Strona główna

Dodatkowo 10% wartości zasilenia! Z promocji można korzystać w weekendy, tj od godziny 00: 00 w soboty do 23: 59 w niedziele


Pobieranie 8.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.05 Kb.
Tylko teraz 10% więcej w weekendy!

Zasil swoje konto w sieci Plus na kartę (Simplus, 36i6, Sami Swoi) kwotą z przedziału 20 - 99 zł, a otrzymasz dodatkowo 10% wartości zasilenia! Z Promocji można korzystać w weekendy, tj. od godziny 00:00 w soboty do 23:59 w niedziele. Bonus możesz wykorzystać na wszystkie usługi zgodnie z taryfą.


Bonus zostanie przekazany przez operatora automatycznie, od razu po dokonaniu zasilenia. Bonus nie przedłuża okresu ważności dla usług wychodzących.
Promocja obowiązuje do odwołania.

Regulamin Promocji „W weekendy więcej”
1. Promocja „ W weekendy więcej” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) z siedzibą
w Warszawie przy ul. Postępu 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 419430,
NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 3 510 300 000 PLN.

2. Promocja trwa od 1.03.2014 r. do odwołania. Z Promocji można korzystać w weekendy, tj. od godziny 00:00 w sobotę


do 23:59 w niedziele („weekend”).

3. Promocja jest adresowana do Abonentów Simplus11, Abonentów 36i622 oraz Abonentów Sami Swoi33 którzy w czasie trwania Promocji dokonali zasileń konta kwotą i w sposób określony w ust. 4.

4. W czasie trwania Promocji Abonenci do każdego zasilenia swojego konta kwotą o wartości od 20 – 99 zł brutto dokonanego w weekend jednym z dostępnych sposobów poprzez jedną z następujących stron internetowych: www.blue.pl, doladowania.allegro.pl, www.doladowania.pl, www.agadka24.pl, www.tutajdoladuj.pl; na stronach www: Inteligo, PKO BP, Banku Pocztowego, BPH Sez@m, BZWBK24, www.bzwbk24.pl, www.mbank.pl, ,payudoladowania, MultiBanku, Banku Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, Invest Banku, BOŚ Banku, Nordea Banku, BGŻ Banku, VW Banku, Credit Agricole, BNB Paribas banku, , Banku Millennium, Getin Banku, Raiffeisen Banku, Eurobanku, Deutsche Banku, Meritum Banku, Alior Banku, Alior Sync oraz bankowości elektronicznej Banków Spółdzielczych oferujących usługę zasileń konta, przyznany zostanie bonus w postaci 10 % wartości dokonanego zasilenia („Bonus”), który zostanie automatycznie aktywowany na koncie Abonenta po dokonaniu zasilenia.

5. Bonus nie przedłuża okresu ważności dla usług wychodzących.

6. Abonent może wykorzystać Bonus na wszystkie usługi telekomunikacyjne dostępne dla danego Abonenta zgodnie z taryfą,
z której korzysta.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.

8. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.plus.pl/zasilenia, www.facebook.com/plus, w siedzibie Polkomtel oraz w punktach sprzedaży i Salonach Firmowych Plus.
1 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus.

2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Sami Swoi.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość