Strona główna

"efi 2009, Jałta"


Pobieranie 63.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar63.48 Kb.
PROGRAM

Międzynarodowego Energetycznego Forum Inwestycyjnego

"EFI 2009, Jałta"


6-11 września 2009 roku., m. Jałta, Ukraina,

hotel "Jałta-Intourist" (www.hotel-yalta.com)Dzień 1 — niedziela 06.09.2009 rokuPrzyjazd do m. Symferopola (Autonomiczna Republika Krym).
Transfer do m. Jałta. Zakwaterowanie w hotelu "Jałta-Intourist" (www.hotel-yalta.com)

Dzień 2 — poniedziałek 07.09.2009 roku
08:30-09:00

Rejestracja uczestników Sesji plenarnej „Polityka energetyczna i ochrona środowiska otaczającego”

09:00-9:10

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Energetycznego Forum Inwestycyjnego "EFI’ 2009, Jałta"

Słowo powitalne Ministra Paliw i Energetyki Ukrainy J.W. Prodana

09:10-09:20

Słowo powitalne Polskiej strony

Andrzej Grabowski Radca - Minister Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie9:20-9:40

Strategia rozwoju energetyki Ukrainy do 2030 roku

S.N. Pawłusza, Zastępca Ministra Paliw i Energetyki Ukrainy

9:40-10:00

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Kwestie ekologii w energetyce.

J. Strzelec-Łobodzińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Rzeczypospolitej Polskiej

10:00-10:20

Polityka państwowego regulowania w energetyce Ukrainy.

W.N. Kalczenko, Przewodniczący Narodowej Komisji ds. Regulowania Elektroenergetyki Ukrainy

10:20-10:40

Przyciągniecie inwestorów strategicznych dla rekonstrukcji i modernizacji elektrowni cieplnych.

W.O. Ziniewicz, Prezydent NAK „Energetyczna Kompania Ukrainy”

10:40-11:00

Perspektywy integracji systemu energetycznego Ukrainy z systemami energetycznymi krajów Unii Europejskiej.

K.W. Uszczapowskij, p.o. Dyrektora NEK „Ukrenergo”

11:00-11:10

Przerwa na kawę

11:10-11:30

Osobliwości realizacji projektów inwestycyjnych w warunkach ukraińskiego rynku energetycznego Ukrainy.

W. J. Ulida, Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”

11:30-11:50

Możliwości dla rozwoju współpracy międzynarodowej w energetyce.

Grupa Energa , Partner Generalny Forum.

11:50-12:10

Nowe rozwiązania technologiczne przy budowie linii wysokiego napięcia w kontekście wymogów ekologicznych Unii Europejskiej.

Grupa PBE Elbud Warszawa, Partner Forum.

12:10-12:30

Współczesne technologie budowy linii przesyłowych na podstawie podpór rurowych.

Spółka Kromiss - Bis, Partner Forum.

12:30-12:50

Nowoczesne narzędzia informatyczne dla handlu energią i optymalizacji pracy elektrowni.

Grupa Transition Technologies S.A., Partner Forum.

13:00-15:00

Obiad

15:00-17:00

Okrągły stół „Odnawialne źródła energii: polityka państwowa, taryfy zielone, ochrona środowiska otaczającego”
W ramach okrągłego stołu referaty:
Klastry energetyczne jako metoda realizacji polityki energetycznej państwa, dr B. Sedler, Prezes Fundacji Naukowo- Technicznej Gdańsk;

Współpraca w zakresie odnawialnych źródeł energii na przykładzie projektu EKO-ENERGIA współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska pomoc 2009 r., K. Tuszyński, Prezes Stowarzyszenia Horyzont;
Osobliwości wytwarzania energii elektrycznej na podstawie odnawialnych źródeł energii w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej  Polski, dr M. Szewczyk, Politechnika Rzeszowska.

Moderatorzy: Narodowa Komisja ds. Regulowania Elektroenergetyki Ukrainy, Ministerstwo Paliw i Energetyki Ukrainy, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.19:00

Uroczysta kolacja z okazji otwarcia Międzynarodowego Energetycznego Forum Inwestycyjnego „EFI’ 2009, Jałta”. Program muzyczny.

Dzień 3 — wtorek 08.09.2009 roku
08:30-09:00

Rejestracja uczestników Sesji plenarnej „Energetyka jądrowa”

09:00-09:20

Kwestie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji atomowych bloków energetycznych – jeden z priorytetów polityki energetycznej Ukrainy.

I.N. Foltow, Pierwszy Wiceprezydent, Dyrektor Techniczny NAEK „Energoatom”

09:20-09:40

Szkolenie personelu dla elektrowni atomowych Ukrainy.

T.K. Aleksejewa, Dyrektor Wykonawczy ds. Personelu, Pracy i Spraw Socjalnych NAEK „Energoatom”09:40-10:00

Organizacja budowy i finansowania atomowych bloków energetycznych.

W.K. Bronnikow, Dyrektor Generalny OP „Atomproektinżiniring” NAEK „Energoatom”.10:00-10:20

Wybór placu budowy i rodzaju siłowni jądrowej.

A.N. Rybczuk, Dyrektor ds. Nowych Siłowni Jądrowych OP „Atomproektinżiniring” NAEK „Energoatom”.10:20-10:40

Aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego elektrowni atomowych.

P.Ł. Bezusyj, Kierownik Wydziału Zabezpieczenia Współdziałania z Kontrahentami NAEK „Energoatom”.10:40-11:00

Przerwa na kawę

11:00-13:00

Polsko-ukraiński okrągły stół „Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwiązania problemów globalnych w energetyce

Moderatorzy: Ministerstwo Paliw i Energetyki Ukrainy, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.13:00-15:00

Obiad

15:00-17:00

Okrągłe stoły:

Budowa nowych obiektów w energetyce: kwestie ochrony środowiska otaczającego i schematy finansowania”;

Możliwości eksportu ukraińskiej energii elektrycznej”;

Moderatorzy: Narodowa Komisja ds. Regulowania Elektroenergetyki Ukrainy, Ministerstwo Paliw i Energetyki Ukrainy, NAEK „Energoatom”, Przedsiębiorstwo Państwowe ds. Działalności w Zakresie Handlu z Zagranicą «Ukrinterenergo», Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.


19:00

Kolacja

Dzień 4 — środa 09.09.2009 roku
08:30-09:00

Rejestracja uczestników Sesji plenarnej „Reformowanie rynku energetycznego Ukrainy”.

09:00-09:20

Przeobrażenia rynkowe w energetyce Ukrainy

W.N. Kalczenko, Przewodniczący Narodowej Komisji ds. Regulowania Elektroenergetyki Ukrainy.

09:20-09:40

Pierwsze kroki do nowego modelu rynku energii elektrycznej Ukrainy

W.A. Jewdokimow, Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”.09:40-10:00

Osobliwości funkcjonowania energetyki cieplnej w warunkach ukraińskiego rynku energetycznego umów bilateralnych i bilansowania.

W.O. Zinewicz, Prezydent Narodowej Kompanii Energetycznej Ukrainy.

10:00-10:20

Limity dla sprzedaży energii elektrycznej - pierwszy etap funkcjonowania nowego rynku. Osobliwości pracy dostawców na pierwszym etapie reformowania rynku.

T.J. Rewenko, Kierownik Wydziału Monitoringu Sektora Konkurencyjnego Rynku Hurtowego Energii Elektrycznej NKRE Ukrainy.

10:20-10:40

Baza prawna funkcjonowania rynku umów bilateralnych i rynku bilansującego.

W.G. Dudczenko, Kierownik Wydziału Adaptacji Prawa UE i Współdziałania z Radą Najwyższą Ukrainy NKRE Ukrainy.

10:40-11:00

Dostęp do mocy przesyłowej międzypaństwowych sieci elektrycznych Ukrainy dla eksportu energii elektrycznej.

W.A. Butowskij, Kierownik Wydziału Prognozowania i Monitoringu Cen na Rynku Hurtowym Energii Elektrycznej NKRE Ukrainy.

11:00-11:10

Przerwa na kawę

11:10-11:30

Stan i perspektywy rozwoju oprogramowania informatycznego i systemów Automatyzowanej komercyjnej ewidencji energii elektrycznej (ASKEE) w nowym modelu rynku energii elektrycznej Ukrainy.

N. Garkawenko, Pierwszy Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”.

11:30-11:50

Osobliwości rozwoju rynku bilansującego i rynku usług pomocniczych w systemie energetycznym Ukrainy.

D. Olefir, Kierownik Służby Rozwoju Rynku Bilansującego i Rynku Usług Systemowych NEK „Ukrenergo”.

11:50-12:10

Wdrożenie rynku bilansującego na Ukrainie z wykorzystaniem doświadczenia międzynarodowego.

K. Rogulski, Spółka Oracle

12:10-12:30

Reformowanie rynku energii elektrycznej na Ukrainie. Europejski model i platformy rynków bilansujących.

S. Andrijczenko, Manager ds. Energetyki i Przemysłu Hewlett-Packard.

12:30-12:50

Mechanizmy przetargowego handlu energią elektryczną na rynku umów bilateralnych.

M.I. Hodak, Ośrodek Naukowo-Techniczny „Technologie energetyczne”, Charkowska Filia Ukraińskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

13:00-15:00

Obiad

15:00-17:00

Wycieczki.

19:00

Kolacja

Dzień 5 — czwartek 10.09.2009 roku
08:30-09:00

Rejestracja uczestników okrągłego stołu „Przejście od starego do nowego modelu rynku energii elektrycznej Ukrainy”.

09:00-13:00

Okrągły stół „Przejście od starego do nowego modelu rynku energii elektrycznej Ukrainy”.

W ramach okrągłego stołu referaty:Liberalizacja rynku energii elektrycznej: początek przejścia do rynku umów bilateralnych i bilansującego rynku.

W.P. Diatłowskaja, Zastępca Kierownika Zarządu NKRE Ukrainy;

Podstawy metodyczne kształtowania elastyczności popytu na rynku umów bilateralnych.

S.A. Mechowicz, Dyrektor Generalny Ośrodka Naukowo-Technicznego „Technologie energetyczne”, Kandydat Nauk Ekonomicznych, Profesor;

Handel według umów wzajemnych i organizacja pracy giełdy energetycznej.

J.G. Kazanskaja, Kierownik Departamentu Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”;

Praca zarządcy systemu rozliczeń rynku hurtowego energii elektrycznej Ukrainy. Dzień dzisiejszy i perspektywy.

A.J. Wołkow, Kierownik Departamentu Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”;

Osobliwości pracy dostawców według taryfy nieregulowanej na pierwszym etapie wdrażania nowego modelu rynku i niezbędne zmiany Reguł istniejącego rynku hurtowego.

T.I. Tarasenko, Kierownik Departamentu Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”;

Przesłanki finansowe początku funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej

N.J. Łasenko, Kierownik Departamentu Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”;

Umowne stosunki zobowiązaniowe na rynku hurtowym energii elektrycznej Ukrainy. Wyniki i perspektywy przy równoległym funkcjonowaniu dwóch rynków.

S. B. Sambur, Kierownik Departamentu Przedsiębiorstwa Państwowego „Energorynok”.
Moderatorzy: Narodowa Komisja ds. Regulowania Elektroenergetyki Ukrainy, Przedsiębiorstwo Państwowe „Energorynok”.

13:00-15:00

Obiad

15:00-19:00

Wycieczki.

19:00

Zamknięcie Międzynarodowego Energetycznego Forum Inwestycyjnego „EFI’ 2009, Jałta”. Uroczysta kolacja. Podsumowanie pracy Forum. Program muzyczny.

Dzień 6 — piątek 11.09.2009 roku
09:00-10:00

Nieformalne obcowanie uczestników Forum.

12:00

Odjazd z hotelu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość