Egzamin z języka polskiegoPobieranie 86.19 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar86.19 Kb.
Warszawa 2013
egzamin z języka polskiego

Witaj!


Uważnie przeczytaj teksty i polecenia, najlepiej dwa razy. Jeśli trzeba, wracaj do nich. Czytając, możesz podkreślać istotne dla Ciebie informacje. Postaraj się udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Nie cytuj, jeśli nie jesteś o to proszony.

Komisji egzaminacyjnej oddaj wypełniony i sprawdzony przez siebie arkusz. Na pracę masz 90 minut. Życzymy twórczych pomysłów! Powodzenia!Tekst I

Diogenes i soczewica
Filozof grecki Diogenes, o którym mówi się, że mieszkał w beczce, jest dobrze znany ze swego absolutnego umiłowania wolności i natury.

Pewnego dnia, gdy na skromną kolację jadł soczewicę, natarczywie zaczepił go Arystyp, filozof, który prowadził wygodne i dostatnie życie, ponieważ był jednym z dworzan króla.

Arystyp rzucił mu niejako z pogardą: „Widzisz, gdybyś nauczył się nadskakiwać królowi, nie byłbyś zmuszony zadowalać się takimi odpadkami jak to prostackie danie z soczewicy!”.

Diogenes spiorunował go wzrokiem i odpowiedział: „Gdybyś nauczył się zadowalać soczewicą, nie musiałbyś nadskakiwać królowi!”.


opowieść dydaktyczna o filozofie Diogenesie /413-327 p. n. e./,

przytoczona przez Diogenesa Laertiosa /III w. p. n. e./
 1. Przypisz po 3 cechy każdemu z bohaterów opowieści:Diogenes

Arystyp

123


 1. Co to znaczy nadskakiwać komuś? Wyjaśnij.

________________________________________________________________
________________________________________________________________


 1. Jak rozumiesz słowa Diogenesa: „Gdybyś nauczył się zadowalać soczewicą, nie musiałbyś nadskakiwać królowi!”.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tekst II

Czy można być szczęśliwym, mieszkając w beczce?
Ktoś wyłaził z beczki rakiem. Odziany był w lichy, połatany himation. Rzucił na mnie okiem, w ręce trzymał zapaloną lampkę. Przystawił mi tę lampkę do twarzy, chociaż zupełnie nie wiem po co, bo było widno, i bacznie mi się przyglądał.

- Zimno, prawda? – zagadnąłem.

- Nie za bardzo – mruknął.

Phi, udaje Greka. Co by mu szkodziło się przyznać, że jest mu zimno, że nie ma gdzie mieszkać?

- Czyż nie byłbyś szczęśliwy, mając sucho, ciepło i miękko pod stopami?

- Szczęśliwy?! – wyrzucił z siebie głosem pełnym pogardy – Czyż można być szczęśliwym, pożądając samych zbytków?! Pachnideł, miękkich poduszek, dywanów, placków na miodzie i bogowie wiedzą czego jeszcze?!

- Moim zdaniem można – stwierdziłem stanowczo – oczywiście, jeżeli się to wszystko posiada.

- A jeżeli się tego wszystkiego nie posiada, to co?

Nieznajomy spiorunował mnie wzrokiem.

- To już zupełnie inna sprawa – powiedziałem – bo jeśli się tego wszystkiego nie posiada, to jest się biednym, no i nieszczęśliwym, ma się rozumieć. I dlatego uważam – ciągnąłem dalej – że każdy człowiek mieszkający w beczce musi być nieszczęśliwy.

- Nie masz racji, młody człowieku, i tylko twój młody wiek usprawiedliwia twoją głupotę. Nie jestem biedny ani nieszczęśliwy. Ja tylko niewiele potrzebuję.
wg: Irena Bukowska, Kacper w krainie filozofów


 1. Wypisz z tekstu II 2 związki frazeologiczne i objaśnij ich znaczenie:

a) ____________________________________________________________


________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
________________________________________________________________


 1. Co to są „zbytki”? – wyjaśnij pojęcie i podaj 2 przykłady współczesnych „zbytków”.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


 1. Czego potrzebował mieszkaniec beczki, aby być szczęśliwym?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


 1. Kogo albo czego szukał bohater z zapaloną w biały dzień lampą? Odpowiedź uzasadnij.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


 1. W 2-3 zdaniach napisz, co to znaczy być filozofem?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


 1. Wskaż 3 podobieństwa i 1 różnicę między tekstami I i II.

podobieństwa


a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
różnica
________________________________________________________________
Sprawdź swoją wiedzę ;-)

Zaznacz trafne odpowiedzi lub uzupełnij:


 1. Grecja to państwo leżące:

a) na północy Europy b) na południu Europy

c) na wschodzie Europy d) na zachodzie Europy

2. Starożytni Grecy nie stworzyli jednego państwa. Żyli w niewielkich miastach – państwach. W jednym z nich panował ustrój zwany demokracją. Podaj nazwę tego polis - _______________________________________________________


3. Najsłynniejszymi miastami – państwami w starożytnej Grecji były:
a) Ateny, Sparta b) Efez, Sparta c) Milet, Ateny


 1. Podaj właściwą odpowiedź:

a) zamieniał wszystko w złoto -________________________________________


b) wtaczał głaz na górę - ____________________________________________
c) był najważniejszym bogiem - _______________________________________
d) zabił Minotaura - ________________________________________________
e) bogini mądrości - _______________________________________________
f) wykonał 12 trudnych prac – ________________________________________
g) zakochał się w swoim odbiciu - ______________________________________
h) wykradł bogom ogień - ___________________________________________
i) opłakiwała córkę - ________________________________________________
j) historie o bogach i herosach - __________________________________________ 1. Połącz w pary, odpowiedź zapisz według wzoru:

a. Helena 1. Tezeusz

b. Artemida 2. Dedal

c. Ariadna 3. Parys

d. Ikar 4. Apollowzór: e

a

b

c

d

5 1. Uzupełnij zdania, podkreślając prawidłową odpowiedź:

Najsłynniejszym rzeźbiarzem Aten był: Herakles/ Odyseusz/ Fidiasz. Jego dziełem był posąg Ateny/ Zeusa/ Hery, stojący w Partenonie, na Akropolu ateńskim/ spartańskim..

7. Określ, jakimi częściami mowy i częściami zdania są słowa w poniższym zdaniu:

Szybkonogi Hermes często informował bogów olimpijskich o nowych decyzjach Zeusa.

Najpierw narysuj przejrzysty wykres tego zdania.


wyraz

część mowy

część zdania

szybkonogiHermesczęstoinformowałbogówolimpijskicho
--------------------------------

nowychdecyzjachZeusa
8. Wybierz i dopasuj poniższe ilustracje do pojęć, nazw związanych ze starożytną Grecją:
a. filozofia grecka

b. triera – starogrecki statek

c. teatr grecki

d. hoplita grecki

e. Olimpia – igrzyska sportowe

f. Akropol – Partenon ateński______________________ _________________________________________________________ ___________________
Napisz pracę na jeden z tematów:


 1. Napisz list od Diogenesa do młodego przyjaciela, w którym filozof podzieli się swoją mądrością i przekaże mu, co jest ważne w życiu.
 1. Napisz charakterystykę bohatera znanej Ci książki, który znalazł sens życia i szczęście.
 1. Napisz opowiadanie pod tytułem: „Ważne spotkanie”


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
: files -> uploads
uploads -> Nazwa Wydziału wychowanie fizyczne
uploads -> Akademia wychowania fizycznego
uploads -> Konwersatorium LXVII
uploads -> Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych
uploads -> Program cwiczeń z biochemia aktywności fizycznej dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku
uploads -> Kierunki studiów : Mechanika i Budowa Maszyn; Mechatronika; Technika Rolnicza i Leśna
uploads -> Udział i osiągnięcia w Konferencjach Studenckich Kół Naukowych
uploads -> Lekcja Kl. Temat projektu
uploads -> Lista słuchaczy Studiów Podyplomowych Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej rok I semestr 2 rok akademicki 2011/2012 z podziałem na dwie grupy na potrzeby zajęć w ramach drugiego semestru
uploads -> Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy