Strona główna

"Ethos" Rok 14 2001 nr 4(56) dzieje: nie-boska komedia?


Pobieranie 14.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.37 Kb.
"ETHOS" Rok 14

2001 nr 4(56)

DZIEJE: NIE-BOSKA KOMEDIA?
* Od Redakcji - W poszukiwaniu normy dziejów (C. R.) 5

* JAN PAWEŁ II - Krzyż jest bramą, przez którą Bóg wszedł ostatecznie w dzieje człowieka (fragmenty rozważania na zakończenie Drogi Krzyżowej w Koloseum 9 IV 1982 i przemówienia do przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego wygłoszonego w Rzymie 1 VII 2001) 11

* Giovanni REALE - Zło nękające współczesnego człowieka i lekarstwo, jakie można na nie znaleźć w myśli antycznej (tłum. E. I. Zieliński OFMConv) 15

FILOZOFIA I TEOLOGIA DZIEJÓW


* Ks. Piotr MOSKAL - Filozoficzne rozumienie dziejów 43

* Adam RODZIŃSKI - Z rozważań o sensie dziejów i trynitarnym wzorcu osobowego zjednoczenia 55

* Andrzej STOFF - Dzieje w literaturze - literatura w dziejach 63

* Ks. Antoni TRONINA - Biblijna wizja ludzkich dziejów 75

KRASIŃSKIEGO CZYTANIE DZIEJÓW
* Ks. Jan SIENNICKI - Logika dziejów. Zygmunta Krasińskiego chrześcijańska wizja historii 87

* Andrzej WAŚKO - Człowiek - historia - prawda. O dziejach myśli Krasińskiego 98

* Zbigniew SUDOLSKI - Zygmunt Krasiński - Henryk Kamieński. U źródeł antagonizmu i pojednania 115

* Grażyna HALKIEWICZ-SOJAK - Pejzaż w historiozoficznej wizji Krasińskiego 130

* Anna KUBALE - Człowiek wobec cierpienia i zła. O Nie-Boskiej komedii i Przedświcie Zygmunta Krasińskiego 145

"BOSKA" CZY "NIE-BOSKA"? HISTORIA W LITERATURZE


* Dorota KLIMANOWSKA CSSF - Dialog o ludzkiej drodze do człowieczeństwa: Cyprian Norwid i stoicy 159

* Bohdan BURDZIEJ - "Galilaee, vicisti!" Postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo 173

* Ryszard ZAJĄCZKOWSKI - Po "nie-boskiej" stronie życia. Świadectwo Aleksandra Wata 192

* Maciej NOWAK - Dwa pisania. O historiozofii Hanny Malewskiej 206

* Pál S. VARGA - Wizje historii w Tragedii człowieka Imre Madácha (tłum. A. Łuka, S. S. Laurinyczné) 220

WSPÓŁCZESNE SPORY IDEOWO-HISTORYCZNE


* Dariusz SKÓRCZEWSKI - W obronie "człowieka prawdziwego". Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości 239

* Robert PIŁAT - Miejsce wartości moralnych w ocenach historycznych 251

ROZMOWY "ETHOSU"
* "Europa nie żyje samym rynkiem". Ks. Alfred Wierzbicki rozmawia z Rocco Buttiglionem, Ministrem do Spraw Integracji Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej 265

MYŚLĄC OJCZYZNA...


* Czesław WALESA - Moje dzieciństwo: Syberia, Tadżykistan i powrót do Polski 279

SPORY I POLEMIKI


* Andrzej TYSZCZYK - Sztuka a problem kłamstwa 287

* Wojciech CHUDY - Prawdomówność dzieła i człowieka 297

OMÓWIENIA I RECENZJE
* Piotr LIPSKI, Cezary HUNKIEWICZ - Krasiński - jakiego nie znamy. O politycznej działalności polskiego wieszcza (rec.: Z. Krasiński, Pisma z filozofii i polityki, Warszawa 1999) 303

* Agnieszka BIELAK - Kulturowe peregrynacje w poszukiwaniu prawdy (rec.: Z Kubiak, Uśmiech kore, Warszawa 2000; Z. Kubiak, Nowy Brewiarz Europejczyka, Warszawa 2001) 308

* Anna i Paweł KAWALEC - Encyklika "Fides et ratio" wyzwaniem dla polskich filozofów (rec.: Polska filozofia wobec encykliki "Fides et ratio", red. M. Grabowski, Toruń 1999) 315

* Propozycje "Ethosu" 320

SPRAWOZDANIA
* Tomasz KORPYSZ - Trzy wiosenne spotkania norwidowskie (sprawozdanie z: Colloquia Norwidiana, Kazimierz Dolny 23-26 V 2001; sesja "Norwid wśród młodych", Warszawa 28 V 2001; sesja "Świat wartości Norwida", Warszawa 18 V 2001) 327

* Andrzej DERDZIUK OFMCap - Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej dziesięć lat po "Centesimus annus" (sprawozdanie ze spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich, Konstancin 11-13 VI 2001) 334

* Adam FITAS - O wybieraniu wartości - trzy ślady (sprawozdanie z IV Konferencji Aksjologicznej "Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji", Lublin 4-6 X 2001) 340

* Ks. Jacenty MASTEJ - Na straży tożsamości chrześcijaństwa. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej "Chrześcijaństwo jutra", Lublin 18-21 września 2001 r. 345

PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA
* Arman NURLANOV - Gaudium magnum annuntio vobis: habemus papam! Wizyta apostolska Jana Pawła II w Kazachstanie (22-25 IX 2001) 353

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU


* Cezary RITTER - Mur, brama, miasto i Europa 363

BIBLIOGRAFIA


* Chrześcijański sens dziejów. Bibliografia wybranych wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2001 (oprac. ks. Artur J. KATOLO) 365

* Noty o autorach 383* Summary 389

* Contents 393


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość