Strona główna

Do piór: Dyskryminacja i różnorodność – Nowa edycja nagrody dziennikarskiej. Nagroda specjalna dla artykułu o tematyce romskiej. Komisja Europejska rozpoczęła dziś nową edycję nagrody dziennikarskiej „Za różnorodnością


Pobieranie 7.77 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.77 Kb.


IP/08/1281

Bruksela, dnia 1 września 2008 r.Do piór: Dyskryminacja i różnorodność – Nowa edycja nagrody dziennikarskiej. Nagroda specjalna dla artykułu o tematyce romskiej.

Komisja Europejska rozpoczęła dziś nową edycję nagrody dziennikarskiej „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji.” Już piąty rok z rzędu do konkursu mogą zgłaszać się dziennikarze publikujący zarówno w prasie, jak i w Internecie. Nagroda ma na celu zaprezentowanie talentu tych pracowników mediów, którzy dzięki swoim artykułom przyczyniają się do lepszego zrozumienia korzyści, jakie niosą z sobą różnorodność i walka z dyskryminacją – ze względu na religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne.

„Zbyt wielu Europejczyków wciąż zmaga się z dyskryminacją w domu i w miejscu pracy – około 15% obywateli UE, według ostatnich badań” – powiedział komisarz ds. równości szans Vladimír Špidla. „Nasza nagroda dla dziennikarzy docenia istotną rolę mediów w uwrażliwianiu opinii publicznej na te kwestie. Jest także kluczowym elementem prowadzonej przez nas szerszej kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej w dziedzinie prawa do równych szans oraz korzyści płynących z różnorodności.”

Do konkursu można zgłaszać artykuły opublikowane między 1 stycznia a 31 października 2008 r. zarówno w formie drukowanej jak i w Internecie; zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem Internetu. Po upłynięciu terminu nadsyłania prac jury w każdym z 27 państw członkowskich wybierze zwycięskie artykuły. Spośród tych 27 zwycięzców z poszczególnych krajów jury wybierze następnie trzy najlepsze artykuły oraz zdobywcę pierwszej nagrody dziennikarskiej. Zwycięzcy otrzymają nagrody o wartości do 4 500 EUR.

Podobnie jak w latach poprzednich w określonej dziedzinie przyznana zostanie nagroda specjalna. W tym roku nagroda specjalna będzie obejmowała artykuły dotyczące dyskryminacji społeczności Romów. W wielu krajach europejskich Romowie – którzy tworzą największą mniejszość etniczną w poszerzonej UE – cierpią z powodu przemocy na tle rasowym, wypowiedzi szerzących nienawiść i dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej oraz usług publicznych i socjalnych. Według niedawnego badania Eurobarometru 77% Europejczyków jest zdania, że fakt, iż jest się Romem, jest przeszkodą w życiu w społeczeństwie.

Nagroda otrzymała w tym roku wsparcie ze strony wielu znanych stowarzyszeń dziennikarskich, na przykład Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy (European Youth Press) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich. Komisja Europejska jest zdeterminowana w walce z dyskryminacją pod każdą jej postacią. Nagroda dziennikarska jest jedną z wielu inicjatyw UE promujących zmianę negatywnych postaw oraz jest częścią trwającej pięć lat kampanii informacyjnej „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”.

Dodatkowe informacje:

Informacje na temat nagrody dziennikarskiej można znaleźć na stronie:http://journalistaward.stop-discrimination.info/466.0.html

Specjalne badanie Eurobarometru nr 296 dotyczące dyskryminacji w UEhttp://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf

Badanie Flash Eurobarometr 232http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona Romomhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość