Strona główna

Dr hab. Bernarda Piskorz–Bińczycka


Pobieranie 7.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.99 Kb.
Dr hab. Bernarda Piskorz–Bińczycka

Działalność naukowa dotyczy badań z zakresu: fizjologii roślin uprawnych, fotobiologii, funkcjonowania zegara biologicznego u mikroorganizmów, fizjologii stresu u roślin i mikroorganizmów, żywienia mineralnego roślin i biologicznej ochrony roślin uprawnych. Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych są:

- działania jonów metali ciężkich (Pb, Cd, Cu, Ni) pochodzenia antropogenicznego znajdujących się w glebie pól uprawnych na wczesne stadia rozwojowe roślin rolniczych i ogrodniczych takich jak pszenica, gorczyca, brokuł, sałata, słonecznik, kapusta, dynia, ogórek, pomidor;


 • wpływ jonów metali ciężkich na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka,

 • wpływ kwasu askorbinowego (witamina C) i giberelinowego na wzrost siewek pszenicy ozimej w obecności jonów ołowiu,

 • wpływ czynników środowiskowych na proces kiełkowania nasion i wzrost roślin w obrębie rodzaju Amaranthus w warunkach laboratoryjnych, w kulturach in vitro i w kulturach wazonowych,

 • rola mikropierwiastków np. selenu na procesy fizjologiczne wpływające na ilość i jakość plonu wybranych roślin uprawnych;

 • wpływ czynników fizycznych związanych ze słabym polem elektrycznym wywoływanym przez prąd stały oraz stałym polem magnetycznym na mikroorganizmy i wczesne stadia rozwojowe roślin uprawnych jedno- i dwuliściennych;

 • badania związane z wykorzystaniem naturalnych czynników takich jak elicytory grzybowe (Aspergillus sp., Penicillium sp.) biorących udział w reakcjach obronnych roślin uprawnych przed czynnikami stresowymi (susza, światło, patogeny) mających praktyczne zastosowanie w nie chemicznej ochronie roślin rolniczych;

 • występowanie patogenów chorobotwórczych : Penicillium expansum, P. notatum, P. clavigerum oraz Aspergillus sp. Botrytis cinerea na płodach rolnych przechowywanych w magazynach, silosach, elewatorach i przechowalniach.

Wymienione badania dr hab. Bernarda Piskorz–Bińczyckia realizowała we współpracy z ośrodkami rolniczymi w kraju i za granicą, m.in. z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z Katedrą Hodowli Roślin Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu, z Wydziałem Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Instytutem Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ze Słowacką Akademią Nauk w Nitrze, z Laboratoire Physiologie Vegetale et Forestiere w Nancy (Francja), z Laboratoire Physiologie Vegetale Universite Tuluza, (Francja).

Dr hab. Bernarda Piskorz-Bińczycka osiągnięcia praktyczne i doświadczenie zawodowe w dziedzinie nowatorskich rozwiązań w produkcji roślinnej nabyła podczas realizacji siedmiu długoterminowych staży w zagranicznych ośrodkach takich jak: • Zentralinstitut fur Genetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben (Niemcy)

 • Laboratoire Physiologie Vegetale Universite P. Sabatier, Tuluza (Francja)

 • Laboratoire Physiologie Vegetale et Forestiere, Nancy (Francja)

 • Laboratoire Physiologie Vegetale Universite de Paris Centre d'Orsay, Paryż (Francja).

Dr hab. Bernarda Piskorz-Bińczycka swoją wiedzę i umiejętności praktyczne przekazuje rolnikom poprzez doradztwo zawodowe współpracując ze stowarzyszeniami producentów rolnych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość