Strona główna

Elbląskie towarzystwo naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis


Pobieranie 14.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.48 Kb.
ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

im. Jana Myliusa

Societas Scientiarum Elbingensis

www.etn.elblag.pl 82-300 Elbląg ul. Św. Ducha 3-7 etn@etn.elblag.pl

Konto: Alior Bank SA O/Elblag 23 2490 0005 0000 4500 1330 5648

Sprawozdanie z działalności ELBLĄSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO im. Jana Myliusa za rok 201220 lipca 2012 Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd

  • Mirosław Pęczak – prezes

  • Zbigniew Puchalski – wiceprezes

  • Jacek Nowiński – wiceprezes

  • Roman Korzeniowski – skarbnik

  • Anna Kaźmierska – sekretarz

Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa wraz z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida, Tygodnikiem „Polityka” oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zrealizowało w ubiegłym roku szereg istotnych przedsięwzięć
o charakterze naukowym.
Pierwszym z nich było Elbląskie Forum Kulturoznawcze (26-28 września 2012 roku),
w którym wzięli udział czołowi polscy naukowcy oraz publicyści zajmujący się problematyką kultury, jak prof. Jerzy Bralczyk, dr hab. prof. UMK Andrzej Zybertowicz, prof. dr hab. Tomasz Szlendak, prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, dr hab. prof. SWPS Krzysztof Jaskułowski, prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, prof. dr hab. Rafał Drozdowski, dr Tomasz Ferenc, dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. dr hab. Wiesław Władyka, prof. dr hab. Wiesław Godzic, Krzysztof Varga, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, dr hab. prof. UAM Marek Krajewski, mgr Marta Skowrońska, dr Renata Tańczuk, dr Andrzej W. Nowak, Bartek Chaciński, dr hab. prof. SWPS Mariusz Czubaj, dr Mirosław Pęczak, Edwin Bendyk, prof. dr hab. Janusz Danecki, dr Radosław Sojak, Wawrzyniec Smoczyński. Forum zyskało uznanie m.in. wśród naukowców z całej Polski i mediów ogólnopolskich.
Drugie, to realizacja dwuletniego projektu badawczego „Jak uniknąć samotnej gry
w kręgle”, który ma na celu przeprowadzenie pionierskich badań w zakresie budowy kapitału społecznego w układzie biznes – administracja – instytucje kultury – sektor pozarządowy. Badania obejmują ponad pięćdziesiąt reprezentatywnych gmin w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W roku bieżącym na podstawie przeprowadzonych badań terenowych zostanie dokonana diagnoza kompetencji pracowników publicznych, obywatelskich i rynkowych instytucji i organizacji działających w sferze kultury w aspekcie prowadzenia projektów prospołecznych. Efektem diagnozy będzie przygotowanie instrumentów edukacyjnych nakierowanych na usprwanienie kooperacji i budowę kapitału społecznego w obszarze lokalnych, międzysektorowych działań kulturalnych.
W roku bieżącym w wyniku przeprowadzonego konkursu programowego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Elbląskie Towarzystwo Naukowe otrzymało grant na realizację projektu badawczego „W jakim czasie kultury żyją Polacy?”, którego kierownikiem jest prof. Tomasz Szlendak.

Zadanie to jest dwuletnim (realizacja w latach 2013 i 2014), ogólnopolskim projektem badań jakościowych, diagnozującym nowe formy i nowe cykle kulturalne Polaków, mierzącym oddziaływanie wielkich imprez kulturalnych, wyłapującym formy nowej rytualizacji kultury. Projekt uzupełnia również w sposób istotny wiedzę statystyczną na temat nowych sposobów uczestnictwa w kulturze. Odpowie także na pytania o to, jak polityka kulturalna państwa i na poziomie regionów może przyczyniać się do powiązania uczestnictwa w kulturze z procesem upodmiotawiania społeczeństwa polskiego, czy opłaca się inwestować w nowe formy praktyk kulturowych (a jeśli tak, to jak to robić), wreszcie o to, jak pojawienie się nowych technologii umożliwiło innowacyjne działania w obszarze kultury.

To ogólnopolskie, innowacyjne w zakresie technik badanie pomoże w identyfikacji
i opisie dwóch form uczestnictwa w kulturze – nurtu wielozmysłowej konsumpcji karnawałowej kultury popularnej oraz „cichego” działania wewnątrz wirtualnych subświatów kulturowych. Rezultatem zadania będzie zatem atrakcyjnie przedstawione szczegółowe informacje na temat nowych praktyk kulturowych oraz rekomendacje dla organizatorów życia kulturalnego w postaci raportu. Badania dostarczą praktycznej wiedzy, użytecznej
w konstruowaniu ogólnopolskiej polityki kulturalnej i strategii kultury na poziomie lokalnym, uzupełnią wiedzę z raportów o stanie kultury miejskiej i prowincjonalnej.

Realizatorami projektu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są naukowcy i doświadczeni badacze, którzy będą prowadzili badania pod kierownictwem naukowym prof. Tomasza Szlendaka i dr hab. (prof. UMK) Krzysztofa Olechnickiego. Projekt zakończy się w grudniu 2014 roku.


Po realizacji projektu w 2015 roku planujemy szereg artykułów w poważnych pismach branżowych, polskich („Kultura Współczesna”, „Kultura i Społeczeństwo”)
i anglojęzycznych („European Journal of Cultural Studies”, „Anthropology in Action”) oraz publikacji sieciowych (na stronach Tygodnika „Polityka”, w piśmie „Ikonosfera”, w blogach prowadzonych przez członków zespołu badawczego). Przewidujemy także wystawę zdjęć zrobionych w trakcie projektu w przestrzeniach wystawienniczych Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Działania te będą dodatkowymi rezultatami projektu badawczego „W jakim czasie kultury żyją Polacy?” w dalszej perspektywie.
W roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Towarzystwo opracowało dwujęzyczny (polsko-angielski) podręcznik szkoleniowy dla wnioskodawców
i partnerów Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” dotyczący sektora kultury i sposobu funkcjonowania instytucji kulturalnych w Polsce. Celem opracowanego podręcznika jest rozwój wiedzy odnośnie sposobu funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, jak również sporządzenie obrazu instytucji aktywnie działających w obszarze kultury (w tym w dziedzinach szczególnie istotnych z punktu widzenia możliwości ubiegania się o dofinansowanie na projekty
w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”). Publikacja określa specyfikę obowiązującego systemu prawnego w odniesieniu do obszaru kultury, zwłaszcza w odniesieniu do ram instytucjonalnych oraz finansowych. W efekcie, publikacja ma ułatwić współpracę międzynarodową pomiędzy instytucjami z Polski i Państw – darczyńców, realizującymi wspólne projekty. Informacje o publikacji zostaną rozpowszechnione wśród instytucji kulturalnych w Polsce i w Państwach Darczyńcach, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
Inicjatywy o charakterze naukowym zrealizowane w roku 2012 będą kontynuowane
w kolejnych latach, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naszej organizacji, jak i zdobycia uznania zarówno wśród instytucji naukowych, samorządu lokalnego, mediów, jak i biznesu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość