Strona główna

Dr Łukasz Grützmacher audiowizualnośĆ w kulturze teksty na zajęcia mimesis henryk Podbielski, „Pojęcie mimesis w ujęciu Platona I Arystotelesa”


Pobieranie 13.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.27 Kb.
Dr Łukasz Grützmacher

AUDIOWIZUALNOŚĆ W KULTURZE


TEKSTY NA ZAJĘCIA
1. MIMESIS


 • Henryk Podbielski, „Pojęcie mimesis w ujęciu Platona i Arystotelesa”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 • Ernst Gombrich, „Czarodziejska moc Pigmaliona”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa


2. OBRAZ


 • Jan Deręgowski, „Oko i obraz”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 • Rudolf Wittkower, „Interpretacja symboli wizualnych”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 • Susan Sontag, „Świat obrazów”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002


3. DŹWIĘK


 • Alan P. Merriam, „Muzyka jako zachowanie symboliczne”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

 • Edward t. Hall, „Rytm i ruch ciała”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002


4. FILM


 • Jurij Łotman, „Montaż”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 • Jerzy Wójcik, „Podstawowe elementy języka filmu”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002


5. FILM – KINO – WIDZ


 • Edgar Morin, „Przemiana kinematografu w kino”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

 • Richard C. Allen, „Przedstawienie, iluzja, kino”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002


6. WIDZ – KU ANTROPOLOGII KINA


 • Alicja Helman, „Widz kinowy – istota nieznana”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 • Maryla Hopfinger, „Film i antropologia: osiąganie dystansu wobec audiowizualności”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa7. TELEWIZJA


 • Wiesław Godzic, rozdz. „Telewizja – jej gatunki”(1-1 oraz 1-2, bez 1-3) [w:] tegoż, Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim bracie”, Universitas, Kraków 2004

 • Małgorzata Molęda-Zdziech, rozdz. „Celebryci jako kluczowi aktorzy ponowoczesności” [w:] tejże, Czas cele brytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013


8. NOWE MEDIA


 • Lev Manovich, rozdz. „Czym są nowe media?”, „Czym nie są nowe media?”, [w:] tenże, Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.

 • Lev Manovich, rozdz. „Czym jest kino?”, „Nowy język kina”, [w:] tenże, Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.


9. MEDIA A RZECZYWISTOŚĆ


 • Zbigniew Kloch, rozdz. „Medialny opis tragedii: o relacjach prasowych na temat ataku na WTC” [w:] tegoż, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006

 • Rocío Zamora Medina, „Rola nowych mediów w relacjonowaniu madryckich ataków terrorystycznych, mobilizacja opinii publicznej i ich wpływ na wybory parlamentarne z 14 marca 2004 roku” [w:] B. Dobek-Ostrowski, M. Kusia [red.], Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007


10. KOMUNIKACJA W DOBIE INTERNETU


 • Manuel Castells, rozdz. „Komunikacja w epoce cyfrowej” [w:] tegoż, Władza komunikacji, PWN, Warszawa 2013


11. POKOLENIE SIECI


 • Don Tapscott, rozdz. II („Pokolenie zanurzone w bitach”), rozdz. III („Osiem cech pokolenia sieci. Charakterystyka generacji”), rozdz. IV („Umysłowość pokolenia sieci”) [w:] tegoż, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszawa 2010©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość