Strona główna

Do wszystkich zainteresowanych


Pobieranie 8.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.54 Kb.
Katowice, dnia 29.12.2006 r.
DUO/ 3009 /2006

Do wszystkich zainteresowanych.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości wg pakietów / MP 69/.

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. dostawy do realizacji wybrano oferty złożone przez firmy.


W pakiecie nr 1

Oferta nr 2 złożona przez FirmęHurtownia Artykułów Przemysłowych„WIR” mgr Marian Kozielski, ul. Rybnicka 123 C

44-310 Radlin

W pakiecie nr 2

Oferta nr 2 złożona przez Firmę

Hurtownia Artykułów Przemysłowych„WIR” mgr Marian Kozielski, ul. Rybnicka 123 C

44-310 Radlin

W pakiecie nr 3

Oferta nr 4 złożona przez Firmę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MIKRO - MAX s.j. Janusz Giza, Andrzej Kubalski, ul. Katowicka 2, 41-500 Chorzów

W pakiecie nr 4

Oferta nr 5 złożona przez Firmę

Firma Handlowa „MARPOL” Marcin Szlencka, Sebastian Kusiak, Ul. Jana Pawła II 25

41-100 Siemianowice Śląskie

W pakiecie nr 5

Oferta nr 5 złożona przez Firmę

Firma Handlowa „MARPOL” Marcin Szlencka, Sebastian Kusiak, Ul. Jana Pawła II 25

41-100 Siemianowice Śląskie

W pakiecie nr 6

Oferta nr 10 złożona przez Firmę

Przedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Ogórek FIDO, Ul. Świdra 19/1, 41-500 Chorzów

W pakiecie nr 7

Oferta nr 1 złożona przez Firmę

HELPLAST” J.Hadsik, M.Helbig, ul. Powstańców Śląskich 11, 43-100 Mikołów

W pakiecie nr 8

Oferta nr 1 złożona przez Firmę

HELPLAST” J.Hadsik, M.Helbig, ul. Powstańców Śląskich 11, 43-100 Mikołów

W pakiecie nr 9

Oferta nr 3 złożona przez Firmę

DIAGON Krzysztof Andrzejczak, ul. Warzywna 17, 40-545 Katowice

Powyższe oferty zostały wybrane w oparciu o kryterium oceny ofert określone w SIWZ tj: cena i jakość .(art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 09 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177 z póż. zm.)


Zapraszam do podpisania umów w dniu 9 stycznia 2007 r.
Dziękuję za udział w przetargu.
Do wiadomości otrzymują wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

„HELPLAST”

Hurtownia Artykułów Przemysłowych „WIR”

DIAGON


MIKRO - MAX s.j.,

Firma Handlowa „MARPOL”

ANTYSEPTYKA

„Dabex”


„LINEA TRADE” Import – Export Sp. J.,

Przedsiębiorstwo Handlowe ARKO Andrzej KiszkaPrzedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Ogórek FIDO.

Z poważaniem


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość