Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona7/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

B-5

B-10

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Wraz z opiniami Regionalnej

Izby Obrachunkowej

Wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej

Okres przechowywania

dokumentacji liczy się od roku

następnego po wykupie

Zgłoszenia podatkowe, decyzje

o wymiarze podatku, odwołania

i zażalenia, zaniechanie

poboru w całości lub części,

stwierdzenie nadpłaty

Określanie wysokości stawek,

terminów płatności i sposobów

poboru, zarządzanie poboru w

drodze inkasa, wprowadzanie

ulg i zwolnień, określanie

inkasentów

W części określonej w ustawie

z dn. 4.02.1994 r. - Prawo

geologiczne i górnicze

Dzienniki finansowe, ewidencja

syntetyczna, ewidencja

analityczna, aktywa i pasywa,

zestawienia obrotów i sald

Należności z tytułu dzierżaw,

opłat, sprzedaży

W przypadku umów, od których

odprowadzana jest składka ZUS

- kat. B-50

Oferty, ogłoszenia, zapytania

o cenę, specyfikacja

technicznych warunków

zamówienia, protokoły komisji,

odwołania, korespondencja z

Urzędem Zamówień Publicznych

4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

40

41

42

43

400


401

402

403

404

405

406

410


411

412

413

420


421

422

430


431

432

433

4010


4011

4012


4013

4014


4015

4016


4020

4021


4022

4023


4030

4031


4040

4041


4042

4043


4044

4045


4046

4047


4048

4060


4061

4062


4120

4121


4122

4123


4124

4130


4131

4132


4220

4221


4222

4223


4224

4225


4310

4311


4312

4313


4314

4315


4316

4317


4318

4319


4320

4321


4322

4323


4330

4331


4332

UPOWSZECHNIANIE KULTURY

Przepisy prawne dotyczące

upowszechniania kultury

Organizacja i programy

upowszechniania kultury

Plany i programy upowszechniania

kultury

Ewidencja (rejestr) instytucji iplacówek kulturalnych

Organizacja jednostek

upowszechniania kultury

Likwidacja jednostek

Sprawowanie mecenatu i współpraca

ze szkolnictwem artystycznym i

ogniskami artystycznymi

Nadzór nad działalnością instytucji

artystycznych i jednostek

upowszechniania kultury

Analizy działalności, oceny i

informacje zbiorcze dotyczące

instytucji upowszechniania kultury

Stowarzyszenia kulturalne,

twórcy

Ewidencja stowarzyszeń kulturalnych

Ewidencja twórców profesjonalnych

Wnioski i dokonywanie wpisów o

wykonywaniu wolnych zawodów

twórczych

Ewidencja twórców nieprofesjonalnych

Organizacja imprez kulturalnych

Imprezy i uroczystości stałe

(doroczne i jubileuszowe)

Imprezy i uroczystości inne,

występy estradowe

Ochrona dóbr kultury, zabytki

nieruchome

Ewidencja dóbr kultury niewpisanych

do rejestru zabytków

Zabytki nieruchome - wnioski o wpis

do rejestru

Współdziałanie z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków w zakresie

użytkowania obiektu zabytkowego

Przejmowanie w zarząd obiektu

zabytkowego

Nadzorowanie prac konserwatorskich

w obiektach zabytkowych

Opiniowanie projektów adaptacyjnych

i modernizacyjnych obiektów

zabytkowych

Oznakowywanie zabytków nieruchomych

Powierzanie zabytków w opiekę

społecznym opiekunom zabytków

Opieka nad pomnikami i miejscami

pamięci


Zabytki archeologiczne

Zabytki ruchome

Wnioski o wpis do rejestru

Przyjmowanie zawiadomień o

ujawnieniu przedmiotu zabytkowego

Zabezpieczanie dóbr kultury w

formie tymczasowego zajęciaSPORT, KULTURA FIZYCZNA

Przepisy prawne dotyczące sportu i

kultury fizycznej

Kierunki i programy rozwoju kultury

fizycznej i sportu oraz

sprawozdania z ich realizacji

Wychowanie fizyczne i sport masowy

Współpraca w zakresie kultury

fizycznej i sportu z innymi

samorządami, związkami i

organizacjami sportowymi

Organizacja imprez sportowych

Nadzór i kontrolowanie ośrodków

sportu i rekreacji

Ewidencja uczniowskich klubów

sportowych

Nadzór nad działalnością

stowarzyszeń kultury fizycznej oraz

związków sportowych mających

siedzibę na terenie gminy (miasta)Obiekty sportowe i rekreacyjne

Wnioski w zakresie remontów i

inwestycji gminnych obiektów

sportowo-rekreacyjnych i

turystycznych

Ewidencja obiektów i urządzeń

sportowo-rekreacyjnych

Nadzór nad przygotowaniem obiektów

do sezonu i bieżąca kontrola

funkcjonowaniaTURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Przepisy prawne dotyczące turystyki

i wypoczynku

Kierunki i programy rozwoju

turystyki i wypoczynku na terenie

gminy

Zagospodarowanie turystyczno-

wypoczynkowe

Współpraca ze stowarzyszeniami

turystyki działającymi na terenie

gminy


Organizacja informacji turystycznej

Zlecanie wytyczania szlaków

turystycznych

Współpraca z GOPR i zapewnienie

bezpieczeństwa osób przebywających

w górach


Współpraca z WOPR i zapewnienie

bezpieczeństwa osób pływających,

kąpiących się oraz uprawiających

sporty wodne

Kategoryzacja pokoi gościnnych

OŚWIATA

Przepisy prawne dotyczące oświatySystem oświaty publicznej

Ustalanie sieci przedszkoli

publicznych i granic ich obwodów

Ustalanie sieci szkół publicznych i

granic ich obwodów

Zezwolenia na założenie szkoły

publicznej

Organizacja innych placówek

oświatowych

Likwidacja przedszkoli publicznych

Likwidacja szkół publicznych

Likwidacja innych placówek

oświatowych

Nadzór nad działalnością

przedszkoli, szkół i innych

placówek oświatowych

Określanie zasad udzielania dotacji

publicznym szkołom i placówkom

oświatowym

Realizacja obowiązku szkolnego,

informacje o stanie i zmianach w

ewidencji dzieci i młodzieżyNiepubliczne szkoły i

placówki oświatowe

Ewidencja szkół i placówek

niepublicznych

Nadawanie i cofanie uprawnień

szkoły publicznej

Wydawanie decyzji o odmowie wpisu

do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych

Określanie zasad udzielania dotacji

szkołom i placówkom niepublicznymBaza lokalowa, sprzęt

Ewidencja obiektów szkolnych i

placówek oświatowych

Wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce

naukowe

Organizacja wyjazdów śródrocznychuczniów

B-10

A

A

A

A

BE-5

B-5

A

A

A

B-10

A

A

BE-5

A

A

BE-5

A

B-5

B-5

B-5

B-10

A

A

A

BE-10

B-10

B-10

A

B-5

B-5

B-5

B-10

B-10

B-5

BE-5

B-5

B-10

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

BE-10

A

A

A

A

B-10

A

BE-5

B-5

B-10

B-5

A

A

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Wskazanym jest założenie

podteczek dla każdej jednostki

Zawiadomienia o znalezieniu

przedmiotu archeologicznego

lub odkryciu wykopaliska

Ustalenia własne - kat. A

Inwestycje i remonty - zobacz

hasła grupy 222 i 223

5 - SPRAWY OBYWATELSKIE, URZĘDY STANU CYWILNEGO, SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA, STRAŻ POŻARNA, KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

50

51

52

53

54

55

56

500


501

502

503

510


511

512

513

514

515

520


521

522

523

524

530


531

532

533

534

535

540


541

542

543

544

550


551

552

553

554

555

560


561

562

5010


5011

5020


5021

5022


5023

5024


5025

5026


5027

5028


5030

5031


5032

5033


5110

5111


5112

5113


5114

5115


5116

5117


5118

5119


5120

5121


5122

5123


5124

5125


5126

5127


5130

5131


5132

5133


5134

5135


5136

5137


5138

5139


5140

5141


5142

5143


5144

5145


5150

5151


5152

5153


5154

5155


5156

5210

5211

5212


5213

5214


5215

5216


5217

5218


5219

5220


5221

5222


5223

5230


5231

5232


5233

5234


5235

5236


5240

5241


5242

5310


5311

5312


5313

5320


5321

5322


5323

5324


5325

5326


5327

5330


5331

5332


5340

5341


5342

5343


5344

5345


5346

5347


5410

5411


5412

5413


5414

5415


5416

5420


5421

5422


5423

5424


5425

5426


5430

5431


5432

5433


5440

5441


5442

5443


5444

5445


5446

5510


5511

5512


5513

5520


5521

5522


5523

5524


5525

5526


5527

5530


5531

5532


5533

5534


5535

5536


5537

5538


5539

5540


5541

5542


5543

5544


5545

5546


5547

5548


5550

5551


5552

5553


5610

5611


5612

5613


5614

5615


5620

5621


5622

51150


51151

51152


51153

51154


51180

51181


52100

52101


52102

52103


52104

52105


52110

52111


52112

52113


54250

54251


SPRAWY OBYWATELSKIE I

SPOŁECZNE

Przepisy prawne dotyczące spraw

obywatelskich i społecznych

Stowarzyszenia

Nadzór nad stowarzyszeniami

Ewidencja stowarzyszeń

Sprawy społeczne

Sprawy repatriantów

Mniejszości narodowe

Zbiórki publiczne - zezwolenia,

nadzór

Nadzór i decyzje w sprawachzgromadzeń i imprez masowych

Zezwolenia na nabycie nieruchomości

przez cudzoziemców

Korespondencja z placówkami

konsularnymi w sprawach

obywatelstwa, zmiany imion i

nazwisk, stanu cywilnego oraz w

sprawach konwencji i umów

międzynarodowych

Odznaki, zezwolenia itp.

Oświadczenia ostatniej woli

spadkodawcy

Zaświadczenia o stanie majątkowym i

rodzinnymObywatelstwo

Nadanie i zmiana obywatelstwa

Uznanie za obywatela polskiego

Oświadczenia w sprawie wyboru,

nabycia lub utracie obywatelstwa

polskiego

Stwierdzenie posiadania lub utraty

obywatelstwa polskiegoEWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY

OSOBISTE, URZĘDY STANU CYWILNEGO

Przepisy prawne dotyczące ewidencji

ludności, dowodów osobistych i

urzędów stanu cywilnegoEwidencja ludności

Rejestry, książki, wykazy,

skorowidze meldunkowe, karty

osobowe mieszkańców

Wykazy dzieci podlegających

obowiązkowi szkolnemu

Wykazy osób zmarłych dla urzędów

skarbowych

Zgłoszenia: meldunkowe, dotyczące

zameldowania i wymeldowania

Nadzór nad wykonywaniem obowiązku

meldunkowego

Decyzje w sprawach ewidencji

ludności


Decyzje dotyczące zameldowań

Decyzje dotyczące wymeldowań

Decyzje dotyczące ustalania

charakteru pobytu

Decyzje dotyczące wpisania do

rejestru wyborców

Decyzje dotyczące skreśleń z

rejestru wyborców

Odwołania od decyzji meldunkowych

Szczególne przepisy meldunkowe

Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych

Decyzje dotyczące odmowy udzielania

informacji osobowych

Informacje przekazywane w systemie

PESEL, dla WKU i innych organów i

urzędów

Dowody osobiste

Rejestry wydanych i utraconych

dowodów osobistych

Nadzór nad wydawaniem dowodów

osobistych

Dokumentacja wydawanych dowodów

osobistych (koperty dowodowe)

Decyzje w sprawach dowodów

osobistych

Odwołanie od decyzji w sprawach

dowodów osobistych

Informacje, zawiadomienia,

zaświadczenia z zakresu wydawania

dowodów osobistych

Dokumentacja dotycząca pośrednictwa

w wydawaniu dowodów osobistych

Ustalanie tożsamości osób

legitymujących się jednakowymi

danymi

Urzędy stanu cywilnego

Rejestracja urodzeń, księgi, akty,

skorowidze i akta zbiorowe

Rejestracja małżeństw, księgi,

akty, skorowidze i akta zbiorowe

Rejestracja zgonów, księgi, akty,

skorowidze i akta zbiorowe

Zaświadczenia o zdolności prawnej

do zawarcia małżeństwa za granicą

Wnioski w sprawach unieważnienia

aktów stanu cywilnego dotyczących

tego samego zdarzenia

Postępowanie i decyzje w sprawach

sprostowania i uzupełniania aktów

stanu cywilnego

Postępowanie w sprawach wyniesienia

ksiąg s.c. poza lokal USC,

udostępniania ksiąg s.c. i

sporządzania odpisu księgi s.c.

Odwołania w sprawach zmian imion i

nazwisk

Orzekanie o dostosowaniu imion inazwisk do zasad pisowni polskiej

Ustalanie brzmienia i pisowni imion

i nazwisk

Wydawanie odpisów i

zaświadczeń z ksiąg s.c.

Odpisy zupełne aktów s.c.

Skrócone odpisy aktów s.c.

Zaświadczenia o wpisach dokonanych

w księgach s.c. lub ich braku

Zaświadczenia o zaginięciu lub

zniszczeniu ksiąg s.c.

Kopie aktów s.c.

Wnioski w sprawach o nadanie medalu

50-lecia pożycia małżeńskiegoWpisywanie zagranicznych

aktów s.c., odtwarzanie

treści aktów s.c., statystyka

Wpisywanie treści zagranicznych

aktów s.c. do polskich ksiąg s.c.

Odtwarzanie treści aktów s.c. w

razie zaginięcia lub zniszczenia

księgi przed i po wejściu ustawy w

życie

Odtwarzanie treści aktów s.c.sporządzonych za granicą

Statystyka urodzeń, małżeństw i

zgonów

Sprawy przekazywane dorozstrzygnięcia sądom opiekuńczym

Poświadczenia dokumentów w celu

odtworzenia akt sądowych

Zawiadomienia o przypiskach do akt

stanu cywilnego

SPRAWY WOJSKOWE,

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK

PUBLICZNY, OCHRONA INFORMACJI

NIEJAWNYCH

Przepisy prawne dotyczące spraw

wojskowych, bezpieczeństwa i

porządku


Sprawy wojskowe

Komisje poborowe i lekarskie

Działalność komisji

Przygotowanie poboru, listy

poborowych, książki orzeczeń

lekarskich

Postępowanie w sprawach

orzecznictwa komisji lekarskich

Postępowanie w sprawach

orzecznictwa komisji poborowych w

zakresie służby zastępczej

Zawiadomienia o ujęciu do listy

poborowych i o zgłoszeniu się do

poboru

Poszukiwania poborowych ipostępowanie przymuszające do

zgłoszenia się do poboruOrganizacja poboru, rejestr
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość