Strona główna

Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą tel./faks (0-89) 534 00 19


Pobieranie 8.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.75 Kb.
Urząd

Marszałkowski 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87

Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą tel./faks (0-89) 534 00 19


e-mail: die@warmia.mazury.pl

IE.II.0726-36/07

Olsztyn, dnia 10.04.2007

P. T. Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szanowni Państwo,


Pani Iwona Kur, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, poinformowała Departament Integracji Europejskiej
i Współpracy z Zagranicą, że miesięcznik Regional Review (Przegląd Regionalny)
oraz Komitet Regionów ogłosiły konkurs pod tytułem „European Regional Champions Awards 2007” na najlepsze programy i projekty realizowane w regionach Unii Europejskiej. Wyłonione projekty posłużą jako przykłady najlepszych praktyk dla innych regionów UE.

Konkurs jest otwarty dla regionów i miast w następujących kategoriach:  • polityka morska,

  • kultura,

  • zatrudnienie,

  • transport,

  • polityka społeczna,

  • komunikacja,

  • innowacyjność,

  • Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich.

Konkurs ten jest skierowany do regionów i miast w Europie, a jego celem jest wyłonienie jednego wyróżniającego się projektu lub inicjatywy w każdej kategorii. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać władze regionalne bądź miejskie, biura regionalne znajdujące się w Brukseli oraz europejskie i narodowe stowarzyszenia władz lokalnych
i regionalnych.

Termin zgłaszania projektów upływa 27 kwietnia 2007. Lista wstępnie wyselekcjonowanych projektów będzie przedstawiona w czerwcu 2007 roku. Na jej podstawie członkowie Komitetu Regionów wybiorą, poprzez głosowanie, najlepsze inicjatywy. Zwycięskie programy i projekty będą przedstawione podczas OPEN DAYS 2007 w Brukseli w październiku br.Szczegóły na temat konkursu, w tym pełna lista kategorii, kryteria oceny projektów oraz procedura ich zgłaszania znajdują się na stronie internetowej: www.regionalreview.eu.

Dodatkowych informacji udzielają: Brett Alderton i Jamie Colquhoun,


tel.: +44 20 70 91 75 00, e-mail: events@regionalreview.eu.

Gotowość udziału w konkursie należy zgłosić do Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel./faks 089 534 00 19,


e-mail: die@warmia.mazury.pl ). Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w konkursie.

Z poważaniem©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość