Strona główna

Department of Management Faculty of Organisation and Management Technical University of Lodz


Pobieranie 95.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar95.44 Kb.Department of Management

Faculty of Organisation and Management

Technical University of Lodz


[PROGRAMME]IV Annual National Conference

in the „Managing Organisational Development” series

entitled

Managing the development

of small and medium-sized enterprises
Wodnik Hotel, Słok near Bełchatow (Poland)

23-25 May 2011Mr Witold Stępień, the Marshal of Lodzkie Voievodship Has taken patronage over the Conference.

The Conference is proudly sponsored by BGŻ Bank offering comprehensive solutions for small and medium-sized enterprises.
HONORARY CHAIRPERSONS

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł


ADVISORY COMMITTEE

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – przewodniczący

Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Janusz Czekaj – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Bohdan Godziszewski – UMK w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. inż. Rafał Krupski – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Teresa Łuczka – Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Danuta Mierzwa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Józef Penc – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Bogdan Piasecki – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – UE w Poznaniu
ORGANISING COMMITTEE


dr inż. Marek Matejun – head of the committee

dr Anna Adamik

dr inż. Piotr Józwiak

dr inż. Iwona Staniec

dr inż. Katarzyna Szymańska

dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawskamgr inż. Sylwia Flaszewska

mgr inż. Anna Juźwicka

mgr inż. Magdalena Kurowska

mgr Anna Walecka

mgr Joanna Wieczorek

lic. Michał Bolimowski
CONFERENCE PROGRAMME

Monday, 23.05.2011

13.00 – 14.45

Lunchfrom14.00

Arriving Guests check-in at the Wodnik Hotel

For those arriving earlier there is a possibility to leave the luggage in the checkroom. Subject to room availability, earlier check-in may be available.

Rooms are equipped with free wireless internet access.
15.00 – 15.30

Greetings and official opening of the conference15.30 – 17.15

Plenary session: Strategic directions of management of the development of small and medium-sized enterprises

Chairpersons: prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł

15.30 – 15.45


prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek

Szkoła Główna Handlowa w WarszawieRegionalne uwarunkowania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw (Regional conditions of development of SMEs)

15.45 – 16.00


prof. dr hab. inż. Rafał Krupski

Politechnika CzęstochowskaRozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny (The development of SMEs in the light of empirical study. Strategic context)

16.00 – 16.15


prof. dr hab. Andrzej Pomykalski

dr Robert Blażlak

Politechnika ŁódzkaZarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw (Network management and enterprises’ innovativeness)

16.15 – 16.30


prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachMeasuring the growth orientation of organizations
in post-accession economy (Pomiar zorientowania na wzrost organizacji w gospodarce poakcecyjnej)

16.30 – 16.45

dr Aleksandra Rudawska

Uniwersytet SzczecińskiAn attitude to knowledge sharing in medium-sized enterprises (Podejście do dzielenia się wiedzą
w średnich przedsiębiorstwach)

16.45 – 17.15

Discussion17.15 – 17.45

Coffee break.

During the break we invite you to visit and assess the posters submitted for the competition.

17.45 – 19.15

Practitioners’ Panel: Cooperation of SMEs with business environment institutions

Chairpersons: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz, dr inż. Marek Matejun
Panel participants from the SME sector:

 • Michał Stefański – Managing Director – MobileMS (micro enterprise)

 • Piotr Palma – Technical Director – MobileMS (micro enterprise)

 • Mariusz Nyk – Head of the Economic Analysis Department – PHU IZMAR (small enterprise)

 • Paweł Cebula – Software Development Director – MakoLab S.A. (medium-sized enterprise)

Panel participants from the business environment institutions

 • Agnieszka Wochna – Operational Division Director BGŻ Bank in Lodz

 • Krzysztof Bartczak – SME Department Manager, Operational Division, BGŻ Bank in Lodz

 • Marek Górecki – Board Chairman, Zelów Municipality Development Foundation

 • Ida Matejun – Head of the Analysis and Reporting Unit, Department of Fiscal Institutions Governance, Tax Chamber in Lodz

The aim of the panel is to formulate the Code of Good Practice of cooperation between SMEs and business environment institutions.from 20.15

Gala dinner.

We kindly invite you to an evening of surprises in an elegant atmosphere.
Tuesday, 24.05.2011


8.00 – 9.00

Breakfast
9.15 – 11.00

Plenary session: Entrepreneurship and human resources management in SME sector companies

Chairpersons: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński, prof. dr hab. Teresa Kraśnicka

9.15 – 9.30

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuZachowania pracowników MSP jako efekt pozytywnego potencjału ich organizacji (SME employee behaviour as a result of company’s positive potential)

9.30 – 9.45

prof. dr hab. Janusz Strużyna

dr Magdalena Majowska

Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachMetoda badania spójności wytycznych ZZL małych firm (Research methods for coherence of HRM guidelines in small companies)

9.45 – 10.00

prof. dr hab. Wiktor Adamus

Uniwersytet JagiellońskiWpływ niematerialnych cech kierowników na skuteczność zarządzania organizacjami (Influence of managers’ nonmaterial traits on effectiveness of organisational management)


10.00 – 10.15

dr Agnieszka Szczygielska

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuKształtowanie kompetencji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw branży IT (Development of employee competencies in IT SMEs)

10.15 – 11.00

Discussion
11.00 – 11.15

Coffee break.

During the break we invite you to visit and assess the posters submitted for the competition.


11.15 – 13.00

Plenary session: Innovativeness and competitiveness of SMEs

Chairpersons: prof. dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek

11.15 – 11.30prof. dr hab. Edward Stawasz

Uniwersytet ŁódzkiInnowacyjność a wzrost przedsiębiorstw z sektora MSP w dziedzinach wysokiej technologii w kontekście ich wewnętrznej zdolności innowacyjnej (Innovativeness and growth of High-technology SMEs in the context of internal innovation capability)

11.30 – 11.45

dr Stanisław Łobejko

Szkoła Główna Handlowa w Warszawieprof. dr hab. Alicja Sosnowska

Szkoła Wyższa im P. Włodkowica


w Płocku

Firma innowacyjna w sieci (Innovative enterprise in a network)

11.45 – 12.00

prof. dr hab. Wojciech Czakon

mgr Patrycja Klimas

Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachAnchoring and the orchestration processes: the case
of Aviation Valley (Procesy kotwiczenia i orkiestracji: przypadek Doliny Lotniczej)

12.00 – 12.15

mgr Renata Sękowska

prof. dr hab. Anna Michna

dr Anna Męczyńska

Politechnika ŚląskaBudowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umiędzynarodowienie działalności – koncepcja kwestionariusza ankiety (Building the competitive advantage of SMEs through internationalisation)

12.15 – 13.00

Discussion
13.00 – 14.45

Lunch
15.00

Deadline for casting votes in the best poster competition and selecting papers for the presentation in the Young Academic competition session
15.00 – 18.00

Free time – recreation and relaxation at the Hotel

In your spare time we invite you to use the Hotel’s swimming pool free of charge (2h), including jacuzzi, water massages and a waterslide. Please inform the staff you are a conference participant.

Additionally the hotel offers additional services for a charge: table tenis, gym, SPA, sauna with a jacuzzi etc.

18.00 – 19.30

Plenary competition session: Young Academics competition

Chairpersons: Prof. dr hab. Janusz Czekaj, prof. dr hab. Jan Lichtarski
During this session the finalists of the Young Academics competition will prezent their papers. This session includes five 15-minute presentations and a discussion.
from 20.00

Grill. Fun evening in a casual atmosphere. Announcement of poster and Young Academics competition results will take place and awards given.

Wednesday, 25.05.2011


8.00 – 9.00

Breakfast
9.15 – 11.00

Plenary session: Influence of the socio-economic environment on the development of SMEs

Chairpersons: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. dr hab. Mirosława Kwiecień

9.15 – 9.30

prof. dr hab. Aneta Zelek

prof. dr Grażyna Maniak

Zachodniopomorska Szkoła BiznesuPolskie MSP wobec dekoniunktury gospodarczej 2007-2010 – studium przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego (Polish SMEs in the 2007-2010 economy – case of Western Pomerania)

9.30 – 9.45

prof. dr hab. Marianna Strzyżewska

Szkoła Główna Handlowa w WarszawieWpływ internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na ich wyniki ekonomiczne (Influence of internationalisation of Polish businesses on their economic performance)

9.45 – 10.00

dr Paweł Przepióra

Politechnika PoznańskaFiscal solutions for small firms in Poland (Rozwiązania fiskalne dla małych firm w Polsce)

10.00 – 10.15

dr Andrzej Marjański

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w ŁodziUwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce (Conditions of family businesses’ development)

10.15 – 11.00

Discussion
11.00 – 11.15

Coffee break
do 12.00

For organisational purposes please check out of your Rosom before 12 o’clock. The luggage can be left in the checkroom until the time of departure.
12.00 – 13.45

Plenary session: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Chairpersons: prof. dr hab. Wiesław Matwiejczuk, prof. dr hab. Danuta Mierzwa

12.00 – 12.15

prof. dr hab. Teresa Łuczka

Politechnika PoznańskaCapital structure in small and medium-sized enterprises

(Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach)12.15 – 12.30

dr Aneta Michalak

Politechnika ŚląskaCapital cost as choice determinant of funding sources
in small companies

(Koszt kapitału jako determinanta wyboru źródeł finansowania w małych przedsiębiorstwach)12.30 – 12.45

dr Krzysztof Misiołek

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieFundusze wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP (High-risk funds in financing the development of SMEs)

12.45 – 13.00

dr Zbigniew Chyba

Politechnika WarszawskaPerspektywy i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw akademickich (Develoment perspectives and barriers for small and medium adacemic start-ups)

13.00 – 13.15

dr Bożydar Ziółkowski

Politechnika RzeszowskaThe role of regional technology foresight in the process of supporting the management for development of small and medium enterprises of Podkarpacie province

(Rola foresightu regionalno technologicznego w procesie wspierania zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim)13.15 – 13.45

Discussion
13.45 – 14.00

Conference summary and closing remarks
14.00 – 15.00

Lunch


ORGANISATIONAL INFORMATION


 1. Paper presentations

Conference session will be held in conference room 1 on the ground floor. All presentations during the Conference will be in Polish. Our colleague, mgr Magdalena Kurowska speaks fluent English and will help you understand all the presentations and issues raised during the discussion.

Presenters will have at their disposal computers with projectors and a microphone. In order to make the most of the discussion time, we kindly ask for the duration of the presentation not to exceed 15 minutes. 1. Competitions during the Conference


Two Competitions will be held during the Conference: for the best paper presented by the Young Academic and for the Best poster whose topic is related to the development of SMEs.


 1. Contest for Young Academics for the best paper

Papers submitted by Young Academics (Doctoral students) will be assessed during the conference by means of voting among the conference participants. The competitions comprises of two stages: • first stage – votes can be cast using the blue cards included in the conference pack. Please note on the voting card three papers, which in your opinion should be presented during the competition session. Votes can be cast until 3pm on Tuesday 24.05.2011.

 • second stage is the presentation session for five Authors, who were selected in the first stage. Paper presentations will be held during the competition session on Tuesday, 24.05.2011 6pm – 7.30pm. The voting for the best paper will take place by selecting one paper on the voting card, given to the participants of the session at the start.

The competition winner will receive a special prize – invitation (all-inclusive coverage of participation costs) to the V Annual National Conference in the Managing Organisational Development series and book prizes. All finalists (who were invited to the second stage) will receive free massage at the hotel, certificates, book prizes and special prizes funded by BGŻ Bank.

We invite you to read the selected papers submitted by Young Academics taking part in the competition – the list is attached to this programme and we invite you to vote. Abovementioned papers can be found at the conference website: www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konkursy and will be Publisher in the conference pack.
 1. Exhibition and competition for the best poster whose topic is related to managing the development of SMEs

An exhibition will be held during the Conference, presenting posters, whose topics are related to the problems of managing the development of SMEs. These posters were prepared both by the Conference participants, as well as others, not taking part in this event, but whose academic interests are related to the subject.

The posters will present the academic achievements, research results, theoretical models and other topics related to the management of the development of SMEs. The exhibition can be visited in the vicinity of the conference room and the Conference reception area. We hope it will prove valuable not only due to aesthetic aspects, but also as an inspiration for further scientific debate.

The exhibition is linked to the competition for the best poster. Therefore we kindly invite you to visit the exhibition and select three best posters. The voting will be conducted using the yellow cards included in the conference pack. Voting closes at 3pm, on 24.05.2011.

Votes will help identify three finalists. The winner will receive a cash prize, while all finalists will receive certificates, book prizes and special prizes funded by BGŻ Bank.
Urns for the completed voting cards for both competitions can be found in the vicinity of the conference room and the Conference reception. The colours will match the voting cards – blue urn (Young Academics competition) and yellow urn (poster competition). 1. Support from the organising committee

Should you have any questions or doubts please do not hesitate to contact the organizing committee. During the conference we can be identified by our blue IDs worn on straps. Just in case we also provide contact numbers: conference reception: +48 725 869 426, Magdalena Kurowska: +48 503 008 028 , Marek Matejun: +48 609 886 711e-mail:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość