Strona główna

Dziennik urzędowy województwa łÓdzkiego


Pobieranie 27.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.85 Kb.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOŁódź, dnia 12 maja 2010 r. Nr 136


TREŚĆ:

Poz.:
SPIS TREŚCI DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NR 136
z dnia 12 maja 2010 r.
Uchwały Rad Powiatów:

1086nr XLIV/326/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalania zasad udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego i upoważnienia Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości opłat za ich wykorzystywanie…………………………...

Error: Reference source not found

1087nr XLIV/327/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Powiatu Tomaszowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli………….

Error: Reference source not found

1088nr XLV/336/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rady Powiatu Tomaszowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/309/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski...

Error: Reference source not found

1089nr XLIV/402/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/372/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2010……………...

Error: Reference source not found

Uchwały Rad Gmin:

1090nr L/456/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie: nadania nazwy ulicy w Aleksandrowie Łódzkim………………………………………................................

Error: Reference source not found

1091nr L/457/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie nadania nazwy ulicy w Aleksandrowie Łódzkim…………………………………………………………….

Error: Reference source not found

1092nr L/458/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rąbieniu Gmina Aleksandrów Łódzki…………………………………………….

Error: Reference source not found

1093nr LI/39/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego…………………………………………………………..

Error: Reference source not found

1094nr LI/40/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach…………………………………………

Error: Reference source not found

1095nr XL/318/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Dmosin w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” w Dmosinie Drugim……………………………………….

Error: Reference source not found

1096nr LX/599/10 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej……………………

Error: Reference source not found

1097nr LXV/780/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania do obecnych warunków geograficznych Miasta Pabianice dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………….

Error: Reference source not found

1098nr LXV/781/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej….

Error: Reference source not found

1099nr LXVII/45/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Skierniewice w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………………………………………......

Error: Reference source not found

1100nr XXVIII/186/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie Regulaminu organizacji i korzystania z boisk sportowych Orlik 2010 przy ul. Szkolnej 5 w Świnicach Warckich...

Error: Reference source not found

1101nr XLIX/286/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wartkowice w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. ………………………………………….

Error: Reference source not found

1102nr XLVI/422/10 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miasta Zgierza w sprawie nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego..

Error: Reference source not found

1103nr XLVI/424/10 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miasta Zgierza w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki……………………………………………...

Error: Reference source not found

1104nr XLVI/425/10 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miasta Zgierza w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz………………..

Error: Reference source not found

1105nr XLVI/427/10 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miasta Zgierza w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych…………………………………………………......

Error: Reference source not found

Informacja:

1106z dnia 29 kwietnia 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/446-ZTO-C/1331/W/OGD/2010/CW……….....

Error: Reference source not found

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość