Strona główna

Edward Bujno


Pobieranie 46.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar46.29 Kb.
Zebrał i zestawił

Edward Bujno
APEL POLEGŁYCH

Wzywam Was do apelu - waleczni żołnierze pól bitewnych wojny obronnej 1939r.!


Szeregowy Janie Ambrożewski z Miłkowic,

Szeregowy Dominiku Barszczewski z Drohiczyna,

Szeregowy Kazimierzu Czarkowski z Koczer,

Szeregowy Władysława Gziuta z Drohiczyna

Kapralu Janie Iwanow z Drohiczyna,

Starszy sierżańcie Tadeuszu Kosie – Kosiński z Drohiczyna,

Kapitanie Aleksandrze Michalczuku z Bujak,

Kapralu Antoni Nalewajko z Drohiczyna,

Kapralu Stanisławie Olszewski z Zajęcznik,

Szeregowy Eugeniuszu Pietrasiuku z Lisowa,

Kapralu podchorąży Antoni Pykało z Runic,

Kanonierze Tadeuszu Radziszewski z Drohiczyna,

Podporuczniku Tadeuszu Szajko z Drohiczyna,

Kapralu Wacławie Wicher z Wierzchucy

Starszy strzelcu Wacławie Woliński z Tonkiel,

Szeregowy Kazimierzu Wasilewski z Lisowa,

Poruczniku Eugeniuszu Wasilewsk z Drohiczyna,

Kapralu Tadeuszu Wasilewski z Drohiczyna,
STAŃCIE DO APELU!Wzywam Was do apelu – młodzi lotnicy i żołnierze Wojska Polskiego którzyście padli w pierwszych dniach wojny na Ziemi Drohickiej, a nad grobami, których obecnie stoimy!
Pilocie Kazimierzu Kralkowski,

Pilocie Włodzimierzu Stefanie MERLE,

Pilocie Stanisławie Gerczu,

Pilocie Albinie Larischu,

Pilocie Franciszku Wasilewski,

STAŃCIE DO APELU!

Wzywam Was oficerów Wojska Polskiego z obozów w Kozielsku Starobielsku i Ostaszkowie bestialsko pomordowanych przez bolszewików w Katyniu!


Kapitanie Janie Arcichowski z Wólki Zamkowej,

Poruczniku Marianie Bujalski z Drohiczyna,

Podporuczniku Stanisławie Kłopotowski z Tonkiel,

Podporuczniku Stanisławie Komarze z Buzysk,

Podporuczniku Piotrze Kuczyński z Drohiczyna,

Kapitanie Janie Kowalczuku z Miłkowic,

Podporuczniku Aleksandrze Karpie z Putkowic,

Podporuczniku Henryku Rylski z Drohiczyna,

Kapralu Władysławie Toruński z Drohiczyna,


STAŃCIE DO APELU!

Wzywam Was żołnierze Wojska Polskiego,

którzyście wyszli z syberyjskiej tajgi, walczący na szlaku bojowym od Lenino do Berlina.
Podporuczniku Antoni Ambrożewski z Drohiczyna,

Szeregowy Eugeniuszu Chrząstowski z Drohiczyna,

Szeregowy Henryku Kazimierczuku z Lisowa,

Szeregowy Antoni Nielipiński z Drohiczyna,

Szeregowy Tadeuszu Studziński ze Smarklic,

Szeregowy Eugeniuszu Udzielak z Miłkowic,STAŃCIE DO APELU!Wzywam Was poległych żołnierzy pełniących służbę

na lądzie, Morzu i powietrzu

w szeregach Armii Polskiej na Zachodzie!
Kapralu Lucjanie Klepacki z Rotek,

Plutonowy Kazimierzu Mazurze z Bujak,

Starszy strzelcu Józefie Skowroński z Minczewa,

STAŃCIE DO APELU!
Wzywam Was do apelu przemocą wcielonych

do obcego wojska Armii Czerwonej i poległych na polu walki!
Szeregowy Stanisławie Kowalczuk z Miłkowic,

Szeregowy Henryku Panasie z Miłkowic,

Szeregowy Mikołaju Toruniaku z Kłyzówki,

Szeregowy Józefie Turkowski z Lisowa,

Szeregowy Bolesławie Ustyjanczuku z Minczewa,

STAŃCIE DO APELU!Wzywam Was żołnierzy Armii Krajowej

poległych na barykadach Powstania Warszawskiego!
Poruczniku Bolesławie Górka ps. „Kmicic” z Drohiczyna,

Poruczniku Czesławie Kazmierczaku ps. „Dewajtis” z Drohiczyna,STAŃCIE DO APELU!

Wzywam Was pomordowanych niewinnie w niemieckich obozach Zagłady!


Kapralu Wacławie Bielarski z Drohiczyna,

Szeregowy Józefie Gałecki z Drohiczyna,

Poruczniku Antoni Kazimierczuku z Putkowic,

Szeregowy Bogusławie Ryciu z Chechłowa,

Szeregowy Dominiku Szajko z Drohiczyna,

Szeregowy Aleksandrze Sobolewski z Drohiczyna,

Szeregowy Kazimierzu Wasilewski z Drohiczyna,

STAŃCIE DO APELU!Wzywam Was rozstrzelanych przez NKWD

w latach okupacji bolszewickiej!
Podchorąży Andrzeju Czapkowicz z Drohiczyna

Poruczniku Pawle Komarze z Bużysk

Czesławie Kurka z Sytek

Kapitanie Stanisławie Kurka z Sytek

Tadeuszu Kurka z Sytek

Antoni Maćkowiaku z Miłkowic,

Aleksandrze Miłkowski z Miłkowic,

Stanisławie Niewiarowski z Korzeniówki,

Kapralu Józefie Nielipiński z Drohiczyna,

Teodorze Mykietczuku z Putkowic,

Poruczniku Antoni Pykało z Wólki Zamkowej,

Księże proboszczu Stanisławie Pietkiewiczu z Drohiczyna,

Kapralu Walerianie Ryciu z Chechłowa,

Władysławie Siekierko z Siekierk,

Szergowy Janie Stańczuku z Drohiczyna,

Edwardzie Studzinski z Siekierk,

Eugeniuszu Witcie z Drohiczyna,

Heleno Zenowicz z Drohiczyna,STAŃCIE DO APELU!


Wzywam także Was, rozstrzelanych przez plutony egzekucyjne okupantów hitlerowskich!


Pawle i Ireno Kosińscy z Koczer,

Księże Władysławie Maćkowiaku z Sytek,

Księże Alfonsie Oleszczuku z Drohiczyna,

Podporuczniku Kazimierzu Pikulski z Drohiczyna,

Księże Marku Symonowiczu z Drohiczyna,

Stanisławie Zagubień z Wierzchucy,STAŃCIE DO APELU!
Wzywam Was patriotów polskich, ofiary przemocy wroga, umęczonych i zmarłych na dalekiej Syberii!
Ksawero Eugenio Bujno z Drohiczyna

Antoni Barszczewski z Drohiczyna

Heleno Borkowska z Drohiczyna

Katarzyno Berezo z Minczewa

Mikołaju Chrząstowski z Drohiczyna

Aleksandrze Chrząstowski z Drohiczyna

Aleksandrze Chlebiński wraz z żoną Bronisławą i córką Wiktorią

Henryku Jabłoński z Drohiczyna

Stanisławie Karolczuku z Tonkiel

Jacenty Kosiński ze Smorczewa

Antoni Komarze z Bużysk

Anno Kondraciuk z Drohiczyna

Józefie Marciniaku z Minczewa

Sławomirze Maksymiuku z Sytek

Aleksandrze Michalczuku z Bujak

Mario Mańczuk z Drohiczyna

Zofio Ślasicka wraz z synami: Januszem, Ignacym, Olesiem i Jędrkiem z Drohiczyna

Bolesławie Terlikowski z Drohiczyna

Księże rektorze Janie Wasilewski z Drohiczyna

Józefie Walczuk ze Śledzianowa

Mario Wasilewska z Drohiczyna

Mario Warzynska z Drohiczyna

Zofio Wakuluk z Drohiczyna

Witoldzie Zawadzki wraz z żoną Stanisławą z Drohiczyna

Wincenty Zawadzki z Drohiczyna

STAŃCIE DO APELU!


Wzywam Was poległych bojowników ruchu oporu, żołnierzy Armii Krajowej, tych którzy zginęli w walkach z wojskami hitlerowskimi jak również ofiary przemocy, którzy zginęli z rąk NKWD i UB!


Starszy strzelcu Franciszku Arciszuku „Ciekawy” z Tonkiel,

Podporuczniku Tadeuszu Barszewski ps. „Szczęk” z Kłyzówki,

Szeregowy Jerzy Cyniuku ps. „Kazik” z Krupic,

Szeregowy Edwardzie Fiedoruku ps. „Niedźwiadek” z Drohiczyna

Plutonowy Filipie Hajkowski z Drohiczyna,

Sierżancie Zdzisławie Jabłoński ps. „Pirat” z Drohiczyna,

Majorze Józefie Juchnowiczu z Drohiczyna,

Żołnierzu Nieznany ps. „Jesion”,

Szeregowy Stefanie Jurczak ps. ”Piłsudczyk” z Drohiczyna,

Szeregowy Tadeuszu Motel ps. „Wira” z Drohiczyna,

Podporuczniku Stanisławie Mazur ps.:Protazy” z Drohiczyna,

Podporuczniku Edmundzie Markiewicz ps. „Postrach” z Drohiczyna,

Szeregowy Stefanie Miłkowski z Miłkowic,

Szeregowy Tadeuszu Pogorzelski z Koczer,

Kapralu podchorąży Feliksie Pietrzykowski ps.”CINCINATUS” z Wierzchucy,

Szeregowy Stanisławie Pykało ps. „Czerwień” z Bużysk,

Szeregowy Jakubie Radzikowski z Drohiczyna,

Kapitanie Teodorze Śmiałowski ps. „Szumny” z Drohiczyna,

Szeregowy Tadeuszu Sollichu ps. „Orlik” z Drohiczyna,

Szeregowy Stefanie Sterlusie ps. „Sokół” z Zajęcznik,

Kapralu Ludwiku Tararuju ps. „Sokół” z Runic,

Podporuczniku Antoni Wodyński ps. „Odyniec” z Bujak,

Plutonowy Antoni Warzyński ps. „Kościarz” z Drohiczyna,
STAŃCIE DO APELU!··
Wzywam Was Wychowankowie Gimnazjów i Liceów w Drohiczynie którzyście zginęli w latach wojny!
Podchorąży Jerzy Felicjanie Abramczuku ps. „Branibor”,

Stanisławie Białowąsie,

Sergiuszu Boczarowie,

Poruczniku Zbigniewie Czarnocki ps. „Czarny”,

Grzegorzu Dobczyński,

Chorąży Walerianie Ejsmoncie,

Józefie Godlewski,

Kazimierzu Holiopie,

Teodozjo Kocówno,

Romanie Krystosiaku,

Stanisławie Kryński,

Franciszku Kosiński,

Poruczniku Czesławie Konobrodzki,

Antoni Krukowski,

Antoni Lipiński,

Stanisławie Poniatowski,

Tadeuszu Poniatowski,

Sierżancie Aleksandrze Safarynie ps. „Piorun”,

Stanisławo Szmurłówno,

Józefie Szymczaku,

Zdzisławie Tymiński,

Walenty Wnuku,

Jadwigo Wrzaszcz,

Stanisławie Wierzbicki,


STAŃCIE DO APELU!
Do Was wołam, żyjący dziś tu na tej ziemi: zjednoczmy się w tajemnicy Chrystusowego krzyża, który wszystkim otwiera bramy życia wiecznego a bohaterską ofiarę miłości wynagradza. Panie przyjmij ofiarę życia i miłości wszystkich naszych braci i sióstr, a nam żyjącym daj dni wolne od wojny, przemocy i nienawiści.

Pokój Chrystusowy niech będzie z nami wszystkimi.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość