Strona główna

Dynamiczny wzrost sprzedaży szkoleń otwartych House of Skills w ciągu dwóch lat, liczba uczestników szkoleń otwartych House of Skills zwiększyła się prawie sześciokrotnie


Pobieranie 10.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.98 Kb.

Warszawa, 10 września 2008 r.


Informacja prasowa

Dynamiczny wzrost sprzedaży szkoleń otwartych House of Skills
W ciągu dwóch lat, liczba uczestników szkoleń otwartych House of Skills zwiększyła się prawie sześciokrotnie.
Firma House oif Skills szacuje, iż w ciągu ostatnich 5 lat podwoiła się wartość rynku szkoleniowego w Polsce. Zdaniem przedstawicieli firmy, większość budżetów wydawanych w naszym kraju na szkolenia przez firmy duże była do tej pory alokowana w finansowanie szkoleń zamkniętych, czyli organizację grup składających się jedynie z pracowników danej firmy. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa, z braku wystarczającej ilości kadr, zwyczajowo częściej decydują się na otwartą formę szkoleń.
„W ostatnich dwóch latach notujemy wzrost zapotrzebowania na szkolenia otwarte także ze strony dużych firm. Co interesujące, nie odbywa się to kosztem szkoleń zamkniętych, lecz jako uzupełnienie prowadzonych w firmach zamkniętych form kształcenia.” – mówi Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills.
Wzmocnienie pozycji pracownika na rynku pracy oznacza dla pracodawców konieczność bardziej uważnego wsłuchiwania się w jego oczekiwania. Jak wskazują niemal wszystkie prowadzone na ten temat badania, możliwości rozwoju, w tym udział w szkoleniach, nabierają dla pracownika coraz większego znaczenia. Ma to znaczenie zarówno w procesie decydowania o wyborze pracodawcy jak i przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu lub zmianie miejsca pracy. Szkolenia, oprócz funkcji podnoszenia efektywności i rozwoju kompetencji, pełnią coraz ważniejszą rolę, jako element systemu motywacyjnego w staraniach o utrzymanie zaangażowania i lojalności pracownika. Oznacza to zwiększenie znaczenia indywidualizacji kształcenia i wyboru programów na miarę różnorodnych oczekiwań pracowników. Stąd wzrost znaczenia indywidualnych ścieżek, w których projektuje się rozwój w oparciu o coaching, mentoring, indywidualne dostępy do zasobów wiedzy w formie e-learningowej oraz szkolenia otwarte.
W wyniku tego trendu, w ciągu ostatnich dwóch lat, wartość sprzedanych szkoleń otwartych House of Skills wzrosła niemalże 6 razy.

„Rynek usług szkoleniowych rozwija się dynamicznie, wciąż pojawiają się nowi gracze, więc dziś wybór firmy szkoleniowej nie jest łatwy.” - podkreśla Andrzej Twarowski, dyrektor ds. sprzedaży House of Skills. „Na decyzję wpływa kilka czynników: obok know – how, najistotniejsze są referencje dotychczasowych klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zyskaliśmy na tym polu przewagę nad innymi.”House of Skills to wiodąca na polskim rynku firma szkoleniowo-doradcza, którą wyróżnia oferta łącząca specjalizację i kompleksowość oraz zindywidualizowane doradztwo biznesowe. Firma pracuje zgodnie z międzynarodowymi standardami, oferując licencjonowane i autorskie know-how. Struktura firmy obejmuje siedem obszarów merytorycznych - Centrów Kompetencji: Przywództwo i Zarządzanie, Strategie, Efektywność Osobista i Zespołowa, Sprzedaż i Zarządzanie Sprzedażą, Systemy Oceny i Rozwoju, Obsługa Klienta, e-learning, Centrum technologii i innowacji. Firma zatrudnia blisko 50 konsultantów, trenerów i ekspertów oraz współpracuje z ponad 200 specjalistami z Polski i zagranicy.

House of Skills funkcjonuje na rynku dużych i średnich przedsiębiorstw, do grona jej Klientów należy 1/3 z 500 największych firm w Polsce.


House of Skills jest partnerem organizacji międzynarodowych, w tym: TMI, Celemi, Blanchard, SkillSoft, Itim, Sandler Sales Institute®. Współpracuje przy różnych projektach z takimi organizacjami jak American Society for Training & Development (ASTD), The Conference Board, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Klub Polskiej Rady Biznesu. House of Skills w 2007 roku został uhonorowany tytułem „Business Superbrand” oraz znalazł się w gronie firm nagrodzonych przez wydawcę Pulsu Biznesu prestiżowym tytułem „Gazeli Biznesu”. Więcej informacji: www.weknowhow.pl

Informacji udzielają:
House of Skills:
Barbara Piwowarczyk, Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej

tel. (22) 577 40 99

e-mail: Barbara.Piwowarczyk@weknowhow.pl
Biuro Prasowe House of Skils:
Dominik Kowalski, ITBC Communication,

tel. (22) 465 62 11,e-mail: Dominik_Kowalski@itbc.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość