Etapy kształtowania się związku z obiektem wg Mahler (15)Pobieranie 60.26 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar60.26 Kb.
Etapy kształtowania się związku z obiektem wg Mahler (15)

1. Symbioza (2-5,8 msc), podwójna jedność (ja + matka) ale odróżnienie od reszty świata, przywiązanie do "obiektów przejściowych" uśmiech

2. Separacja-indywiduacja (8msc-4 lat), różnicowanie się odrębnych reprezentacj "ja" i "obiektu", poczucie stałości obiektu, przywiązanie do "obiektów przejściowych", bo lęk

3. Edypalna, zintegrowany obraz "ja" i "obiektu" (3-7 lat), oddzielenie siebie z systemu, tworzą się EGO, ID i SUPEREGO

- 5 struktur charakteru: schizoidalna, oralna, psychopatyczna, masochistyczna, sztywna (histerycy i impulsywno-kompulsywni)

Empatia Lipps (12)

empatia to: obserwacja otoczenia, obserwacja siebie, wczucie; rodzaje empatii: nastrojowa, estetyczna, wspomnieniowa, apercepcyjna, intelektualna, etycznaEtapy rozwoju wg. Eriksona (67)

1. podstawowa ufność a podstawowa nieufność (nadzieja lub wyobcowanie)

2. autonomia a wstyd i zwątpienie (wola lub niepewność)

3. inicjatywa a poczucie winy (zdecydowanie lub paraliżujące poczucie winy)

4. pracowitość a poczucie niższości (kompetencje lub formalizm)

5. tożsamość a niepewność roli (wiernośc lub tożsamość negatywna)

6. intymność a izolacja (miłość lub izolacja)

7. kreatywność a stagnacja

8. integracja ego a rozpacz (mądrość lub smutek)

Wiek senioralny (62)

- Erikson - czas osiagania mądrośi, integracji ego, bilans zycia prowadzi do aprobaty lub żalu

- Reichard - postawy wobec kryzysu (konstruktywna, zależności, obronna, wrogości, wrogości do siebie)

- Peck - radzenie sobie z przejściem na emeryturę, obniżeniem sprawności fizycznej, nieuniknioną śmierciąStadia rozwojowe Piaget'a (51)

1. Inteligencja sensoryczno-motoryczna (0-2): ćwiczenia odruchowe, pierwsze nawyki, koordynacja widzenia, inteligencja praktyczna, poszukiwanie nowych środków działania, początki interioryzacji schematów

2. Wyobrażenia przedoperacyjne (2-6): kształcenie się funkcji symbolicznej, rozwój obrazów umysłowych, początek pojęcia stałości

3. Operacje konkretne (6-12): operacje konkretne wyłącznie na konkretach, brak praw ogólnych

4. Operacje formalne (12-100): myślenie abstrakcyjne, myślenie hipotetyczno-dedukcyjne

Kubler-Ross (74)

-stadium zaprzeczania(Caroll-absolutne, chwiejne, modyfikujące), gniewu, targowania się, depresji(reaktywna, przygotowawcza), akceptacji;Żałoba (61)

- wstrząs(funkcjonalne, niefunkcjionalne-unikanie, wymazywanie, idealizacja), stadia kurczenia się w sobie, akomodacjaRodzice:

- autorytarna- rodzice standardy dla dzieci, surowość, siła; bunt lub uległość, konformizm

- permisywna (przyzwalająca)mała kontrola, duże wsparcie emocjonalne; samolubni, niepewni, niedojrzali

- autorytatywna (demokratyczna) autonomia, werbalne dyscyplinowanie; zaufanie, kompetencje, niezależnośćEpigenetyczność a psychospołeczość wg. Eriksona (13)

- psychospołeczność-rozwój czł. kształtowany przez społeczeństwo,

- epigeneza-fazowy rozwój

Geneza potrzeby transcendencji (21)

1. Jung -źródłem religii nieświadomość zbiorowa, religia chroni psychikę

2. Fromm -religia to ostateczny ukł. odniesienia, potrzba posiadania przedmiotu czci, religia: humanistyczna(koncentracja na rozwoju), autokratyczna(kalwinizm, faszyzm)

3. Maslow -religia to przeżycie szczytowe

4. Freud -religia jest nerwica ludzkości, funkcja pocieszyciela, moralności dla mas

5. Young -jesteśmy gatunkowo przygotowani do tego aby wierzyć, religia chroni przed natura, gdy jej nie ma to faszyzm, agresjaIstotne słabości teorii Maslowa i Dąbrowskiego (d)

- Maslow -dobroć natury ludzkiej, brak dowodów na hierarchię potrzeb, elitaryzm

- Dąbrowski -słabo udokumentowane, elitaryzm, nie bierze pod uwagę pułapek rozwojowych

Geneza potrzeby sensu życia (d):

ekstrapsychizacja, intrapsychizacja(20mis.introspekcja), identyfikacja, kosmiczna (szukanie drogi), dojrzała(odpowiedzialność, dążenie, cele)Statusy tożsamość (89)

- osobista- to co sami o sobie myślimy

- społeczna- to co my myślimy + to co inni o nas myślą (dana grupa płciowa, polityczna)

1.Tożsamość osiągnięta- dośw. kryzysu, podjęła względnie stałe decyzje

2.Dyfuzja tożsamości- brak wyborów, wartości, celów

-beztroska-nie martwi ją brak wyborów

-zaburzona-patologia

-kulturowo-adaptacyjna

-rozwojowa-jeszcze brak pytań

3.Moratorium- dynamizm, zmienność, analiza alternatyw,lęk

4.Foredosure (nadana)- nie doświadczyła kryzysu, ale ma cele, wartości przejęte od znaczących osób, sztywna

-otwarta- nie zamykanie innych opcji

-zamknięta- defensywne reakcje na inne opcje

-niedojrzała- wybory niedokonaneSens życia a transcendncja wg. Frankla (82)

cokolwiek czł. robi ma sens(praca, miłość, cierpienie)Potrzeba sensu życia wg. Obuchowskiego (58)

sens nadany, przez pracę, miłość, rolę społeczną, zangażowanie, ekstremalne warunki (wyparcie sensu, wada formalna, spełnienie i zagrożenie);Problematyka zw. z sensem życia (4)

Adler- wspólnota, interesy wszystkich; Szuman- kształtowanie swojego charakteru, osobowości, intelektu, światopogląd;

Kształtowanie sie pierwszych związków wg. Porębskiej (40)

noworodek nie zdolny do przeżycia, musi wejść w kontakt z otoczeniem, kontakt z otoczeniem (pozycja uprzywilejowana, podporządkowana lub korzystna)Podstawowe paradygmaty rozwoju czł.

1. interakcyjny: naciskowy(prawidłowości organizmu wymuszają rozwój), aktywistyczny(rozwój na wskutek własnej aktywności, organizm ogranicza rozwój)

2. systemowy(rozwój przez związek z obiektem)

3. hybrydowy: psychofizyczny(ścisły związek funkcjonalny psychiki i organizmu, luźny z otoczeniem), socjologizujący(enwironmentalistyczny, związek funkcjonalny psychiki ze środowiskiem, edukacja, wychowanie)Zaburzenia psychoerotyczne w związkach wg. Starowicza (101)

1. kult waginalny (poczucie nadwartościowości kobiety)

2. zespół kastracyjny (brak akceptacji roli kobiety, poczucie zanikajacej atrakcyjności)

3. zespół Ksantypy (kobieta ascetyczna, nie chce seksu, z przyrostem potrzeby ładu, mężczyzna szuka przygód)

4. kult falliczny (mężczyzna ogranicza eotykę do fizjologii, brak związku partnerskiego, arogancja)

5. zespół aleksytymia (brak wyrazania swoich przeżyc, ucieczka w pracę, zanik autorefleksji)

6. zespół tristana (jak mężczyzna zdobywa-ok, jak zdobędzie-nie może współżyć; powód masturbacja)

7. kompleks Quasi-modo (osoby mało atrakcyjne, wrogość wobec seksu, s-m)

8. kompleks meduzy (lęk faceta na spojrzenie kobiety, niskie poczucie wartości, bo matka karciła wzrokiem)

9. zespół demona (kobiety czują w śnie obecność seksualnego mężczyzny)

10. zespół "paniki zamykających sie drzwi" (kobiety 40, widzą zanik atrakcyjności, rywalizacja z młodymi)

11. zespół oziębłości płciowej (agresywność, introwertywność, skłonność do depresji)

12. zespół otella (paranoja alkocholowa, zazdrość i prześladowanie partnerki)

13. zespół madonny i ladacznicy (mężczyźni jednocześnie gratyfikują i poniżają kobiety)

14. zespół morfeusza (nieświadoma masturbacja nocna)

Kryteria rozpoznawcze sekty (38,92)

1. obiawy uzależnienia przez sektę: zmiany w zachowaniu, intelektualne, fizyczno-emocjonalne

2. fazy manipulacji: wabienie, zawładnięcie(dowartościowanie), destrukcja(rozbijanie i upokarzanie), rekonstrukcja(przez poczucie winy)

3. pranie mózgu: rozstrajanie organizmu(bicie, głodzenie, brak snu, asceza seksualna, lub utajone:pośpiech, współzawodnictwo); zmniejszanie poczucia bezpieczeństwa(straszenie śmiercią, odcięcie od rodziny, zalewanie złymi wiadomościami, bombardowanie obrazami przemocy, gwałtów); doprowadzenie do degradacji obrazu siebie, silne poczucie winy(upokarzanie, zmuszanie do donosicielstwa, nakłanianie do zdrady); doprowadzenie osobowości do stanu regresji lub rozbicia (izolowanie od bodźców, podawanie środków odurzających, przesłuchania, wprowadzanie idiotycznych praw, presja autorytetów); ofiarowanie nowego życia (przymus odkupienia grzechów, głośne powtarzanie haseł)Interioryzacja (29)

-przejście czynności zewnętrznych do wewnętrznych czynności psychicznych (mowa egocentryczna)

-etapy interioryzacji: budowa schematu orientacyjnej podstawy czynności (mowa dorosłych, rozkładanie myslenia), formowanie czynności materialnych (składowe podczas wykonywania nazywane), mowa zew. (przeważa warstwa słowna, komentarze), mowa wew. (mowa ulega uwewnętrznieniu, automatyzacja), czysto umysłowy (maksymalna automatyzacja i interioryzacja.

Sposoby rozwiązywania problemu starości:

- postawa konstruktywna (wew. Zintegrowany, cieszy się życiem, dobre stosunki z ludźmi, humor, wolny od trosk finansowych, udane małżeństwo, pewny siebie, pogodzenie ze starością i śmiercią, odpowiedzialny, ma przyjaciół)

- postawa zależności (bierność, zależność, bez objawów nerwicowych, zodowolenie z przerwania pracy, liczy na pomoc finansową, je i pije więcej, hazard, lubi zabawy i święta, chętnie wypoczywa, brak realizmu, zaradności)

- postawa obronna (lekkie objawy nerwicowe, przesadnie opanowani, działali społecznie, samowystarczalni, aktywni w sposób natrętny)

Style komunikowania się wg. Satir

- styl zjednywacza (uległość, bagatelizuje to co czuje do siebie, nie chce denerwować nikogo, czuje się bezradna i bezwartościowa)

- styl obwiniacza (krytykuje innych, bagatelizuje to co czuje do innych, ukrywa poczucie samotności i złą samoocenę)

- styl mąciciela (rozładowuje napięcie poprzez zwrócenie uwagi na coś innego, ma poczucie że nikt się o nią nie troszczy)

- styl komputerowo-racjonalny (nie okazuje emocji, trudne słowa, sztywna, aleksytymia)

- mówienie wprost (mówi to co czuje bez naruszania godności własnej i innych)Rozwój moralny wg. Piageta

  1. autonomia moralna (amoralizm)-niemowlęctwo

  2. heteronomia moralna (moralność z zewnątrz)

-egocentryzm (5 lat)-niezdolność dziecka do rozumienia cudzych stanów psychicznych, postępowanie moralne tylko dla własnych korzyści, wina proporcjonalna do wyrządzonego zła

-konformizm (9 lat)-ważna aprobata innych, akceptacja, posłuszeństwo autorytetom, wina proporcjonalna do intencji  1. Socjonomia moralna -konwencjonalizm (9-13)

-dążenie do tego co przyjęte i oczekiwane, zdolność przeżywania wstydu

  1. autonomia moralna

- pryncypializm (13-15)-irracjonalizm (normy przejęte, jedynie słuszne i niepodważalne; nie można postąpić wbrew normom)

- racjonalizm (15-17)-altruizm (widzi skutki jakie przestrzeganie norm może przynieść, odstępstwa od norm w różnych sytuacjach)

- idealizm(17-21)-ideowość (własny system moralny, cele są wytycznymi postępowania)

Teorie wyboru zawodu(53):

-Parsons(od cech os. Temperamentu, zainteresowań)

-Ginsberg-zaczyna się od dzieciństwa(fantazjowanie6-11,niepewność zainteresowań12-17, realizm18) fazy(eksploracji, krystalizacji, konkretyzacji)

-Roe-decydują potrzeby i dośw. rodzinne

-Vansicki-wczesna orientacja do koncentracji na danych, ludziach, rzeczach, ideach

-Super zawód=tożsamość

-Holland typy os. (realistyczne, intelektualne, społeczne, przedsiębiorcze, artystyczne)

Wypalenie zawodowe (99):

- przeciążenie, niski prestiż, anonimowość, niskie gratyfikacje

Destrukcyjny wpływ niektórych subkultur na rozwój (48)

-restrukturyzacja doświadczeń (przewartościowanie niektórych doświadczeń)

-wykonywanie zadań zleconych (alternatywny system odniesienia)

-samookreślanie się (podmiot albo podtrzymuje swoje zdanie, albo w sytuacjach ekstremalnych nowe)

-przejęcie kontroli nad zleceniem

Bilans życiowy i przystosowanie się człowieka starego (6)

- postawa konstruktywna (wew. Zintegrowany, cieszy się życiem, dobre stosunki z ludźmi, wolny od trosk finansowych, zadowolony, pewny siebie, odpowiedzialny, pogodzony ze starością i śmiercią, ocenia pozytywnie sowją przyszłość)

- postawa zależności (bierność, zależność, bez objawów nerwicowych, liczy na pomoc, męczy się, lubi święta i zabawy, hazard, przesadny optymizm, brak realizmu)

- postawa obronna (lekka nerwica, aktywny w sposób natrętny, działacz społeczny, samowystarczalni, odrzucają pomoc, reagują lękowo)

- postawa wrogości (agresywność, uprzedzenia, brak realizmu, objawy paranoi, depresja, lęk przed starością, nie chce przejść na emeryturę)

- postawa wrogości do siebie (krytycyzm do historii własnego życia, pasywność, pesymizm, niezdolność do aktywności, nieszczęśliwe małżeństwo, śmierć jako wyzwolenie cierpienia)

Kontrowersje wokół odziedziczalności inteligencji (34)

- czynnik genetyczny 80%, środowisko 20%

- idea, że ludzie rodzą się z takimi samymi zdolnościami implikuje, że duże nierówności między nimi są niesprawiedliwe

- środowisko może zmienić ludzi na lepsze, ale też zniszczyć przez złe rządy, odpowiedni program społeczny zniweluje różnice

- wpływ otoczenia zaczyna się jeszcze przed urodzeniem

- niedożywienie może spowodować spadek IQ

- natura jako czynnik pasywny, środowisko czynnik aktywny

- IQ bliźniąt jest bardzo podobna, niż bliźniąt dwujajowych wychowywanych razemDziedziczenie inteligencji a polityka edukacyjna (10)

  1. programy nauczania dostosowane do zdolności ucznia (pomaganie najlepszym uczniom, słabsi uczniowie powinni mieć łatwiejsze zadania by nie narażać na stres)

  2. wspólnie uczące się grupy o takim samym poziomie umysłowym

  3. programy wyrównawcze dla słabszych

Wpływ dziedziczności i środowiska na rozwój mowy - S.Scarr (97)

rowój czł. to efekt oddziaływania środowiska i dziedziczności, ale różne są ich role:

- geny-determinują doświadczenia czł. Poprzez regulację dostępności tych dośw.

- środowisko-odpowiada za dostarczenie możliwości rozwijania dośw.

Związki:

- zw. Pasywny-rodzice tworzą środowisko podobne do genotypu dziecka

- zw. Wywołujący-dziecko pełni aktywującą rolę w kreowaniu środowiska

- zw. Aktywny-środowisko wzmacnia genetyczne predyspozycje, dziecko wybiera niszę środ.Funkcja zabawy w rozwoju małego dziecka (20)

1. nadmiar energii (Spencer), funkcja wyładowująca

2. kataraktyczna (Carr) - funkcja oczyszczająca

3. funkcja wytchnienia

4. marksistowska-zabawa jest zjawiskiem społecznym

5. przyjemność funkcjonalna

6. ćwiczenia przygotowawcze do dalszego życia

7. zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchoweObjawy psychomutacji (50)

-całkowita zmiana trybu życia wg. Dotąd nieznanych zasad

-zmiana stosunku do otoczenia

-radykalizacja poglądów

-podporządkowanie zdolności ocen autorytetowi

-zależność od grupy, bezkrytycyzm, obrona poglądów

-FAZY psychomutacji: fascynacja, brak poczucia bezpieczeństwa, zbudowanie nowej tożsamości

Granice autokreacji w teorii Dąbrowskiego (d)

-autokreacja-kreacja siebie przez siebie

-podstawowym ograniczeniem autokreacji jest pojęcie potencjału rozwojowego (genetyczne wyposażenie jednostki, określające poziom rozwoju, jaki jednostka może osiągnąć, jeśli warunki fizyczne i środowiskowe będą to dążenie maksymalnie ułatwiały)

-potencjał jest to suma dynamizmu oraz form wzmożonej pobudliwości

-5 form wzmożonej pobudliwości: psychomotoryczna (organiczny nadmiar energii), zmysłowa (przyjemność płynąca z receptorów), wyobrażeniowa (kojarzenie wrażeń, metafor), intelektualna (nadmierna dociekliwość), uczuciowa (silne odczuwanie związków emocjonalnych)

Przyczyny i przejawy rozwoju wg. Dąbrowskiego (66)

-rozwój-wchodzenie na coraz wyższe jego poziomy, co przejawia się przechodzeniem od autyzmu do stanów świadomych ???????????????Pogląd Eysencka na moralność (55)

-teoria redukcjonistyczna, rozwój moralny kształtuje się przez wywołanie lęku

-sumienie-uwarunkowana reakcja lękowa na pewne typy stymulacji i czynności

-zachowania aspołeczne przejawiają się u ludzi, którzy nie maja wykształconych reakcji lękowych, bo: wychowanie permisywne (brak kar), odporni na warunkowanie (psychopaci), kłopoty z osobowością (przesadnie introwertycy)Język ludzki a język zwierząt (32)

1. cechy wspólne

-biologiczne wyposażenie

-systemy naturalne

-każdy gatunek ma własny system komunikacji

-systemy dźwiękowe, kinestetyczne, zapachowe, wzrokowe

2. różnice

-transmisja kulturowa języka

-zwierzęta nie uczą się języka

-język ludzki jest dwuklasowy

-anatomiczna budowa-artykulacja, różnorodność dźwięków

-język ludzki oparty na kombinacji-nieskończona liczbaNeurofizjologiczne podstawy języka (49)

U osób praworęcznych lewa półkula jest wyspecjalizowana do przetwarzania inf. językowych. Są w niej 2 okolice mowy:

-ośrodek BROCA (płat czołowy), uszkodzenie-rozumie mowę, trudności ze znalezieniem słów i z artykulacją

-ośrodek WERNICKIEGO (płat skroniowy) uszkodzenie-afazja, nie rozumie słów, ale mówi płynnie (neologizmy, zła fleksja)

-prawa półkula-rozpoznaje rzeczowniki, przymiotniki, nie przetwarza zdań dłuższych niż 3-wyrazowe, nie czyta nowego słowa

-lewa półkula-odczytuje nowe słowa, odpowiada za autonomię funkcjonowaniaPrzyczyny przemocy w rodzinie (72)

1.społeczno-kulturowe (kobieta drugiej kategorii, przemoc źródłem dominacji, gdy niski prestiż w rodzinie)

2.miłość romantyczna (silne pobudzenie emocjonalne, kontrola emocji obniżona, konflikt moralny)

3.struktura rodziny (w rodzinie interakcje częste, zbieżność kompetencji, różnice w poglądach na życie-co budzi kolizje, konflikty, agresję)

4.wpływ stresu sytuacyjnego (niepowodzenia w pracy, w małżeństwie, alkoholizm-zwiększa to frustrację, powoduje eskalację agresji)

Kontrowersje wokół pojęcia kryzysu w okresie dorastania (35)

-przyczyny kryzysu: zmiany hormonalne, wybuch emocji, przeładowanie inf.

-Piaget-przełom, zmiany jakościowe (myślenie hipotetyczno-dedukcyjne), autonomia moralna.

-Erikson-tażsamość, rozproszenie ról, konflikt rodzi się między pojawiającymi się zdolnościami fizjologicznymi i umysłowymi a wymaganiami społecznymi.

-Leontiew-konfliktu można uniknąć, wynika z błędów wychowania

Główne problemy dorastania (23)

-zmiany fizyczne (proporcje ciała, hormony), psychiczne, emocjonalne, podejmowanie decyzji (wybór zawodu), poszukiwanie tożsamościFunkcja symboliczna (19)

-funkcja symboliczna jest głównym osiągnięciem stadium przedoperacyjnego, przedstawianie zdarzeń przeszłych i przyszłych, używanie symboli

-przejawy: naśladownictwo opóźnione, rysunek, obraz psychiczny, mowa (słowne odtwarzanie zdarzeń)

Zespół hiperkinetyczny (107)

1. nadpobudliwość, podłoże organiczne, przemija samoistnie, występuje 3%-5%

2. objawy:

-zaburzenia uwagi (niekończenie zadań, rozproszenie, kłopoty w koncentracji, trudności we włączaniu się do zabawy)

-impulsywność (działa zanim pomyśli, brak organizacji czasu, wymaga zadzoru, zwraca uwagę na siebie, brak cierpliwości w grach grupowych)

-nadruchliwość (biega, kręci się, nie może usiedzieć, podczas snu się porusza)Kryteria diagnostyczne psychozy symbiotycznej (36)

-występuje u dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, spowodowana jest nieprawidłowym rozwiązaniem zw. Symbiotycznego

-objawy: lęk, panika, niemożność rozłączenia się z matką, napady złości, regresja kontaktów z rówieśnikami, brak snu gdy nie ma matki, koszmary senne, unikanie bycie samemu, nadmierne skargi z powodu rozłąki)

Wzajemne związki mowy i myślenia w ujęciu Wygotskiego (100)

-mowa i myślenie różne źródła genetyczne, dopiero po 2 r.ż. Ich linie się przecinają

Wzajemne związki mowy i myślenia w ujęciu Wygotskiego (100)

1. mowa i myślenie do 2 r.ż. rozwijają się niezależnie, bo mają różne źródła genetyczne

2. poziomy rozwoju:

- zachowania instynktowne (naturalne)-mowa przedintelektualna i myślenie przedjęzykowe, dziecko dzięki odruchom poznaje świat, a dzięki śmiechowi, gaworzeniu, okrzykom utrzymuje kontakt społeczny.

- połączenie się linii rozwoju obu procesów poznawczych (ok.2r.ż.) - myślenie werbalizuje się, mowa intelektualizuje się

- poziom znaku zewnętrznego - potrafi rozwiązać wewnętrznie różne zadania umysłowe, mowa egocentryczna (planowanie werbalne),

- stadium wrastania - operacja zewnętrzna staje się operacją wewnętrzną, mowa wewnętrzna czyli bezgłośna, etap ten prowadzi do samoopanowania własnego zachowania.

Rozwój i funkcje ego (d)

1. Rapaport

- przechodzenie od zasad przyjemności do zasad realizmu (sublimacja, odległa gratyfikacja)

- przejście od procesu pierwotnego (pr. kontrolowalny) do wtórnego (pr. porządkowania pojęciowego)

2. Hartman

- ego od urodzenia

- 3 poziomy funkcji ego: metafunkcje, instrumentalne, centralne

3. Freud


- ego=substrat podmiotowości, administrator życia psychicznego, decyduje o rozdziale energii, kontakt z rzeczywistością

Patologia rozwoju Ego i Selfu (d)

1. ego - dla prawidłowego rozwoju potrzebna deprywacja

- rozszczepienie ego - nie zostały w odpowiednim czasie zintegrowane dobre i złe cechy obiektu i cechy dobre i złe “ja”

- stany narcystyczne - agresja + poczucie własnej wspaniałości, uzależnienie od źródła aprobaty, ego sztywne, nadmiernie zintegrowane

2. self - dla prawidłowego rozwoju potrzebna afirmacja

- fałszywy self - gdy brak akceptacji, tendencja do spełniania oczekiwań otoczenia, tożsamość sprowadzona do sprawności intelektualnej

- narcyzm, gdy self majestatyczne - pod wpływem urazu nie urealniła się, wzmożona pewność siebie na zewnątrz, a w środku niepewność

Logika jako źródło porządku rozwojowego w ujęciu Piageta (d)

- logika tworzy system (klasyfikacja), widoczna przy zadaniach z sortowaniem (niekonsekwentne i alogiczne jeżeli są oparte na cechach obrazowych a nie na obiektywnych podobieństwach)

- operacje-wyższy poziom schematów, bo jest już logika (wykorzystywana do rozwiązywania zadań): inkluzja klas (psów będzie mniej niż zwierząt), seriacja (układanie patyczków wg. Długości), przechodniość (A>B ^B>C=A>C)

Reintegracja eksperymentów Piageta przez Brunera -sens rozbieżności (75)

- gdy badanie na stałość objętości (szklanki) - dziecko nie widząc poziomu wody udzielało dobrej odpowiedzi w którym naczyniu jest więcej wody, 4 lotnie dużo więcej odpowiedzi opartych na wzroku, 5 letnie nawet gdy nie było zasłony odpowiadały dobrze

- doświadczenie z kaczuszką która zabiera wodę (dziecko musi mieć zinternalizowaną formułę werbalną, która będzie ją broniła przed naciskiem ze strony wrażenia wzrokowego

Hipoteza Sapira-Whorfa (26)

- język określa percepcję rzeczywistości (determinizm językowy), nazywanie rzeczywistości ma wpływ na działanie ludzi i rozumienie jej, determinizm kulturowo-językowy.Możliwość wyjścia poza korytarz rozwojowy wyznaczony strukturą funkcjonowania człowieka (d) - anka to to samo co przy pyt o 48!!!!!

- restrukturyzacja doświadczeń - przewartościowanie istniejącego już zasobu doświadczeń, jest możliwa dzięki istnieniu alternatywnego sysytemu odniesienia dla oceny własnej aktywności

- ten system staje się mocniejszy poprzez: wykonywanie zadań zleconych, samookreślanie się, przejęcie kontroli nad zleceniem

Rola temperamentu w rozwoju psychicznym (78)

- temperament u dziecka to sposób wyrażania emocji i reagowania na stymulację, uwarunkowany genetycznie, stabilny

- temperament wpływa na interakcję matka-dziecko oraz wzajemne przywiązanie w zależności od poziomu dopasowania (dziecko spokojne bardziej lubiane, ale gdy matka nerwowa i dziecko też- może być dobrze)

Wpływ rozwodu na rozwój dzieci (98)

- kochający rodzice są dla dziecka obiektami pierwszej doznawanej miłości, może jednak zdarzyć się rozpad takiego małżeństwa

- ciche dni powodują u dziecka huśtawkę nastrojów i uczuć, utrata poczucia bezpieczeństwa, brak zgodności z ciągle zmieniającymi się nastawieniami rodziców. Rodzice nie stanowią już oparcia, ich świat jest chaotyczny.

Identyfikacja (27)

- mechanizm obronny polegający na utożsamianiu się z ważną osobą lub jej częścią osobowości

- etapy kształtowania się identyfikacji: identyfikacja prekursalna (opieka matki), wybór obiektu, kompleks edypa, zaniechanie kateksji z matką, identyfikacja wtórna z ojcem

Fazy rozwoju mowy małego dziecka (17)

1. wiek niemowlęcy - krzyk, płącz, sapanie, mlaski, 2m. Gruchanie (dźwięki a nie sylaby), 5 m. Gaworzenie (charakter sylab, róznicowanie wokalizacji)

2. wiek poniemowlęcy: 6 m. Rozpoczyna się mowa właściwa

- stadium wyrazu - mowa autonomiczna, bez gramatyki, wyrazy dźwiękonaśladowcze, pojedyńcze słowa w funkcji zdania- stadium zdania - szybki wzrost słów, znikanie języka dziecięcego, gramatyzacja mowy, rozwój symbolicznej funkcji języka


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy