek zależnych


 • Aktywa

W ubiegłych latach udziały majątku trwałego i obrotowego strukturze aktywów były niemal równe po ok. 50%. W ostatnim roku widoczny jest wzrost udziału majątku trwałego. Spowodowane to zostało wzrostem rzeczowego majątku trwałego- inwestycje w walcarki. Wzrósł również finansowy majątek trwały co jest związane z powiększaniem grupy kapitałowej. 65% majątku obrotowego stanowią należności, pozostają na nie zmienionym od ubiegłego roku poziomie ok. 146 mln zł. O 20% zmalały w ub. roku zapasy spółki. Spółka dysponowała17 mln wolnej gotówki, co jest na poziomie sprzed ub. roku. • Analiza rachunku wyników

W ostatnim roku spółka odnotowała znaczny spadek przychodów ze sprzedaży. Jest to wynikiem wydzielenia spółek w grupie kapitałowej i wejściem konkurencyjnych spółek na nasz rynek (Amcora i KNU).
Analiza przychodów ze sprzedaży w ostatnich latach wskazuje na znacznie mniejszy związek pomiędzy wynikami finansowych ZML Kęty, a wahaniami cen aluminium na giełdzie londyńskiej niż ma to miejsce w przypadku całego sektora. Przez trzy kwartały 1997 r. sytuacja cenowa aluminium była względnie stabilna. Dopiero w IV kwartale na skutek kryzysu azjatyckiego nastąpiła silna obniżka cen aluminium (spadek rzędu 10-15%). Dzięki zastosowaniu transakcji zabezpieczających na aluminium, udało się Spółce uzyskać w całym roku wzrost przychodów o 24%. Dalszy spadek cen metali na świecie, który miał miejsce w 1998 r. (średnio o 15%) przyczynił się do obniżenia dynamiki przychodów. Kryzys dał się we znaki szczególnie na Wydziale Odlewni w I półroczu 1998 r. na skutek niestabilnych cen złomu i stopów. Ponadto w połowie roku wystąpiły przejściowe perturbacje w sektorze koncentratów spożywczych, które zmniejszyły w tym okresie zamówienia.

Koszty operacyjne z tytułu przyspieszonej amortyzacji, odpisy z tytułu ulgi inwestycyjnej oraz bilans operacji finansowych, związany z obrotem papierami wartościowymi były zjawiskami nieregularnymi, a jednoczenie na tyle istotnymi, że dynamika zysku uzyskana w latach 1995-1997 r. nie jest adekwatna do oceny podstawowej działalności w tych latach. Mimo tych okoliczności Spółka charakteryzowała się dość stabilnym poziomem rentowności netto w przedziale od 6,3 do 7,4%. W I półroczu 1998 r. dał się odczuć efekt załamania cen aluminium oraz przejściowego zmniejszenie sprzedaży opakowań dla przemysłu koncentratów. W efekcie rentowność spadła do 6%. Stabilizacja na krajowym rynku złomu oraz odpowiednie działania Zarządu w kierunku uregulowania cen złomu pozwoliło z bardzo dobrym skutkiem zmienić strategię związaną z zaopatrzeniem. Decydujące znaczenie miało zastosowanie ulgi z tytułu wykorzystania odpadów. Łącznie w 1998 r. Spółka odliczyła od podstawy opodatkowania 15,8 mln zł. Pozwoliło to na obniżenie stopy podatkowej w 1998 r. do 19,6%. W efekcie Spółka zrealizowała zysk netto w wysokości 38,3 mln zł tj. o 22% więcej niż w roku poprzednim, a rentowność zysku netto osiągnęła za cały rok poziom 7,2%.Prognoza Zarządu dla Grupy kapitałowej.

Rok 2001 Rok 2000 Dynamika 2001/2000

Przychody ze sprzedaży 942,8 846,6 111,4%

EBIT 82,8 52,5 157,9%

EBITDA 119,1 75,3 158,2%

marża EBITDA 12,6% 8,9%

Zysk brutto 53,3 44,7 119,1%

Zysk netto 42,6 29,8 143,0%


Budżet oraz prognoza nie uwzględniają wyników finansowych spółek zależnych: Alutest i Aluform ze względu na ich niewielki wpływ na wynik skonsolidowany Grupy. W ramach przyjętej strategii na lata 1999-2001 Spółka przeznaczyła na inwestycje 258 mln zł, z czego wydatki inwestycyjne w 2000 roku wyniosły 126 mln zł, a w 2001 roku ukształtują się na poziomie 65,5 mln zł. Jest to oficjalna prognoza Zarządu spółki. Naszym zdaniem jest ona, w dobie spowolnienia gospodarczego, zbyt optymistyczna. Szczególnie trudno będzie osiągnąć planowana rentowność operacyjną. Zdajemy sobie sprawę, że Zarząd spółki działa pod naciskiem inwestorów finansowych, którym bardzo zależy na maksymalizacji wyniku spółki przed sprzedażą jej inwestorowi branżowemu.

Wycena

W przedstawionym powyżej modelu wyceny otrzymaliśmy wartość 1 akcji Grupy Kęty na 54,2 zł. Jednak z uwagi na obecną sytuacje rynkową i możliwość przedłużenia się okresu poszukiwania inwestora strategicznego stosujemy 15% dyskonto do fair value. Cenę docelową wyznaczamy na 46,1. Uważamy , że taka cenę akcje Kęt powinny osiągnąć w przeciągu najbliższych 3 miesięcy.Analiza Techniczna

Od grudnia ub. roku kurs akcji znajduje się średnioterminowym trendzie wzrostowym. Obecnie kurs akcji zszedł do dolnej linii tego trendu. Uważamy, że będzie ona istotnym wsparciem przed dalszymi spadkami. Na ostatnich sesjach widoczny jest wzrost obrotów, który świadczy o wyhamowaniu spadków i akumulacji akcji. Zakończenia spadków nie zapowiada MACD, jedynie oscylatory szybkie (Stochastic) wskazują na wyprzedanie waloru. W najbliższych miesiącach oczekujemy przebicia spadkowej linii trendu łączącej szczyty z początku lipca ub. roku tak jat to miało miejsce pod koniec lutego tego roku. Niekorzystnie z punktu analizy technicznej będzie przełamanie dolnej linii trendu, co może przynieść spadek kursu do poziomu 37-38 zł.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1998

1999

2000

2001 P

2002 P

Przychody netto ze sprzedaży

552 282

586 657

846 947

940 022

1 107 886

Koszty sprzedanych prod. tow. i mat.

451 196

453 781

693 362

810 758

930 859

Zysk brutto na sprzedaży

101 086

132 876

153 584

160 265

177 027

Zysk na działalności operacyjnej

46 702

61 393

53 452

56 988

70 071

Przychody finansowe

18 598

19 189

15 503

18 602

22 323

Koszty finansowe

14 030

19 082

26 715

23 509

21 158

Zysk na działalności gospodarczej

51 270

61 500

42 240

52 082

71 236

Zysk brutto

49 842

36 719

34 258

48 082

67 236

Podatek dochodowy

10 665

12 938

2 847

13 463

17 481

Zysk netto

39 323

23 209

31 411

34 619

49 755

Marża brutto

18,3%

22,6%

18,1%

16,5%

16,0%

Rentowność operacyjna

8,5%

10,5%

6,3%

5,9%

6,3%

Rentowność brutto

9,0%

6,3%

4,0%

5,0%

6,1%

Rentowność netto

7,1%

4,0%

3,7%

3,6%

4,5%

ROA

12,2%

5,5%

5,3%

4,8%

6,6%

ROE

16,2%

8,3%

9,9%

9,8%

12,6%

BILANS

31-12-98

31-12-99

31-12-00

31-12-01

31-12-02

Aktywa [tys. zł.]

350 045

489 249

694 710

736 669

780 373

Majątek trwały

181 195

194 760

328 474

361 322

379 419

Rzeczowy majątek trwały

150 481

189 944

303 910

334 301

351 017

Finansowy majątek trwały

5 023

3 284

15 000

16 500

16 830

Należności długoterminowe

167

0

0

0

0

Majątek obrotowy

168 078

294 253

366 236

375 347

400 954

Zapasy

69 751

104 347

116 869

122 712

134 983

Należności krótkoterminowe

81 112

136 329

231 759

238 549

250 476

Papiery wart. przezn. do obrotu

1 370

207

0

0

0

Środki pieniężne

15 845

53 370

17 608

14 086

15 495

Pasywa

350 045

489 249

694 836

736 669

780 373

Kapitał własny

261 831

300 181

336 469

371 087

420 840

Rezerwy

17 148

14 911

13 697

14 902

16 220

Zobowiązania

60 444

158 641

337 886

343 217

335 105

Zobowiązania długoterminowe

2 317

1 544

1 698

1 359

1 223

Zobowiązania krótkoterminowe

58 127

Amortyzacja

9 163

11 380

16 238

18 500

19 700

Rotacja należności (dni)

49

67

78

87

79

Rotacja zapasów (dni)

42

53

47

44

42

Rotacja zobowiązań (dni)

37

120

125

132

121

Kapitał obrotowy

109 951

137 156

30 048

33 489

67 073

Wskaźnik płynności bieżącej

2,89

1,87

1,09

1,10

1,20

Wskaźnik płynności szybkiej

1,69

1,21

0,74

0,74

0,80

Wskaźnik zadłużenia

0,17

0,34

0,05

0,04

0,05

Wskaźniki rynkowe

1998

1999

2000

2001 P

2002 P

EPS

3,93zł

2,21zł

2,99zł

3,30zł

4,74zł

CFPS

4,85zł

3,29zł

4,54zł

5,06zł

6,61zł

BVPS

26,18zł

28,59zł

32,04zł

35,34zł

40,08zł

P/E

10,38

18,46

13,64

12,38

8,61

P/CF

8,42

12,39

8,99

8,07

6,17

P/BV

1,56

1,43

1,27

1,15

1,02

liczba akcji [tys. szt]

10 001

10 501

10 501

10 501

10 501

kurs [zł]

40,80 zł

40,80 zł

40,80 zł

40,80 zł

40,80 zł


Biuro Maklerskie BPH S.A. - Centrala


Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

tel. (012) 618 64 51, 618 64 55

fax (0 12) 618 64 53

Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego


Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa

tel./fax (0 22) 622 42 67
Dawid Wilanowski – Kierownik ZAiDI Stefan Knopik – Doradca Inwestycyjny


tel. (0 22) 534 67 76 tel. (0 22) 534 67 80

e-mail: dawid.wilanowski@BPH.pl e-mail: stefan.knopik@BPH.pl

finanse, telekomunikacja, sektor IT, konglomeraty przemysłowe,

media branża piwna
Tomasz Ćwintal– Analityk Izabela Frąc-Dudek


tel. (0 22) 534 67 79 tel. (0 22) 534 67 78

e-mail: tomasz.cwintal@BPH.pl e-mail: izabela.frac-dudek@BPH.pl

budownictwo, metalurgia, analiza techniczna, marketing usług

branża papiernicza, rynki zagraniczne.
Andrzej Łucjan – Analityk Piotr Banasik - Analityk

tel. (0 22) 534 67 77 tel. (0 22) 534 67 77

e-mail: andrzej.lucjan@BPH.pl e-mail: piotr.banasik@BPH.pl

przemysł elektromaszynowy, farmacja, kontrakty terminowe, analiza ilościowa

branża chemiczna.
Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych

 • kupuj – oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej

 • akumuluj – oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej

 • trzymaj – oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego

 • redukuj – oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej

 • sprzedaj – oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej


Rekomendacja długoterminowa – rekomendacja jest aktualna w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania, chyba że została

zmieniona.Rekomendacja krótkoterminowa – rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jej wydania

chyba że została zmienionaCena docelowa – prognozowany poziom ceny dla papieru wartościowego w okresie ważności rekomendacji.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość