Strona główna

Deklaracja gotowości do służby


Pobieranie 7.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.21 Kb.
Deklaracja gotowości do służby.

Ja, ............................................................................. .................................................................................. nazwisko, imię, adres, telefon, mail

poruszony(a) przykładem Jezusa Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy obmywał uczniom nogi, mówiąc do nich: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem” (J 13,15), deklaruję na okres jednego roku służbę na rzecz mojej wspólnoty parafialnej czy rodzinnej. Jestem gotów (gotowa) pełnić ją poprzez: .....................................................................................................................................................................

Mając świadomość tego, że Jezus Chrystus uczy mnie postawy służebnej i uzdalnia do niej, składam moją deklarację na ołtarzu, z któ­rego spożywam Najświętsze Ciało i Krew Pańską. Amen.


.................................................................................. data, czytelny podpis


Tę część kartki należy odciąć i złożyć na stoliku za ławkami przed Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 w Wielki Czwartek 24 marca 2016 r.

Propozycje służby na rzecz mojej wspólnoty parafialnej:Tę część kartki należy odciąć i zachować dla siebie)


 1. Mogę pełnić w kościele posługę liturgiczną: lektor, psałterzysta, niesienie darów.

 2. Wyrażam chęć włączenia się do grup muzycznych: schola dziecięca, młodzieżowy zespół muzyczny, chór.

 3. Chcę należeć do:

 • Wspólnoty młodzieżowe: Ruch Światło-Życie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Grupa Teatralna.

 • Wspólnoty dla dorosłych: Bractwo Różańcowe, Franciszkański Zakon Świeckich (dawniej: III Zakon), Koła Żywego Różańca, Oazy Rodzin, Odnowa w Duchu Świętym, Asysta Procesyjna, Legion Maryi, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Ukrzyżowanego, Parafialny Zespół Caritas.

 1. Mogę pomóc jako wolontariusz:

 • W Klubie Młodzieżowym – Dom Młodych.

 • W redagowaniu parafialnej strony internetowej.

 • W pracach dekoracyjnych w kościele.

 1. Można włączyć się w dzieła: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Margaretka.

 2. Mam także inną swoją propozycje włączenie się w działalność naszej Parafii …........………… określić swoją propozycję).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość