Strona główna

Decyzja komisji z dnia 10 lutego 1998 r zmieniająca decyzję 97/569/we ustalającą tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych


Pobieranie 87.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar87.02 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 10 lutego 1998 r.
zmieniająca decyzję 97/569/WE ustalającą tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(98/163/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży1, ostatnio zmienioną decyzją 97/34/WE2, w szczególności jej art. 2 ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
tymczasowe wykazy zakładów produkujących produkty mięsne w państwach trzecich zostały opracowane w decyzji Komisji 97/569/WE 3, ostatnio zmienionej decyzją 98/9/WE4;
Singapur, Słowenia i Szwajcaria przesłały wykaz zakładów wytwarzających produkty mięsne, w odniesieniu do których odpowiedzialne za to organy poświadczają, iż są one zgodne z regułami wspólnotowymi;
z tego powodu można sporządzić tymczasowy wykaz zakładów wytwarzających produkty mięsne w odniesieniu do Singapuru, Słowenii i Szwajcarii; Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/569/WE;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do niniejszej decyzji dodaje się do Załącznika do decyzji 97/569/WE.


Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 1998 r.Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 1998 r.
W imieniu Komisji

Franz FISCHLER


Członek Komisji


ANEXO – BILAG – ANHANG – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – ALLEGATO – BIJLAGE – ANEXO – LIITE – BILAGA
País: SINGAPUR / Land: SINGAPORE / Land: SINGAPUR / Χώρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ / Country: SINGAPORE / Pays: SINGAPOUR / Paese: SINGAPORE / Land: SINGAPORE /País: SINGAPURA / Maa: SINGAPORE / Land: SINGAPORE


1

2

3

4

5

VPH-ME-001

Effort Holdings Pte Ltd

Singapore
PMP

VPH-ME-002

Yeo Hiap Seng Ltd

Singapore
PMP

VPH-ME-003

Amoy Canning Corporation (Singapore Ltd)

Singapore
PMP

VPH-CS-001

QB Food Trading Pte Ltd

Singapore
PMP

VPH-CS-004

Ben Foods (S) Pte Ltd

Singapore
PMPPaís: ESLOVENIA / Land: SLOVENIEN / Land: SLOWENIEN / Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Country: SLOVENIA / Pays: SLOVÉNIE / Paese: SLOVENIA / Land: SLOVENIË / País: ESLOVÉNIA / Maa: SLOVENIA / Land: SLOVENIEN

1

2

3

4

5

47

Droga PC Argo

Izola
PMP

71

Perutnina

Ptuj
PMP


País: SUIZA / Land: SCHWEIZ / Land: SCHWEIZ / Хώρα: ΕΛΒΕTIA/ Country: SWITZERLAND / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA / Land: ZWITSERLAND / País: SUÍÇA / Maa: SVEITSI / Land: SCHWEIZ


1

2

3

4

5

25

Hero Konserven

Lenzburg
PMP

38

Frisco - Findus AG

Rorschach
PMP

49

Dyna S.A.

Fryburg
PMP

61

Knorr AG

Thayngen
PMP

201

Gurtner AG

Trin
PMP

202

Bündner Fleisch Mani AG

Churwalden
PMP

205

Albert Spiess AG

Frauenkirch
PMP

212

SWF Fleischwaren AG

Landquart
PMP

213

Lucul S.A.

Payerne
PMP

214

Maggi AG

Kemptthal
PMP

215

Fleischtrocknerei Churwalden AG

Churwalden
PMP

216

Hügli AG

Steinach
PMP

224

Hilcona AG

Schaan
PMP

225

Haco AG

Gümligen
PMP

227

Gustav Spiess AG

Berneck
PMP

228

E. Sutter AG

Gossau
PMP

229

Kocherhans & Schär AG

Churwalden
PMP

239

Gehrig AG

Klus
PMP

242

Sirpig S.A.

Brusio
PMP

254

H. Ospelt Anstalt

Bendern
PMP

275

Albert Spiess AG

Schiers
PMP

288

Frigemo Produktion Chur, J. Caprez - Danuser AG

Chur
PMP

293

Salumi San Pietro S.A.

Stabio
PMP

294

Natura Fleischtrocknerei

Tinizong
PMP

299

F.+B. Meinen

Berno
PMP

301

Pizoler AG

Sargans
PMP

302

Gautschi AG

Utzenstorf
PMP

303

Oswald AG

Steinhausen
PMP

304

Cambio Fleischwaren AG

St. Gallen
PMP

305

Morgia AG

Lyss
PMP

306

Fleischtrocknerei Churwalden AG

Chur
PMP

309

Gemperli AG

St. Gallen
PMP

311

Fredag AG

Root
PMP

312

Konservenfabrik Bischofszell AG

Bischofszell
PMP

315

Möfag Mösli Fleischwaren AG

Zuzwil
PMP”
1 Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17.

2 Dz.U. L 13 z 16.1.1997, str. 33.

3 Dz.U. L 234 z 26.8.1997, str. 16.

4 Dz.U. L 3 z 7.1.1998, str. 12.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość