Dr. Krzysztof Oplustil (Kapitalgeselschaftsrecht)Pobieranie 11.24 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar11.24 Kb.

Dr. Krzysztof Oplustil (Kapitalgeselschaftsrecht)


Studium der Rechtswissenschaft an der Jagiellonen-Universität, Krakau und an der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg; Promotion an der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Thema: „Gläubigerschutz durch reale Kapitalaufbringung im deutschen und polnischen Recht der Kapitalgesellschaften“, 2002 Preis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (Dotation 450.000 €); seit 2003 Dozent der Schule des Polnischen Rechts.


Beruflicher Werdegang


IX 2000-II 2002: Wiss. Mitarbeiter des Polnisch-Deutschen Zentrums für Bankrecht an der Jagiellonen-Universität Krakau

Seit II 2001 Wiss. Ass. an der Anstalt für die Wirtschaftspolitik an der Jagiellonen-Universität Krakau

II 2002-II 2004 Wiss. Mitarbeiter im Institut für Deutsches und Europäisches Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg

Leiter der Arbeitsgruppe „Europäische Aktiengesellschaft“

IX 2003-III 2004 Mitglied der Expertengruppe des polnischen Justizministeriums zur Ausarbeitung eines Entwurfs des SE- und EWIV-Ausführungsgesetzes

Stipendien/Preise/Auszeichnungen


WS 1996/97: GFPS-Stipendium an der Albert Ludwigs-Universität in Freiburg

2002: Sofja Kovalevskaja-Preis der Alexander von Humboldt Stiftung, Dotation: 450.000 €


Ausgewählte Publikationen

   1. Bücher, Kommentare


  • The European Company – all over Europe“, Mitherausgeber (zusammen mit Dr. Christoph Teichmann), Walter de Gruyter, Berlin 2004

  • Die Kapitalgesellschaften im Stadium der Organisation“, Mitverfasserin: Agnieszka Barczak-Oplustil, Warschau 2002

  • Europejska Spółka Akcyjna. Teksty aktów prawnych wraz z omówieniem“ (Europäische Aktiengesellschaft. Texte der Rechtsakte mit der Besprechung), zusammen mit A. Rachwał, Warszawa 2002

  • Gläubigerschutz durch reale Kapitalaufbringung im deutschen und polnischen Recht der Kapitalgesellschaften“, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2001

  • Die Gesellschafterdarlehen in Kapitalgesellschaften. Analyse der Regelungen der Artt. 14 § 3 und 189 § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften“, Krakau 2001
   1. Ausgewählte Zeitschriftenaufsätze und Buchbeiträge


  • Europejskie prawo przejęć spółek publicznych. Trzynasta dyrektywa UE z zakresu prawa spółek i jej implikacje dla prawa polskiego” (Europäisches Übernahmerecht. Die Dreizehnte gesellschaftsrechtliche Richtlinie und ihre Implikationen für das polnische Recht), gemeinsam mit M. Bobrzyński, Studia Prawnicze 1/2004

  • Anpassung des polnischen Gesellschaftsrechts an europäische Richtlinien. Versuch einer Bilanz am Vorabend des Beitritts Polens in die EU“, in: J. Stelmach, R. Schmidt (Hrsg.) Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Probleme der Angleichung des europäischen Rechts, Krakow-München 2004, S. 175

  • Selected problems concerning formation of a holding SE (societas europaea”), Journal of German Law 2/2003 (www.germanlawjournal.com )

  • Zur Stellung der Europäischen Aktiengesellschaft im Umwandlungsrecht“, zusammen mit M. Schneider, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 2003, S. 13

  • Wykorzystanie Internetu przy organizacji i przeprowadzeniu walnego zgromadzenia, cz. I”, (Verwendung des Internets bei der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung), zusammen mit Jacek Sokolowski, Prawo Spółek 1/2003, cz. II, Prawo Spółek 2/2003,

  • Wykluczenie akcjonariusza mniejszościowego ze spółki (tzw. squeeze out) w prawie europejskim, niemieckim i polskim. Analiza prawno-porównawcza z uwzględnieniem aspektu konstytucyjnego“ (Ausschluß eines Minderheitsaktionärs aus der Gesellschaft (sog. Squeeze out) im europäischen, deutschen und polnischen Recht. Eine rechtsvergleichende Analyse unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Aspektes), Studia Prawnicze 1/2003, S. 59

  • Wprowadzenie Europejskiej Spółki Akcyjnej do prawa polskiego“ (Einführung der Europäischen Aktiengesellschaft in das polnische Recht), gemeinsam mit A. Rachwał, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2003

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy