Strona główna

Dyscyplina naukowa


Pobieranie 46.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.3 Kb.
A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU

Opracowanie składu i technologii wytwarzania nowej generacji cieczy obróbkowych”.

DYSCYPLINA NAUKOWA

Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa

B. REALIZACJA PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU *

prof. dr hab. Marian Włodzimierz Sułek

OKRES REALIZACJI

02.11.2010 – 31.01.2014

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

512-441-477, mariansulek@wp.pl

*(Imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, tytuł zawodowy, nr tel., faks, adres e-mail)

C. OPIS PROJEKTU

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie partii informacyjnych nowej generacji, ekologicznych cieczy obróbkowych. Będą one rzeczywistymi, wodnymi roztworami aktywnych dodatków. Wysokie stężenie wody(90-95%)gwarantuje niepalność cieczy. W celu modyfikacji niekorzystnych właściwości wody, głównie smarowych, korozyjnych będą wprowadzane dodatki (5-10%).Opracowane będą technologie wytwarzania, eksploatacji uzdatniania i utylizacji cieczy obróbkowych.

Obróbka materiałów jest ważną dziedziną wytwórczości. Zjawiska zachodzące w skojarzeniu narzędzie – materiał obrabiany charakteryzują się: ekstremalnie wysokimi temperaturami, wysoką aktywnością odsłanianych podczas tarcia powierzchni materiału. Warunki są więc odmienne niż w kontakcie tarciowym typowych maszyn i urządzeń. Szczególnie istotnym jest proces chłodzenia. Nadmierny wzrost temperatury może powodować: odkształcenie narzędzi i jego przyśpieszone zużycie, zmianę geometrii i stopienie. W wysokich temperaturach zachodzi duże prawdopodobieństwo zużycia adhezyjnego, co wpływa na jakość powierzchni obrabianego materiału i zużycie narzędzi. Właściwy dobór cieczy obróbkowych może korzystnie wpływać na: wydłużenie czasu pracy narzędzi, zmniejszenie energochłonności procesu, poprawianie jakości obrabianych powierzchni, możliwość zwiększenia prędkości obróbki i stosowanych nacisków. Dotychczas, powszechnie stosowane do obróbki materiałów oleje i emulsje, stanowią zagrożenie ekologiczne, w tym wywołują niekorzystny wpływ na skórę i układ oddechowy człowieka, na stanowisku pracy. Ciecze obróbkowe występujące w postaci wodnych roztworów są cieczami nowej generacji, które w większości nie wykazują niekorzystnych właściwości obserwowanych dla olejów i emulsji. Ciecze obróbkowe nowej generacji będą posiadać szereg właściwości, do których zaliczamy dużą zdolność chłodzenia, dzięki czemu można je stosować przy dużych prędkościach obrotowych. Poprzez wprowadzenie efektywnych dodatków ciecze te będą posiadały dobre właściwości tribologiczne, jak również wysoką biostabilność prowadząca do ograniczenia stosowania biocydów.

TEMATYKA PROJEKTU

(krótki opis)

Projekt przewiduje opracowanie nowej generacji, ekologicznych cieczy obróbkowych oraz opracowanie receptur i

technologii ich wytwarzania. W efekcie realizacji projektu będą wytwarzane ciecze obróbkowe, nie zawierające oleju

mineralnego, na bazie wody i związków aktywnych powierzchniowo. Opracowywane będą technologie kontrolowanej

eksploatacji, uzdatniania i utylizacji opracowanych cieczy obróbkowych. Oryginalnością projektu jest spójne,

kompleksowe ujęcie procesu wytwarzania i eksploatacji cieczy obróbkowych począwszy od procesu produkcyjnego,

poprzez monitorowanie właściwości i systematyczne uzdatnianie cieczy aż do zagospodarowania zużytych produktów.

W procesach skrawania metali stosowane są oleje obróbkowe oraz koncentraty do sporządzania emulsji lub roztworów wodnych. Podczas eksploatacji ulegają one procesom termooksydacyjnego starzenia, zanieczyszczeniu oraz skażeniu mikroorganizmami. Ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionym przedsięwzięciem jest szukanie rozwiązań eliminujących problem szybkiej utraty zdatności eksploatacyjnej cieczy obróbkowych. Jednym z nich jest wydłużenie czasu użytkowania cieczy poprzez zastąpienie mineralnych składników bazowych produktami syntetycznymi o długim okresie przydatności eksploatacyjnej oraz monitorowanie funkcjonalnych właściwości i systematyczne uzdatnianie cieczy podczas eksploatacji. W wyniku realizacji projektu zostawanie opracowany szereg cieczy o wysokich walorach użytkowych oraz technologie ich proekologicznej eksploatacji. Bazą będzie woda, a niezbędnymi aktywnymi dodatkamizwiązki amfifilowe uzyskiwane z surowców roślinnych. Skład kompozycji nowej generacji cieczy obróbkowych zostanie ustalony na drodze eksperymentalnej, na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych, tribologicznych i użytkowych. Otrzymane kompozycje poddane zostaną wszechstronnym badaniom, w tym określającym ich właściwości funkcjonalne, mikrobiologiczne i technologiczne. Zaplanowane są również badania stanowiskowe w konkretnych procesach obróbki materiałów. Otrzymane ciecze obróbkowe będą stanowiły roztwory rzeczywiste związków powierzchniowo czynnych, które nie stanowią zagrożenia ekologicznego w trakcie eksploatacji, są biodegradowalne a ich utylizacja jest względnie prosta. Będą miały zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko i zdrowie człowieka od obecnie powszechnie stosowanych produktów mineralnych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie podstaw dowdrożeń nowych cieczy, w tym o specjalnych zastosowaniach.

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW
(strony WWW, materiały konferencyjne, targi, wystawy, itp.)

1.

2.

3.………


D. WYKAZ PUBLIKACJI POWSTAŁYCH NA BAZIE PROJEKTU

(tytuł publikacji, autorzy, wydawnictwo - nazwa, tom, rok, strony)

1G. Upowszechnianie wyników

1) publikacje w czasopismach recenzowanych


Lp.

Tytuł publikacji

Autorzy

Wydawnictwo - nazwa, tom, rok, str

Data złożenia

do druku


rok wydania

Koszt wydania

(zł)


1

2

3

4

5

6

1

Polimery kationowe jako efektywne dodatki do substancji smarowych na bazie wody

Sułek M.W., Wasilewski T.,

Sas W.


Tribologia, 5/2011, s. 213-223

2011/2011

0

2

Polymers (polyvinylpyrrolidones) as active additives modifying the lubricating properties of water

Sułek M.W.,

Sas W.,


Wasilewski T.,

Bąk-Sowińska A., Piotrowska U.Industrial & Engineering Chemistry Research 2012, 51, s.14700−14707

2012/2012

0

3

Wpływ budowy łańcucha alkilowego na właściwości przeciwzatarciowe wodnych roztworów oksyetylenowanych alkoholi

Sułek M. W.,

Bocho-Janiszewska A., Małysa A.Tribologia 5, 2012, s.183 – 190

2012/2012

0

4

Rola aktywnych powierzchniowo pochodnych silikonów jako dodatków modyfikujących właściwości smarne wody

Sułek M.W.,

Zięba M.,

Wasilewski T.,

Sas W.


Tribologia 3, 2012, s.201-207

2012/2012

0

5

Determinanty jakości cieczy obróbkowych, red. R. Zieliński, J. Żuchowski, Towaroznawstwo w XXI w. Rozwój i bariery

Sułek M.W.,

Bujak T.,

Piotrowska U.


Wydawnictwo ITeE, 2012, s.142-148.

2012/2012

500

6

Zagrożenia mikrobiologiczne wynikające ze stosowania cieczy obróbkowych, red. R. Zieliński, J. Żuchowski, Towaroznawstwo w XXI w. Rozwój i bariery

Sułek M.W.,

Piotrowska U.,

Bujak T.


Wydawnictwo ITeE, 2012, s. 149-156.

2012/2012

500

7

Sole amoniowe jako funkcjonalne składniki cieczy obróbkowych nowej generacji

Sułek M.W.,

Seweryn A.,

Ogorzałek M.,

Klimaszewska E.Przemysł Chemiczny 92/9(2013), s.1000-1002

2013/2013

700

8

Alkyl Polyglucosides as Components of Water Based Lubricants

Sulek M. W., Ogorzałek M.,Wasilewski T., Klimaszewska E

Journal of Surfactants and Detergents, 16(3), 2013, s.369-375

2013/2013

0

2) Zgłoszenia Patentowe-


Zgłoszenie patentowe nr P.398660 z dnia 30.03.2012

"Ciecz chłodząco - smarująca do obróbki metali"

autorzy:

prof. Marian Włodzimierz Sułek

dr inż. Małgorzata Zięba

mgr inż. Artur Seweryn

Zgłoszenie patentowe nr P.398661 z dnia 30.03.2012

Ciecz chłodząco - smarująca do obróbki metali"

autorzy:

prof. Marian Włodzimierz Sułek

dr inż. Anna Małysa

mgr inż. Tomasz Bujak


Zgłoszenie patentowe nr P.398662 z dnia 30.03.2012

"Ciecz chłodząco - smarująca do obróbki metali"

autorzy:

prof. Marian Włodzimierz Sułek

dr inż. Tomasz Wasilewski

mgr Witold Sas

mgr inż. Urszula Piotrowska
Zgłoszenie patentowe nr P 403246 z dnia 12.03.2013

"Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali”

autorzy:

prof. Marian Włodzimierz Sułek

mgr inż. Urszula Piotrowska

mgr inż. Artur Seweryn.2.

3.


………

E. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ (jeśli dotyczy)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość