Strona główna

Dyskusja plenarna


Pobieranie 6.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.57 Kb.
Dyskusja plenarna-jest to swobodna dyskusja kilkunastu - kilkudziesięciu osób. Pozwala uczestnikom zaprezentować swoją wiedzę i przemyślenia. Prowadzący otwiera dyskusję, przedstawia jej plan, zachęca do zabierania głosu, czuwa nad czasem wypowiedzi, przypomina o kulturze dyskutowania, podkreśla przechodzenie do kolejnych punktów dyskusji, podsumowuje etapy dyskusji, a potem jej całość

Dyskusja panelowa - metoda wymiany poglądów i poszukiwania rozwiązania problemu w drodze rozmów. Charakterystyczną cechą dyskusji panelowej jest istnienie dwóch gremiów:

  • dyskutującego, czyli panelu, składającego się z ekspertów, przedstawicieli grup interesów lub uczestników, którzy specjalnie przygotowują się na dyskusję;

  • gremium słuchającego, uczącego się, nazywanym audytorium.

W panelu dyskusyjnym często uczestniczy również moderator, którego głównym zadaniem jest udzielanie głosu panelistom oraz pilnowanie czasu wypowiedzi. Poza tym moderator wita i przedstawia uczestników dyskusji, przedstawia temat przewodni, a także wyjaśnia przebieg i zasady dyskusji.

Metoda Philips 66 - jest zbliżona zasadami do „burzy mózgów” oraz wykorzystywana często jako rozgrzewka przed „burzą mózgów”. Nazwa metody pochodzi od nazwiska twórcy. Metodę rozpoczyna się od przygotowania opisu sytuacyjnego problemu, który ma zostać rozwiązany, a następnie wyznacza się  6-osobowe grupy, które pracując 6 minut nad zadanym problemem, wypracowują pomysły. Następnie przedstawiają ja na „sesji plenarnej”, po której następuje albo zakończenie tj. podjęcie decyzji co do najlepszego pomysłu, albo kontynuuje się poszukiwanie pomysłów w dotychczasowych grupach.

Burza mózgów (giełda pomysłów) -technika, w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy. Alex Faickney Osborn - twórca tego terminu - uważał, że burza mózgów jest bardziej skuteczna niż indywidualna praca poszczególnych osób nad wybranym problemem. Burza mózgów jest jedną z tzw. metod aktywizujących i ma na celu doskonalenie decyzji grupowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość