Strona główna

Drogi na terenie gminy Szypliszki, którym nadaje się kategorię dróg gminnych


Pobieranie 215.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar215.73 Kb.
Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIX/272/10

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 września 2010 r.


Drogi na terenie gminy Szypliszki, którym nadaje się kategorię dróg gminnych.Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Przebieg

DługośćBrak numeru

Majdan - Postawelek

Majdan od drogi powiat.1137B do drogi gminnej 101612 B w m. Postawelek.

1500 mBrak numeru

Majdan - Andrzejewo -Kociołki

Majdan od drogi powiat.1137 B do drogi gminnej 101612 B w m. Kociołki (przez wieś Andrzejewo).

2250 mBrak numeru

Majdan - Budzisko

Majdan od drogi powiat.1137 B do nieczynnego odcinka drogi krajowej nr 8 w m. Budzisko

2200 mBrak numeru

Sadzawki - Majdan

Sadzawki od drogi krajowej nr 8 przez wieś Andrzejewo i Majdan do drogi gminnej Majdan - Budzisko, opisanej w poz. 3

1100 mBrak numeru

Majdan

Majdan od drogi powiat.1137 B przez wieś do drogi gminnej Majdan - Andrzejewo-Kociołki, opisanej w poz. 2

1800 mBrak numeru

E8 – Budzisko (1)

Budzisko od drogi krajowej nr 8 przy skrzyżowaniu z drogą powiat.1160 B, do drogi gminnej Majdan – Budzisko, opisanej w poz. 3

800 mBrak numeru

E8 – Budzisko (2)

Budzisko od drogi krajowej nr 8 przy obiekcie obsługi podróżnych, do drogi gminnej Majdan - Budzisko, opisanej w

poz. 3


550 mBrak numeru

Kupowo Folwark - Litwa

Kupowo Folwark od drogi powiat. 1137 B do granicy Państwa z Litwą.

850 mBrak numeru

Kupowo Folwark

Kupowo Folwark od drogi powiat. 1137 B do gruntów rolnych przy granicy ze wsią Majdan, w kierunku południowo - zachodnim.

300 mBrak numeru

Postawelek

Postawelek od drogi gminnej 101614 B przez wieś do drogi gminnej 101612 B

1150 mBrak numeru

Białobłota - Kupowo

Białobłota od drogi gminnej 101612 B w kierunku wsi Kupowo do granicy gminy Szypliszki

750 mBrak numeru

Białobłota - Krzywólka

Białobłota od drogi wojewódzkiej nr 651 przez wieś Krzywólka do drogi gminnej Krzywólka – Wygorzel – Lasy Państwowe, opisanej w poz. 27

2000 mBrak numeru

Białobłota (1)

Białobłota od drogi wojewódzkiej nr 651 do gruntów rolnych, w kier. Zachodnim.

550 mBrak numeru

Białobłota (2)

Białobłota od drogi gminnej Białobłota – Krzywólka, opisanej w poz.12 do gruntów rolnych, w kierunku południowym.

600 mBrak numeru

Andrzejewo - Kociołki

Andrzejewo od drogi gminnej 101627 B przez wieś Kociołki do drogi gminnej Majdan – Andrzejewo – Kociołki, opisanej w pozycji 2

1200 mBrak numeru

Jeziorki - Andrzejewo

Jeziorki od drogi krajowej nr 8 ( remiza OSP) przez wieś Andrzejewo do drogi gminnej 101627 B

1150 mBrak numeru

Andrzejewo (1)

Andrzejewo od drogi powiat.1137 B do drogi gminnej Sadzawki – Majdan, opisanej w poz. 4

500 mBrak numeru

Andrzejewo (2)

Andrzejewo od drogi powiat.1137 B do gruntów rolnych, w kierunku północno – wschodnim.

350 mBrak numeru

Kociołki - Postawelek

Kociołki od drogi gminnej 101612 B przez wieś Postawelek do drogi gminnej o nazwie „Postawelek”, opisanej w poz. 10

1100 mBrak numeru

Kociołki

Kociołki od drogi gminnej 101612 B przez wieś do drogi gminnej 101627 B.

900 mBrak numeru

E8 - Jeziorki

Jeziorki od drogi krajowej nr 8 przez wieś do drogi gminnej 101627 B.

750 mBrak numeru

Jeziorki – Lasy Państwowe

Jeziorki od drogi gminnej 101627 B przez wieś i tereny Lasów Państwowych do drogi gminnej 101612 B.

1100 mBrak numeru

Becejły ( Nowiny )

Od drogi wojewódzkiej nr 651 z terenu Lasów Państwowych (obręb Szypliszki) do wsi Becejły, aż do skrzyżowania z drogą gminną 101614 B.

1700 mBrak numeru

Becejły ( Borek )

Becejły od drogi powiat. 1138B do osiedla mieszkaniowego w kier. Wsi Krzywólka

600 mBrak numeru

Becejły ( Polana )

Becejły od drogi gminnej 101614 B do osiedla letniskowego (za cmentarzem).

350 mBrak numeru

Becejły ( Kolonie )

Becejły od drogi gminnej 101614 B ( za mostem ) w kier. Lasów Państwowych (wschodnim).

500 mBrak numeru

Krzywólka – Wygorzel - Lasy Państwowe

Krzywólka od drogi gminnej 101613 B przez wieś Wygorzel, w kier. wsi Jasionowo, do granicy gminy Szypliszki.

2000 mBrak numeru

Krzywólka ( łącznik )

Krzywólka od drogi powiatowej nr 1138 B do drogi gminnej 101613 B.

550 mBrak numeru

Krzywólka

Krzywólka od drogi gminnej 101613 B do gruntów rolnych.

900 mBrak numeru

Wygorzel - Jałowo

Wygorzel od drogi gminnej 101613 B przez wieś w kierunku Wsi Jałowo, do granicy gminy Szypliszki.

1400 mBrak numeru

Przejma Wysoka ( działki )

Przejma Wysoka od drogi powiat. Nr 1138 B do osiedla letniskowego w tej wsi

( przy jez. Szelment Mały ).350 mBrak numeru

Przejma Wysoka ( 2 )

Przejma Wysoka od drogi powiat. Nr 1138 B do gruntów rolnych.

900 mBrak numeru

Przejma Wysoka ( 3 )

Przejma Wysoka od drogi powiat. Nr 1138 B do gruntów leśnych i rolnych.

400 mBrak numeru

Przejma Wysoka ( 4 )

Przejma Wysoka od drogi gminnej 101613 B do gruntów rolnych.

900 mBrak numeru

Przejma Wysoka ( 5 )

Przejma Wysoka od drogi gminnej 101613 B do łąk.

700 mBrak numeru

Przejma Mała - Jałowo

Przejma Mała od drogi powiatowej 1136 B, wzdłuż jez. Kozin do granicy gm. Szypliszki, w kier. Wsi Jałowo.

1200 mBrak numeru

Przejma Mała - Hultajewo

Przejma Mała od drogi powiatowej 1136 B, przez wieś w kier. Wsi Hultajewo, do granicy gm. Szypliszki.

500 mBrak numeru

Fornetka – Przejma Mała

Fornetka od drogi powiatowej 1136 B, przez wieś Przejma Mała do tej samej drogi powiatowej 1136 B.

2000 mBrak numeru

Szypliszki – Lasy Państwowe

Szypliszki od drogi wojewódzkiej nr 651, przy stacji wodociągowej do granicy Lasów Państwowych.

1300 mBrak numeru

Szypliszki ( ul. Lipowa )

Szypliszki od drogi wojewódzkiej nr 651 ulicą Lipową na całej jej długości aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 8 na terenie Lasów Państwowych.

1800 mBrak numeru

Szypliszki

( ul. Kościuszki )Szypliszki od drogi wojewódzkiej nr 651 do osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki

300 mBrak numeru

Szypliszki - Rybalnia

Od drogi wojewódzkiej nr 651 na terenie Lasów Państwowych obrębu Szypliszki do m. Rybalnia, w kierunku jeziora Szelment Mały, aż do skrzyżowania z droga gminną 101615 B.

2700 mBrak numeru

Fornetka- Lipniak - Lipina

Fornetka od drogi powiatowej nr 1136 B przez wieś Lipniak do drogi gminnej 101626 B w m. Lipina.

2200 mBrak numeru

Fornetka – jez. Szelment Mały

Fornetka od drogi gminnej Fornetka – Przejma Mała, opisanej w poz. 38 do jeziora Szelment Mały.

600 mBrak numeru

Przejma Wielka – jez. Szelment Wielki ( 1 )

Przejma Wielka od drogi powiatowej 1136 B do jez. Szelment Wielki po skrzyżowaniu z tą samą drogą.

1000 mBrak numeru

Przejma Wielka ( 1 )

Przejma Wielka od drogi powiatowej 1136 B do drogi gminnej o nazwie „Przejma Wielka (2)”, opisanej w poz. 47.

1700 mBrak numeru

Przejma Wielka ( 2 )

Przejma Wielka od drogi gminnej nr 101616 B do drogi gminnej o nazwie „Przejma Wielka (1)”, opisanej w poz. 46.

1300 mBrak numeru

Przejma Wielka – jez. Szelment Wielki ( 2 )

Przejma Wielka od drogi gminnej nr 101616 B do jez. Szelment Wielki, przy granicy obrębu Szelment.

700 mBrak numeru

Przejma Wielka ( osiedle )

Przejma Wielka od drogi powiatowej 1136 B do osiedla letniskowego.

800 mBrak numeru

E8 – Lipniak ( 1 )

Lipniak do drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej 101626 B (bliższa m. Szypliszki).

450 mBrak numeru

E8 – Lipniak ( 2 )

Lipniak do drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej 101626 B (dalsza m. Szypliszki).

470 mBrak numeru

E8 - Lipina

Lipina od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej 101626 B w tej wsi.

750 mBrak numeru

Fornetka - Lipina

Fornetka od drogi powiatowej nr 1136B do drogi gminnej nr 101626 B we wsi Lipina (przez Łąki).

2400 mBrak numeru

Lipina - Szury

Lipina od drogi gminnej 101626B do drogi gminnej 101616 B we wsi Szury.

2400 mBrak numeru

E8 - Szury

Lipowo od rogi krajowej Nr 8 przez wieś Szury do drogi gminnej Lipina- Szury, opisanej w poz. 54

950 mBrak numeru

Szury – Przejma Wielka

Szury od drogi gminnej Lipina- Szury, opisanej w poz. 54 przez wieś Przejma Wielka do drogi gminnej o nazwie „Przejma Wielka (1), opisanej w poz. 46.

2200 mBrak numeru

Szury - Czerwonka

Szury od drogi gminnej nr 101616 B przez wieś Czerwonka do drogi gminnej Czerwonka – Rychtyn, opisanej poz. 58.

1300 mBrak numeru

Czerwonka - Rychtyn

Czerwonka od drogi krajowej Nr 8 przez osiedle zabudowy wielorodzinnej, aż do drogi powiatowej nr 1139 B, w kierunku wsi Rychtyn.

1800 mBrak numeru

E8 - Rychtyn

Czerwonka od drogi krajowej Nr 8 w kier. wsi Rychtyn, do granicy gminy Szypliszki.

550 mBrak numeru

Leszczewo - Szelment

Szelment od granicy gminy Szypliszki za wsią Leszczewo do ośrodka wypoczynko- wego nad jez. Szelment Wielki.

700 mBrak numeru

Żubryn – Rychtyn ( 1 )

Żubryn od drogi krajowej Nr 8, przy posesji szkolnej, do granicy gminy Szypliszki, w kierunku wsi Rychtyn.

1500 mBrak numeru

Żubryn – Rychtyn ( 2 )

Żubryn od drogi krajowej Nr 8, przy obiekcie obsługi podróżnych, do granicy gm. Szypliszki, w kier. wsi Rychtyn

1500 mBrak numeru

Żubryn ( łącznik )

Żubryn od drogi gminnej o nazwie

„ Żubryn - Rychtyn ( 1 ) ”, opisanej w poz. 61 do drogi gminnej o nazwie „ Żubryn – Rychtyn ( 2 )”, opisanej w poz. 62.1100 mBrak numeru

Jasionowo ( łącznik )

Jasionowo od drogi krajowej Nr 8 do nie - czynnego odcinka tej drogi.

250 mBrak numeru

E8 - Jasionowo

Jasionowo od drogi krajowej Nr 8 przy bazie transportowej do granicy gm. Szypliszki, w kier. Lasów Państwowych.

600 mBrak numeru

Jasionowo - Białorogi

Jasionowo od drogi krajowej Nr 8 przy granicy gm. Szypliszki z gm. Suwałki do granicy miejscowości ze wsią Białorogi.

550 mBrak numeru

Podwojponie ( łącznik )

Podwojponie od drogi powiatowej 1160 B do drogi gminnej nr 101624 B w tej wsi.

1800 mBrak numeru

Podwojponie ( dojazd )

Podwojponie od drogi powiatowej 1160B w kier. Południowym do gruntów rolnych.

450 mBrak numeru

Jegliniec ( dojazd )

Jegliniec od drogi gminnej 101624 B do tej samej drogi na dalszym odcinku w tej wsi.

850 mBrak numeru

Wojponie - Podwojponie

Wojponie od drogi gminnej nr 101624 B przez wieś Podwojponie do drogi gminnej o nazwie „Podwojponie (łącznik)”, opisanej w poz.67.

1050 mBrak numeru

Wojponie - Trompole

Wojponie od drogi gminnej nr 101624 B w kier. Wsi Trompole do granicy gminy Szypliszki.

850 mBrak numeru

Wojponie - Sadzawki

Wojponie od drogi powiat. Nr 1160B przez wieś Sadzawki do drogi gminnej nr 101632 B.

1800 mBrak numeru

E8 - Sadzawki

Sadzawki od drogi krajowej Nr 8 ( przy jeziorku) do drogi gminnej nr 101632 B.

1500 mBrak numeru

Sadzawki - Mikołajówka

Sadzawki od drogi gminnej nr 101632 B przez wieś Mikołajówka do drogi gminnej Szymanowizna – Romaniuki, opisanej w poz. 75.

1000 mBrak numeru

Szymanowizna - Romaniuki

Obręb Andrzejewo od drogi krajowej Nr 8 przez wsie: Mikołajówka i Romaniuki do drogi gminnej nr 101625B w m. Romaniuki.

2400 mBrak numeru

Sadzawki - Romaniuki

Sadzawki od drogi gminnej nr 101632 B przez wieś Romaniuki do drogi gminnej Szymanowizna – Romaniuki, opisanej w poz. 75.

1200 mBrak numeru

Aleksandrówka – Mikołajówka ( 1 )

Aleksandrówka od drogi gminnej nr 101629 B przez wieś Mikołajówka do drogi gminnej Szymanowizna – Romaniuki, opisanej w poz. 75. Pas drogowy wąski.

450 mBrak numeru

Aleksandrówka – Mikołajówka ( 2 )

Aleksandrówka od drogi gminnej nr 101629B przez wieś Mikołajówka do drogi gminnej Szymanowizna - Romaniuki opisanej w poz. 75. Pas drogowy szeroki.

550 mBrak numeru

Romaniuki - Szołtany

Romaniuki od drogi gminnej nr 101625 B w kier. wsi Szołtany do granicy gminy Szypliszki

1400 mBrak numeru

Jeziorki - Żyrwiny

Obręb Jeziorki od drogi krajowej nr 8 przez wsie : Aleksandrówka i Żyrwiny do drogi gminnej Szypliszki – Żyrwiny – Aleksand- rówka, opisanej w poz. 81.

1300 mBrak numeru

Szypliszki – Żyrwiny - Aleksandrówka

Szypliszki od drogi krajowej Nr 8 ( przy parkingu ), przez wsie: Żyrwiny i Aleksand- rówka do drogi gminnej 101625 B, po przekroczeniu drogi gminnej 101629 B we wsi Aleksnadrówka.

2800 mBrak numeru

Żyrwiny ( łącznik )

Żyrwiny od drogi gminnej nr 101625 B do drogi gminnej Szypliszki – Żyrwiny – Alek- sandrówka, opisanej w poz. 81.

1300 mBrak numeru

Żyrwiny - Szołtany

Żyrwiny od drogi gminnej nr 101625 B w kier. wsi Szołtany do granicy gminy Szypliszki.

800 mBrak numeru

E8 - Słobódka

Słobódka od drogi krajowej Nr 8 ( przy parkingu) do drogi gminnej Słobódka- Żyrwiny, opisanej w poz. 85 i dalej do pól.

1500 mBrak numeru

Słobódka - Żyrwiny

Słobódka od drogi wojewódzkiej nr 651 przez wieś Żyrwiny do drogi gminnej Szypliszki – Żyrwiny – Aleksandrówka, opisanej w poz. 81.

1750 mBrak numeru

Słobódka – Żyrwiny -Szołtany

Słobódka od drogi gminnej Słobódka – Żyrwiny, opisanej w poz. 85, przez wieś Żyrwiny w kier. wsi Szołtany, do granicy gminy Szypliszki.

1900 mBrak numeru

Słobódka ( łącznik )

Słobódka od drogi wojewódzkiej nr 651 (przy Zespole Szkół) do drogi gminnej Słobódka – Żyrwiny, opisanej w poz.85.

750 mBrak numeru

Szypliszki - Słobódka

Szypliszki od drogi krajowej Nr 8 w kier. wsi Słobódka do granicy tych miejscowości.

250 mBrak numeru

Lipniak - Dębniak

Lipniak od drogi krajowej Nr 8 przez wieś Dębniak do drogi gminnej nr 101619 B.

1250 mBrak numeru

Słobódka – Klonorejść

Słobódka od drogi wojewódzkiej nr 651 przez miejscowości : Dębniak, Sitkowizna, Grauże Stare, Grauże Nowe i Klonorejść do drogi powiatowej nr 1139B we wsi Klonorejść.

8000 mBrak numeru

Zaboryszki – Dębniak

Zaboryszki od drogi powiatowej nr 1153 B do drogi gminnej nr 101619 B na terenie wsi Dębniak.

900 mBrak numeru

Zaboryszki - Lasy Państwowe

Zaboryszki od drogi wojewódzkiej nr 651 przy dawnej posesji szkolnej, terenem Lasów Państwowych do granicy gminy Szypliszki.

1400 mBrak numeru

Zaboryszki – Pokomsze

Zaboryszki od drogi wojewódzkiej nr 651 w kier. wsi Pokomsze, do gruntów rolnych.

1450 mBrak numeru

Zaboryszki – Pokomsze – Wesołowo

Zaboryszki od drogi powiat. nr 1153 B przez miejscowości : Pokomsze i Wesołowo do drogi gminnej nr 101628 B we wsi Wesołowo.

2500 mBrak numeru

Lasy Państwowe – Pokomsze

Zaboryszki od drogi wojewódzkiej nr 651 przy granicy Lasów Państwowych, do drogi gminnej Zaboryszki – Pokomsze – Wesoło- Wesołowo, opisanej w poz. 94, na styku we wsi Pokomsze.

1000 mBrak numeru

Zaboryszki – Grauże Stare – Olszanka

Od drogi krajowej nr 8 przez wsie : Olszan- ka, Grauże Stare i Zaboryszki do drogi powiatowej Nr 1153 B w miejscowości Zaboryszki.

3000 mBrak numeru

Olszanka ( łącznik )

Olszanka od drogi gminnej nr 101620 B do drogi gminnej Zaboryszki – Grauże Stare – Olszanka, opisanej w poz. 96.

1000 mBrak numeru

E8 – Lipowo ( 1 )

Lipowo od drogi krajowej Nr 8 i wzdłuż tej drogi przez wieś do drogi gminnej E8 – Lipowo (2), opisanej w poz. 102.

2350 mBrak numeru

E8 – Lipowo ( 3 )

Lipowo od drogi krajowej Nr 8 do drogi gm. E8–Lipowo (1), opisanej w poz. 98.

600 mBrak numeru

Lipowo – Grauże Nowe

Lipowo od drogi gminnej 101621 B przez wsie : Lipowo i Grauże Nowe do tej samej drogi gminnej we wsi Grauże Nowe ( skrzy-

żowanie przy jeziorze Grauże ).2500 mBrak numeru

Lipowo ( 1 )

Lipowo od drogi gminnej E8 – Lipowo (1), opisanej w poz.98 do drogi gminnej Lipowo – Grauże Nowe, opisanej w poz. 100

1050 mBrak numeru

E8 - Lipowo ( 2 )

Lipowo od drogi krajowej Nr 8 przez wieś do granicy z m. Grauże Nowe.

1500 mBrak numeru

Wiatrołuża – Grauże Stare

Wiatrołuża od drogi powiat. 1153 B przez wieś Grauże Stare do drogi gminnej 101620 B

800 mBrak numeru

Wiatrołuża – Grauże Nowe

Wiatrołuża od drogi powiat. 1153B przez wieś Grauże Nowe do drogi gminnej Słobódka – Klonorejść, opisanej w poz. 90.

1200 mBrak numeru

Grauże Nowe – Lasy Państwowe

Grauże Nowe od drogi gminnej 101621 B w kier. Lasów Państwowych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1153B w tej miejscowości.

1900 mBrak numeru

Wiatrołuża - Pokomsze

Wiatrołuża od drogi powiatowej nr 1153 B przez wieś Pokomsze do drogi gminnej Zaboryszki – Pokomsze – Wesołowo, opisanej w poz. 94.

1400 mBrak numeru

Wiatrołuża Lasy Państwowe ( 1 )

Wiatrołuża od drogi powiatowej nr 1153 B w kier. Lasów Państwowych, aż do granicy miejscowości (bliżej m. Zaboryszki).

600 mBrak numeru

Wiatrołuża Lasy Państwowe ( 2 )

Wiatrołuża od drogi powiatowej nr 1153 B w kier. Lasów Państwowych, aż do granicy miejscowości (bliżej m. Kaletnik).

700 mBrak numeru

Wesołowo – Szlinokiemie

Wesołowo od drogi gminnej nr 101628 B przez wieś w kierunku m. Szlinokiemie, do tej samej drogi gminnej przy granicy gminy Szypliszki

2200 mBrak numeru

Wesołowo – Lasy Państwowe

Wesołowo od drogi gminnej Wesołowo – Szlinokiemie, opisanej w poz. 109 w kier. Lasów Państwowych, aż do styku z drogą gminną nr 101628 B.

950 mBrak numeru

Lipowo – Głęboki Rów

Głęboki Rów od drogi powiatowej nr 1139 B przez wieś Lipowo do drogi gminnej E8- Lipowo (1), opisanej w poz.98.

1500 mBrak numeru

Głęboki Rów ( 1 )

Głęboki Rów od drogi gminnej Lipowo – Głęboki Rów, opisanej w poz. 111, przez wieś do tej samej drogi.

1300 mBrak numeru

Głęboki Rów ( 2 )

Głęboki Rów od drogi powiatowej nr 1139 B do drogi gminnej nr 101622 B w tej miejscowości.

750 mBrak numeru

Czerwonka - Głęboki Rów

Czerwonka od drogi powiatowej nr 1139B przez wieś Głęboki Rów do drogi gminnej Bilwinowo – Głęboki Rów, opisanej w poz. 115

1700 mBrak numeru

Bilwinowo - Głęboki Rów

Głęboki Rów od drogi gminnej nr 101622 B przez wieś Bilwinowo do drogi gminnej Żubryn – Bilwinowo, opisanej w poz. 131.

2000 mBrak numeru

Klonorejść ( 1 )

Klonorejść od drogi powiat. Nr 1139 B przez wieś do gruntów rolnych, w kierunku północnym.

1100 mBrak numeru

Klonorejść ( 2 )

Klonorejść od drogi gminnej Klonorejść – Dębowo, opisanej w poz. 118, w kier. zachodnim do gruntów rolnych.

1100 mBrak numeru

Klonorejść - Dębowo

Klonorejść od drogi powiat. Nr 1139 B przez wieś Debowo do drogi powiat. 1154 B w tej miejscowości.

2300 mBrak numeru

Łowocie – Boksze

Łowocie od drogi gminnej 101631 B w kier. wsi Boksze, do granicy gm. Szypliszki.

1300 mBrak numeru

Kaletnik ( łącznik )

Kaletnik od drogi powiat. Nr 1139 B do drogi gminnej nr 101621 B w tej miejsco- wości.

650 mBrak numeru

Kaletnik – Dębowo

Kaletnik od drogi powiatowej nr 1153 B, wzdłuż linii kolejowej do wsi Dębowo i do drogi gminnej Klonorejść – Dębowo, opisanej w poz. 118

2900 mBrak numeru

Kaletnik – Wigierski Park Narodowy

Kaletnik od drogi powiatowej nr 1154 B w kierunku jeziora Kaletnik, aż do granicy gminy Szypliszki i Wigierskiego Parku Narodowego

800 mBrak numeru

Kaletnik ( osiedle )

Kaletnik od drogi powiatowej nr 1156 B obok cmentarza, wzdłuż drogi powiatowej 1153 B, aż do terenu kolejowego

500 mBrak numeru

Kaletnik – Lasy Państwowe

Kaletnik od drogi powiatowej nr 1153 B przez wieś w kierunku Lasów Państwowych aż do granicy miejscowości

900 mBrak numeru

Deksznie

Deksznie od drogi powiatowej nr 1156 B przez wieś do gruntów rolnych, w kierunku północno – wschodnim

1200 mBrak numeru

Deksznie - Bobrowisko

Deksznie od drogi gminnej 101611 B w kierunku m. Bobrowisko, do granicy gminy Szypliszki

1000 mBrak numeru

Adamowizna – Łowocie

( 1 )


Adamowizna od drogi powiatowej 1156 B w obie strony tej drogi : do wsi Łowocie aż do skrzyżowania droga gminną 101631 B i w stronę przeciwną do gruntów rolnych wsi Adamowizna

2300 mBrak numeru

Adamowizna – Łowocie

( 2 )


Adamowizna od drogi powiatowej 1156 B przez wieś do drogi gminnej nr 101631 B w m. Łowocie ( główne połączenie )

2500 mBrak numeru

Adamowizna – Boksze Nowe

Adamowizna od drogi powiatowej 1156 B w kierunku m. Boksze Nowe, aż do granicy gminy Szypliszki

750 mBrak numeru

Adamowizna – Linówek

Adamowizna od drogi powiatowej 1156 B w kierunku m. Linówek, aż do granicy gminy Szypliszki

450 mBrak numeru

Żubryn – Bilwinowo

Żubryn od drogi krajowej Nr 8 przez wsie : Jasionowo, Węgielnia i Bilwinowo do drogi powiatowej nr 1154 B w m. Bilwinowo

2850 mBrak numeru

Bilwinowo – Lasy Państwowe

Bilwinowo od drogi powiatowej nr 1154 B w kierunku Lasów Państwowych, aż do granicy gminy Szypliszki

950 mBrak numeru

Bilwinowo - Polule

Bilwinowo od drogi powiatowej nr 1154 B w kierunku wsi Polule, aż do granicy z tą miejscowością

1950 mBrak numeru

Bilwinowo ( 1 )

Bilwinowo od drogi powiatowej nr 1154 B do drogi gminnej Bilwinowo – Głęboki Rów, opisanej w poz. 115

800 mBrak numeru

Bilwinowo ( 2 )

Bilwinowo od drogi powiatowej nr 1154 B w kierunku tej wsi, do gruntów rolnych.

600 mBrak numeru

Żubryn – Węgielnia

Żubryn od drogi krajowej Nr 8 przez wsie: Jasionowo i Węgielnia, do styku z drogą gminną Węgielnia – Jasionowo, opisaną w poz. 137

1900 mBrak numeru

Węgielnia - Jasionowo

Węgielnia od drogi powiatowej nr 1154 B do drogi gminnej Żubryn – Bilwinowo, opisanej w poz. 131

2200 mBrak numeru

Węgielnia – Osinki

Węgielnia od drogi powiat. nr 1154 B w

kierunku m. Osinki, aż do granicy gminy

Szypliszki


1500 mBrak numeru

Węgielnia – Lasy Państwowe

Węgielnia od drogi powiatowej nr 1154 B w kierunku Lasów Państwowych, aż do granicy gminy Szypliszki

500 mBrak numeru

Jasionowo ( dojazd )

Jasionowo od drogi powiat. nr 1154B wzdłuż gruntów leśnych do gruntów rolnych

650 mBrak numeru

Dębowo - Polule

Dębowo od drogi powiatowej nr 1154 B przez wieś Polule do drogi gminnej nr 101623 B w tej miejscowości

3300 mBrak numeru

Dębowo ( 1 )

Dębowo od drogi powiatowej nr 1154 B do drogi gminnej nr 101622 B

400 mBrak numeru

Dębowo ( 2 )

Debowo od drogi gminnej nr 101622 B przez wieś do gruntów rolnych

1350 mBrak numeru

Dębowo ( 3 )

Dębowo od drogi gminnej nr 101622 B w kierunku gruntów leśnych WPN, aż do granicy gminy Szypliszki

450 mBrak numeru

Bilwinowo – Lipniak


Bilwinowo od drogi gminnej Bilwinowo – Polule, opisanej w poz. 133, do wsi Polule, wzdłuż linii kolejowej i dalej w kierunku m. Lipniak, aż do granicy gminy Szypliszki

2400 m
Brak

numeru


Adamowizna – Boksze

Adamowizna od drogi gminnej Adamowiz- na – Łowocie (2), opisanej w poz. 128, w kierunku miejscowości Boksze, do granicy gminy Szypliszki.

650 m
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość