Łódzki Wojewódzki InspektorPobieranie 22.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.29 Kb.
Łódź, dnia 09 marca 2015 r.

Łódzki Wojewódzki Inspektor


Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi

KOMUNIKAT


Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


(Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich
z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego. Zabiegi wstępnie planowane są w okresie
od 20 kwietnia do 20 czerwca 2015 r. na terenie Nadleśnictw: Złoczew, Wieluń, Przedbórz, Smardzewice, Piotrków Tryb., Spała, Opoczno, Skierniewice i Brzeziny.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi planuje zwalczanie chrabąszcza majowego i kasztanowego na powierzchni 13 985,95 ha oraz osnui gwiaździstej na łącznej powierzchni – 1 030 ha przy użyciu środka ochrony roślin Mospilan 20 SP. Barczatka sosnówka będzie zwalczana na powierzchni 1 245 ha za pomocą środka ochrony roślin Dimilin 480 SC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi planuje w roku 2015 przeprowadzić agrolotnicze zabiegi wymienionymi środkami ochrony roślin na łącznej powierzchni 16 260,95 ha lasów. Zabiegami planuje się objąć wyszczególnione poniżej powierzchnie.


 1. Nadleśnictwo Opoczno – 4 232,22 ha

Powiat Opoczyński


 • Gmina Poświętne – 3 335,48 ha

 • Gmina Drzewica – 896,74 ha
 1. Nadleśnictwo Brzeziny – 1 729 ha

Powiat Łódzki Wschodni


 • Gmina Koluszki o. wiejski – 952 ha

Powiat Tomaszowski
 • Gmina Ujazd – 777 ha
 1. Nadleśnictwo Skierniewice – 422 ha

Powiat Skierniewicki


 • Gmina Głuchów – 422 ha
 1. Nadleśnictwo Spała – 1508,14 ha

Powiat Tomaszowski


 • Gmina Inowłódz – 897,99

 • Gmina Rzeczyca – 397,74

 • Gmina Czerniewice – 212,41
 1. Nadleśnictwo Wieluń – 2 161 ha

Powiat Pajęczański


 • Gmina Działoszyn o. wiejski – 911 ha

Powiat Wieluński
 • Gmina Wierzchlas – 1 250 ha 1. Nadleśnictwo Piotrków – 1 360 ha

Powiat Piotrkowski


 • Gmina Wolbórz – 44,55 ha

 • Gmina Miasto Piotrków Tryb. – 335,40 ha

 • Gmina Sulejów – 980,05 ha
 1. Nadleśnictwo Złoczew – 1030 ha

Powiat Sieradzki


 • Gmina Brąszewice – 486 ha

 • Gmina Klonowa – 418,50 ha

 • Gmina Brzeźno – 116 ha

Powiat Wieruszowski
 • Gmina Lututów – 9,50 ha
 1. Nadleśnictwo Przedbórz – 1 220,48 ha

Powiat Radomszczański


 • Gmina Przedbórz – 1 220,48 ha
 1. Nadleśnictwo Smardzewice – 2 598,11 ha

Powiat Tomaszowski


 • Gmina Tomaszów wieś – 1 178,63 ha

Powiat Piotrkowski
 • Gmina Wolbórz – 114,42 ha

 • Gmina Aleksandrów – 843,28 ha

Powiat Opoczyński
 • Gmina Mniszków – 461,78 ha

Plan przeprowadzenia powyższych zabiegów agrolotniczych w lasach województwa łódzkiego, przedstawiony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi do zatwierdzenia zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin został zatwierdzony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi decyzją nr WOR.7140.4.2015 z dnia 9 marca 2015 r.

Środki ochrony roślin wskazane w zatwierdzonym planie zabiegów agrolotniczych Mospilan 20 SP oraz Dimilin 480 SC są dopuszczone do stosowania przy użyciu aparatury agrolotniczej w lasach na organizmy szkodliwe wymienione w przedłożonym planie zabiegów (chrabąszcz majowy i kasztanowy, osnuja gwiaździsta oraz barczatka sosnówka). Mospilan 20 SP posiada zezwolenie MRiRW Nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r., Dimilin 480 SC jest dopuszczony do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-5/2008 z dnia 22.01.2008 r.

Aktualne etykiety-instrukcje stosowania środka ochrony roślin Mospilan 20 SP oraz Dimilin 480 SC można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.bip.minrol.gov.pl


Etykieta instrukcja stosowania środka Mospilan 20 SP w zakresie prewencji i karencji wskazuje:

 • okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy”

 • okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy

 • okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji): runo leśne - 14 dni.

 • okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do

dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla

pasz): nie dotyczy.

W etykiecie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC są zamieszczone zapisy:

Okres prewencji – okres zapobiegający zatruciu: • dla ludzi i zwierząt – nie dotyczy

 • dla pszczół - 30 dni przy zastosowaniu środka w dawce powyżej 0,374 l/ha, przy dawce mniejszej lub równej 0,375 l/ha – nie dotyczy (dawka dopuszczona do zastosowania w leśnictwie na barczatkę sosnówkę wynosi 0,075 – 0,1 l/ha).

 • okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) – runo leśne – 24 godziny.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin


(Dz. U. z 2013 r., poz. 625) na podmiotach planujących przeprowadzenie zabiegu
z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego spoczywa obowiązek ostrzeżenia o przeprowadzaniu zabiegu przez przekazanie informacji
o planowanym zabiegu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem,
w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej:

a) organom jednostek samorządu terytorialnego właściwym dla obszaru, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu,b) organizacjom pszczelarzy działającym na obszarze, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu.
Niniejszy komunikat zawiera mapy wskazujące planowane pola zabiegowe. Jednocześnie informujemy, że dokładne obszary na których zostaną przeprowadzone zabiegi ujęte w planie zabiegów, podmiot planujący ich wykonanie wskaże w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu, zgodnie z art. art. 39 ust. 6 ustawy o środkach ochrony roślin. Planowane powierzchnie do zabiegu mogą ulec zmniejszeniu po wykonaniu i analizie wyników wiosennego monitoringu szkodników.
: download -> gfx -> piorin
gfx -> PU. 117- 06 -08 komunikat
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 9 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r zastosował prawo łaski wobec 9 osób
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 7 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 maja 2008r zastosował prawo łaski wobec 7 osób
gfx -> Nowość! Nastrojowe ciepło na długie zimowe wieczory. Na poprawę humoru: grzejnik inventio z ekranami z najnowszej kolekcji la bella toscana !
gfx -> Ustawa z dnia 16 marca 2012 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1
gfx -> Stempel zakładu opieki zdrowotnej dnia
piorin -> Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków stan na 07. 08. 2014 r
piorin -> Warszawa 10 lutego 2016r. Wojewódzki inspektorat ochrony
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy