Strona główna

Dr Monika Motak Osoby prowadzące przedmiot (tytuł/stopień naukowy, imiona nazwiska) Symbol, nazwa przedmiotu po polsku i po angielsku F31 Nazwa polska – Zagrożenia ekologiczne i katastrofy przemysłowe Nazwa angielska


Pobieranie 10.65 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.65 Kb.

Opiekun przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko)

Dr Monika Motak


Osoby prowadzące przedmiot (tytuł/stopień naukowy, imiona nazwiska)
Symbol,
nazwa przedmiotu

po polsku i po angielsku


F31


Nazwa polska – Zagrożenia ekologiczne i katastrofy przemysłowe

Nazwa angielska – Environmental hazards and industrial disasters

Rodzaj przedmiotu

obieralny

Kierunek i stopień studiów/ profil dyplomowania

Technologia chemiczna / studia I-go stopnia

Semestr studiów, rodzaje zajęć, liczby godzin, liczba punktów kredytowych

semestr VII, godzin – 30, sem. - 30, ECTS - 1


Adres internetowy strony www przedmiotu
Tytuły wykładów po polsku i w nawiasie (czcionka pochyła) po angielskuTytuły pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) po polsku i w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

  1. Podział substancji niebezpiecznych

  2. Rozchodzenie się zanieczyszczeń i substancji niebezpiecznych w środowisku

  3. Substancje szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i środowiska – azbest, rtęć, WWA, pestycydy, PSB, dioksyny, metale ciężkie

  4. Wycieki do środowiska substancji niebezpiecznych (ropa naftowa, chemikalia)

  5. Analiza przyczyn i skutków katastrof przemysłowych na przykładzie katastrofy w Seveso, Minamata, Flixborough, Mexico-City.

  6. Problemy długotrwałego skażenia spowodowanego przez składowiska odpadów

  7. Wysypiska odpadów i związane z nimi zagrożenia (na przykładzie wysypiska w Love Canal i in.).

  8. Ryzyko związane z substancjami radioaktywnymi.Streszczenie przedmiotu po polsku (6-8 wierszy, czcionka 10p)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z (1) podstawowymi zagrożeniami dla zdrowia i środowiska, w tym ze szczególnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, (2) przyczynami katastrof ekologicznych i możliwościami ich uniknięcia, oraz (3) niebezpieczeństwami związanymi ze składowiskami odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych.

Streszczenie przedmiotu po angielsku (6-8 wierszy, czcionka 10p)


Bibliografia

  1. B.J.Alloway, D.C.Ayres, Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN, 1999

  2. M.Ryng, Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym, poradnik, WTN, Warszawa, 1985Forma zaliczenia przedmiotu, w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

Zaliczenie na podstawie referatu i dyskusji na seminarium (Including)Zasada wystawiania oceny końcowej, w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

Ocena z zaliczenia

Słowa kluczowe (5) w j polskim i angielskim

Substancje niebezpieczne, katastrofy przemysłowe


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość