Strona główna

Dorobek naukowy pracowników iba w 2015 roku Publikacje


Data18.06.2016
Rozmiar58 Kb.
Dorobek naukowy pracowników IBA w 2015 roku


  1. Publikacje
1.

Adamczuk M, Zaleski P, Dziewit L, Wolinowska R, Nieckarz M, Wawrzyniak P, Kieryl P, Plucienniczak A, Bartosik D.

Diversity and Global Distribution of IncL/M Plasmids Enabling Horizontal Dissemination of ��-Lactam Resistance Genes among the Enterobacteriaceae.

BioMed Research International, 2015, http://dx.doi.org/10.1155/2015/414681 (w.elektroniczna).


2.

Babenko, V, Surmacz-Chwedoruk W, Dzwolak W.

On the Function and Fate of Chloride Ions in Amyloidogenic Self-Assembly of Insulin in an Acidic Environment: Salt-Induced Condensation of Fibrils.

Langmuir, 2015, 31(7), 2180-2186.


3.

Chojnacka-Puchta L, Sawicka D, Lakota P, Plucienniczak G, Bednarczyk M, Plucienniczak A.

Obtaining chicken primordial germ cells used for gene transfer: in vitro and in vivo results. Journal of Applied Genetics, 2015, 56(4): 493-504.4.

Jarocka U, Sawicka R, Stachyra A, Góra-Sochacka A, Sirko A, Zagórski-Ostoja W, Sączyńska V, Porębska A, Dehaen W, Radecki J, Radecka H.

A biosensor based on electroactive dipyrromethene-Cu(II) layer deposited onto gold electrodes for the detection of antibodies against avian influenza virus type H5N1 in hen sera.

Anal Bioanal Chem, 2015, 407(25): 7807-7814.


5.

Majzner K, Wójcik T, Szafraniec E, Łukawska M, Oszczapowicz I, Chłopicki S, Barańska M.

Nuclear accumulation of anthracyclines in the endothelium studied by bimodal imaging: Fluorescence and raman microscopy.

Analyst, 2015,140, 2302-2310.


6.

Marczak A, Denel-Bobrowska M, Łukawska M, Oszczaopowicz I.

Formamidinodoxorubicins are more potent than Doxorubicin as  apoptosis inducers in human breast cancer cells.

Anticancer Research, 2015, 35(4): 1935-1940.


7.

Marczak A, Denel-Bobrowska M, Rogalska A, Łukawska M, Oszczapowicz I.

Cytotoxicity and induction of apoptosis by formamidinodoxorubicins in comparison to doxorubicin in human ovarian adenocarcinoma cells.

Environmental Toxicology and Pharmacology, 2015, 39: 369-383.


8.

Maurin M, Garnuszek P, Baran P, Pawlak D, Mikołajczak R. 

The radiometal makes a difference.  Synthesis and preliminary characterization of DOTA-minigastrin analogue complexes with Ga, Lu and Y.  

Nuclear Medicine Review, 2015, 18(2): 51–55.


9.

Mazur L, Borowicz P, Kłaput U, Blicharski K, Opydo-Chanek M.

(-)-Epigallocatechin-3-gallate enhances cytotoxic effects of epirubicin on u937 cells.

Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia, 2015, 57: 31–37.


10.

Nowak RM, Wojtowicz-Krawiec A, Plucienniczak A.

DNASynth: a computer program for assembly of artificial gene parts in decreasing temperature.

Biomed Research International, 2015, doi: 10.1155/2015/413262 (w.elektroniczna, Article ID 413262, 8 pages).


11.

Pawlowska M, Bogiel M, Duda J, Sieradzki E.

Influence of CYP2D6 and CYP2C19 genetic polymorphism on the pharmacokinetics


of tolperisone in healthy volunteers.

European Journal of Clinical Pharmacology, 2015, 71(6): 699–705.12.

Sawicka D, Chojnacka-Puchta L, Zieliński M, Płucienniczak G, Płucienniczak A, Bednarczyk M.

Flow cytometric analysis of apoptosis in cryoconserved chicken primordial germ cells.

Cellular & Molecular Biology Letters, 2015, 20(1): 143-159.


13.

Sawicka D, Chojnacka -Puchta L, Brzezinska J, Lakota P, Bednarczyk M.

Cryoconservation of chicken blastodermal cells: Effects of slow freezing, vitrification, cryoprotectant type and thawing method during in vitro processing.

Folia biologica (Krakow), 2015, 63(2): 129-134.


14.

Sawicka D, Samek K, Chojnacka-Puchta L, Witkowski A, Knaga S, Dębowska M, Bednarczyk M.

Changes in quail blastodermal cell status as a result of selection.

Folia biologica (Krakow), 2015, 63(1): 63-67, 2015.


15.

Studzian K, Kik M, Łukawska M, Oszczapowicz I, Strek M, Szmigiero L.

Subcellular localization of anthracyclines in cultured rat cardiomyoblasts as possible predictors of cardiotoxicity

Invest. New Drugs, 2015, 33(5): 1032-1039.


16.

Sikora A.

Drobnocząsteczkowe inhibitory kinazy w terapii celowanej czerniaka.

Farmacja Polska, 2015, 71(2): 87-91.


17.

Szewczak J, Bierczyńska-Krzysik A, Piejko M, Mak P, Stadnik D.

Isolation and Characterization of Acetylated Derivative of Recombinant Insulin Lispro Produced in Escherichia coli.

Pharmaceutical Research, 2015, 32(7): 2450-2457.


18.

Talaczyńska A, Lewandowska K, Jelińska A, Garbacki P, Podhorska A, Zalewski P, Oszczapowicz I, Sikora A, Kozak M, Cielecka-Piontek J.

Application of vibrational spectroscopy supported by theoretical calculation in identification of amorphous and crystalline forms of cefuroxime axetil.

Scientific World Journal, 2015, art. ID 921049, s.1-8, DOI: 10.1155/2015/921049 (w.elektroniczna).


19.

Zaleski P, Wawrzyniak P, Sobolewska A, Łukasiewicz N, Baran P, Romanczuk K, Daniszewska K, Kierył P, Płucienniczak G, Płucienniczak A.

pIGWZ12 – A cryptic plasmid with a modular structure.

Plasmid, 2015, 79, 37-47.


20.

Zieliński M, Wójtowicz-Krawiec A, Mikiewicz D, Kęsik-Brodacka M, Cecuda-Adamczewska V, Marciniak-Rusek A, Sokołowska I, Łukasiewicz N, Gurba L, Odrowąż-Sypniewski M, Baran P, Płucienniczak G, Płucienniczak A, Borowicz P, Szewczyk B.

Expression of recombinant human bifunctional peptidylglycine α-amidating monooxygenase in CHO cells and its use for insulin analogue modification.

Protein Expr Purif. 2015 (w.elektroniczna), 119: 102-109. doi: 10.1016/j.pep.2015.11.017.

Protein expression and purification, 2016 (print), 119, 102-109 II. PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

1 patent zagraniczny

4 patentów krajowych (decyzja)

1 zgłoszenie międzynarodowe

1 zgłoszenie krajowe
III. komunikaty i referaty prezentowane na zjazdach i sympozjach międzynarodowych
Postery:

1.

Baran P.A., Zaleski P., Wawrzyniak P., Bierczyńska-Krzysik A., Płucienniczak G., Płucienniczak A.

Optimization of capillary electrophoresis method for monitoring of RepA protein - DNA binding reaction.

Proteomic Forum 2015,

22-25.03.2015, Berlin, Niemcy.2.

Bogiel M, Pawlowska M, Antonik J, Smagur J, Borowicz P.

In vitro evaluation of pharmacological properties of a new-developed short acting insulin analogue.

12th Congress of European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT).

27-30.06.2015, Madryt, Hiszpania.

Clinical Therapeutics, 2015, 37(8): e67. – publikacja materiałów konferencyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.05.201.3.

Bogiel M, Pawlowska M, Duda J, Sieradzki E.

PK/PD modelling of diltiazem in healthy subjects using HRV parameters.

12th Congress of European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT).

27-30.06.2015, Madryt, Hiszpania.

Clinical Therapeutics, 2015, 37(8): e97–e98. – publikacja materiałów konferencyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.05.280.4.

Denel-Bobrowska M, Marczak A, Łukawska M, Oszczapowicz I.

Modification in sugar moiety as a key to improvement the breast cancer therapy efficacy.

IV International Conference of Biophysics Students.

22-24.05.2015, Kraków, Polska.5.

Denel-Bobrowska M, Marczak A, Łukawska M, Oszczapowicz I.

Biological properties of oxazolinoanthracyclines.

19th Glivice Scientific Meeting.

20-21.11.2015, Gliwice, Polska.6.

Pawlowska M, Bogiel M, Antonik J, Smagur J, Borowicz P.

Mitogenic activity and proliferative effect of a new-developed short acting insulin analogue.

12th Congress of European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT).

27-30.06.2015, Madryt, Hiszpania.

Clinical Therapeutics, 2015, 37(8), e96. – publikacja materiałów konferencyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.05.276.7.

Sączyńska V, Romanik A, Florys K, Cecuda-Adamczewska V, Kęsik-Brodacka M, Minta Z, Śmietanka K, Olszewska M, Domańska-Blicharz K, Szewczyk B, Płucienniczak G, Płucienniczak A.

Bacterially produced hemagglutinin protein protects chickens against challenge with highly pathogenic H5N1 influenza viruses.

Influenza Vaccines for the World.

05-11.10.2015, Albufeira, Algarve, Portugalia.8.

Szewczak J, Bierczyńska-Krzysik A, Romanik-Chruścielewska A, Sokołowska I, Zieliński M, Baran P, Sączyńska V, Kęsik-Brodacka M, Stadnik D, Płucienniczak G.

Mass spectrometric evaluation of recombinant hemagglutinin structure conformations.

29th Annual Symposium of the Protein Society.

22-25.07.2015, Barcelona, Hiszpania.9.

Szewczak J, Surmacz-Chwedoruk W, Tejchman-Małecka B, Stadnik J, Tronczyńska-Lubowicz G, Romanik-Chruścielewska A, Antosik J, Borowicz P, Płucienniczak G, Stadnik D.

Advanced analytical tools for monitoring and control in production processes of recombinant hemagglutinin influenza vaccine.

29th Annual Symposium of the Protein Society (Abstract book PE-024).

22-25.07.2015, Barcelona, Hiszpania.10.

Wawrzyniak P, Gościk A, Leśniewska P, Zaleski P, Łukasiewicz N, Płucienniczak G, Płucienniczak A, Bartosik D.

In vitro and in vivo analysis of replication initiation proteins encoded by pIGRK and pIGMS31 plasmids of Klebsiella pneumoniae.

6th Weigl Conference on Microbiology.

8-10.07.2015, Gdańsk, PolskaIV. komunikaty i referaty prezentowane na zjazdach i sympozjach krajowych
POSTERY:

1.

Denel-Bobrowska M, Łukawska M, Oszczapowicz I, Marczak A.

Indukcja apoptozy przez wybrane formamidynowe pochodne doksorubicyny.

IX Edycja Konferencji pt. „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki”.

12.12.2015, Poznań.2.

Denel-Bobrowska M, Rogalska A, Łukawska M, Oszczapowcz I, Marczak A.

Indukcja apoptozy przez formamidynowe pochodne doksorubicyny w komórkach jajnika SCOV-3.

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu” (BIOPEN).

20-22.04.2015, Łódź.3.

Fabisiak A, Surmacz-Chwedoruk W, Tejchman-Małecka B, Stadnik D.

Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych w formulacjach farmaceutycznych analogów insuliny z wykorzystaniem chromatografii jonowej.

IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, "Chemia analityczna to ciągłe wyzwanie",

6-10.072015, Poznań.4.

Krygier A, Czubak Ł, Teodorczyk-Witt A, Wesołowska J, Tejchman-Małecka B.

Opracowanie i walidacja metody oznaczania pozostałości rozpuszczalników w insulinie AKR.

IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”.
6-10.07.2015, Poznań


5.

Matyjaszczyk K, Kolonko M, Gonciasz A, Jawień W, Oszczapowicz I, Łukawska M, Chłopicki S, Walczak M.

Wyznaczanie wykładnika stałej dysocjacji antybiotyków antracyklinowych z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej.

I Ogólnopolska Studencjka Konferencja Naukowa pt. „Farmacja w przemyśle”.

15.04.2015, Poznań6.

Mazur L, Sladowska K, Blicharski K, Janota B, Handzik J, Kieć-Kononowicz K, Łukawska M, Oszczapowicz I, Niemeyer U, Opydo-Chanek M.

Cytometryczna analiza programowanej śmierci indukowanej przez związki o potencjalnych właściwościach przeciwleukemicznych.

II Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii”

21-22.05.2015, Poznań.7.

Selmi A, Wójcik T, Majzner K, Łukawska M, Oszczapowicz I, Barańska M, Chłopicki S.

Pharmacological modulators of anthracycline endothelial toxicity.

23rd Conference on Endothelium.

6th JCET Seminar,

1-14.06.2015, Kraków, Wierchomla Mała.


8.

Teodorczyk-Witt A, Krygier A, Czubak Ł, Tejchman-Małecka B.

Opracowanie metody oznaczania Anizolu, Kumenu i DMSO w rozpuszczalnikach organicznych metodą Chromatografii Gazowej.

IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”.

6-10.07.2015, Poznań
9.

Wójcik T, Selmi A, Majzner K, Łukawska M, Oszczapowicz I, Barańska M, Szewczyk A, Chłopicki S.

Comparison of cardiac and endothelial toxicity of anthracycline derivatives.

23rd Conference on Endothelium.

6th JCET Seminar,

1-14.06.2015, Kraków, Wierchomla Mała.V. inne referaty i wystąpienia ustne


1.

Kęsik-Brodacka M, Kapusta J, Sączyńska V, Romanik A, Florys K, Cecuda-Adamczewska V, Porębska A, Płucienniczak G, Płucienniczak A.

Viability of bacterial expression system for effective avian influenza antigen production.

IX Konferencja Sprawozdawcza - Szczepionka przeciw grypie ptaków.

24-25.06.2015, Warszawa2.

Romanik-Chruścielewska A, Sokołowska I, Łukasiewicz N, Łakomy A, Zieliński M, Antosik J.

Produkcja antygenu szczepionkowego H5 na dużą skalę.

VIII Konferencja Sprawozdawcza - Szczepionka przeciw grypie ptaków.

13.04.2015, Warszawa3.

Romanik-Chruścielewska A, Sokołowska I, Łukasiewicz N, Łakomy A, Zieliński M, Antosik J.

Od miligramów do gramów.

IX Konferencja Sprawozdawcza - Szczepionka przeciw grypie ptaków.

24-25.06.2015, Warszawa4.

Sawicka R, Góra-Sochacka A, Sączyńska V, Porębska A, Sirko A.

Molecular cloning of variable fragments from monoclonal anti-H5 HA IgG, expression in bacteria and characterization.

IX Konferencja Sprawozdawcza - Szczepionka przeciw grypie ptaków.

24-25.06.2015, Warszawa
VI. inne OSIĄGNIĘCIA

1.

Wójtowicz-Krawiec A.

TOP 500 Innovators 2014-2015. Program stażowo-szkoleniowy dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacja ich wyników”.

Uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wyjazd na staż.

07.2015 - 09.2015 Cambridge University,08.08.2015 – 26.08.2015, Oxford University, Anglia.Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość