Strona główna

Droga naukowa


Pobieranie 8.4 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.4 Kb.


dr Marta Czapińska

marta.czapinska@yahoo.it

gabinet: 4.67

tel. 42 665 53 70

PEŁNIONE FUNKCJE

Sekretarz Okręgowy Olimpiady Języka ŁacińskiegoSPECJALIZACJA

LiteraturoznawstwoDROGA NAUKOWA

1995–2000 - studia wyższe na wydziale filozoficzno-historycznym w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego

Praca magisterska pt. „Kamień. Studium z antropologii kultury” napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. A. P. Wejlanda

13/03/2001 - dyplom ukończenia studiów na kierunku etnologia (specjalizacja: antropologia kultury)

1997-2003 - studia wyższe na wydziale filologicznym w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego

Praca magisterska pt. „Motyw wznoszenia się duszy do nieba w pismach Platona” napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Z. Danka

26/06/2003 - dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia klasyczna

2011 r. - praca doktorska pt. „Ideał przywódcy państwa w myśli starożytnej i renesansowej. Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini” napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Z. Danka. Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. W. K. Pietrzak; prof. nadzw. dr hab. M. WesołyWYBRANE PUBLIKACJE

  1. „Platońska epanodos, czyli niezwykła podróż duszy. Rozwój koncepcji”, [w:] Nowy Filomata IX, Kraków 2005, s. 11-21.

  2. „Cykl odnawiania się świata, czyli platoński rok kosmiczny u Cycerona”, [w:] Collectanea Philologica IX, Łódź 2006, s. 79-83.

  3. „Sen, czyli platoński czas dialogu z „demonem”, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych (Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa), Łódź 2009, s. 143-153.

  4. Zapiski” F. Guicciardiniego świadectwem inspiracji lekturą tekstów starożytnych, [w:] Pismo, lektura, biblioteka dawnych literatur romańskich, Biblioteka Tradycji nr CXXXIX, Kraków 2014, s. 285-295.

  5. Rydwan Triptolemosa, [w:] Collectanea Philologica XVII, Łódź 2014, s. 19-28.

  6. Concilia in hortis Oricellariis Florentiae habita ad politica litterariaque studia denuo suscipienda quantum Nicolao Machiavellio valuerint, [w:] Vox Latina, t. 51, fasc. 199, Saarbrücken 2015, s. 62-64.

NAGRODY, STYPENDIA, STAŻE, ODBYTE KWERENDY

08/12/2003 - medal za chlubne studia wraz z legitymacją nr 910


03/04/2006 – 30/06/2006 - stypendium w ramach programu Sokrates/Erasmus przeznaczone na kwerendę biblioteczną w Università degli studi di Messina we Włoszech
03/02/2008 – 30/04/2008 - stypendium rządu włoskiego przeznaczone na staż naukowy w Università degli Studi di Roma „La Sapienza” i na kwerendę biblioteczną w bibliotekach rzymskich

02/06/2013-16/06/2013 - staż w Cultura Italiana w Bolonii w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

od 2003 r. - członek Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego

od 2008 r.- członek Centrum Latinitatis Europae z siedzibą w Akwilei

INFORMACJE O WYPROMOWANYCH PRACACH DYPLOMOWYCH2013 r. - Agnieszka Siech, Leona Battisty Albertiego ,,De statua”. Tekst, tłumaczenie i komentarz.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość