Strona główna

Empowerment and recovery” 5-6 czerwca 2014


Pobieranie 52.62 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.62 Kb.

XII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ BENEFICJENTÓW, RODZIN
I PROFESJONALISTÓW

Umacnianie i zdrowienie”

Empowerment and recovery”

5-6 czerwca 2014Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Aula Nowodworska

Kraków, ul. Św. Anny 12


5 czerwca (czwartek) – June 5th (Thursday)
09.00 - 09.30 Rejestracja uczestników / Registration of participants

09.30 - 10.00 Otwarcie Forum / Opening of the Forum Prof. Piotr Laidler,

Prof. Tomasz Grodzicki, Andrzej Cechnicki, Niels Pörksen, Barbara Banaś, Wojciech Kozak (zapr.)
10.00-10.30 Wykład otwierający / Opening lecture: Anna Liberadzka – Między „Ja” cierpiącym a zdrowiejącym / Between suffering and recovering Self

Dwie pierwsze sesje organizowane przy współpracy z

Polsko-Niemieckim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego i partnerami Kraków-Bethel, Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

Komisją ds. Reformy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Małopolską Radą ds. Psychiatrii

10.30 - 12.00 SESJA PIERWSZA: Senior chorujący psychicznie / A senior citizen suffering from mental illness
Moderacja / Moderation: Wiesława Borczyk (Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW)

Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:

Wojciech Rachel – Potrzeby starszego człowieka oczami psychiatry / Senior citizen’s

needs as seen by a psychiatrist

Edyta Kilian-Grudnik – Znaczenie Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie - model dla Krakowa i Małopolski / The importance of Center for Seniors suffering from mental illnesses – a model for Cracow and Malopolska province

Regina Schmidt-Zadel, Niels Pörksen – Problematyka seniorów chorujących psychicznie w Niemczech (z tłumaczeniem) / Issues faced by senior citizens suffering from mental illnesses in Germany (with translation)


Dyskusja panelowa/ Panel discussion: Moderator: Wiesława Borczyk

Uczestnicy / Participants: Niels Pörksen, Regina Schmidt-Zadel, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Grodzicki, Andrzej Cechnicki, Edyta Kilian-Grudnik, Wojciech Rachel, Jolanta Janik
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa / Coffee break

12.30 – 14.00 SESJA DRUGA: Rola powiatów w Porozumieniu na Rzecz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego / The role of counties in the Agreement for the Program of Mental Health Care


Moderacja / Moderation: Andrzej Cechnicki, Niels Pörksen
Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:

Jacek Wciórka – Porozumienie w sprawie wdrożenia NPOZP / Dezyderat Sejmowej Komisji Zdrowia / Agreement for the implementation of NPOZP / The proposition of the Health Comittee of the Lower House of Parliament

Matthias Heissler – Geesthacht - Powiat moich marzeń (z tłumaczeniem) / A county of my dreams (with translation)

Katarzyna Machl – Współpraca między powiatami (Myślenice/Wieliczka) / Cooperation between counties


Dyskusja panelowa / Panel discussion: Moderatorzy: Andrzej Cechnicki, Niels Pörsken

Uczestnicy / Participants: Matthias Heissler (Geesthacht), Jerzy Kubiak (Limanowa), Ewa Makieła (Nowy Targ), Anna Przewłocka (Wieliczka/Nowy Targ), Marta Cichońska (Wieliczka), Jacek Wciórka (Warszawa), Ewa Giza (Kołobrzeg), Stanisław Kracik (Kraków), Wojciech Kozak (zapr.), Barbara Banaś

14.00 – 15.00 Lunch


Sesja organizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (PTPS)

15.00 – 17.00 SESJA III: Rola psychoterapii w leczeniu osób chorujących psychicznie /The role of psychotherapy in treatment of people suffering from mental

illness
Moderacja / Moderation: Anna Bielańska

Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:

Małgorzata Kostecka – Kim jest pacjent, a kim ja jestem - dialog terapeutyczny /

Who is the patient, who am I – therapeutic dialogue

Anna Bielańska, Aneta Kalisz, Igor Hanuszkiewicz – O tym, co istotne w psychoterapii osób chorujących psychicznie - trójgłos / On what is important in psychotherapy of people suffering from mental illnesses

Dorota Wypich – Moje doświadczenia z psychoterapią /

My experience with psychotherapy

Wojciech Pietrzyk - Psychoterapia z perspektywy pacjenta /

Psychotherapy from patient’s perspectiveDyskusja panelowa / Panel discussion: Moderator: Anna Bielańska – Znaczenie psychoterapii psychoz / The importance of psychotherapy for psychoses
Uczestnicy / Participants: Aneta Kalisz, Igor Hanuszkiewicz, Małgorzata Kostecka, Wojciech Pietrzyk, Dorota Wypich, Katarzyna Wrzesień


17.00 Zebranie osób i organizacji wspierających Porozumienie na Rzecz NPOZP

oraz Zarządu Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP /

Meeting of people and organizations supporting Agreement for the National Program of Mental Health Care and of The Board of the Scientific Section of Community Psychiatry and Rehabilitation at Polish Psychiatric Association

6 czerwca (piątek) / June 6th (Friday)

Sesja organizowana przy współpracy z Małopolską Filią Sekcji Psychiatrii

Środowiskowej i Rehabilitacji PTP i Fundacją "Polski Instytut Otwartego Dialogu”
09.00 - 11.00 SESJA CZWARTA: Otwarty Dialog / Open Dialogue
Film „Otwarty Dialog” / Film „Open Dialogue” - 3,5 min
Moderacja / Moderation: Łukasz Cichocki
Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:

Roman Ciesielski, Joanna Kmiecik-Falewicz, Anna Gabryś-Banaś - Otwarty Dialog we Wrocławiu – doświadczenia własne / Open Dialogue in Wrocław – our own experience

Bożena Piróg - Otwarty Dialog w praktyce oddziału zamkniętego / Open Dialogue in practice at an inpatient ward

Jaana Satu Castella (Dania) - Otwarty Dialog w Danii – 13 lat doświadczeń (z tłum.) / Open Dialogue in Denmark – 13 years of experience (with translation)

Regina Bisikiewicz – Europejskie partnerstwo na rzecz rozpowszechniania praktyk

Otwartego Dialogu w procesie leczenia pacjentów w psychozie. /

European partnership for dissemination of Open Dialogue practices in the treatment of psychotic patients
Dyskusja panelowa / Panel discussion: Moderator: Łukasz Cichocki - Czy Otwarty Dialog może być wprowadzony w Polsce? / Can Open Dialogue be implemented in Poland?

Uczestnicy / Participants: Roman Ciesielski, Piotr Błądziński, Jaana Satu Castella, Anna Przewłocka, Marta Cichońska, Maciej Pilecki, Ryszard Izdebski, Regina Bisikiewicz, Michał Kłapciński, Anna Liberadzka, Bożena Piróg

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa / Coffee break

Sesja organizowana przy współpracy ze Stałą Konferencją Ekonomii Społecznej (SKES)
11.30 – 13.00 SESJA PIĄTA: Praca / Employment

Film – Catering Cogito „Wbrew nadziei trzeba mieć nadzieję”

Film - „The need for hope against reason”– 5 minut

Moderacja/Moderation: Krzysztof Cibor, Agnieszka Lewonowska-Banach
Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:

Henryk Wujec – Ekonomia społeczna, a osoby chorujące psychicznie

Beata Tobiasz-Adamczyk - Socjologiczno-społeczne aspekty braku pracy u osób chorujących psychicznie/długotrwale chorujących

Rafał Barański - Osoby chorujące psychicznie, jako adresaci wsparcia EFS na podstawie projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014 - 2020. Kontekst ekonomii społecznej i usług aktywnej integracji.

Dyskusja panelowa/Panel discussion: Czy my tworzymy stabilne miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie? Moderator: Krzysztof Cibor – redaktor naczelny portalu ekonomiaspoleczna.pl

Uczestnicy / Participants: Henryk Wujec (SKES), Joanna Brzozowska-Wabik (SKES), Marta Jabłońska (EKON), Rafał Barański (ROPS), Marta Młynarczyk (Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn), Maciej Jachymiak (Spółdzielnia Socjalna „U Starosty”), Artur Kochański (Spółdzielnia Socjalna), Andrzej Cechnicki (SRP i Laboratorium Cogito), Agnieszka Lewonowska (ZAZ, Pensjonat u Pana Cogito)

13.00 – 14.30 SESJA SZÓSTA: EX-CO i EX -IN – przez edukację do tolerancji / EX – CO i EX-IN – through education to toleranceModeracja/ Moderation: Dorota Wypich, Andrzej Kokoszka
Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:

Marcin Szuba, Barabara Banaś, Dorota Wypich - Nasze działania edukacyjne Ex-Co /

Our Ex-Co educational activities

Sibylle Prins - Ex-In w Niemczech / Ex-In in Germany

Aleksandra Kożuszek, Aleksandra Karaszewska - Ex-In we Wrocławiu /

Ex-In in Wrocław


Rozdanie certyfikatów EX- CO przez Komisję d/s Certyfikatów

Dyskusja panelowa / Panel discussion: Moderacja: Andrzej Kokoszka, Dorota Wypich

Uczestnicy / Participants: Aleksandra Kożuszek (Wrocław), Aleksandra Karaszewska (Wrocław), Marcin Szuba (Kraków), Dorota Wypich, Piotr Błądziński, Sibylle Prins (Bielefeld), Wojciech Pietrzyk, Łukasz Cichocki, Agnieszka Bukowska (Warszawa)

14.30-15.00 Podsumowanie obrad / Summary of the conference: Barbara Banaś, Jacek Wciórka, Andrzej Cechnicki
Opłaty:

10 zł beneficjenci i studenci

30 zł rodziny osób chorujących

70 zł profesjonaliściOpłata zawiera: fee, materiały konferencyjne, czasopismo Dla Nas i Rodziny, lunch
Zgłoszenia:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja. Prosimy o zgłoszenia drogą mailową.iwona.kurgan@gmail.com

tel. 12 421 17 30

koordynator: Iwona Kurgan-Słyś

Wpłata na konto:

88 12401431 1111 0010 0537 9768

Bank PeKaO S.A. I o. Kraków

W tytule przelewu: Forum 2014 + imię i nazwiskoOrganizatorzy:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

UJ CM Katedra Psychiatrii Zakład Psychiatrii Środowiskowej

S
towarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki ŚrodowiskowejKomitet Naukowy:

dr hab. Andrzej Cechnicki – przewodniczący


Komitet organizacyjny:

dr n. med. Łukasz Cichocki – przewodniczący

Agnieszka Lewonowska-Banach – wiceprzewodnicząca

Joanna Palka – wiceprzewodnicząca


Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

dr n. med. Maciej Pilecki

mgr Anna Bielańska

dr Artur Kochański

Prof. dr hab. Maria Załuska

Prof. dr hab. Katarzyna Prot-Klinger

Prof. dr hab. Jacek Wciórka

Prof. Niels Pörksen
Przy współpracy z:

Fundacja "Polski Instytut Otwartego Dialogu”

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Komisja ds. Reformy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Małopolska Rada ds. Psychiatrii

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Polskie Towarzystwo na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (PTPS)

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie PsychicznePRE-SESJA I: 31 maja (sobota), godz. 16.00, Kraków

Warsztat „Avatar therapy” Julian Leff (Londyn)

zgłoszenia: joanna.palka@poczta.fm lub tel. 12 421 51 17
POST-SESJA I: 7 czerwca (sobota) Wieliczka, godz. 9.00 – 16.00

Seminarium „Otwarty Dialog w Danii i w Polsce - dobre praktyki, doświadczenia,

refleksje” - Jaana Castella (Dania - z tłum), Bożena Piróg i zespół (Wrocław), Iwona

Jeziorska (Warszawa), Izabella Ciuńczyk (Koszalin)


Sesja organizowana przy współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju

Społecznego „Leonardo” i Fundacją "Polski Instytut Otwartego Dialogu” przy

współudziale uczestników międzynarodowego projektu „Europejskie partnerstwo na

rzecz rozpowszechniania praktyk Otwartego Dialogu w procesie leczenia pacjentów

w psychozie” (Projekt Partnerski Leonardo da Vinci).

– zgłoszenia: www.otwartydialog.pl oraz f-leonardo@wp.pl tel. 12 686 91 20
POST-SESJA II: 24 czerwca 2014, godz. 18.00, Kraków, Małopolski Ogród Sztuki

Spektakl Teatru „Psyche” pt: „Sen nocy letniej” w ramach kampanii„Rola Uniwersytetu w pokonywaniu piętna”

bilety do nabycia w kasie MOS, tel. 12 424 45 25 lub 12 424 45 28


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość