Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona12/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

B. Jednostki pomocnicze gmin

1. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

rady jednostki pomocniczej:

1) nagłówkowe:

RADA DZIELNICY1 MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)


2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY lub WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko imię i nazwisko

2. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego rady jednostki pomocniczej gminy:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY

RADY DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:PRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

3. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczącego rady jednostki pomocniczej gminy:

1) nagłówkowe:

RADA DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

4. W sprawach należących do kompetencji komisji rady

jednostki pomocniczej stosuje się blankiety

korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe ustalone dla

rady oraz pieczęcie podpisowe w brzmieniu:

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI ...................

imię i nazwisko

5. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

zarządu jednostki pomocniczej gminy:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)


2) podpisowe:

BURMISTRZ lub w z. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Burmistrza

6. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego zarządu:

1) nagłówkowe:

BURMISTRZ DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:BURMISTRZ

imię i nazwisko

7. Blankiety korspondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczących zarządu jednostki pomocniczej:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

ZARZĄDU


(imię i nazwisko)

8. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z

upoważnienia przewodniczącego zarządu:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)


2) podpisowe:

z up. BURMISTRZA lub z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Przewodniczącego Zarządu członek Zarządu

lub też:

1) nagłówkowe:

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:z up. BURMISTRZA lub z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

kierownik Wydziału ....... kierownik referatu .....

V. Zasady używania blankietów korespondencyjnych, pieczęci

nagłówkowych i pieczęci do podpisu w przypadkach

szczególnych

1. W przypadku załatwiania spraw przez gminę z upoważnienia

innej gminy stosuje się blankiet korespondencyjny lub

pieczęć nagłówkową organu gminy załatwiającego sprawę.

2. Pieczęć do podpisu, w przypadku, o którym mowa w pkt 1,

powinna określać gminę, z której upoważnienia sprawa jest

załatwiana, imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego

do załatwiania spraw.

3. W przypadku załatwiania spraw przez kierowników jednostek

organizacyjnych z upoważnienia organów gminy, stosuje się

blankiet korespondencyjny lub pieczęć nagłówkową

jednostki upoważnionej.

4. Pieczęć do podpisu, w przypadku, o którym mowa w pkt 3,

powinna określać gminę, z której upoważnienia sprawa jest

załatwiana, imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego

do załatwiania spraw.

5. W przypadku załatwiania spraw przekazanych w drodze

porozumienia przez organ administracji publicznej do

prowadzenia przez organ gminy, stosuje się blankiet

korespondencyjny lub pieczęć nagłówkową jednostki

upoważnionej.

6. Pieczęć do podpisu, w przypadku, o którym mowa w pkt 5,

powinna określać organ, w którego imieniu sprawa jest

załatwiana, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

upoważnionego do załatwiania spraw.

________


1 Stosuje się odpowiednio do osiedli, sołectw i innych

jednostek pomocniczych gmin.ZAŁĄCZNIK Nr 7

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ

Lp.


PRZYCHODZĄCE

Data otrzymania

WYCHODZĄCE

Data


wysłania

NAZWA


ADRESATA/PI

ONU


ILOŚĆ

PRZESYŁEK

POKWITOWANIE

ADRESATA


UWAGI

1

23

4

56

7

ZAŁĄCZNIK Nr 8OPIS TECZKI AKTOWEJ

................. .........................

symbol literowy jednostka i komórka kategoria

komórki organizacyjna archiwalna

organizacyjnej

i symbol


klasyfikacyjny

z wykazu akt

...............................................

tytuł teczki i nazwa hasła klasyfikacyjnego

.............................

(roczne daty końcowe akt)


ZAŁĄCZNIK Nr 9

............................

(nazwa jednostki

i komórki organizacyjnej)SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT Nr .............

Lp.


Znak

teczki


Tytuł

teczki


Daty

skrajne


od-do

Kat. akt


Liczba

teczek


Miejsce

przechowywania

akt

Data


zniszczenia

lub


przekazania

do arch.


państwowego

Przekazujący akta Kierownik komórki Przyjmujący akta

organizacyjnej

imię i nazwisko imię i nazwisko imię i nazwisko

................ ................. ................(podpis) (podpis) (podpis)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość