Strona główna

E. H. Gombrich and E. Kris, Caricature, Harmondsworth/Middlesex : King Penguin Books, 1940 Werner Hofmann, Die Karikatur von Leonardo bis Picasso, Verlag Brüder Rosenbaum, Wien 1956


Pobieranie 12.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.73 Kb.
Bibliografia do zajęć Karykatura XV-XVIII w.
Ogólne i problemowe:
E. H. Gombrich and E. Kris, Caricature, Harmondsworth/Middlesex : King Penguin Books, 1940
Werner Hofmann, Die Karikatur von Leonardo bis Picasso, Verlag Brüder Rosenbaum, Wien 1956

Georg Piltz, Geschichte der europäischen Karikatur, Berlin 1980


Karikatur & Satire : fünf Jahrhunderte Zeitkritik / bearb. von Walter Koschatzky, München : Hirmer, 1992. – 349 S. : Ill. ; 31 cm, Ausstellung: Hypo-Kulturstiftung /Kunsthalle : 5.6.-18.10.1992, München
Charles Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, wstęp i przekład Joanny Guze, Komentarz i przypisy Claude’a Pichois w tłumaczeniu Jana Marii Kłoczowskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

- O istocie śmiechu oraz o komizmie w sztukach plastycznych, s. 149-166

śmiech jako wyraz wyższości, rozróżnienie na komizm znaczący i komizm absolutny

- O kilku karykaturzystach francuskich s. 167-185

- O kilku karykaturzystach obcych s. 187-196
Ernst Hans Gombrich, Meditations on a Hobby Horse and other essays on the theory of Art, Univesity of Chicago Press, Chicago 1985,

-The Catoonist Armoury, s.127-142.

- On Physiognomonic Percepition, s. 45-56.
Pozostałe:
Donald Posner, Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590, 2 vol., Phaidon London 1971

Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, przełożyła wstępem i komentarzem opatrzyła Maria Rzepińska, Ossolineum Wrocław


Luther und die Folgen für die Kunst. Auss. Kat. Hamburger Kunsthalle hg. Werner Hofmann, Prestel München 1983

Edward J. Olszewski, The new world of Pier Leone Ghezzi


w: The Art journal, 43.1983, p. 325-330
James Gillray 1757-1815. Meisterwerke der Karikatur, kat wystawy Hannover 1986
Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane profesor Marii Poprzęckiej, red. Maria Szewczyk, Warszawa 2005 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

- Barbara Arciszewska, The Taste of the Town – The Taste of the Nation, Hogarth, Burlington and the Politicy of National Taste in Early Georgian Britain, s. 171-176

- Motto, 'pictorial turn' i karykatura / Katarzyna Murawska-Muthesius. s. 285-289
Albert Boime, The Sketch and Carricature as Methaphors of French Revolution, w: Zeitschrift für Kunstgeschichte 55. Bd., H.2 (1992), pp. 256-267.
French Caricature and French Revolution 1789-1799, Wight Art Gallery, Universiy of California Los Angeles 1988, ed. Lynne Hockman, Los Angeles 1988

Sergiusz Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, PWN Warszawa 1989


Leonardo da Vinci, ex. cat. Hayward Gallery London 1989, ed. Martin Kemp and Jane Roberts with Phillip Steadman, Yale Univesity Press, New Haven and London 1989
Das Capriccio als Kunstprinzip. Zur Vorgeschichte der Moderne bis Tiepolo und Goya. Malerei – Zeichnung – Graphik, herausgegeben vo Ekkehard Mai, auss. kat. Köln, Wallraf-Richrtz Museum 8.12.1996-16.02.1997 u.a., Skira editore Mailand 1996
R. Paulson, Hogarth: his life art and times, 2 tomy, New Haven and London 1971
Draper Hill, Mr Gillray: The Caricaturist, London Phaidon Press 1965
Thomas Rowlandson: Grazie, Galanterie, Groteske – englische Bildsatire zwischen Rokoko und Romantik, Auss. Kat. Hannover 2001, hg. Hans Jopachim Neyer, Hannover 2001
Ronald Paulson, Rowlandson. A new interpretation, Studio Vista, London 1972
Peter Wagner, Reading Iconotexts. From Swift to French Revolution, Reaktion Books, London 1995
Ronald Paulson, William Hogarth, skróciła Anne Wilde, tłum. Halina Andrzejewska i Zofia Potkowska, PIW, Warszawa 1984
Hogarth i jego wiek. Arcydzieła grafiki osiemnastowiecznej z Gabinetu Rycin w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, kat. wystawy Kraków 27.04-24.06 2001, Kraków 2001
Hans Sedlmayr, Epochen und Werke: gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. Dritter Band, Mäander Mittenwald 1982

-William Hogarth: Das Testament der Zeit s. 213-223


Stefan Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX w., PWN Warszawa 1961

-O zagadnieniach estetyki angielskiej XVIII w., s 51 – 140


V. I. Stoichita i A. M. Coderch, Goya. The Last Carnival, London 1999
P. Gassier, J. Wilson, F. Lachenal, Francisco Goya Leben und Werk, Fribourg 1971

J. Ortega y Gasset, Velasquez i Goya, wyboru dokonał S. Cichowicz, przełożył Rajmund Kalicki, Warszawa 1993


Heinrich Brauer / Rudolf Wittkower, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini, 2 bde, Collectors Editions New York (brak daty)
Erwin Panofsky, The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1955©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość