Strona główna

Ettore Maiorana Centro Scientifico w Erice oraz Uniwersytet w Palermo w dniach 4-11. 10. 2001 r. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej tbsp uj klasycyzm I pozytywizm spór o prawo karne, Kraków 11-12. 01. 2002 r referat


Pobieranie 14.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.27 Kb.
WYJAZDY NAUKOWE

dr Anna Karabowicz


 1. Udział, z ramienia Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, w międzynarodowej Konferencji historyczno-prawnej zorganizowanej w Erice (Włochy) przez Ettore Maiorana Centro Scientifico w Erice oraz Uniwersytet w Palermo w dniach 4-11.10.2001 r.

 2. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej TBSP UJ Klasycyzm i pozytywizm – spór o prawo karne, Kraków 11-12.01.2002 r. – referat: Edmunda Krzymuskiego koncepcja usiłowania.

 3. Stypendium naukowe w ramach Programu Socrates/Erasmus w Holandii, Uniwersytet w Tilburgu. Spędziłam tam jeden semestr (VIII-XII 2002 r.) studiując w języku angielskim. Zdobyłam dwa certyfikaty: z European Law Program oraz z International and Comparative Law Program.

 4. Uczestnictwo w Szkole Letniej z historii prawa w Europie w dniach 13-18.07.2003 r. zorganizowanej przez Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem – referat: The introduction of the Napoleon’s Code on the Polish soil with reference to the matrimonial law (1808-1825).

 5. Delegacja w dniach 26-29.02.2004 r. w ramach zorganizowanej przez UJ w Akademii Gospodarstwa Narodowego w Tarnopolu Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w celu przeprowadzenia tam wykładu z prawa Unii Europejskiej.

 6. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej TBSP UJ Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie, Kraków 6-7.05.2004 r. – referat: Świecka forma małżeństwa na ziemiach polskich pod zaborami.

 7. Juror w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego zorganizowanej w dniu 20.05.2004 r. przez Uniwersytet Warszawski.

 8. Uczestnictwo w Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa 23-26.09.2004 r. w Szczecinie – referat: Opłaty związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego jako dodatkowe źródło dochodu państwa na ziemiach polskich w XIX w.

 9. Udział w Międzynarodowej Konferencji i Czeskich Budiejovicach 5-8.04.2005 r. pt: Jaroslav Goll a jeho žáci – referat: Oswald M. Balzer jako zwolennik porównawczej historii państwa i prawa.

 10. Uczestnictwo w Szkole Letniej z historii prawa w Europie w dniach 11-15.07.2005 r. zorganizowanej przez Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem – referat: The legislation and legal acts in Polish-Lithuanian Seym (Parliament) in the late 16th century.

 11. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji pt: The nature of customary law: legal, historical and philosophical perspective, Newnham, Cambridge, Wielka Brytania 14-16.09.2005 – referat: Custom vs. statute – a brief history of their coexistence in Poland.

 12. Udział w Międzynarodowej Konferencji Mokslinės minties šventės, Wilno, 26-28.04.2006 r. – referat: Neither Eagle over the Pogoń, nor Pogoń over the Eagle.

 13. Uczestnictwo w Ogólnopolskim seminarium ekonomiczno-prawnym poświęconym Unii Gospodarczej i Walutowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 5.04.2006 r. – referat: Hiszpański rynek pracy.

 14. Juror w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego zorganizowanej w dniu 29.05.2006 r. przez Uniwersytet Wrocławski.

 15. Udział w 57. Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI), Université de Paris IV Sorbonne, Paryż, 6-9.09.2006 r. – referat: The unknown bill of 1587 – the project of reforms in Poland.
 16. Uczestnictwo w Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa Cuius regio eius religio?, Lublin 22-23.09.2006 r. – referat: Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej za panowania Stefana Batorego (1576-1586) w świetle prawodawstwa sejmowego i królewskiego.


 17. Uczestnictwo w konferencji zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski Polska na tle Europy XVI-XVII w., Warszawa 23-24.10.2006 r. – głos w dyskusji

 18. Juror w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego zorganizowanej w dniu 31.05.2007 r. przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 19. Stypendium naukowe w Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem – lipiec-wrzesień 2007 r.

 20. Udział w 58. Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI), Edinburgh, 4-7.09.2007 r. – referat: The Polish-Lithuanian Parliament in the epoch of Stephen Bathory’s reign (1575-1586) as the example of the parliamentary union

 21. Udział w konferencji organizowanej przez Instytut Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim, 11-12 kwietnia 2008 r.

 22. Juror w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego zorganizowanej w dniu 28.05.2008 r. przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 23. Udział w 59. Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI), Alghero, Sardynia 9-12 lipca 2008 r. organizowanej przez Uniwersytet w Sassari – referat: Between democracy and despotism. The Nobiliary Tribunal versus the Seym-sponsored Court, 1578-1585

 24. Udział w XXII Zjeździe Historyków Państwa i Prawa Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kliczków 18-21 września 2008 r. organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski – referat: Współdziałanie króla i stanów w tworzeniu prawa w czasach Stefana Batorego

 25. Udział w konferencji 15th European Forum of Young Legal Historians 2009 at the European University Institute, Florence, Italy, 1-4 April 2009; referat: Jointly or separately? The first years of functioning of Polish-Lithuanian parliamentary union 1569-1586. A step toward a common legal culture

 26. Udział w 60. Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI), Lisboa-Coimbra, Portugal, 1-4 września 2009; referat: La comparación de las escuelas del derecho en Cracovia y en Salamanca (siglos XV-XVII) –idea de representación

 27. Udział w Programie LLP-Erasmus wymiany kadry akademickiej, Córdoba, Hiszpania, 26 kwietnia-3 maja 2010 r., wykłady pt. Historia del parlamento polaco oraz La escuela del derecho internacional en Cracovia en siglo XV

 28. Udział w 6th Conference in Legal History in the Baltic Sea Area „Unity and Plurality of Law in the Legal History in the Baltic Sea Area”, Tartu-Riga, Estonia-Latvia, 3-6 czerwca 2010 r.; referat: The legal activities of king Stephen Bathory in Livonia (1576-1586)

 29. Udział w 62. Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI), Palermo-Messina, Italy, 5-10 września 2011 r., referat: The Polish-Lithuanian Diet under Stephen Bathory’s reign (1576-1586)

 30. Udział w Programie LLP-Erasmus wymiany kadry akademickiej, Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania, 13-19 lutego 2012 r., wykłady pt. Comparación del Sejm polaco y Parliament en Inglaterra en la época moderna oraz La Ley de Gobierno del 3 de mayo 1791. El testamento de la República de las Dos Naciones

 31. Wykład w Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania, 3.05.2012 r. w ramach kursu: Fundamental rights na temat: Polish democratic reforms in the 1980’s

 32. Udział w 63. Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI), Cádiz, Hiszpania, 5-8 września 2012 r., referat: El parlamento polaco-lituano (Sejm) y la tendencia de la República de las Dos Naciones hacia la monarquía constitucional (s. XVI-XVIII)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość