Strona główna

Dla kogo dany kurs?


Pobieranie 121.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar121.66 Kb.

Organizator/ dane kontaktowe/ strona www

Nazwa kursu

Dla kogo dany kurs?

Warunki przyjęcia


Czas trwania- ile sesji; ile godzin w sumie?

Zawartość merytoryczna kursu (tematy zajęć)

Kto prowadzi zajęcia (jeśli podano)

Dodatkowe informacje

Cena za kurs (co zawiera cena?)

Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pl. Św.Macieja 5/12


50-244 Wrocław
tel./fax 071 339 13 92
tel. 0508 961 571

Email: pracownia@plus.wroc.pl

WWW: http://www.plus.wroc.pl


Szkoła trenerów „Sieć”
- odbyte 250 godz. szkolenia metodami aktywnymi (treningi, warsztaty)

- w trakcie szkolenia prowadzenie stałej grupy (dzieci, młodzież lub dorośli)

- rozmowa kwalifikacyjna


Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 dni przez 2 lata


- treningi: interpersonalny (1.rok) i terapeutyczny (2.rok)

- warsztaty: procedury i metody pracy grupowej

- autorskie warsztaty prezentacyjne

- superwizje
superwizor PTP Maria Haracz-Dąbrowska oraz zaproszeni superwizorzy i trenerzy PTP

Termin składania zgłoszeń do 30 IX 2005

2700 zł / rok, płatne w ratach

Grupa doradczo-szkoleniowa „Transmisja”

Al. Mickiewicza 35/4


31-120 Kraków
tel. (fax.) 012 633 - 82 - 98
email: biuro@transmisja.krakow.pl

WWW: http://www.transmisja.krakow.plSzkoła Trenerów i Konsultantów Zarządzania - stopień I i II autorskiego programu Magdaleny Sękowskiej
Brak informacji dla kogo


480 godzin (45 dni szkoleniowych, 15 zjazdów po 3 dni każdy)

- trening: świadomości ciała i głosu; autoprezentacji; pracy z procesem grupowym i nieświadomymi aspektami grupy; radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

- wykorzystanie: Analizy Transakcyjnej, NLP, Gestalt, podejścia systemowego w pracy z różnorodnymi grupami

- poznanie poszczególnych narzędzi interwencji - trening, konsultacja, coaching

- identyfikację i rozwój własnych zasobów do bycia treneremTrenerzy i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy trenerskiej, artyści, śpiewacy, aktorzy, praz psycholodzy praktycy. Pod kierownictwem pani Sękowskiej

Termin całego kursu to: 11 III 2005 – 13 III 2006

Przyznają Certyfikat Trenera i Konsultanta Zarządzania oraz rekomendację indywidualną.znalazłem informacje że 1220 zł za zjazd brutto, czyli całość to 18300 zł,

FISE – Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Ul. Jezuicka 1/3

00-281 Warszawa

Tel: 22 635 62 77

Faks: 22 63562 78

Email: fise@fise.org.pl

WWW: http://fise.org.pl


Szkolenie na trenerów.

Szkolenia adresowane do trenerów, doradców zawodowych, pracowników Biur Karier, Urzędów Pracy
3 dni po 8h dziennie

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami związanymi z przygotowanie i prowadzeniem zajęć dla różnych grup odbiorców. Obejmuje zagadnienia związane ze specyfiką nauczania ludzi dorosłych, badaniem potrzeb szkoleniowych, formułowaniem celów programu szkoleniowego, przygotowaniem sesji szkoleniowej, pracy z grupą, tworzeniem wizerunku trenera oraz zagadnienia związane z organizacją szkolenia.

Nie wyszczególnione na stronie
400 zł bez noclegu i wyżywienia, 600 zł z wyżywieniem i noclegiem

Prospero

Prospero Business Training


40-009 Katowice, ul. Warszawska 19

tel. (0-x-32) 781-52-19


tel/fax (0-x-32) 352-60-70

email: office@prospero.com.pl

WWW: http://www.prospero.com.pl


Szkolenie trenerskie kierowane jest do firm i jest to cykl zamkniętych szkoleń.


5 x 4 dni , czyli łącznie 20 dni szkoleniowych


http://www.prospero.com.pl/zamkniete/cyk3.htm

Trenerzy tej firmy, nie wyszczególnione jacy. Referencje głównych trenerów tej firmy: http://www.prospero.com.pl/trenerzy.htm
Cena nie wyszczególniona na stronie, prawdopodobnie w związku z tym, że jest to cykl zajęć zamkniętych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

Ul. Żołnierska 53

71-210 Szczecin

Tel: 91 814 94 10

Faks: 91 814 94 40

Mail: kursy@zpsb.szczecin.pl

WWW: http://www.zpsb.szczecin.pl


Szkoła trenerów.

Szkolenie adresowane do wszystkich
6 weekendowych sesji, w weekendy od 9 do 16, ogólnie 96 godzin

- Projektowanie szkoleń

- Umiejętności efektywnej prezentacji

- Zasady pracy trenera z grupą

- Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową

- Coaching - indywidualny trening w miejscu pracy

- Zasady organizacji i oceny szkoleńNie wyszczególnione

Początek 9 IV 2005

1750 zł

Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik.

30-106 Kraków, ul. Senatorska 15


tel. (012) 427 22 18; faks: (012) 427 21 83

Email: biuro@matrik.pl

WWW: http://matrik.pl


Szkoła trenerów.

Adresowane do: specjalistów, trenerów rozpoczynających działalność oraz do trenerów doświadczonych, firm pragnących doszkolić swoich trenerów wewnętrznych, menadżerówKurs trenerów, czyli 1 poziom zaawansowania trwa 3 dni.

Szkoła trenerów, czyli 2 poziom zaawansowania trwa 100 godzin – podzielonych na 5, 2-3 dniowych spotkań, ogólnie 13 dni.

Akademia trenerów, czyli 3 poziom zaawansowania trwa 2 lata, podzielone na 4 semestry.


Kurs trenerów: podstawowe informacje na temat „trenerstwa” oraz prowadzenia i planowania szkoleń, przećwiczenie podstawowych metod i technik szkoleniowych: prezentacji, dyskusji oraz ćwiczeń grupowych.

Szkoła trenerów: Składa się z 5 modułów:

- Identyfikacja i Analiza Potrzeb Treningowych/ Kontakt z Klientem

- Projektowanie Treningu

- Prowadzenie Treningu

- Ewaluacja Treningu

- Rozwój osobisty i zawodowy

Akademia trenerów: Jej celem jest stymulowanie kompetencji wyższego stopnia oraz rozwój. Zakres tematyczny spotkań wybierany przez uczestników.Trenerzy MATRIKU posiadające międzynarodowe certyfikaty.

Przyznają certyfikat: Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, aczkolwiek nie automatycznie po kursie należy przygotować portfolio potwierdzające kompetencje w 6 modułach (te co na kursie Szkoła trenerów)

Najbliższy termin kursu trenerów: 4-6 III 2005

Szkoła Trenerów: w Warszawie w terminie 22 X 2004 – 30 I 2005, Kraków 26 IX 2004 – 16 I 2005


Cena szkoły trenerów to 5500 zł

Grupa TROP.

ul.Borkowska 13


04-853 Warszawa

tel./fax: (022) 615 28 91


tel. (022) 615 52 40
kom. (0) 501 724 117

Email: trop@grupatrop.pl

WWW: http://www.grupratrop.pl


Akademia Trenerów.

Adresowana do wszystkich, ale jest rozmowa wstępna
2 x 154h (2 x 15 dni szkoleniowych) + fakultety 2 x 20 h (2 x 2 dni)

Składa się z 2 części: - Studium umiejętności pracy z grupą Składa się na nie: trening interpersonalny oraz warsztaty: z komunikacji, z dynamiki grupy, z budowania kontaktu w sytuacji edukacyjnej, z asertywności, z kreatywności, z rozwiązywania konfliktów z elementami mediacji

- Trening praktycznego przygotowania warsztatu. Składają się na nie: warsztaty z: metod badania potrzeb organizacji, budowania modułów szkoleniowych, budowania projektów szkoleniowych, profesjonalnej prezentacji autoprezentacji, oraz prowadzenia mini-zajęć pod superwizją trenera prowadzącego + możliwość konsultacji indywidualnych i ko-trenerstwa

- Dodatkowo fakultatywny model seminaryjny: Podstawy wiedzy o organizacji dla trenera i Psychologia dla trenera.


Prowadzący kadra TROP-u: http://www.grupatrop.pl/sub4b.html


Terminy zajęć: XVI edycja od 27.IV 2005 do 10 IX 2006

Cena 14000zł


Fundacja Synapsis.

Ul. Ondraszka 3

02-0825 Warszawa

tel:
825-87-42, 825-87-22, 825-77-57

email:

WWW: http://www.synapsis.waw.plSzkoła trenerów i terapeutów.

Etap I: adresowany do wszystkich.

Etap II: Kurs trenerski - adresowany do osób posiadających podstawowe doświadczenie (I etap – około 100h uczestnictwa w treningach lub warsztatach)

Etap III: Szkoła trenerów – adresowany do osób mających doświadczenie szkoleniowe (około 250h uczestnictwa w warsztatach i treningach, w tym koniecznie trening interpersonalny)
Etap I: 100h Kurs prowadzony w weekendy.

Etap II: 200h – czas trwania: przez 1,5 roku w weekendy.

Etap III: 200h – czas trwania przez 1,5 roku w weekendy.


Etap I: składa się z 3 modułów:

- Treningu interpersonalnego – 40 h

- Warsztatu z dynamiki grupowej - 30h

- Warsztatu z kontaktu indywidualnego – 30h

Etap II: Kurs trenerski. Składa się z 4 modułów:

- Trening interpersonalny – 40h

- Warsztat pracy z grupą – 60h

- Treści szkoleniowe w warsztatach tematycznych (treść przekazywana na warsztatach komunikacji, asertywności, twórczości, umiejętności wychowawczych oraz pracy zespołowej) – seminarium 30h

- Superwizja prowadzenia warsztatów tematycznych – 70h – prowadzenia „na zewnątrz” zajęć pod superwizją jako trener samodzielny lub jako ko-trener.

Etap III: Szkoła trenerów. Składa się z 5 modułów:

- Trening terapeutyczny – 40h

- Problemy etyczny związane z zawodem trenera – 20h

- Seminarium – dynamika małej grupy, proces grupowy – 20h

- Warsztaty pracy z grupą – 80h

- Warsztaty tematyczne, treści, specyfika procesu grupowego, rola trenera – 40h


Prowadzone przez trenerów lub superwizorów rekomendowanych przez PTP


Etap III jest prowadzony według standardów PTP, w zakresie wymagań stawianych trenerom PTP

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują zaświadczenie i świadectwa Akademii i NPDN lub samej akademii.
Cena nie jest wyszczególniona na WWW


Kalkstein Learning Center.

Ul. Domaniewska 41


02-672 Warszawa
Tel. (22) 60 60 133
email: learning@kalkstein.pl

WWW. http://www.kalkstein.plSzkolenie trenerów.

Adresowany do menadżerów prowadzących sesje szkoleniowe lub trenerów wewnętrznych (info ze strony), ale wydaje mi się ze generalnie dla wszystkich
Czas trwania to 3 dni.

Program: Podstawowe umiejętności trenera oraz informacje na temat prowadzenia szkoleń, prowadzenie jednej sesji treningowej + informacja zwrotna


Trenerzy firmy Kalkstein http://www.kalkstein.pl/kimjestesmy.asp?CAT_ID=6

Termin rozpoczęcia: 6 IV 2005


Cena: 2090 netto/osobę


Pracowania Psychologiczna Elżbiety Sołtys.

Ul. Królowej Jadwigi 217/7

30-218 Kraków

Tel. 012 625 45 27

604 100 417

604 100 418

Email: labpsych@go2.pl

WWW: http://www.labpsychplSzkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych.

Adresowany do wszystkich trenerów.
Czas trwania to 294h – 314h

Program:

- Warsztaty Osobowościowe: Trening interpersonalny – 50 h (5 dni), Tworzenia szkolenia i techniki – 50 h (3 dni), Umiejętność prezentacji i radzenia sobie z sytuacjami zakłócającymi w grupie – 40h (3 dni), Moderacja, facylitacja, mediacja, negocjacje, coaching – 40h (3dni) Ogólnie: 180h

- Warsztaty tematyczne – inspiracja do własnej oferty szkoleniowej. Każdy ma zapewniony udział w 1 szkoleniu, jeżeli są miejsca wolne może wziąć udział w do 3. Tematy szkoleń: Zarządzanie poprzez projekty, Praca z głosem, Radzenie sobie z agresja i złością, Motywowanie pracowników, Radzenie sobie w sytuacji kryzysowej, Techniki sprzedaży, Psychologia reklamy, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Lifecoaching (ogólnie od 10-30 h w zależności od ilości kursów)

- Praca indywidualna uczestnika – przeprowadzenie szkoleń i spotkań o łącznym czasie 94h. Udokumentowanie tego za pomocą: scenariusza zajęć, listy obecności uczestników, oraz krótkiego sprawozdania z podsumowaniem i oceną zajęć

- Praca indywidualna uczestnika z superwizją – 10h


Prowadzone w większości przez panią Sołtys


Szkolenia odbywają się w ośrodku szkoleniowym pod Krakowem lub Warszawą. Pokoje 2 i 3 osobowe.

Możliwość zyskania rekomendacji potrzebnej do ubiegania się o certyfikat trenerski I stopnia PTP-u i STOP-u (w wypadku ukończenia całego kursu i zadań pojawiających się w czasie niego)

Czas trwania XII 2004 do III 2006


Cena: Całość 5300 zł


Mediator.

Ul. Zgrzebionka 39

41-106 Siemianowice

Tel/fax 32 22 80 375

Email: biuro@meditor.pl

WWW: http://www.meditor.plAkademia Trenerów Biznesu.

Adresowane do wszystkich, ale jest rozmowa kwalifikacyjna.
Ogólnie 250 h (120h + 130h),

1 moduł to 10 dni szkoleniowych podzielonych na 4 sesje.

2 moduł to: 11 dni szkoleniowych podzielonych na 6 sesji.


Składa się z 2 modułów

- Pierwszy z nich to 6 szkoleń: Trening interpersonalny (4 dni), Dynamika procesów grupowych oraz radzenia sobie z oporem w grupie (1 dzień), Trening autoprezentacji i wystąpień publicznych. Radzenie sobie ze stresem (1 dzień), Budowanie zespołu i komunikacja w grupie (2 dni), Podstawowe zasady uczenia dorosłych (1 dzień), Diagnoza potrzeba szkoleniowych, planowania szkoleń (1 dzień)

- Drugi z nich to 7 szkoleń: Profesjonalna obsługa klienta. Techniki sprzedaży i negocjacji (2 dni), Trening umiejętności menadżerskich (2 dni), Coaching i mentoring (1 dzień), Rola i zadania działu szkoleń, ocena efektywności szkoleń (1 dzień), Konsultacje przed realizacją indywidualnych projektów (2 dni), Realizacja projektów szkoleniowych (2 dni), Superwizja (1 dzień).


Prowadzone: Głownie przez trenerów z licencją PTP-u


Możliwość uzyskania rekomendacji niezbędnej do uzyskania I stopnia trenera PTP-u, jeżeli ukończy się oba moduły, wykona zadania za nich zadane, oraz z pozytywnym wynikiem przejdzie się sesję superwizyjną.

Istnieje możliwość zrealizowania za dopłatą dodatkowych warsztatów.

Zajęcia prowadzone są w siedzibie firmy w Siemianowicach plus 2 sesje wyjazdowe

tatów


Cena: 1 moduł 3500 zł, 2 moduł 3000 zł. Łącznie 7500 zł.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Ul. Kielecka 7

81-303 Gdynia

Tel. 58 660 74 00

Fax. 58 660 74 14

Email: info@wsaib.pl

WWW: http:.//wsaib.pl


Szkoła trenerów.

Adresowane do menadżerów i pracowników biznesu, ale wydaje mi się, że ogólnie to wszystkich.
Dwa semestry, nauka zaoczna co 2 tygodnie w weekendy. Całość trwa 220h


3 bloki tematyczne:

- Blok treningowy: Trening interpersonalny, Trening wartości celów osobistych, Trening zachowań asertywnych)

- Blok Warsztatowy: Skuteczne porozumiewanie w firmie, Zarządzanie szkoleniami w firmie, Psychologia motywowania, Techniki motywacji, Techniki rozwiązywania konfliktów, Obsługa klientów i sprzedaż, Zarządzanie zespołem

- Blok Superwizyjny: Metodologia organizowania warsztatów, Prowadzenie treningu z wykorzystaniem poznanych metod.Nie jest wyszczególnione przez kogo są prowadzone zajęcia

Możliwość uzyskania rekomendacji do I stopnia PTP-u za dopłatą

Cena: 1900 zł / semestr. Czyli łącznie 7600 zł

Polkadr – Grupa Konsultingowa.

Ul. Monte Cassino 37

70-464 Szczecin

Tel. 91 43 44 261

Fax. 91 43 44 468

Email: biuro@polkadr.com.pl

WWW: http://www.polkadr.com.pl


Warsztaty trenerskie – szkoła trenerów.

Adresowane do wszystkichCałość trwa 90h, zajęcia odbywają się w piątki i soboty, godziny do ustalenia.


3 bloki tematyczne:

- Kompetencje techniczne i organizacyjne

- Komunikacja i umiejętności społeczne

- Podstawy teoretyczne przydatne w pracy trenera
Wykładowcy; dr Anna Murawska - Moduł I i III, mgr Kamila Bogulas moduł II i III , mgr Maciej Bejnarowicz - moduł II
Cena: 1900 zł


CDKO – Centrum Szkolenia Kadr Oświatowych.

Ul. Krywki 18

27-200 Starachowice

Tel/Fax 041 274 06 30

Email: poczta@cdko.edu.pl

WWW: http://www.cdko.edu.plSzkoła trenerów (nr kursu to L-1).

Adresowana do wszystkich z wyższym wykształceniem, ale generalnie do nauczycieli.
Zajęcia trwają łączenie 112h z czego: 27h to wykłady, 45h ćwiczenia i warsztaty, a 40h treningi. Odbywają się systemie 7 zjazdów dwu dniowych, zjazd to 16h zajęć.


Program:

-Wprowadzenie do andragogiki: Dynamika grupy szkoleniowej, komunikacja i informacje zwrotne

- Psychologia trenera, trening komunikacyjny

- Budowanie szkolenia

- Zarządzanie czasem szkolenia

- Techniki badania potrzeb szkoleniowych, ocena efektów szkolenia
Prowadzący: 4 osoby , 1 ma mgr z psychologii + kursy, kwalifikacje reszty nie są wyszczególnione.

Cena: 2500 zł


SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji.

Kontakt podany był do Laboratorium Psychoedukacji.

Ul. Katowicka 18

03-932 Warszawa

Tel. 617 61 64

616 13 72

501 201 490

Fax: 617 24 52

Email: lps@lps.pl

WWW: http://www.lps.pl
Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych.

-ukończone studia magisterskie

- praca związana z prowadzeniem oddziaływań grupowych

- predyspozycje do pracy z ludźmi - złożenie cv i kopii dyplomu

- rozmowa kwalifikacyjna


267 godzin lekcyjnych zajęć (1/3 wykładowo-seminaryjnych i 2/3 praktycznych, w tym 4 dwugodzinne sesje w małych grupach tutorskich) w formie 16 spotkań weekendowych, oraz 5-dniowy trening interpersonalny w formule Grupy otwarcia.

Czas trwania to 2 semestry.Program:

- Dynamiczna psychologia społeczna

- Grupa i jej dynamika

- Członkowie grupy

- Trener grupowy

- Planowanie i organizacja treningów szkoleń

- Komunikacja w grupie i organizacji

- Trening interpersonalny w grupie otwarciaProwadzący zajęcia Studium: Mariusz Bonk, Jerzy Dmuchowski, Joanna Duchniewicz, Monika Klonowska, Anna Kotowska, Aldona Krasucka, Andrzej Nowak, Wojciech Trzciński, Mariusz Turek, Gorgonia Wróbel; Grupy otwarcia® prowadzą: Anna Bersz, Ewa Chalimoniuk, Barbara Smolińska i inni.

 

Kierownik Studium: Jerzy Dmuchowski, superwizor treningu grupowego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
- Absolwenci Studium uzyskują świadectwo ukończenia Studium - dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów. - Absolwenci z bogatym i wszechstronnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia treningów mają możliwość, by w dodatkowym trybie ubiegać się o rekomendację na listę trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Cena: 12 500 zł , oraz opłata za mieszkanie i wyżywienie na Grupie otwarcia 380 – 500 zł (w zależności od ośrodka).

Human Factor

Ul. Sławkowska 23

31-016 Kraków

Tel. 012 421 33 84

Fax. 012 421 71 99

Email: Magda@human.com.pl

WWW: http://www.human.com.pl


Szkolenie dla Trenerów.

Jest to szkolenie zamknięte kierowane do firm adresowane do wszystkich osób bez względu na doświadczenie szkoleniowe.Czas trwania to minimum 3 dni, długość zależy od klienta i programu jaki wybierze.

Program: (jest to punkt wyjścia firmy, podlegający zmianie według potrzeb klienta):

- Prowadzenie szkoleń (wprowadzenia, podstawowe umiejętności komunikacyjne trenera, dynamika szkoleń)

- Metody szkoleniowe – zasady doboru i stosowania (prezentacja, dyskusja grupowa, praca w małych grupach, studium przypadku, burza mózgów i technika grup nominalnych, kwestionariusze i quizy, odgrywanie ról, gry i symulacje, ćwiczenia integrujące, inne)

- Kluczowe momenty szkolenia (jak rozpocząć szkolenie, jak zakończyć szkolenie)

- Przygotowywanie szkoleń (analiza potrzeb szkoleniowych, cele szkoleniowe, projektowanie szkolenia, przygotowania oceny szkolenie, miejsce szkolenia, przygotowanie samego siebie)

- Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (przyczyny i rodzaje trudnych sytuacji, problemy z dynamiką grupy, problemy z motywacją i zaangażowaniem uczestników, problemy z szacunkiem i autorytetem trenera, radzenie sobie z agresją uczestnika, trudne sytuacje związane z zachowaniem uczestnika)Nie wyszczególnione

W cenie konsultacje, można je odbyć do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

Zależna od czasu trwania szkolenia.

Laboratorium Arkanów Biznesu.

Ul. Nowowiejskiego 4g/59

40-145 Katowice

Tel. 0322548415

fax: 0618750248

Email: lab@xo.pl

WWW: http://www.lab.xo.pl


Szkoła trenerów. Jest to szkolenie zamknięte adresowane do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Cykl trwa 18 miesięcy, 40 dni szkoleniowych.

Program:

- konsultacje w firmie.

- praca nad kompetencjami osobowościowymi trenerów

- nauka rozumienia procesu grupowego

- zajęcia tematyczne

- superwizjeTrenerzy Laboratorium.

Uczestnik otrzymuje certyfikat.

Nie wyszczególniona

Asylon Ośrodek Psychoedukacyjny.

Ul. Gwiażdzista 33/164

01-651 Warszawa

Tel/Fax: 22 833 23 95

Email: asylon@asylon.pl

WWW: http://www.asylon.plTrain the Trainer

Szkolenie otwarte, adresowane do wszystkich.Czas trwania do 45h, czyli 5 dni treningowych.

Program:

- Metody integracji i motywowania grupy do nauki – redukowanie „oporu”.


- Autoprezentacja trenerska – rola inteligencji emocjonalnej.
- Asertywna komunikacja trenerska.
- Psychologia uczenia dorosłych - dynamika grupy szkoleniowej.
- Zarządzanie szkoleniami – analiza potrzeb, programowanie i ewaluacja.
- Zasady posługiwania się sprzętem dydaktycznym.
- Sztuka prezentacji i dyskusji.
- Wykorzystanie metod interaktywnych w szkoleniu.
- Próbne prezentacje na wybrany temat, wcześniej przygotowane przez uczestników szkolenia, ale zmodyfikowane warsztatowo (videotrening) - analiza poprawności merytorycznej i metodycznej.
-.Modelowanie zachowania trenerów w trudnych sytuacjach i wobec nietypowych słuchaczy

Doświadczeni licencjonowani trenerzy zarządzania i biznesu, superwizorzy, psychologowie, wykładowcy uczelni

Uczestnik otrzymuje certyfikat MENiS

Termin: 07-11.03.2005r - 5 dni , godz. 9.00 -17.00 , ostatni dzień-piatek godz. 9.00 -15.00Cena: 3500 zł brutto

CEGOS Polska Spółka z.o.o.

Ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

Tel. 860 00 10

Fax: 860 00 19

Email: cegos@cegos.com.pl

WWW: http://www.cegos.com.plSzkolić skutecznie.

Szkolenie adresowane do wszystkich.24h, 3 dni szkoleniowe.

Program:

- Tworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się

- Sztuka wzbudzania zainteresowania

- Interaktywna animacja

- Rozwiązywanie konfliktów w trakcie szkolenie


Prowadzi Marcin Świerkocki, trener z wieloletnim doświadczeniem.

Przyznają po kursie międzynarodowy certyfikat CEGOS i certyfikat MEN

Terminy: 04 IV 2005 – 06 IV 2005, 13-15 VI 2005


2003-12-30

5-7 IX 2005
3400 zł brutto

Dicoria Grupa Doradcza.

Ul. Godebskiego 61

05-420 Józefów k. Otwocka

Tel. 710 22 33

Fax. 710 22 88

Email: biuro@dicoria.pl

WWW: http://www.dicoria.pl


Train the Trainer, czyli jak szkolić pracowników.

Adresowane do wszystkich.24h, 3 dni szkoleniowe.

Program:

- Nauczanie osób dorosłych

- Wystąpienia publiczne

- Przygotowanie materiałów szkoleniowych i struktura szkolenia

- Komunikacja

- Prowadzenie szkolenia

- Zamknięcie szkolenia

- Ocena efektów szkoleniaTrenerzy z co najmniej 10 letnim doświadczeniem.

Termin: 4 VII 2005- 6 VII 2005

Dają certyfikat ukończenia szkolenia.3477 zł brutto

BERNDSON sp. z.o.o.

Ul. 3-go Maja 9

30-062 Kraków

Tel. 012 294 81 90

Fax. 012 634 26 80

Email: szkolenia@berndson.com

WWW: http://www.szkolenia.berndson.pl


Skuteczny trener wewnętrzny.

Adresowane do trenerów wewnętrznych firm,Czas trwania to 20h, czyli 2,5 dnia

Program:

- Uczenie się i nauczanie

- Trener idealny

- Komunikacja

- Projektowanie szkoleń

- Prezentacja prowadzenie

- Moje szkolenie

- Podsumowanie
Trenerka firmy BERNDSON
1490 zł

Centrum NLP.

Tel,/Fax. 44 63 780

Email: centrumnlp@rubikon.pl

WWW: http://www,centrumnlp.plDoskonalenie trenerów.

Adresowane do wszystkich.4 dni, 30 h

Program:

- Efektywne planowanie i organizowanie zajęć.

- Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera.

- Wywoływanie odpowiednich stanów u grupy i poszczególnych uczestników Np. zaciekawienia, zaangażowania, koncentracji, wesołości.

- Zwiększenie skuteczności nauczania grupy poprzez wykorzystanie nowych narzędzi werbalnych i niewerbalnych Np. (stosowanie pętli, metafory, języka perswazji, kotwiczenie przestrzenne).

- Radzenie sobie z zastrzeżeniami słuchaczy na różne sposoby.

- Umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych metaprogramów i systemów reprezentacji, aby skupić uwagę wszystkich.

- Stosowanie różnych form i metod prowadzenia zajęć.

- Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości oraz elastyczne reagowanie adekwatne do sytuacji.

- Ćwiczenia refleksu myślenia, mówienia, zmian tematów.

- Prezentacja nowych ćwiczeń, które można wykorzystywać podczas różnorodnych szkoleń.

- Praca z głosem.

- Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych Np. (eeee, aaaa, yymm) jak i niewerbalnych Np. (dziwne ruchy, nerwowe chodzenie).

- Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania i poruszania się podczas prowadzenia szkolenia.

- Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.


2 trenerów z 7-letnim doświadczeniem

Po ukończeniu kursu certyfikat.

Termin: 6-9 IV 20052700 zł

Homo Creatore Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych.

Ul. Żurawia 47 p. 213

00-680 Warszawa

Tel. 629 77 87

Fax. 629 79 47

Email: info@homocreatore.pl

WWW: http://www.homocreatore.pl


Trening dla trenerów. Adresowane do wszystkich.

Nie wyszczególnione na stronie.

Program:

- Szkolenia jako czynnik rozwoju pracowników i organizacji.

- Specyfika pracy trenera i potrzebne zasoby związane z tą rolą

- Wprowadzenie do procesu uczenia się i nabywania kompetencji

- Przejście przez wszystkie etapy procesu szkoleniowego

- Szkolenie jako specyficzny rodzaj wystąpienie publicznego

- Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia

- Trudne sytuacje w szkoleniach i zastosowanie strategii asertywnej przez trenera- Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prowadzenia szkoleń

Prowadzone przez 3 doświadczonych trenerów.

Przyznają po ukończonym kursie certyfikat i zaświadczenia MEN i MPiPS

Nie wyszczególnione na stronie,


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość