Strona główna

Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków Praca zbiorowa


Pobieranie 89.83 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar89.83 Kb.


Lp.TytułAutor

1.

Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków

Praca zbiorowa

2.

Zwalczanie pożarów w wysokościowcach

Edward Gierski

3.

Błędy w taktyce – duże straty

Markus Pulm

4.

Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu

Wiktor Wiśniewski

5.

Ratownictwo techniczne podczas wypadków
z udziałem samochodów ciężarowych

Cimolino, Heck, Linde, Springer, Sűdmersen

6.

Toksykologia

Pod redakcją Witolda Śeńczuka

7.

Medycyna zagrożeń I urazów radiacyjnych

Pod redakcją Marka Janiaka i Andrzeja Wójcika

8.

Medycyna katastrof chemicznych

Marek Kowalczyk, Sławomir Rump,

Zbigniew Kołaciński9.

Medycyna wypadków w transporcie

Pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego

10.

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

Pod redakcją Jerzego Strużyny

11.

Ratownictwo słownik polski-angielsko- niemiecko-rosyjski

Maria Krasnodębska,

Ewa Hadyniak,

Krzysztof Domiński, Lidwina Olszewska


12.

Podstawy ratownictwa medycznego

Praca zbiorowa

13.

Taktyka działań gaśniczych

Piotr P. Bielicki

14.

Podstawy pedagogiki i psychologii

Praca zbiorowa

15.

Taktyka działań ratowniczych – wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym

Krzysztof T. Kociołek

16.

Techniki ratownictwa drogowego holmatro

B. Morris

17.

Ratownictwo chemiczno-medyczne

Jerzy Konieczny,

Jerzy Raniecki18.

Fizykochemia spalania i środki gaśnicze

Praca zbiorowa

19.

Pojazdy pożarnicze

Dariusz Gil

20.

Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów handlowych

Marian Skaźnik

21.

Ochrona przeciwpożarowa urządzenia zraszaczowe

Komenda Główna Straży Pożarnej

22.

Teoria i technika wykonywania konkurencji sportu pożarniczego

Piotr Sokołowski

23.

Ochrona przeciwpożarowa urządzenia tryskaczowe

Komenda Główna Straży Pożarnej

24.

O ogniu – od starożytności do współczesności

Wojciech Jabłonowski

25.

Vademecum animatora kultury fizycznej w jednostce straży pożarnej

Marek Łabaj, Leszek Opioła

26.

Efektywność dowodzenia

Edward Gierski

27.

Teoria i doświadczenie w ratownictwie

Maciej Schroeder

28.

Osoby z dysfunkcjami a postępowanie ratownicze w czasie pożaru

Piotr P. Bielicki, Halina Wawrzynowicz

29.

Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej

Maciej Schroeder

30.

Piany gaśnicze

Andrzej Mizerski,

Mirosław Sobolewski, Bernard Król31.

Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego

Andrzej Marciniak

32.

Ocena zagrożenia wybuchem

Marek Woliński,

Grzegorz Ogrodnik,

Jan Tomczuk


33.

Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych

Tadeusz Derecki

34.

Ćwiczenia w taktycznym wykorzystaniu sprzętu pożarniczego dla OSP

Zdzisław Zalewski

35.

Środki gaśnicze właściwości i zastosowanie

Zbigniew Grynczel

36.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków

Jan Lindner,

Włodzimierz Struś37.

Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środków dydaktycznych w kształceniu kadr pożarniczych

Jan Frątczak,

Paweł Tomasz Frątczak38.

Ochrona przeciwpożarowa budownictwo mieszkaniowe

Komenda Główna Straży Pożarnej

39.

Ochrona przeciwpożarowa magazyny zbożowe

Komenda Główna Straży Pożarnej

40.

Gaśnice wczoraj dziś i jutro

Antoni Wolny,

Marek Pisarek41.

Podstawy psychologii pedagogiki i kształcenia pożarniczego

Józef Bednarek,

Piotr P. Bielicki42.

Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymieniem

Marian Skaźnik

43.

Ochrona przeciwpożarowa zbiór przepisów

Firex

44.

Wypadek a psychika dziecka

Krzysztof Gerc

45.

Dekontaminacja w działaniach ratownictwa chemicznego jednostek straży pożarnych

Piotr Guzowski,

Roman Pawłowski46.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Marek Małaczyński

47.

Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe

Marian Skaźnik

48.

Problemy działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach kolejowych

Edward Gierski

49.

Uszczelnienia w ratownictwie

Jerzy Ranecki,

Maciej Schroeder50.

Katalog podręczny Hawle katalog wodny

Hawle

51.

Sprzęt i technika w ratownictwie wysokościowym PSP

CNBOP

52.

Pompy i osprzęt stosowane ratownictwie chemiczno - ekologicznym

Jerzy Ranecki

53.

Procedury postępowania w sytuacji ekstremalnego zagrożenia

Konferencja pod patronatem KG PSP

54.

Środki ogniochronne

Jan Lindner

55.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładów i obiektów gospodarki rolnej

Stefan Antoniak,

Paweł Borowski56.

Ochrona dróg oddechowych

Marta Rozmarynowicz, Janina Horak,

Krzysztof Jankowski57.

Obrona i sprzęt przeciwgazowy w pożarnictwie

Franciszek Kreid

58.

Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem projektowanie

Inż. Michał Świerżewski

59.

Straże pożarne w akcjach ratownictwa technicznego

Leszek Smolak

60.

Strażnice pożarne

J. Pacocha,

W. Struś


61.

Artykuły chemiczne

Praca zbiorowa

62.

Nowoczesne biuro

Witold Jarzębowski

63.

Podręcznik dla prądownica straży pożarnej

W. S. Glebow

64.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu i rozprowadzaniu gazu

Leopold Nawara

65.

Zasady przeciwpożarowej służby zapobiegawczej w warunkach wsi i miasteczek

Marian Ciesielski

66.

Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych
67.

Elektryczne urządzenia lokalnej sygnalizacji alarmowej straży pożarnej

Antoni Maciejczyk, Władysław Pilawski

68.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

Inż. Jerzy Sawaszyński

69.

Ochrona przeciwpożarowa wentylacja pomieszczeń pożarowo niebezpiecznych

Komenda Główna Straży Pożarnej

70.

Skuteczność gaśnicza gaśnic proszkowych i halonowych

Barbara Kucnerowicz-Polak, Stefan Wilczkowski

71.

Środki ogniochronne

Komenda Główna Straży Pożarnej

72.

Samochody gaśnicze proszkowe

Tadeusz Ściebura,

Jan Felbur73.

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle chemicznym

Praca zbiorowa

74.

Urządzenia elektryczne ochrona przeciwpożarowa

Tadeusz Strzelecki

75.

Sprzęt do wytwarzania piany gaśniczej

Tadeusz Derecki,

Wiktor Wawrzyński76.

Regulamin rozwinięcia sekcji z samochodu pożarniczego

GBAM – 2/8+8Komenda Główna Straży Pożarnej

77.

Zbiór zasad i sposobów prowadzenia prac ratownictwa technicznego w rejonie porażenia bronią jądrową

Ministerstwo Obrony Narodowej

78.

Przełożony - podwładny

Stanisław Kowalewski

79.

Formacje obrony cywilnej w walce z klęskami żywiołowymi

Aleksander Ałtunin

80.

Ceremoniał pożarniczy

Komenda Główna Straży Pożarnej

81.

Łączność w strażach pożarnych

Ludwik Wargocki

82.

Jak kwalifikować wypadki, którym ulegają pracownicy

Wiesław Kozieł

83.

Co, czym i jak gasić?

Henryk Ołdakowski

84.

Ochrona przeciwpożarowa

Henryk Ołdakowski

85.

Uprawnienie pracownika w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Albin Mirończuk

86.

Elektryczność statyczna a pożary

Henryk Jaworski

87.

Instrukcja o likwidacji skażeń chemicznych odkażalnikami zastępczymi

Ministerstwo Obrony Narodowej

88.

Podejmowanie decyzji w działaniach taktycznych straży pożarnych

Edward Burzyński

89.

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowego

Michał Świerżewski

90.

Ratownictwo chemiczne

Stanisław K. Jaroszyński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość