Strona główna

Depresja ksiąŻki atkinson sue


Pobieranie 62.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar62.13 Kb.
DEPRESJA

KSIĄŻKI

1. ATKINSON Sue

Jak wydobyć się z depresji / Sue Atkinson ; przeł. Józef Radzicki. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – 221, [2] s. ; 21 cm. – (Terapia)

1. Depresja psychiczna – zapobieganie i leczenie – wydawnictwa popularne

Sygn: W 95 679
2. CARR Alan

Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 80 s. ; 21 cm. – (Pedagogika) (Problemy w Klasie)

1. Depresja psychiczna 2. Młodzież – psychologia 3. Samobójstwo – zapobieganie

Sygn: Cz 93 915
3. COLLADOS Zorraquino José

Depresja u dzieci i młodzieży / José Collados Zorraquino ; przekł. Jacek Masłoń. – Kraków : Wydawnictwo „eSPe", 2002. – 186, [1] s. ; 20 cm. – (W Nurcie Pedagogiki i Psychologii)

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne 2. Dziecko – psychologia – wydawnictwa popularne 3. Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 97 070
4. COLLADOS ZORRAQUINO José

Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia? / José Collados Zorraquino ; przekł. Jacek Masłoń. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009. – 186, [1] s. ; 20 cm

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne 2. Dziecko – psychologia – wydawnictwa popularne 3. Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 98 687
5. Depresja

Depresja : zwięzły poradnik / z ang. przeł. Agnieszka Brzezowska. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 2002. – 223, [1] s. ; 21 cm

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne

Sygn: W 92 411
6. HAMMEN Constance

Depresja / Constance Hammen ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 220 s. ; 24 cm. – (Psychologia Kliniczna)

Na okł. podtyt.: modele kliniczne i techniki terapetyczne : dla praktyków i pacjentów

1. Depresja psychicznaSygn: Cz 93 669, W 93 670
7. HART Archibald D., HART-_WEBER Catherine

Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber ; przeł. Magdalena Ciszewska. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2007. – 346, [1] s. ; 21 cm

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne 2. Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne 3. Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

Sygn: W 97 246
8. HESSE Andrea M.

Drogi wyjścia z depresji i lęku : cień na duszy / Andrea M. Hesse ; przekł. Andrzej Porębski. – Kraków : Wydaw. WAM, 2006. – 211, [4] s. ; 20 cm

1. Hesse, Andrea M. 2. Depresja psychiczna – zapobieganie i leczenie – pamiętniki 3. Pamiętniki niemieckie – 21 w.

Sygn: W 96 144
9. LEMAŃSKA Wanda

O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 111 s. ; 24 cm. – (Psychologia, Pedagogika)

1. Depresja psychiczna – zapobieganie i leczenie 2. Dziecko – psychologia 3. Młodzież – psychologia

Sygn: W 96 440
10. LÔO Henri, GALLARDA Thirrry

Depresja / Henri Lôo, Thierry Gallarda ; przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz. – Katowice : „Książnica", 1999. – 125, [1] s. ; 18 cm. – (Domino : więcej wiedzieć, odkrywać siebie i świat)

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne

Sygn: W 87 792
11. MANTHORPE Jill, ILIFFE Steve

Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. – 190 s. ; 21 cm

1. Depresja psychiczna 2. Ludzie starzy – choroby 3. Ludzie starzy – psychologia 4. Starzenie się – psychologia

Sygn: W 99 294
12. MAUD Vicky

Depresja w pracy / Vicky Maud. – Kielce : Jedność, 2006. – 173, [2] s. ; 22 cm

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne 2. Praca – psychologia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 97 071
13. NEUMANN Bernd, DIETRICH Detlef

Depresja nie jest przeznaczeniem : najlepsze sposoby terapii i metody leczenia, skuteczna pomoc dla osób dotkniętych depresją i ich rodzin / Bernd Neumann, Detlef Dietrich ; przekł. Urszula Poprawska. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 141, [3] s. : il. ; 22 cm

1. Depresja psychiczna – leczenie – wydawnictwa popularne

Sygn: W 97 069
14. PAUSCH Johannes, BÖHM Gert

Jak uniknąć depresji : życie we właściwym rytmie / Johannes Pausch, Gert Böhm ; przekł. Andrzej Porębski. – Kraków : Wydaw. WAM, 2004. – 195, [1] s. ; 19 cm. – (Poradnik)

1. Depresja psychiczna – zapobieganie i leczenie 2. Duchowość chrześcijańska 3. Higiena

Sygn: W 95 031
15. ROLA Jarosław

Depresja u dzieci / Jarosław Rola. – Kraków : „Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. – 132, [1] s. ; ; 24 cm

1. Depresja psychiczna – wydawnictwa popularne 2. Psychiatria dzieci i młodzieży – wydawnictwa popularne

Sygn: Cz 91 770
16. ROLA Jarosław

Depresja u dzieci / Jarosław Rola. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001. – 204 s. ; 24 cm

1. Choroby dziecięce – zagadnienia 2. Depresja psychiczna – zagadnienia

Sygn: W 92 480

17. SELIGMAN Martin E. P.

Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. – Wyd. 3. – Poznań : „Media Rodzina of Poznań", 1996. – 444 s. ; 21 cm

1. Depresja 2. Dziecko – psychologia 3. Optymizm 4. Praca – psychologia 5. Psychoterapia

Sygn: W 90 504, W 90 505
18. SELIGMAN Martin E. P.

Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. – Wyd. 3. – Poznań : „Media Rodzina of Poznań", 1996. – 444 s. ; 21 cm

1. Depresja 2. Dziecko – psychologia 3. Optymizm 4. Praca – psychologia 5. Psychoterapia

Sygn: W 88 114, W 88 115, W 88 116
19. STACH Ryszard, ZIĘBA Andrzej

Człowiek, depresja, terapia / Ryszard Stach, Andrzej Zięba. – Kraków : „Secesja", 1992. – 98, [3] s. ; 19 cm. – (Nauka dla Wszystkich ; nr 449)

1. Depresja psychiczna – leczenie – metody – wydawnictwa popularne

Sygn: W 89 802
20. SUTHERLAND Stuart

Pokonać depresję / Stuart Sutherland ; z ang.przeł.Adriana Bosak. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 2001. – 351, [1] s. ; 21 cm

1. Sutherland N.S. 2. Chorzy – historia – Wielka Brytania – pamiętniki 3. Depresja psychiczna – leczenie – pamiętniki 4. Pamiętniki angielskie – od 1945 r. 5. Psycholodzy – historia – Wielka Brytania – pamiętniki

Sygn: W 91 977
21. TRICKETT Shirley

Lęk i depresja : jak radzić sobie z lękiem i depresją / Shirley Trickett. – Wyd. 4 zm. – Kielce : Jedność, 2006. – 151 s. ; 20 cm

1. Depresja psychiczna – zapobieganie i leczenie – poradnik 2. Lęk – zwalczanie – poradnik

Sygn: W 97 118
22. TYRA Tomasz L.

Melancholia rodzinna / Tomasz L. Tyra. – Białystok : „Trans Humana", 1999. – 205 s. ; 24 cm

1. Depresja psychiczna a rodzina 2. Osobowość – badanie – metody 3. Rodzina – psychologia – badanie – metody 4. Testy – stosowanie – psychologia 5. Wychowanie w rodzinie – zagadnienia

Sygn: Cz 90 825

CZASOPISMA
1 Czy ciastko truje duszę

/ Janusz Czapiński

// Charaktery .- 2002 nr 11 s. 10-14

Numer poświęcony depresji

2 Pokonać stres

/ Robert M. Sapolsky

// Świat Nauki .- 2003 nr 10 s. 69-77

Mózgowe mechanizmy stresu

3 Jak pokonać depresję

/ Małgorzata Jałocho

// Remedium .- 2004 nr 1 s. 14-15
4 Depresja u dzieci i młodzieży

/ Urszula Oszwa

// Remedium .- 2004 nr 3 s. 10-11
5 Depresja jako problem XXI wieku

/ Dominika Dudek

// Wszechświat .- 2004 nr 1-3 s. 16-18
6 Depresja matki a agresja dziecka

/ Adrianna Staręga

// Niebieska Linia .- 2004 nr 2 s. 17-18

Depresja poporodowa matki przyczyną agresywnych zachowań i podatności na stres u dzieci

7 Bezradność, która może prowadzić do depresji

/ Renata Sikora

// Nowa Szk. .- 2004 nr 6 s. 52-53
8 Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno

/ Agnieszka Gmitrowicz

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 4 s. 3-12
9 Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi

/ Maria Molicka

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 10-11
10 Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi

/ Maria Molicka

// Remedium .- 2005 nr 4 s. 8-9
11 Ucieczka od życia

/ Walentyna Rakiel-Czarnecka

// Przyr. Pol. .- 2005 nr 5 dod. Natura i Zdr. s. 1,3-4

Przyczyny samobójstw

12 Depresja i jej skutki

/ Paulin Moszczeński

// Lider .- 2005 nr 10 s.3-5
13 Ciemny świat depresji

/ Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska

// Psychol. w Szk. .- 2005 nr 4 s.131-140

Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży

14 Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku?

/ Andrzej Mielczarek

// Praca Soc. .- 2007 nr 2 s. 66-78
15 Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy

/ Joanna Krzyżanowska-Zbucka

// Niebieska Linia .- 2007 nr 4 s.8-9

16 Droga do Itaki

/ Beata Ryszewska-Pokraśniewicz, Michał Czyżewski

// Niebieska Linia .- 2007 nr 4 s.10-11

We wszystkich krajach rozwijających się rośnie liczba osób z zaburzeniami depresyjnymi. Każdego roku ok. 500 tys. osób cierpiących na tę chorobę odbiera sobie życie

17 Epidemie histeryczne, choć nie tylko

/ Monika Wróbel

// Charaktery .- 2007 nr 10 s.30-32


18 Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży

/ Patryk Zawadzki

// Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 12 s. 10-13
19 Znieczulenie bolesne : ja to wytłumaczę

// Charaktery .- 2008 nr 5 s. 48-51

Rozmowa o depresji z psychiatrą dr Dominiką Dudek

20 Depresja supermana

// Charaktery .- 2008 nr 9 s. 32-35

Depresja psychiczna u mężczyzn. Rozmowa z prof.dr hab. Dariuszem Galasińskim,

21 Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób niepełnosprawnych intelektualnie

/ Jarosław Rola

// Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo .- 2006 nr 2 s. 33-47
22 Problemy dorastania: to może być depresja!

/ Katarzyna Sowa

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 11 s. 3-4
23 Lecznicza moc lektury. Słowo o biblioterapii

/ Agnieszka Jakutajć-Zalewska

// Guliwer .- 2008 nr 2 s.118-127
24 W głebokiej depresji

/ Martyna Goryniak

// Charaktery .- 2009 nr 9 s. 94-96
25 Lista przebojów zaburzeń

/ Agnieszka Chrzanowska

// Charaktery .- 2009 nr 10 s. 16-26

Depresja, lęk, choroby psychiczne

26 Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców

/ Aleksandra Pilarska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 2 s. 36-42
27 Awaria w obwodach

/ Thomas R. Insel

// Świat Nauki .- 2010 nr 5 s. 40-47

Odkrycie, że podłożem zaburzeń psychicznych jest psucie się połaczeń nerwowych, zmusza psychiatrów do przekonstruowania teorii patogenezy chorób umysłowych

28 Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików

/ Anna Siwy-Hudowska, Anna Wiewiórska

// Alkoh. i Narkom. .- 2010 nr 2 s. 127-141
29 O zalewaniu robaka i robaku powstałym w wyniku zalewania

/ Bogusław Habrat

// Wszechświat .- 2006 nr 1-3 s. 21-23

Alkoholizm. Depresja psychiczna

30 Wpływ sportu na depresję

/ Gabriela Błażejczyk

// Lider .- 2007 nr 11 s. 23
31 Receptor NMDA a depresja

/ Tomasz Kos

// Wszechświat .- 2004 nr 10-12 s. 269-274
32 Menopauza bez depresji

/ Eleonora Bielawska-Batorowicz

// Charaktery .- 2006 nr 3 s. 66-67
33 Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007

. oprac. Bożena Zwierzyńska

// Nowa Szk. .- 2008 nr 7 s. 47-53
34 Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007

. oprac. Bożena Zwierzyńska

// Nowa Szk. .- 2008 nr 8 s. 47-53
35 Leczenie depresji

/ Artur Cedro

// Charaktery .- 2003 nr 1 s. 40
36 Smutek łamie serce

/ Małgorzata T. Załoga

// Wiedza i Życie .- 2006 nr 2 s. 44-45

Depresja a choroby psychosomatyczne

37 Oblicza depresji

/ Sylwia Kluczyńska

// Niebieska Linia .- 2007 nr 4 s. 5-8

Zawiera: formy depresji jednobiegunowej, leczenie i psychoterapia, depresja u dzieci

38 Od smutku do depresji

/ Aneta Zdunek

// Świat Probl. .- 2010 nr 5 s. 21-23

Depresja u dzieci, młodzieży i dorosłych osób

39 Światłoterapia - lekarstwo na zimową depresję

/ Krystyna Forowicz

// Przyr. Pol. .- 2006 nr 1 dod. Natura i Zdr. s.4
40 Depresja u dzieci i młodzieży

/ Marta Komorowska

// Remedium .- 2010 nr 6 s. 8-9
41 Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję

/ Maria Deptuła

// Remedium .- 2006 nr 12 s. 30-31
42 Zapobieganie depresji wśród nastolatków

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2009 nr 6 s. 24-25
43 Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2009 nr 9 s. 24-25

ZBIORY MULTIMEDIALNE

1 CD 816 ; 1 płyta DVD

Walka z depresją . [Film]

Poznań : FORUM , 2008

1 płyta wiz. DVD (10 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + Woźniak M.: Walka z depresją. 54 s.; 14 cm

978-83-7412-822-3

Lekcje wychowawcze na DVD

Główne problemy: To nie wstyd prosić o pomoc - jak zachęcić uczniów do spotkań z psychologiem. Konsekwencje zaburzeń emocjonalnych. Mój kolega chce popełnić samobójstwo - jak zareagować.

Depresja psychiczna film edukacyjny

Depresja psychiczna - zapobieganie i zwalczanie film edukacyjny

Godzina wychowawcza - scenariusze zajęć

Małodzież - psychologia film edukacyjnySamobójstwo - zapobieganie i zwalczanie - film edukacyjny


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość