Strona główna

Ekologia przemysłowa ( industrial ecology )


Pobieranie 5.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.45 Kb.
SPECJALNOŚĆ: EKOLOGIA PRZEMYSŁOWA

( INDUSTRIAL ECOLOGY )

Inżynieria procesów przyjaznych dla środowiska


Przez wykorzystywanie zasobów naturalnych i emisje zanieczyszczeń działalność przemysłowa w sposób negatywny oddziałuje na środowisko. Postępująca degradacja środowiska oraz wyczerpujące się zasoby przyrody mogą być poważną przeszkodą dla dalszego rozwoju gospodarczego. W związku z tym pojawia się konieczność zmiany dotychczasowego postępowania i ograniczenia wpływu gospodarki na środowisko.

Potrzeba dokonania zmian znajduje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Z roku na rok normy środowiskowe stają się coraz ostrzejsze i stanowią coraz większy udział w kosztach prowadzonej działalności.

Specjalność dostarcza rozwiązań umożliwiających przedsiębiorcom zmniejszenie uciążliwości dla środowiska i spełnienie wymagań prawnych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ochrony środowiska. Omawia m.in.:


  • koncepcję zapobiegania zanieczyszczeniu u źródła (ang. pollution prevention),

  • odnawialne źródła energii i jej racjonalne wykorzystanie,

  • ekoprojektowanie – komputerowe wspomaganie projektowania produktów przyjaznych dla środowiska, realizowane poprzez szczegółową ocenę cyklu życia wyrobów (ang. life cycle assessment LCA),

  • systemy zarządzania środowiskowego (EMAS, ISO 14001),

  • procesy odzysku i recyklingu strumieni odpadowych,

  • symbiozę przemysłową i korzyści z niej wynikające.

Informacji o specjalności udziela:


dr inż. Andrzej Marcinkowski, andrzej.marcinkowski@p.lodz.pl

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami,

Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej,

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, p. 31tel. 42 631 36 99


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość