Strona główna

Dział ixb. Jednofunkcyjne związki organiczne


Pobieranie 53.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar53.29 Kb.
DZIAŁ IXB. JEDNOFUNKCYJNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

(profil rozszerzony)


Lp.

Numer lekcjiTemat lekcji


Wiadomości ucznia (P)

Uczeń wie:


Umiejętności ucznia (PP)

Uczeń umie:

282

1.

Fluorowcopochodne węglowodorów


- co to jest grupa funkcyjna;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych fluorowcopochodnych węglowodorów;

- jakie właściwości chemiczne wykazują fluorowcopochodne węglowodorów;

- jak można otrzymać poszczególne fluorowcopochodne węglowodorów;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (m.in. freony, teflon).


- ustalać liczbę i rodzaj izomerów fluorowcopochodnych węglowodorów;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe fluorowcopochodnych węglowodorów na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie;

- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych fluorowcopochodnych węglowodorów za pomocą równań i schematów reakcji;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i poznanych fluorowcopochodnych węglowodorów.283

2.

Alkohole – budowa, nazewnictwo, otrzymywanie i zastosowanie.

- co to są alkohole i jak je dzielimy;

- co to jest rzędowość alkoholi;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych alkoholi jednowodorotlenowych;

- jak można otrzymać poszczególne alkohole jednowodorotlenowe;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (metanol i etanol).


- ustalać liczbę i rodzaj izomerów alkoholi;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe alkoholi na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie.
284

3.

Właściwości alkoholi jednowodorotlenowych.

- jak zmieniają się właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkanoli;

- jakie właściwości chemiczne wykazują alkohole jednowodorotlenowe.
- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych alkoholi jednowodorotlenowych za pomocą równań i schematów reakcji.

285

4.

Alkohole wielowodorotlenowe i ich właściwości.

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych alkoholi wielowodorotlenowych;

- jak można otrzymać poszczególne alkohole wielowodorotlenowe;

- jakie właściwości fizyczne i chemiczne wykazują alkohole wielowodorotlenowe;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (glikol i gliceryna).
- zapisywać wzory strukturalne i grupowe alkoholi wielowodorotlenowych na podstawie nazwy systematycznej;

-przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych alkoholi wielowodorotlenowych za pomocą równań i schematów reakcji.286

5.

Fenole – budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

-jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych fenoli;

- jak można otrzymać poszczególne fenole;

- jakie właściwości fizyczne i chemiczne wykazują fenole;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (benzenol).- ustalać liczbę i rodzaj izomerów fenoli;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe fenoli na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie;

- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych fenoli za pomocą równań i schematów reakcji.


287-288

6-8.


Alkohole i fenole – ćwiczenia
- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych alkoholi i fenoli za pomocą równań i schematów reakcji;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i poznanych alkoholi i fenoli.289

9.

Aldehydy – budowa, nazewnictwo, otrzymywanie i zastosowanie.

- co to są aldehydy i jak je dzielimy;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych aldehydów;

- jak można otrzymać poszczególne aldehydy;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (metanal).- ustalać liczbę i rodzaj izomerów aldehydów;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe aldehydów na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie.
290-291

10-11.

Właściwości aldehydów.

- jak zmieniają się właściwości fizyczne w szeregu homologicznym aldehydów;

- jakie właściwości chemiczne wykazują aldehydy (m.in. próba Tollensa i Trommera).
- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych aldehydów za pomocą równań i schematów reakcji.

292 - 293

12-13.

Ketony – budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie

- co to są ketony i jak je dzielimy;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych ketonów;

- jak można otrzymać poszczególne ketony;

- jak zmieniają się właściwości fizyczne w szeregu homologicznym ketonów;

- jakie właściwości chemiczne wykazują ketony;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (aceton)-ustalać liczbę i rodzaj izomerów aldehydów;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe aldehydów na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie;

- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych aldehydów za pomocą równań i schematów reakcji.294-295

14-15.

Aldehydy i ketony - ćwiczenia
- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych alkoholi i fenoli za pomocą równań i schematów reakcji;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i poznanych alkoholi i fenoli.296

16.

Kwasy karboksylowe – budowa, nazewnictwo i otrzymywanie.

- co to są kwasy karboksylowe i jak je dzielimy;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych kwasów karboksylowych;

- jak można otrzymać poszczególne kwasy karboksylowe;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (kwas mrówkowy, octowy, kwasy tłuszczowe...itd.).- ustalać liczbę i rodzaj izomerów kwasów karboksylowych;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe kwasów karboksylowych na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie.
297-298

17-18.

Właściwości kwasów karboksylowych.

- jak zmieniają się właściwości fizyczne w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych

- jakie właściwości chemiczne wykazują kwasy karboksylowe.- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych kwasów karboksylowych za pomocą równań i schematów reakcji.

299-300

19-20.

Sole kwasów karboksylowych. Mydła i inne środki piorące.

- jakie zastosowanie mają ważniejsze sole kwasów karboksylowych;

- co to jest mydło i środki piorące;

- jaka jest zasada działania środków powierzchniowo czynnych.


- wyjaśnić zasadę działania mydła i środków piorących;

- wyjaśnić zachowanie mydła i środków piorących w wodzie twardej.301

21.

Estry – budowa, nazewnictwo, zastosowanie i otrzymywanie.

- co to są estry i jak je dzielimy;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych estrów;

- jak można otrzymać poszczególne estry;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce.- ustalać liczbę i rodzaj izomerów estrów;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe estrów na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie.
302

22.

Właściwości fizyczne i chemiczne estrów.

- jakie są właściwości fizyczne estrów;

- jakie właściwości chemiczne wykazują estry.
- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych kwasów karboksylowych za pomocą równań i schematów reakcji.

303

23.

Tłuszcze – budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

- co to są tłuszcze i jak je dzielimy;

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych tłuszczów;

- jak można otrzymać poszczególne tłuszcze;

- jak przedstawiają się właściwości fizyczne tłuszczów;

- jakie właściwości chemiczne wykazują tłuszcze;

- gdzie tłuszcze występują w przyrodzie, jakie funkcje pełnią w organizmach żywych i jakie jest ich zastosowanie w gospodarce.- zapisywać wzory strukturalne i grupowe tłuszczów na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie;

- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych tłuszczów za pomocą równań i schematów reakcji.304-305

24-25.

Kwasy karboksylowe i estry – ćwiczenia.
- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych kwasów karboksylowych i estrów (również tłuszczów) za pomocą równań i schematów reakcji;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i poznanych kwasów karboksylowych i estrów (również tłuszczów).306

26.

Aminy - budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

- co to są aminy i jak je dzielimy (rzędowość amin);

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych amin;

- jak można otrzymać poszczególne aminy;

- jak zmieniają się właściwości fizyczne w szeregu homologicznym i wraz z rzędowością amin;

- jakie właściwości chemiczne wykazują aminy;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce.
- ustalać liczbę i rodzaj izomerów amin;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe amin na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie;

- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych amin za pomocą równań i schematów reakcji;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i poznanych amin.

307

27.

Amidy kwasowe - budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie. Nitrozwiązki.

- co to są amidy kwasowe i jak je dzielimy (rzędowość amidów);

- jakie są zasady tworzenia nazw systematycznych amidów kwasowych;

- jak można otrzymać poszczególne amidy kwasowe;

- jakie właściwości chemiczne wykazują amidy kwasowe;

- które z poznanych związków występują w przyrodzie, jakie jest ich działanie na organizmy żywe i zastosowanie w gospodarce (mocznik);

- co to są nitrozwiązki.- ustalać liczbę i rodzaj izomerów amidów kwasowych;

- zapisywać wzory strukturalne i grupowe amidów kwasowych na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie;

- przedstawiać właściwości chemiczne i otrzymywanie poznanych amidów kwasowych za pomocą równań i schematów reakcji;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i poznanych amidów kwasowych..
308

28.

Aminy i amidy kwasowe – rozwiązywanie zadań.309

29.

Związki jednofunkcyjne – zestawienie porównawcze.
- klasyfikować związki jednofunkcyjne;

- układać szeregi homologiczne poszczególnych jednofunkcyjnych;

- projektować kilkuetapowe przekształcenia węglowodorów i ich jednofunkcyjnych pochodnych;

- wzajemnie przekształcać grupy funkcyjne.310-311

30-31.

Powtórzenie wiadomości.312

32.

Sprawdzian pisemny.313

33.

Omówienie i poprawa sprawdzianu.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość