Strona główna

Dr Miranda Ptak, prof dr hab inż. Zbigniew Kasztelewicz: „Jak rozpocząć odkrywkową działalność górniczą – droga od koncesji do planu ruchu”


Pobieranie 30.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.89 Kb.

Spis treści Przeglądu Górniczego nr 10/2014 Numer

strony


Dr Miranda Ptak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

„Jak rozpocząć odkrywkową działalność górniczą – droga od koncesji do planu ruchu”..............................................................................1

Mgr Hubert Schwarz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

„Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych”.......................................................................................................7

Mgr inż. Michał Dudek, dr hab. inż. Leszek Jurdziak, dr inż. Witold Kawalec:

„Renta eksploatacyjna z zysku dla właścicieli nieruchomości w obszarze górniczym jako akcelerator strategicznych inwestycji górniczych na przykładzie kopalni węgla brunatnego”...................................................................................................................................12

Mgr inż. Michał Dudek, dr hab. inż. Leszek Jurdziak, dr inż. Witold Kawalec:

„Znaczenie kosztów nabycia w projekcie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego”....................................................................................18

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Andrzej Ciepliński, dr inż. Łukasz Machniak, mgr inż. Adrian Borcz, mgr inż. Claudia Jacaszek:

„Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej”...........................................................................................23

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Andrzej Ciepliński, dr inż. Łukasz Machniak, mgr inż. Adrian Borcz:

„Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989-2012 wraz z prognozą do 2020 roku”......................................30

Dr hab. inż. Marek Stryszewski, mgr inż. Dorota Łochańska:

„Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalne”. ...................................................................................................36

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Tadeusz Kaczarewski:

„Diagnostyka procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego”..................................................................................................41

Dr inż. Józef Pyra, mgr inż. Zbigniew Cichocki, mgr inż. Iwona Mazur, dr inż. Anna Sołtys, dr inż. Jan Winzer:

„Wpływ budowy geologicznej złoża na równanie propagacji na przykładzie kopalni Gliniany – Grupy Ożarów S.A”...............................46

Dr inż. Józef Pyra, mgr inż. andrzej Biessikirski, mgr inż. Michał Dworzak, dr inż. Anna Sołtys, dr inż. Jan Winzer:

„Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym”.......................................................................52

Mgr inż. Michał Dworzak, mgr inż. Andrzej Biessikirski, dr inż. Józef Pyra, dr inż. Anna Sołtys:

„Wybrane problemy realizacji opóźnień czasowych przy nielektrycznym sposobie inicjacji ładunków MW w siatkach wieloszeregowych”..........................................................................................................................................................................................58

Mgr inż. Andrzej Biessikirski, mgr inż. Michał Dworzak, dr inż. Józef Pyra, dr inż. Anna Sołtys:

„Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymi”......................................................65

Dr inż. Anna Sołtys, dr inż. Józef Pyra, dr inż. Jan Winzer:

„Opóźnienia milisekundowe a minimalizacja oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu”..........................................71

Dr inż. Maciej Zajączkowski, mgr inż. Mateusz Sikora, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, mgr inż. Tomasz Będkowski:

„Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych”.79

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, mgr inż. Mateusz Sikora, dr inż. Maciej Zajączkowski, mgr inż. Michał Patyk:

„Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie”.................................................................................85

Dr inż. Przemysław Bodziony, prof. dr hab. inż. Artur Bęben, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

„Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnym”......................................................................90

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Adrian Borcz, mgr inż. Michał Patyk:

„Analiza pracy koparek jednonaczyniowych i ładowarek łyżkowych w aspekcie ich automatyzacji”..........................................................95

Dr inż. Łukasz Machniak, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Adrian Borcz:

„Wpływ utworów trudno urabialnych na dobór pomocniczych technologii urabiania”.................................................................................100

Dr inż. Krzysztof Polak, mgr inż. Karolina Kaznowska - Opala, mgr inż. Katarzyna Pawlecka, dr hab. inż. Jerzy Klich

prof. AGH:

„Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH- 1”...........................................................................106

Dr inż. Kazimierz Różkowski, dr inż. Krzysztof Polak, mgr inż. Karolina Kaznowska – Opala:

„Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie Opolskim”.............................................................112

Dr inż. Krzysztof Polak:

„Efektywność studni odwadniania”.................................................................................................................................................................117

Dr inż. Grzegorz Galiniak, dr inż. Krzysztof Polak, dr inż. Kazimoerz Różkowski, mgr inż. Karolina Kaznowska – Opala, mgr inż. Katarzyna Pawlecka:

„Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznej”...........................122

Dr hab. inż. Anna Ostręga:

„Holistyczne podejście do rewitalizacji (po) górniczych regionów i rejonów”..............................................................................................128

Mgr Aleksander Tokarz, dr hab. inż. dorota Burchart-Korol prof. nadzw., mgr inż. Dariusz Nowak:

„Wybrane aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne produkcji gazu łupkowego – przegląd literatury”..........................................137

Dr inż. Sławomir Bednarczyk:

„Zagospodarowanie kopaliny towarzyszącej na przykładzie eksploatacji złoża piasku podsadzkowego „Pustynia Błędowska” – blok IV”...................................................................................................................................................................................................................147

Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, dr inż. Krzysztof Filek:

„Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody”.............................................................155

Mgr inż. Tomasz Kowal:

„Propozycja ustalania wartości szkody w postaci trwałego wychylenia bryły budynku od pionu”...............................................................164

Dr hab. inż. Grzegorz Kortas:

„Podstawowe problemy ochrony powierzchni i górotworu w górnictwie solnym”.......................................................................................170

Dr Ewa Krzeszowska:

„Makrofauna poziomu morskiego otworu wiertniczego Borowo (Lubelskie Zagłębie Węglowe)................................................................186

Dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski prof. nadzw., mgr inż. Dusan Terpak:

„Podziemna eksploatacja lignitu systemem ścianowym podbierkowym w kopalniach HBP Prievidza na Słowacji”...................................192


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość