Strona główna

Dysmorficzne zaburzenia ciała


Pobieranie 12.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.08 Kb.
Wykład 9
Dysmorficzne zaburzenia ciała


 1. Zaabsorbowanie wyimaginowanym defektem wyglądu. Drobne braki fizyczne są zdecydowanie wyolbrzymiane i obejmowane troską

 2. Niezadowolenie jest przyczyną istotnego pogorszenia samopoczucia i funkcjonowania

 3. Niezadowolenie nie można wyjaśnić innymi zaburzeniami np. anoreksją

Diagnozowanie i różnicowanie • symulacja

 • zaburzenia psychosomatyczne

Różnicowanie zaburzeń somatoformicznych
 • symulant dowolnie kontroluje swoje objawy

 • symulant czerpie oczywiste korzyści ze środowiska dzięki swoim objawom np. zwolnienie ze służby wojskowej

 • symulanta należy odróżnić od czerpania wtórnych korzyści (zdolność do korzystania ze złej sytuacji)

Różnicowanie


ZABURZENIA DYSOCJACYJNE
 • amnezja dysocjacyjna

 • depersonalizacja i derealizacja

 • dysocjacyjne zaburzenia tożsamości (osobowość wieloraka)

 • zmiana tożsamości

Amnezja dysocjacyjna
 • niezdolność przypomnienia sobie ważnych informacji dotyczących siebie, związanych z urazem lub stresem (1lu więcej epizodów)

 • zaburzenia są względnie trwałe, czyli nie występują wyłącznie podczas trwania dysocjacji tożsamości, fugi, stresu pourazowego i innych

 • znacznie zaburza funkcjonowanie w różnych strefach życia spowodowane inną tożsamością

Amnezja dysocjacyjna vs organiczna
 • bliska i odległa

 • nie pamięta własnej tożsamości, zachowuje pamięć ogólną

 • brak amnezji następczej

 • cofa się nagle, nawet traumatyczny epizod

 • bliska

 • traci wiedzę osobistą i ogólną
 • występuje także następcza

 • cofa się, wsteczna a nie następcza

Zaburzenia depersonalizacji
 1. trwałe, powtarzające się poczucie odłączenia od ciała lub własnych procesów psychicznych, jakby się było zewnętrznym obserwatorem samego siebie

 2. podczas doświadczania D nie zmienia się zdolność do eksploracji otoczenia

 3. wywołuje znaczące zaburzenia lub dolegliwości w różnych obszarach

 4. nie występuje wyłącznie w przebiegu innych zaburzeń np. halucynogenów

Dysocjacyjne zaburzenia: ogólna charakterystyka
 • u osoby występuj dwie lub kilka różnych tożsamości (osobowości) u tego samego człowieka

 • osobowości te zazwyczaj nie wiedzą o sobie, co łagodzi lęk

 • każda z tych osobowości jest wystarczająco zintegrowana aby prowadzić oddzielne życie na wielu płaszczyznach

Dysocjacyjne zaburzenia tożsamości
 1. obecność dwóch lub więcej odrębnych tożsamości lub stanów osobowości tzw. Osobowość wieloraka (ze wszystkimi wzorcami zachowania)

 2. przynajmniej dwie z nich na przemian kontrolują zachowanie człowieka na wielu obszarach życia

 3. niemożność przypomnienia sobie ważnych informacji dotyczących własnej osoby

 4. nie są spowodowane bezpośrednim działaniem fizjologicznym jakiejś substancji

Dysocjacyjne zaburzenia a inne zjawiska psychopatologiczne • fantazjowanie (pseudologia fantastica)

 • symulacja

 • zespoły paranoiczne

Źródła – trzy etapy wg Blissa
 • 4-6 rok uraz psychiczny (np.maltretowanie)

 • występowanie szczególnej podatności na autohipnozę, siłą woli może popadać w trans, który na wszelkie właściwości indukcji hipnotycznej

 • jednostka odkrywa, że stworzenie innej tożsamości uwalnia go od ciężaru emocjonalnego, a więc gdy w przyszłości spotyka go trudność, tworzy następną osobowość.

O źródłach z perspektywy paradygmatów • Psychoanaliza – przejaw wyparcia

 • Behawioralne – brak wiarygodnych danych o występowaniu tego typu zaburzeń


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość