Strona główna

Etyka zawodu pedagoga pytania i literatura


Pobieranie 17.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.34 Kb.
Etyka zawodu pedagoga – pytania i literatura

Piotr Stańczyk (Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych IP UG)

1) Co wynika z łącznego pojmowania przez nauczycieli wymagań dydaktycznych jako instrumentalnego przymusu (wobec uczniów ) i wzajemnego zobowiązania (względem uczniów)?

2) Co to znaczy, że szkoła nadaje status bytom społecznym?

3) Jakie sensy przypisują uczniowie egzaminom zewnętrznym?

4) Co wynika z alternatywy: „bycie kimś” versus „bycie nikim”

5) W jaki sposób działa „prawo obsceniczne”?

6) Jakie są relacje między edukacją a stratyfikacją społeczną według merytokratów?

7) Jakie są relacje między edukacją a stratyfikacją społeczną według kredencjalistów?

8) Co to znaczy „sprawiedliwie skonstruowane nierówności społeczne”?

9) Na czym polega program pozytywnej socjalizacji?

10) Jakie znaczenie dla demokracji ma system edukacji według J. Deweya?

11) Co jest „najgłębiej zakorzenioną antytezą w historii wychowania według J. Deweya?

12) Na czym polega fantazja o pracy bez pracy i jaki ma związek z wyborami edukacyjnymi młodzieży?

13) Czym jest demokracja ekonomiczna według L. Dowbora?

14) Jakie konsekwencje społeczne niesie fantazja o pracy bez pracy?

15) Jakie konsekwencje teoretyczne niesie fantazja o pracy bez pracy?

16) Jak można scharakteryzować „wymioty narracji”?

17) Czym jest kultura ciszy według P. Freire?

18) Jakie cechy ma bankowa koncepcja edukacji według P. Freire?

19) Co oznacza, że edukacja jest wyalienowana i alienująca według P. Freire?

20) Na czym polega milcząca zgoda według J. Locke’a?

21) Dlaczego człowiek jest wolny z natury według J. Locke’a?

22) Czym jest polityka głosu?

23) O czym mówi zasada „czysto materialnej szczerości” według S. Žižka?

24) W jaki sposób oddają się systemowi szkolnemu ear’oles zgodnie z badaniami P. Willisa?

25) Dokąd zmierzają „dobre” a dokąd „złe” podmioty w koncepcji L. Althussera?

26) Jakie ma funkcje szkoła jako jeden z Ideologicznych Aparatów Państwa według L. Althussera?

27) Czym są strategie przetrwania nauczycieli?

28) Która strategia przetrwania nauczycieli jest meta-strategią i co to znaczy?

29) Na czym polega „alibi niskich zarobków”?

30) Jaka jest różnica między weberowskim „życiem <> czegoś” a „życiem <> czegoś”?

31) Kim jest „pomagacz” według J. Holta?

32) Kim są uczniowie z problemami?

33) Jaki problem mają nauczyciele z uczniami?

34) Jakie cechy ma „idealna” lekcja?

35) Jak praca nauczycieli staje się zawodem?

36) Czym jest kradzież rozkoszy według S. Žižka i jak stosuje się do nauczycieli?

37) Jak można tłumaczyć nudę w szkole?

38) Kto odpowiada za nudę w szkole?

39) Jakie poziomy nudy wyróżnia M. Heidegger i jak można je stosować do edukacji?

40) W jaki sposób nuda może być doświadczeniem prorozwojowym?

41) Jakie są relacje między nudą a demokratyzacją?

42) Jakie są relacje między nudą a prawami człowieka?

43) Co oznaczają pojęcia kompromisu i kompromitacji w ujęciu P. Freire?

44) Na czym polega zjawisko „dyskredytacji obowiązku” według A. Folkierskiej?

45) Skąd się bierze „depresyjne poczucie winy” u nauczycieli według Ch. Dey’a?

46) Czego dotyczy wolność nauczyciela w pracy?

47) Czego dotyczy przymus w pracy nauczyciela?

48) Jak się ma Represyjny Aparat Państwa względem sensu pracy nauczycieli?

49) Co proponuje M. Gadotti nauczycielom i co z tego wynika?

Literatura dodatkowa:Althusser L. ,2006, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej UW, Warszawa.

Bowles S., Gintis H., 1976, Schooling in Capitalist America, Basic Books, Nowy Jork.

Dewey John, 1963, Demokracja i wychowanie, Książka i Wiedza, Warszawa.

Day Ch., 2004, Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Dowbor L., 2009, Demokracja ekonomiczna. Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego, Książka i Prasa, Warszawa.

Freire P., 2000, „Bankowa” koncepcja edukacji jako narzędzie opresji [w:] K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie, Kraków.

Folkierska A., 2005, Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny, Wyd. UW, Warszawa.

Gmerek T., 2001, Edukacja i procesy stratyfikacji społecznej, czyli – czy można sprawiedliwie skonstruować nierówność [w:] B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji XXI w., Impuls, Kraków.

Holt J., 1987, Pomagacz [w:] J. Rutkowiak (red.), Zagadnienie celów wychowania, Wyd. UG, Gdańsk.

Janowski A., 1995, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa.

Locke J., 1992, Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa.

McLaren P., 1986, Schooling as a ritual performance, Routledge & Kegan Paul, Londyn – Boston – Hanley.

Melosik Z., 2003, Edukacja a stratyfikacja społeczna [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Tom II, PWN, Warszawa.

Melosik Z., 1995, Pragmatyzm i edukacja w Stanach Zjednoczonych: między poglądami J. Deweya a współczesną rzeczywistością [w:] J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji, Impuls, Kraków.

Męczkowska A., 2003, Wokół problematyki wymagań dydaktycznych nauczycieli, „Forum Oświatowe” Nr 1(28), Warszawa.

Śliwerski B., 2010, Nauczyciel jako zawód, „Studia Pedagogiczne” t. LXIII.

Teaching and Learning International Survey (TALIS). Nauczanie – wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym, Rafał Piwowarski, Magdalena Krawczyk (red.), MEN IBE, Warszawa 2009.

Weber M., 1998, Polityka jako zawód i powołanie, „Znak” i Fundacja Batorego, Kraków-Warszawa.

Willis P., 1981, Schooling to Labor. How working class kids get working class jobs, Columbia University Press, Nowy Jork.

Žižek S., 2001, Przekleństwo fantazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Žižek Slavoj, 2008, W obronie przegranych spraw, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość