Do bezmyślnych dewastatoróW!Pobieranie 11.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.61 Kb.
DO BEZMYŚLNYCH DEWASTATORÓW!

TEN BUDYNEK BYŁ JUŻ NAWIEDZANY DZIESIĄTKI RAZY – WYRWANE I ZNISZCZONE ZOSTAŁO NIEMAL WSZYSTKO (PRZEWODY ELEKTRYCZNE Z POD TYNKÓW, RURY WODNE, KANALIZACYJNE ITP.)!

To z powodu takich zdegenerowanych dewastatorów pustostanów bezdomni są z nich wyrzucani na ulicę i chodzą śmierdzący, niewyspani, chorują a niekiedy zamarzają na śmierć!

To takie „mutanty” generują mnóstwo wydatków i innych problemów związanych z dewastacją, kradzieżami (m.in. rur kanalizacyjnych (co powoduje wypróżnianie się bezdomnych lokatorów gdzie podanie...), rynien, parapetów (co powoduje - z powodu deszczów - najpierw odpadnięcie tynku, następnie wypłukanie zaprawy z pomiędzy cegieł, po czym pękanie ścian, wypadanie cegieł co z kolei przyspiesza pękanie itd.?! Powoduje to też podmywanie fundamentów (w starych budynkach są z cegieł) z takim samym skutkiem! Tu, obok przebywają (pracują, mieszkają, przechodzą) ludzie. Ten budynek jest przeznaczony do kontrolowanej - po ewakuacji ludzi – rozbiórki. Gdy się niespodziewanie zawali może zginąć, zostać kalekami wiele osób!!) pokryw studzienek kanalizacyjnych (ludzie łamią sobie nogi wpadając do nich!, samochody ulegają wypadkom, więc i pasażerowie doznają obrażeń!), przewodów energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, aluminiowych elementów (np. drzwi od budek

telefonicznych), części trakcji kolejowych (co powoduje ryzyko katastrof!) i wiele, wiele innych, a tego koszty - pobierane z naszych opłat, podatków - liczone są w dziesiątkach mln. zł!)

PS Zamiast dewastować i powodować m.in. antypatie do bezdomnych i inne problemy możecie P. pilnować samochodów, zbierać/sprzedawać owoce, grzyby warzywa i orzechy, art. przemysłowe, zbierać klamoty, surowce wtórne i sprzedawać je, pracować u kogoś – robić coś pożytecznego zyskując aprobatę. Są też wtedy większe szanse na zamieszkanie w jakimś pustostanie (obecnie, z wiadomych powodów..., są zamurowywane, bramy zaspawane).

„FAKT” 09.06.2006 r.

POLAK SPALIŁ PÓŁ BROOKLYNU

NOWY JORK. Imigrant z Polski jest sprawcą największego od zamachu na WTC pożaru w tym mieście! Wczoraj Leszka K. (59 l.) aresztowała policja.

Mieszkający w USA od 15 lat bezdomny, uzależniony od alkoholu Leszek K. utrzymywał się ostatnio z żebraniny i ze sprzedaży miedzianego złomu. Pieniądze wydawał na wódkę. Złom uzyskiwał wytapiając kable. Feralnej nocy, 2 maja tego roku podpalił w pustym magazynie w dzielnicy Brooklyn osiem starych opon od ciężarówek, bo chciał szybciej spalić izolację na dużej ilości kabli. Ale ogień wymknął się spod kontroli. Błyskawicznie objął wiele budynków, 400 strażaków przez 36 godzin walczyło z pożarem. Doszczętnie spłonęły nabrzeżne magazyn.PS [Niektórzy bezdomni (w Polsce, za granicą) po prostu kradną, m.in. kable, dewastując pomieszczenia w msh prywatnych, użyteczności publicznej, co wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi i kosztami napraw, remontów, a następnie je opalają trując przy okazji ludzi, by następnie, po sprzedaży metalu, pieniądze przeznaczyć na truciznę alkoholową, nikotynową, a później są odwożeni do izb wytrzeźwień, szpitali i leczeni z powodu zatruć, chorób, wypadków - za kolejne ogromne pieniądze - by móc dalej dewastować, truć się i chorować kosztem pożytecznej części społeczeństwa, z której znaczna część żyje w ubóstwie i z przyczyn ekonomicznych traci zdrowie, degeneruje się. – red.]

„ANGORA: ANGORKA” nr 36, 03.09.2006 r.ILE KOSZTUJE PIJAK (...) WHO oblicza, że budżet państwa [z powodu osób pijanych] traci na leczenie, usuwanie skutków wypadków drogowych, wymiar sprawiedliwości, służbę zdrowia czy spadek wydajności pracy mniej więcej 2 do 3 proc. PKB. W Polsce wyniosło to np. w roku 2005 od 20 do 30 mld złotych.

[Trzeba zmniejszyć negatywne skutki alkoholizmu, narkomani (co m.in. udziela się i innym (są też wciągani)) np. organizując nie absorbujące zbytnio drobne prace (na rzecz ośrodka) dla zdeklarowanych, nie rokujących nadziei alkoholików, narkomanów, m.in. w zamian za nocleg, posiłek, alkohol, narkotyki, substytuty narkotyków. Można na to przeznaczyć jakiś pustostan, ośrodki w odosobnionych msh, i mieć tam takie osoby pod kontrolą w 1-dnym msu. Obecnie tacy ludzie m.in. generują spore wydatki związane z interwencjami, przestępczością i dewastacją! Można też stosować obroże elektroniczne – by wymusić pozostawanie w wyznaczonym obszarze (za nieupoważnione opuszczenie go byłaby egzekwowana kara).

Trzeba też zalegalizować eutanazję.

Ci ludzie i tak popełniają, z tym że bolesne, powolne i kosztowne samobójstwo; i tak umrą z powodu chorób, zatrucia się – jako samobójcy. – red.]PRAWO KATZA: LUDZIE I NARODY BĘDĄ DZIAŁAĆ RACJONALNIE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY WYCZERPIĄ JUŻ WSZYSTKIE INNE MOŻLIWOŚCI...

www.wolnyswiat.pl WBREW ZŁU!!!

PISMO NIEZALEŻNE – WOLNE OD WPŁYWÓW JAKICHKOLWIEK ORG. RELIGIJNYCH, PARTII, UGRUPOWAŃ I STOWARZYSZEŃ ORAZ WYPŁOCIN REKLAMOWYCH. WSKAZUJE PROBLEMY GOSP., POLIT., PRAWNE, SPOŁECZNE I PROPOZYCJE SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA
OSOBY ZAINTERESOWANE WSPARCIEM MOJEGO PISMA, MOICH DZIAŁAŃ PROSZĘ O WPŁATY NA KONTO:

Piotr Kołodyński skr. 904, 00-950 W-wa 1

BANK PEKAO SA II O. WARSZAWA

Nr rachunku: 74 1240 1024 1111 0010 0521 0478

Przy wpłatach do 800 PLN należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz tytuł wpłaty (darowizna na pismo „Wolny Świat”). Wpłat powyżej 800 PLN można dokonać tylko z konta bankowego lub kartą płatniczą.

ILE ZOSTAŁO WPŁACONE BĘDĘ PRZEDSTAWIAŁ CO 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE WYDRUKU BANKOWEGO (na życzenie, przy wpłacie od 100 zł, będę podawał jej wielkość oraz wskazane dane wpłacających).Stan wpłat do dnia 10.08.2008 r.: 0 zł.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy