Strona główna

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na aktualizację dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach


Pobieranie 9.72 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.72 Kb.
Olsztyn, dnia 06.08.2012 r.

Znak: BO-IV.272.24.2012Dotyczy: przetargu nieograniczonego na aktualizację dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach.  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na aktualizację dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

DRAFT – USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Kozłowski

ul. Żołnierska 33/35

10-560 Olsztyn

Cena oferty wynosi 168.510,00 złotych brutto.

Uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
  1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

-----------------------------

Liczba punktówWartość techniczna

------------------------------

Liczba punktówŁączna liczba

punktów

1

DRAFT – USŁUGI PROJEKTOWE

Andrzej Kozłowski 10-560 Olsztyn,

ul. Żołnierska 33/35


168.510,00 zł

-------------------------

7,00 pkt


Przyznane punkty do oceny – 0

-------------------------0,00 pkt

7,00

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość