Egzamin licencyjny skj poczerninPobieranie 37.64 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar37.64 Kb.
Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody
I eliminacja Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza

II eliminacja Zimowego Pucharu Poczernina

EGZAMIN LICENCYJNY
SKJ POCZERNIN

Sobota-Niedziela 28-29.11.2015
1. Organizator: SKJ Poczernin, Poczernin 43, 09-142 Załuski k/Płońska

Dyrektor zawodów: Brygida Gawryszewska

Vice dyrektor: Dariusz Żmijewski tel. 602 790 744

2. Termin: Sobota-Niedziela 28-29.11.2015


3. Termin zgłoszeń: do środy 25.11.2015 e-mail: lysykon5@wp.pl Leszek Doraczyński, tel 505 843 018

Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem roku urodzenia zawodnika (M, JM,

J, MJ) oraz zgodnych z przepisami PZJ danych o pochodzeniu konia/i.

W przypadku kuców wymagane jest podanie wzrostu konia zgodnego z ważnym

i aktualnym certyfikatem PZJ.

Rezerwacja boksów: do wtorku 24.11.2015(!) - Eugeniusz Koczorski tel. 601 397 770
4. Miejsce zawodów: Poczernin 43, Załuski k/Płońska

Parkur: piasek kwarcowy z fizeliną 64 x 28 m

Rozprężalnia: piasek kwarcowy z fizeliną 48 x 20 m

5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach „open” zawodnicy

i konie bez licencji (nie zarejestrowani).

6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny: Natalia Doraczyńska

Z-ca SG, Sędzia WZJ: Maksym Maksymowicz

Sędziowie: Eugeniusz Koczorski, Julia Marciniak

Sędzia Kwalifkator: Eugeniusz Koczorski

Komisarz Zawodów: rotacja sędziów

Gospodarz Toru: Łukasz Akszak-Okińczyc

Lekarz Wet.: Mariusz Gębka

7. Biuro zawodów: SKJ Poczernin

Obsługa medyczna: TP Trans

Obsługa komputerowa, spiker: Leszek Doraczyński (e-mail: lysykon5@wp.pl; tel. 505 843 018)


8. Program zawodów:
SOBOTA – 28.11.2015

I Eliminacja Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza
Konkurs nr 1, Seria A - HPWiM Kuce gr. A1, zwykły, wys. 50 cm (art. 238.2.1)

Seria B – „open”Konkurs nr 2, Seria A – HPWiM Kuce gr. B, A2, zwykły, wys. 65 cm (art. 238.2.1)

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM grupy B i grupy A2

Seria B – „open”

Konkurs nr 3, Seria A – HPWiM Kuce gr. C, zwykły, wys. 75 cm (art. 238.2.1)

Seria B – „open”Konkurs nr 4, „open”, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm (Zał. S1. Reg. PZJ)

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM kategorii AmatorówKonkurs nr 5, klasa LL, zwykły, wys. 90 cm (art. 238.2.1)

Seria A – HPWiM Kuce gr. D bis, Dzieci II

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM kategorii Kuce gr. D bis oraz Dzieci II

Seria B – „open”Konkurs nr 6, klasa L, LICENCYJNY / z oceną stylu jeźdźca (Tab. III Reg. PZJ)

Konkurs nr 7, klasa L, „open”, dwufazowy, wys. 100 cm (art. 274.5.3);

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM dla kategorii: Małe Konie gr. E,

Junior Młodszy DK, Zawodnicy z III licencją

Konkurs nr 8, klasa P, dwufazowy, wys. 110 cm, (art. 274.5.3);

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM kategorii JuniorKonkurs nr 9, klasa P1, dwufazowy, wys. 115 cm, (art. 274.5.5);

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM kategorii Młody JeździecKonkurs nr 10, klasa N, zwykły, wys. 120 cm (art. 238.2.1);

Odrębna punktacja rankingowa HPWiM kategorii SeniorKonkurs nr 11, klasa C, zwykły, wys. 130 cm (art. 238.2.1).


NIEDZIELA – 29.11.2015

II eliminacja Zimowego Pucharu Poczernina
Konkurs nr 12, „open”, Duże Konie i Kuce gr. A1, A2, B, zwykły, wys. 50/60 cm (art. 238.2.1)

Konkurs nr 13, „open”, Duże Konie i Kuce gr. A1, A2, B, zwykły, wys. 60/70 cm (art. 238.2.1)

Konkurs nr 14, „open”, Duże Konie i Kuce gr. C, D, E, zwykły, wys. 70/80 cm (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15, „open”, Duże Konie i Kuce gr. C, D, E, zwykły, wys. 80/90 cm (art. 238.2.1)

Konkurs nr 16, „open” + Amatorzy, klasa LL, dwufazowy, wys. 80 cm (art. 274.5.2)

Konkurs nr 17, „open” + Amatorzy, klasa L, wys. 100 (art. 238.2.1)

Konkurs nr 18, klasa L, LICENCYJNY / z oceną stylu jeźdźca (Tab. III Reg. PZJ)

Konkurs nr 19, klasa P, zwykły, wys. 110 cm, (art. 238.2.1);

Konkurs nr 20, klasa N, o wzr. stopniu trudności z jokerem (8 przeszkód), wys. 120 cm (art. 269.5);

Konkurs nr 21, klasa C, zwykły, wys. 130 cm (art. 238.2.1).
Orientacyjne godziny rozpoczęcia sobotnich konkursów (oraz godziny konkursów niedzielnych)

uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz z sobotnimi wstępnymi listami startowymi

w przeddzień zawodów na stronach: www.skjpoczernin.pl www.adkonie.pl, www.horseplanet.pl

oraz www.voltahorse.pl
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ 2015, Regulaminem HPWiM-B 2015

oraz Regulaminem ZPP 2015.

Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji

(niezarejestrowane) w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie

NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz

z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

W przypadku Kuców startujących w ramach HPWiM oraz ZPP wymagany jest aktualny certyfikat wzrostu.

10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy z aktualnymi

szczepieniami.

11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2015:

- koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia

z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 4 pkt. 3),

- w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest

dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym

konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas

przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia

dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.


13. Opłaty:

- Wpisowe: jeden dzień - 120 PLN / koń.

dwa dni - 200 PLN / koń

- Startowe: konkursy 1,2,3 oraz 12,13,14,15 – 10 PLN

konkursy 4,5 oraz 16 – 15 PLN

konkursy 6,7,8 oraz 17,18 – 20 PLN

konkursy 9 oraz 19 – 25 PLN

konkursy 10 oraz 20 – 30 PLN

konkursy 11 oraz 21 – 40 PLN

- zgodne z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut

przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata

manipulacyjna w wysokości 30 PLN,


14. Boksy:

Jeden dzień zawodów: 100 PLN

Zawody: stajnia stała 250 PLN; stajnia namiotowa 200 PLN

Rezerwacja boksów: do wtorku 24.11. (!) - Eugeniusz Koczorski tel. 601 397 770

Obowiązkowa przedpłata na konto z dopiskiem „za boks”:

Bank Spółdzielczy w Załuskach nr. konta 85 8241 0009 0008 9715 2000 0001
15. Nagrody:

- flots i puchary: sobota konkursy 1,2,3 oraz wszystkie konkursy niedzielne

- flots, puchary i nagrody finansowe w konkursach sobotnich 4,5,6,7,8,9,10 (cała pula startowego, przy czym

liczba miejsc nagradzanych zależna jest od liczby startujących w poszczególnych konkursach

(1-4 konie – 1 miejsce; 5-8 koni – miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni – miejsca 1-4, powyżej 16 –

miejsca 1-5).Ogólna pula nagród: minimum 6.000 PLN.
16. Noclegi:
- Hotel klubowy SKJ Poczernin – 60 PLN/osoba. Tel. (23) 662 95 59

- Hotel „Bizaro” – odległość ok. 2,5 km. Tel.: 236613391; 500242605

Cena pokoi: 1 os. / 60 PLN; 2 os. / 100 PLN; 3 os. / 120 PLN

- Hotel „Poświętne” – odległość ok. 6 km. Tel. 236630740; 236624272

Cena pokoi: 1 os. / 72 PLN; 2 os. / 90 PLN; 4 os. / 160 PLN; 5 os. / 180 PLN

- Hotel „Dworek Marzenie” – ok. 5 km. Tel. 236621353; 606497143

Cena pokoi: 1 os. / 100 PLN; 2 os. / 150 PLN; 3 os. / 210 PLN; 4 os. / 240 PLN; 5 os. / 300 PLN
17. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie

zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i Propozycjach zawodów.

20. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy