Strona główna

Definicja aids


Pobieranie 20.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.75 Kb.

 1. Definicja AIDS.

 2. Zapobieganie AIDS.

 3. Profilaktyka AIDS.

 4. AIDS - definicja i klasyfikacja.

 5. AIDS - drogi przenoszenia.

 6. Infekcje oportunistyczne w AIDS.

 7. Grupy ryzyka w HIV.

 8. Drogi zakażenia HIV.

 9. Przebieg zakażenia HIV.

 10. Leczenie antyretrowirusowe i brak leczenia u doroslych

 11. Profilaktyka i leczenie zakażeń oportunistycznych.

 12. Co to jest choroba wskaźnikowa, wymienić.
 1. Objawy przewlekłego zapalenia wątroby.

 2. Próby czynnościowe w ostrych, przewlekłych chorobach wątroby.

 3. Zaproponuj diagnostykę, postępowanie i leczenie w przewlekającym się

 4. ponad 6 miesięcy zapaleniu wątroby.

 5. Objawy kliniczne i biochemiczne WZW.
  Immunosupresyjne postępowanie w WZW.

 6. Przewlekłe zapalenie wątroby - objawy kliniczne i laboratoryjne.

 7. Marskość wątroby - objawy kliniczne.

 8. Stosowanie sterydów w WZW.

 9. Bezżółtaczkowe zapalenie wątroby - objawy kliniczne, badania hematologiczne.

 10. Postępowanie kliniczne i dietetyczne w WZW.

 11. Różnicowanie WZW z żółtaczką mechaniczną i hemolityczną.

 12. Parametry kliniczne i biochemiczne w rozpoznaniu śpiączki.

 13. Objawy we wczesnej śpiączce.

 14. Patogeneza śpiączki wątrobowej w WZW.

 15. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w chorobach wątroby.

 16. Nowe metody chemioterapii w śpiączce wątrobowej.

 17. Objawy zagrożenia śpiączką.

 18. Różnicowanie śpiączek u ciężarnych.

 19. Budowa wirusa HBV, HIV.

 20. Szczepionki przeciw HAV, HBV, HCV : skład, rodzaj szczepionki,

 21. nazwa handlowa, schemat szczepienia, skuteczność, droga podania, obj. niepożądane.

 22. Następstwa WZW.

 23. Profilaktyka WZW A, B, C.

 24. Postępowanie w ostrym WZW.

 25. Charakterystyka procesów i okresów WZW.

 26. WZW C - klinika, diagnostyka, leczenie.

 27. Ostre WZW B - objawy kliniczne i laboratoryjne.

 28. Diagnostyka zakażeń HCV.

 29. Przewlekle WZW typu C

 30. Kliniczne postaci WZW B.

 31. Rozpoznanie ostrej nwd wątroby.

 32. Leczenie ostrej nwd wątroby.

 33. Zapalenie opon - patogeneza, klinika.

 34. Technika badania objawów oponowych

 35. Leczenie RZOM.

 36. Pneumokokowe zap opon mózgowo-rdzeniowych

 37. Leczenie RZOM w zależności od wieku.

 38. Różnice w leczeniu RZOM i LZOM.

 39. Podać leczenie bakteryjnych ZOM w różnych grupach wiekowych z obrzękiem mózgu.

 40. Schemat leczenia RZOM i LZOM razem z obrzękiem.

 41. ZOMR i M.

 42. Polskie antybiotyki w leczeniu RZOM.

 43. Powikłania ZOM na podstawie badania płynu mózgowo-rdzeniowego.

 44. Leczenie ropnego zapalenia mózgu.

 45. Meningitis parotidea - diagnostyka, leczenie, powikłania.
 1. Mononukleoza zakaźna.

 2. Mononukleoza zakaźna - patogeneza i leczenie.

 3. angina paciorkowcowa a mononukleoza zakazna różnice

 4. Różnicowanie anginy paciorkowcowej i mononukleozy.

 5. Zespół mononukleozowy.

 6. Zespoły mononukleozowe – opisać
 1. Tężec - profilaktyka i obraz kliniczny.

 2. Różnicowanie tężca.

 3. Leczenie tężca.
 1. Zatrucie jadem kiełbasianym.

 2. Leczenie zatrucia jadem kiełbasianym.

 3. Objawy zatrucia jadem kiełbasianym i postępowanie w razie podejrzenia.

 4. Leczenie zatrucia jadem kiełbasianym, obraz kliniczny, badania.
 1. Rozpoznanie i różnicowanie ostrych zatruć pokarmowych.

 2. Zatrucia wywoływane przez Schigella.

 3. Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez Salmonellę.

 4. Salmonellozy.

 5. Objawy kliniczne w trzecim okresie duru.

 6. Diagnostyka duru brzusznego.

 7. Dur brzuszny plamisty.

 8. Diagnostyka i postępowanie w krwotokach i perforacji jelita w durze brzusznym.

 9. Dur brzuszny.

 10. Dury rzekome.

 11. Podobieństwa i różnice między czerwonką bakteryjną a pełzakową.
 1. Posocznica gronkowcowa - klinika i postępowanie.

 2. Posocznica meningokokowa.

 3. Wstrząs septyczny.

 4. Leczenie wstrząsu anafilaktycznego.

 5. Postępowanie we wstrząsie septycznym.

 6. DIC.

 7. Mechanizm powstawania wstrząsu po podaniu surowicy.

 8. Choroby podlegające obowiązkowi hospitalizacji i ich główna lokalizacja narządowa.

 9. Choroby podlegające hospitalizacji.

 10. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce.

 11. Odra.

 12. Odra - objawy, postępowanie, leczenie.

 13. Uodpornienie czynne, bierne w odrze.

 14. Mechanizm powstawania wysypki w odrze, ospie.

 15. Objawy i przebieg ospy wietrznej.

 16. Różnicowanie ospy wietrznej i półpaśca.

 17. Różnicowanie wysypki w odrze, różyczce, płonicy.

 18. Płonica.

 19. Powikłania płonicy wczesne i późne.

 20. Postacie hipertoksyczne w płonicy.

 21. Świnka - leczenie, objawy

 22. Świnka - wszystko, powikłania.

 23. Powikłania świnki.

 24. Powikłania w różyczce.

 25. Zmiany we krwi w różyczce, cytomegalii.

 26. Krztusiec.

 27. Zakażenia paciorkowcowe (płonica, róża, angina, liszajec).

 28. Objawy kliniczne w pneumokokowym zapaleniu płuc.

 29. Skutki działania kompleksu antygen-pciało w chorobach wirusowych i zakaźnych.

 30. Leki przeciwwirusowe - charakterystyka ( jakie znasz, nazwy, preparaty, dzialanie, wszystko.

 31. Zmiany w gardle w płonicy i innych jednostkach chorobowych.

 32. Immunologiczne podłoże chorób wysypkowych.

 33. Immunoglobuliny ludzkie.

 34. Cefalosporyny.

 35. Leki przeciwwirusowe, dawki.

 36. Zastosowanie sterydów w chorobach zakaźnych.

 37. Antybiotyki działające na bakterie G(-).

 38. Szczepionki.

 39. Różnicowanie gorączki w chorobach zakaźnych.

 40. Choroba Weila.

 41. Gorączka Q.

 42. Ospa.

 43. Cholera.

 44. Malaria.

 45. Malaria - profilaktyka, strefy, leczenie.

 46. Profilaktyka nieswoista oraz chemioprofilaktyka malarii.

 47. Różnicowanie gorączek krwotocznych.

 48. Gorączki krwotoczne.

 49. Dżuma.

 50. Enterowirusy Coxackie A i B.

 51. Choroby egzotyczne zawleczone do Polski.

 52. Zespoły chorobowe wywołane wirusem ECHO.

 53. Wirusy Herpes.

 54. Błonica.

 55. Choroba posurowicza.

 56. Choroba papuzia.

 57. Leptospirozy.

 58. Leczenie brucelozy ostrej i przewlekłej.

 59. Prątkująca gruźlica.

 60. Tularemia.

 61. Nagminne porażenie dziecięce.

 62. Diagnostyka i leczenie chorób wywołanych przez pierwotniaki w Polsce.

 63. Choroby wywoływane przez pierwotniaki w Polsce.

 64. Schemat leczenia robaczyc i zakażeń pierwotniakowych.

 65. Włośnica.

 66. Włosień spiralny.

 67. Różnice i podobieństwa kliniczne w morfologii krwi - włosień i toksokaroza.

 68. Toxokaroza.

 69. Kretkownica kleszczowa.

 70. Toxoplazmoza - objawy, przebieg, leczenie.

 71. Toxoplazma - leczenie, profilaktyka.

 72. Toxoplazmoza - drogi zakażenia, w ciąży, leczenie.

 73. Zakażenia przenoszone drogą krwi.

 74. Grypa ludzka a ptasia grypa

 75. Wścieklizna.

 76. Profilaktyka wścieklizny.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość